eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie - przetargiSąd Okręgowy w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-10
2017-10-25
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Biskupcu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Sąd Okręgowy w Olsztynie
Sąd Okręgowy w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-05
2017-10-13
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Usługa wsparcia technicznego systemu telefonii IP, usługa Wirtualnego Biura Obsługi Interesanta oraz usługa Tworzenia i Odtwarzania Komunikatów Masowych w ramach infrastruktury systemu Cisco Unified Communications Manager ver. 8.6. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie
2017-09-13
2017-09-28
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu
2017-05-24
2017-06-08
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych dachu garaży Sądu Okręgowego w Olsztynie
2017-05-12
2017-05-29
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, Biskupcu oraz Mrągowie
2017-04-21
2017-05-08
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskiego
2017-03-15
2017-03-30
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu
2017-03-03
2017-03-20
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie
2017-02-23
2017-03-10
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych - remont dachu Sądu Rejonowego w Nidzicy
2017-01-30
brak danych
Olsztyn Sąd Okręgowy w Olsztynie Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie
2016-11-05
2016-11-15
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Dostęp dla pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie i pracowników Sądu Rejonowego w Nidzicy oraz członków ich rodzin/osób towarzyszących, na podstawie imiennej karty, do usług sportowo - rekreacyjnych
2016-11-05
2016-11-15
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Świadczenie usług sprzątania w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz podległych mu jednostkach organizacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu
2016-11-04
2016-11-15
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu
2016-10-27
2016-11-04
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie
2016-10-18
2016-10-26
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie
2016-08-31
2016-09-08
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie.
2016-08-22
2016-08-30
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie
2016-07-21
2016-08-05
Olsztyn roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy oraz Biskupcu
2016-06-29
2016-07-14
Olsztyn roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy, Biskupcu oraz Mrągowie
2016-06-22
2016-07-07
Olsztyn roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu oraz w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie.
2016-05-20
2016-06-06
Olsztyn roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu i Lidzbarku Warmińskim oraz w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Sąd Okręgowy w Olsztynie
Sąd Okręgowy w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych dachu garaży Sądu Okręgowego w Olsztynie
2017-06-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, Biskupcu oraz Mrągowie
2017-04-27
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie
2017-04-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu
2017-04-24
brak danych
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących do Sądu Okręgowego w Olsztynie wraz z OZSS-ami w Olsztynie i Mrągowie oraz do Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu
2017-02-16
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie sądu rejonowego w Nidzicy
2016-11-27
brak danych
Olsztyn Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu
2016-09-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu i Lidzbarku Warmińskim oraz w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie.
2016-09-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy, Biskupcu oraz Mrągowie
2016-09-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy oraz Biskupcu
2016-04-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Zakup dostępu do baz prawnych dla Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz podległych mu sądów funkcjonalnych
2016-03-24
brak danych
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących do Sądu Okręgowego w Olsztynie wraz z OZSS-ami w Olsztynie i Mrągowie oraz do Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu
2015-12-31
brak danych
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Zakup usług przedłużenia gwarancji oraz wsparcia technicznego w zakresie infrastruktury informatycznej funkcjonującej w Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz podległych Sądach Rejonowych
2015-12-30
brak danych
Olsztyn Dostawy Sąd Okręgowy w Olsztynie Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu do przeprowadzania i archiwizowania wideokonferencji oraz integracja z systemem telefonii wykorzystywanym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.
2015-12-29
brak danych
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Wykonywanie przeglądów systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie, wentylacji mechanicznej i klimatyzatorów w budynku Sądu Rejonowego w Piszu oraz klimatyzatorów w budynkach Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Nidzicy.
2015-12-29
brak danych
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów systemów bezpieczeństwa w budynkachSądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i w Piszu
2015-10-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych, jako zamówienia dodatkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Sądu Rejonowego w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 44
2015-10-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych jako zamówienia uzupełniającego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44.
2015-10-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Sąd Okręgowy w Olsztynie Realizacja robót budowlanych jako zamówienia dodatkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44
2015-09-15
brak danych
Olsztyn Usługi Sąd Okręgowy w Olsztynie Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Nidzicy.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Sąd Okręgowy w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.