eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra - przetargiRejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-12
2018-02-20
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Budowa kotłowni nr 5 oraz nr 6 z budową sieci i przyłączy c.o., c.w.u. na terenie kompleksu w Żaganiu
2017-11-21
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane dotyczące systemów alarmowych dla budynków garażowych nr 67 I 69 JW 5700 Międzyrzecz m. Wędrzyn

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-23
2018-02-06
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Budowa kotłowni nr 5 oraz nr 6 z budową sieci i przyłączy c.o., c.w.u. na terenie kompleksu w Żaganiu
2017-10-27
2017-11-14
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku koszarowego nr 16 wraz z dostosowaniem klatek schodowych do obowiązujących przepisów ppoż. na terenie Jednostki Wojskowej w Żaganiu oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu.
2017-10-19
2017-10-30
Zielona Góra Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Zakup i dostawa technicznego sprzętu pożarniczego w ramach Planu modernizacji technicznej, z zastosowaniem prawa opcji
2017-10-19
2017-11-07
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku magazynowego nr 9 na terenie JW 1517 Czerwieńsk wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych
2017-10-16
2017-10-31
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku nr 2 w JW 4408 w Sulechowie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu
2017-09-20
2017-10-09
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku koszarowego nr 16 wraz z dostosowaniem klatek schodowych do obowiązujących przepisów ppoż. na terenie Jednostki Wojskowej w Żaganiu oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu.
2017-09-20
2017-10-06
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Rozbudowa miejsc postojowych wraz z rozbudową wiaty dla pojazdów.
2017-09-15
2017-10-03
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku wartowni nr 8 w m. Żagań
2017-09-15
2017-10-05
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku magazynowego nr 9 na terenie JW 1517 Czerwieńsk wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych
2017-09-12
2017-09-28
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku nr 2 w JW 4408 w Sulechowie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu
2017-09-08
2017-09-26
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na dostosowaniu zbiorników paliwowych na terenie JW. 5286 w Krośnie Odrzańskim do obowiązujących przepisów
2017-08-29
2017-09-14
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku nr 7 w miejscowości Marszów
2017-08-18
2017-09-05
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku koszarowego nr 16 wraz z dostosowaniem klatek schodowych do obowiązujących przepisów ppoż. na terenie Jednostki Wojskowej w Żaganiu oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu.
2017-08-14
2017-08-30
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku wartowni nr 8 w m. Żagań
2017-08-14
2017-08-31
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 9 NA TERENIE JW 1517 CZERWIEŃSK WRAZ DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW PPOŻ. ORAZ UZYSKANIE WYMAGANYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH.
2017-08-04
2017-08-22
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku nr 7 w miejscowości Marszów
2017-08-02
2017-08-21
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku nr 2 w JW 4408 w Sulechowie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu
2017-07-27
2017-08-14
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 9 NA TERENIE JW 1517 CZERWIEŃSK WRAZ DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW PPOŻ. ORAZ UZYSKANIE WYMAGANYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH.
2017-07-24
2017-08-01
Zielona Góra Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych stanowiących podstawę realizacji zadań: Część nr 1: termomodernizacja budynku nr 8 w JW 4408 Sulechów - zadanie 24401 Część nr 2: termomodernizacja budynku nr 9 w JW 4408 Sulechów - zadanie 24402
2017-07-19
2017-08-08
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku koszarowego nr 16 wraz z dostosowaniem klatek schodowych do obowiązujących przepisów ppoż. na terenie Jednostki Wojskowej w Żaganiu oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-24
brak danych
Zielona Góra Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra "Zakup i dostawa technicznego sprzętu pożarniczego w ramach Planu modernizacji technicznej, z zastosowaniem prawa opcji"
2017-11-23
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Kruszenie gruzu z rozebranych budynków mieszkalnych na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Pstrąże
2017-11-15
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku nr 2 w JW 4408 w Sulechowie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu
2017-10-31
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Rozbudowa miejsc postojowych wraz z rozbudową wiaty dla pojazdów
2017-10-30
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku wartowni nr 8 w miejscowości Żagań
2017-10-30
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku wartowni nr 7 w miejscowości Marszów.
2017-10-18
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na dostosowaniu zbiorników paliwowych na terenie JW. 5286 w Krośnie Odrzańskim do obowiązujących przepisów
2017-09-13
brak danych
Zielona Góra Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych stanowiących podstawę realizacji zadańCzęść nr 1termomodernizacja budynku nr 8 w JW 4408 Sulechów - zadanie 24401 Część nr 2termomodernizacja budynku nr 9 w JW 4408 Sulechów - zadanie 24402
2017-08-29
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania "Remont drogi pomiędzy kompleksami JW 3949 Skwierzyna"- forma zaprojektuj i wybuduj
2017-08-18
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Remont budynku nr 35 zlokalizowanego na terenie JW 2649 w Żaganiu
2017-08-17
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Remont budynku nr 111 zlokalizowanego na terenie 4 RBLog Skład Potok
2017-07-18
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Rozbiórka budynków na terenie osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w m. Pstrąże
2017-07-03
brak danych
Zielona Góra Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Remont budynku magazynowego nr 60 zlokalizowanego na terenie 4RBLOG Skład Wędrzyn
2017-06-23
brak danych
Zielona Góra Dostawy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Zakup i dostawa gablot na eksponaty i ogłoszenia
2017-06-22
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Remont obwodnicy oświetleniowej na terenie JW 4408 w Sulechowie
2017-06-16
brak danych
Zielona Góra Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Remont budynku warsztatowego nr 116 zlokalizowanego na terenie 4 RBLog Skład Potok
2017-06-06
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku koszarowego nr 15 wraz z dostosowaniem klatek schodowych do obowiązujących przepisów ppoż. i wymianie instalacji c.o. oraz remoncie dachu na terenie JW. 4071 Żagań oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu
2017-06-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 44 WOG Krosno Odrzańskie z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych
2017-06-02
brak danych
Zielona Góra Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku koszarowego nr 14 wraz z dostosowaniem klatek schodowych do obowiązujących przepisów ppoż. i wymianie instalacji c.o. oraz remoncie dachu na terenie JW. 4071 Żagań oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu
2017-05-25
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra Remont budynku nr 145 na terenie 4 RBLog Skład Potok

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.