eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie - przetargiSąd Okręgowy w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-10
2018-05-25
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Mrągowie oraz w Ośrodku Kuratorskim w Biskupcu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Sąd Okręgowy w Olsztynie
Sąd Okręgowy w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-12
2018-04-27
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Nidzicy oraz Lidzbarku Warmińskim
2018-03-23
2018-04-10
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Nidzicy oraz Lidzbarku Warmińskim
2018-03-23
2018-04-06
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących i drukujących na potrzeby Sądu Okręgowego w Olsztynie wraz z OZSS-ami w Olsztynie i Mrągowie oraz do Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu
2018-01-02
2018-01-10
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja usług w zakresie wykonywania przeglądów systemów bezpieczeństwa w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu
2017-12-14
2017-12-22
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja usług zapewnienia dostępu dla pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie i pracowników Sądu Rejonowego w Nidzicy oraz członków ich rodzin/osób towarzyszących, na podstawie imiennej karty, do usług sportowo - rekreacyjnych
2017-12-06
2017-12-14
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja usług zapewnienia dostępu dla pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie i pracowników Sądu Rejonowego w Nidzicy oraz członków ich rodzin/osób towarzyszących, na podstawie imiennej karty, do usług sportowo - rekreacyjnych
2017-12-02
2017-12-11
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Biskupcu, Sądu Rejonowego w Mrągowie, Sądu Rejonowego w Nidzicy, Sądu Rejonowego w Piszu oraz Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim
2017-11-29
2017-12-07
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Dostawa prześwietlarek bagażu dla Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Sądu Rejonowego w Pułtusku oraz Mrągowie
2017-11-24
2017-12-04
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Zakup komputerów przenośnych 14" i 15" na potrzeby Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Biskupcu, Sądu Rejonowego w Mrągowie, Sądu Rejonowego w Nidzicy, Sądu Rejonowego w Piszu oraz Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim
2017-11-13
2017-11-22
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Usługa wykonania naprawy i modernizacji instalacji okablowania strukturalnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Biskupcu, Mrągowie, Piszu, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy
2017-11-06
2017-11-14
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Dostawa prześwietlarek bagażu dla Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Sądu Rejonowego w Pułtusku oraz Mrągowie oraz ręcznego detektora cieczy dla Sądu Okręgowego w Olsztynie
2017-11-06
2017-11-14
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Wykonywanie przeglądów systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i klimatyzatorów w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądu Rejonowego w Biskupcu, Piszu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Nidzicy
2017-10-10
2017-10-25
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Biskupcu
2017-10-05
2017-10-13
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Usługa wsparcia technicznego systemu telefonii IP, usługa Wirtualnego Biura Obsługi Interesanta oraz usługa Tworzenia i Odtwarzania Komunikatów Masowych w ramach infrastruktury systemu Cisco Unified Communications Manager ver. 8.6. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie
2017-09-13
2017-09-28
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu
2017-05-24
2017-06-08
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych dachu garaży Sądu Okręgowego w Olsztynie
2017-05-12
2017-05-29
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, Biskupcu oraz Mrągowie
2017-04-21
2017-05-08
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskiego
2017-03-15
2017-03-30
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu
2017-03-03
2017-03-20
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Sąd Okręgowy w Olsztynie
Sąd Okręgowy w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących i drukujących na potrzeby Sądu Okręgowego w Olsztynie wraz z OZSS-ami w Olsztynie i Mrągowie oraz do Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim,Mrągowie, Nidzicy i Piszu
2018-03-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji polegającej na dostawie montażu i uruchomieniu 11 sztuk klimakonwektorów w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Dąbrowszczaków 44a
2018-02-18
brak danych
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Wykonywanie przeglądów systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i klimatyzatorów w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądu Rejonowego w Biskupcu, Piszu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Nidzicy
2018-02-18
brak danych
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Usługa wsparcia technicznego systemu telefonii IP, usługa Wirtualnego Biura Obsługi Interesanta oraz usługa Tworzenia i Odtwarzania Komunikatów Masowych w ramach infrastruktury systemu Cisco Unified Communications Manager ver. 8.6. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie
2018-02-01
brak danych
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Sąd Okręgowy w OlsztynieRealizacja usług w zakresie wykonywania przeglądów systemów bezpieczeństwa w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu
2018-01-02
brak danych
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja usług zapewnienia dostępu dla pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie i pracowników Sądu Rejonowego w Nidzicy oraz członków ich rodzin/osób towarzyszących, na podstawie imiennej karty, do usług sportowo - rekreacyjnych
2017-12-20
brak danych
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Zakup komputerów przenośnych 14" i 15" na potrzeby Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Biskupcu, Sądu Rejonowego w Mrągowie, Sądu Rejonowego w Nidzicy, Sądu Rejonowego w Piszu oraz Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.
2017-12-20
brak danych
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Biskupcu, Sądu Rejonowego w Mrągowie, Sądu Rejonowego w Nidzicy, Sądu Rejonowego w Piszu oraz Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.
2017-11-08
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Biskupcu
2017-10-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu
2017-06-28
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych dachu garaży Sądu Okręgowego w Olsztynie
2017-06-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, Biskupcu oraz Mrągowie
2017-04-27
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie
2017-04-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu
2017-04-24
brak danych
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących do Sądu Okręgowego w Olsztynie wraz z OZSS-ami w Olsztynie i Mrągowie oraz do Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu
2017-02-16
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie sądu rejonowego w Nidzicy
2016-11-27
brak danych
Olsztyn Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu
2016-09-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu i Lidzbarku Warmińskim oraz w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie.
2016-09-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy, Biskupcu oraz Mrągowie
2016-09-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy oraz Biskupcu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Sąd Okręgowy w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.