eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przetargiRegionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-14
2019-01-02
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawę na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-05
2018-11-15
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawę na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.
2018-08-07
2018-08-17
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na usługę ochrony fizycznej terenów oraz obiektów Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2018-01-29
2018-02-07
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na transport zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim (liczba zadań: - 2)
2018-01-11
2018-01-22
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN-590 do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.
2017-11-30
2017-12-08
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawę na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2017-10-04
2017-10-13
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2017-08-02
2017-08-11
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na usługę ochrony fizycznej terenów oraz obiektów Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2017-07-07
2017-07-25
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
2017-04-28
2017-05-12
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów.
2017-01-20
2017-01-31
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2016-11-08
2016-11-17
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie frakcji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
2016-11-04
2016-11-14
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN-590 do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
2016-09-26
2016-10-06
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odbiór i zagospodarowanie frakcji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
2016-07-20
2016-08-02
Ostrów Wielkopolski usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UBEZPIECZENIE MAJĄTKU REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
2014-05-16
2014-05-30
Ostrów Wielkopolski usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-11
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na usługę ochrony fizycznej terenów oraz obiektów Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2018-03-01
brak danych
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN-590 do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.
2018-03-01
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na transport zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim (liczba zadań- 2)
2018-01-17
brak danych
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawę na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2017-12-21
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Usług transportu odpadów do instalacji zastępczych z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
2017-09-12
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
2017-09-06
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na usługę ochrony fizycznej terenów oraz obiektów Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2017-03-09
brak danych
Ostrów Wielkopolski Dostawy Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2017-02-28
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UBEZPIECZENIE MAJĄTKU REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
2017-02-20
brak danych
Ostrów Wielkopolski Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odbiór i zagospodarowanie frakcji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
2017-01-10
brak danych
Ostrów Wielkopolski Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odbiór i zagospodarowanie frakcji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
2016-11-30
brak danych
Ostrów Wielkopolski Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN-590 do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o
2016-11-29
brak danych
Ostrów Wielkopolski Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie frakcji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
2014-08-13
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.