eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony - przetargiSP ZOZ Miejski Szpital Zespolony - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-16
2020-03-26
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa odzieży i obuwia roboczego medycznego i technicznego dla pracowników SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
2020-03-03
2020-03-11
Częstochowa Usługi SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - II postępowanie
2020-02-14
2020-02-25
Częstochowa Usługi SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SP ZOZ MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE
2020-02-12
2020-02-20
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa gazów medycznych w butlach oraz ciekłego tlenu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
2020-02-04
2020-02-13
Częstochowa Usługi SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Świadczenie usług w zakresie transportu materiałów do badań i krwi, transportu sanitarnego specjalistycznego, transportu sanitarnego pacjentów z ratownikiem medycznym, transportu sanitarnego z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie II postępowanie
2020-01-31
2020-02-11
Częstochowa Usługi SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
2020-01-27
2020-02-06
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa artykułów papierniczo - biurowych i niszczarek dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
2020-01-03
2020-01-14
Częstochowa Usługi SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Świadczenie usług w zakresie transportu materiałów do badań i krwi, transportu sanitarnego specjalistycznego i lekarskiego pacjentów, transportu sanitarnego pacjentów z ratownikiem medycznym, transportu sanitarnego z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
2019-12-09
2019-12-19
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa taśm podcewnikowych, systemów ginekologicznych oraz protez jąder.
2019-12-03
2019-12-13
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
2019-12-02
2019-12-11
Częstochowa Usługi SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dzierżawa koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 - II Postępowanie
2019-11-19
2019-11-27
Częstochowa Usługi SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dzierżawa koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
2019-11-08
2019-11-19
Częstochowa Usługi SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie
2019-10-11
2019-10-22
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
2019-10-08
2019-10-21
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
2019-10-04
2019-10-21
Częstochowa Roboty budowlane SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Modernizacja instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12" realizowany w ramach zadania pn. "Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie." 2 postępowanie
2019-10-01
2019-10-09
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego na potrzeby realizacji projektu pn.: "Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj - jutro lepsza praca niż dzisiaj" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania "Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 4 postępowanie ".
2019-09-23
2019-10-03
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie - II Postępowanie
2019-09-19
2019-10-07
Częstochowa Roboty budowlane SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Modernizacja Pawilonu F - montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego - obiekt przy ul. Mirowskiej 15" realizowana w ramach zadania pn. "Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie." II postępowanie
2019-09-19
2019-10-01
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony DOSTAWA IMPLANTÓW DLA MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W CZĘSTOCHOWIE

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-18
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa gazów medycznych w butlach oraz ciekłego tlenu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
2020-03-12
brak danych
Częstochowa Usługi SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Świadczenie usług w zakresie transportu materiałów do badań i krwi, transportu sanitarnego specjalistycznego, transportu sanitarnego pacjentów z ratownikiem medycznym, transportu sanitarnego z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie II postępowanie
2020-02-24
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa artykułów papierniczo biurowych i niszczarek dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
2020-01-22
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa taśm podcewnikowych, systemów ginekologicznych oraz protez jąder.
2019-12-24
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
2019-11-18
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
2019-11-18
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
2019-11-05
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Modernizacja instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12" realizowany w ramach zadania pn. "Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie." 2 postępowanie
2019-10-28
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego na potrzeby realizacji projektu pn."Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj - jutro lepsza praca niż dzisiaj" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania "Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 4 postępowanie ".
2019-10-25
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie - II Postępowanie
2019-10-23
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Modernizacja Pawilonu F- montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego obiekt przy ul. Mirowskiej 15 realizowana w ramach zadania Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym II postępowanie.
2019-10-21
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - II Postępowanie
2019-10-16
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
2019-09-30
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego na potrzeby realizacji projektu pn."Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj - jutro lepsza praca niż dzisiaj" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania "Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie II postępowanie ".
2019-09-20
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego szpitala Zespolonego w Częstochowie (część druga) z podziałem na 4 pakiety.
2019-09-19
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie
2019-08-29
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
2019-08-08
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ Miejskiego szpitala Zespolonego w Częstochowie
2019-08-01
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Dostawa produktów leczniczych i preparatów żywieniowych dla pacjentów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
2019-07-15
brak danych
Częstochowa Dostawy SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (15 pakietów) na potrzeby realizacji projektu pn."Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj - jutro lepsza praca niż dzisiaj" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania "Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.