eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-13
2019-03-27
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego - postępowanie nr 28/D
2019-03-08
2019-03-27
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Dostawa aparatów powietrznych jednobutlowych ze sprężonym powietrzem oraz masek dla WSP - postępowanie nr 30/D
2019-03-01
2019-03-18
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przystosowanie pomieszczeń w budynku nr 7 do rozmieszczenia komponentów systemu teleinformatycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu - postępowanie nr 26/RB
2019-02-27
2019-03-18
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 20 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia na garażowy z częścią magazynową w Morągu dla potrzeb JW. 1248 w Bartoszycach - postępowanie nr 19/U
2019-02-01
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia z kuchni-stołówki na budynek biurowo-sztabowy dla potrzeb JW. 5446 w Olsztynie - postępowanie nr 54/U
2019-01-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 60/RB
2019-01-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Remont fragmentów nawierzchni dróg i placów wewnętrznych z infrastrukturą podziemną w kompleksie wojskowym Morąg - postępowanie nr 103/RB
2018-12-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa budynku nr 28 (część kinowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem placu manewrowego w garnizonie Morąg dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 102/RB
2018-12-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Modernizacja bud. 2, 10 wraz z remontem rampy kolejowej i instalacji odgromowej - postępowanie nr 25/RB
2018-12-10
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Remont budynku hali sportowej w zakresie prac fundamentowych i rozbiórkowych w JW. 4808 Gołdap - postępowanie nr 93/RB
2018-11-27
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej dla kompleksów wojskowych 2018 - postępowanie nr 46/U
2018-11-27
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Remont budynku hali sportowej w zakresie prac fundamentowych i rozbiórkowych w JW. 4808 Gołdap - postępowanie nr 93/RB

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-13
2019-03-04
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 24 WOG w Giżycku - postępowanie nr 14/U
2019-02-13
2019-03-04
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 12 i 15 na potrzeby KTO Rosomak wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 3797 w Giżycku - postępowanie nr 15/U
2019-02-01
2019-02-18
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 14 wraz z budową akumulatorowni i infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 4260 w Elblągu - postępowanie nr 16/U
2019-01-22
2019-02-25
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 153 Osowiec - postępowanie nr 8/RB
2019-01-16
2019-02-04
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 30 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb JW. 1248 w Bartoszycach - postępowanie nr 6/U
2019-01-16
2019-02-04
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb JW. 1248 w Bartoszycach - postępowanie nr 7/U
2019-01-08
2019-01-28
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 na kancelarię kryptograficzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3519 Białystok - postępowanie nr 4/U
2019-01-08
2019-01-28
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 2 w związku z wprowadzeniem systemu PL NS NOAN wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Jednostki Wojskowej 3519 Białystok - postępowanie nr 5/U
2018-12-21
2019-01-14
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - dostosowania pomieszczenia w budynku nr 2 do przechowywania środków odurzających wraz z infrastruktura towarzyszącą dla potrzeb 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie - postępowanie nr 1/U
2018-12-12
2019-01-07
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa budynku nr 30 z infrastrukturą towarzyszącą wraz ze zmianą przeznaczenia z działowni na budynek garażowy dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2568 Węgorzewo - postępowanie nr 117/RB
2018-12-06
2018-12-14
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe - zapewnienie imiennych kart do obiektów sportowych - postępowanie nr 118/U
2018-11-21
2018-12-10
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola nr 193 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową zbiornika pożarowego, dróg, parkingów i placów utwardzonych oraz zmianą sposobu użytkowania na budynek koszarowy dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 116/RB
2018-11-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa budynku nr 11 (kościół garnizonowy) ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na użytkowe na potrzeby działalności duszpasterskiej wraz z infrastrukturą techniczną (na terenie kompleksu wojskowego Bartoszyce) - postępowanie nr 75/RB
2018-11-13
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa budynku nr 11 (kościół garnizonowy) ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na użytkowe na potrzeby działalności duszpasterskiej wraz z infrastrukturą techniczną (na terenie kompleksu wojskowego Bartoszyce) - postępowanie nr 75/RB
2018-11-09
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa budynku nr 17 - strażnica ppoż - postępowanie nr 21/RB
2018-11-08
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia z kuchni-stołówki na budynek biurowo-sztabowy dla potrzeb JW. 5446 w Olsztynie - postępowanie nr 54/U
2018-10-24
brak danych
Olsztyn Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB
2018-10-11
2018-11-05
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Budowa budynku garażowego z 3 wiatami garażowymi dla pojazdów samochodowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Alei Legionów 133 w miejscowości Łomża dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4857 Białystok - postępowanie nr 114/RB
2018-10-05
2018-10-29
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa z rozbudową budynku magazynowego nr 23 w zakresie budowy akumulatorowni i pomieszczeń garażowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2568 Węgorzewo - postępowanie nr 112/RB
2018-10-04
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 61/U

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-27
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - dostosowania pomieszczenia w budynku nr 2 do przechowywania środków odurzających wraz z infrastruktura towarzyszącą dla potrzeb 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie - postępowanie nr 1/U
2019-01-18
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe - zapewnienie imiennych kart do obiektów sportowych - postępowanie nr 118/U
2018-12-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Budowa budynku garażowego z 3 wiatami garażowymi dla pojazdów samochodowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Alei Legionów 133 w miejscowości Łomża dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4857 Białystok - postępowanie nr 114/RB
2018-10-31
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB
2018-10-22
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Dostawa piecyków grzewczych na paliwo płynne - postępowanie nr 106/D
2018-10-19
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Rozbiórka istniejących i budowa nowych zbiorników na olej napędowy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy pojemności magazynowej na potrzeby przechowywania paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Orzyszu dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku - postępowanie nr 70/RB
2018-10-01
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Remont fragmentów nawierzchni dróg i placów wewnętrznych z infrastrukturą podziemną w kompleksie wojskowym Morąg - postępowanie nr 103/RB
2018-09-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa budynku nr 5 - magazyn żywnościowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie nr 98/RB
2018-09-03
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Remont budynku hali sportowej w zakresie prac fundamentowych i rozbiórkowych w JW. 4808 Gołdap - postępowanie nr 93/RB
2018-09-03
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Przebudowa budynku nr 13 w Bemowie Piskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia na koszarowy z częścią ambulatorium dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku - postępowanie nr 38/RB
2018-08-27
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Remont budynku nr 43 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 88/RB
2018-08-21
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Dostawa sprzętu kwaterunkowego (kosze, pojemniki, szafki na klucze) - postępowanie nr 81/D
2018-08-20
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Dostawa łóżek polowych i wieszaków do ubrań z podziałem na 2 części - postępowanie nr 77/D
2018-08-09
brak danych
Olsztyn Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Dostawa leżysk - materacy do łóżek polowych i siedzisk brezentowych do taboretów polowych - postępowanie nr 80/D
2018-08-08
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przystosowanie pomieszczeń w budynku nr 7 do rozmieszczenia komponentów systemu teleinformatycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu - postępowanie nr 82/U
2018-08-06
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 6 na kancelarię kryptograficzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4260 Elbląg - postępowanie nr 66/RB
2018-07-26
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 153 Osowiec - postępowanie nr 71/RB
2018-07-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Remont budynku nr 36 w zakresie wymiany posadzek, pokrycia dachowego z obróbkami, elewacji, traktów komunikacyjnych z robotami towarzyszącymi na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 84/RB
2018-07-24
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - posadowienie kontenerowego stanowiska laboratoryjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową placu badań na potrzeby laboratorium środków minersko-zaporowych w Składzie Hajnówka dla potrzeb 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie - postępowanie nr 73/U
2018-07-17
brak danych
Olsztyn Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku nr 70 na obiekt operacyjno-szkoleniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 2098 w Bemowie Piskim - postępowanie nr 68/U

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.