eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - przetargiRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-27
2020-04-07
Poznań Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Świadczenie usług pocztowych
2020-03-25
2020-04-03
Białystok Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Dostawa płynów ACD-A i PAS, filtrów do KKP i KKCz oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-6/20
2020-03-25
2020-04-06
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa zamrażarek do przechowywania osocza mrożonego dla potrzeb RCKiK w Katowicach
2020-03-24
2020-04-02
Łódź Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa zestawów do zlewania płytek krwi z kożuszków leukocytarno-płytkowych w wykorzystaniem pras automatycznych oraz roztworu wzbogacającego do produkcji i przechowywania płytek krwi o obj. 250 ml (2 pakiety)
2020-03-20
2020-04-02
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Całodobowa ochrona osób i mienia w RCKiK w Katowicach
2020-03-19
2020-05-01
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Zestawy do pobierania krwi i jej składników z filtrem in-line
2020-03-19
2020-03-31
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Serwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i kwalifikacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach
2020-03-19
2020-04-03
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa roztworu osoczozastępczego do przechowywania i zawieszania KKP
2020-03-18
2020-03-31
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Zestawy do pobierania krwi i jej składników oraz filtry do krwi
2020-01-09
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie magazynu krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-05
brak danych
Lublin dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Odczynniki do badania krwi.
2005-12-20
brak danych
Gdańsk dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dostawa odczynników, materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych, również związanych z procesem pulowania i archiwizacji) oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania, niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA, HIV, RNA, HCV, DNA, HBV metodami biolo

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-19
2020-03-27
Łódź Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa probówek, które będą stanowić zamknięty system i zapewniać pobieranie próbek z żyły odłokciowej, z pojemnika krwi, transport i przechowywanie próbek
2020-03-19
2020-03-30
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Mycie, sanityzacja i dezynfekcja strefy czystej Banku Tkanek (w tym pomieszczenia klasy czystości D, C, B)
2020-03-19
2020-03-27
Rzeszów Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Zakup, dostawa i zainstalowanie macierzy dyskowej wraz z systemem backup´u danych.
2020-03-19
2020-03-30
Łódź Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa zestawów do inaktywacji czynników chorobotwórczych w osoczu i płytkach krwi (PAS) metodą ryboflawinową oraz etykiet do drukarek
2020-03-17
2020-03-27
Zielona Góra Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Dostawa probówek jednorazowych do poboru krwi w systemie zamkniętym.
2020-03-13
2020-03-23
Racibórz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu DOSTAWA POJEMNIKÓW DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI
2020-03-12
2020-03-20
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa bonów towarowych dla dawców
2020-03-11
2020-03-19
Białystok Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Dostawa przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami, zestawów do aferez terapeutycznych oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-3/20
2020-03-11
2020-03-20
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej
2020-03-11
2020-03-19
Łódź Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa odczynników, kart, akcesoriów i materiałów zużywalnych do badań metodą mikrokolumnową
2020-03-09
2020-03-24
Kalisz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
2020-03-09
2020-03-17
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wykonanie obsługi serwisowej (technicznej i informatycznej) systemu do zdalnego monitoringu temperatury krwi i osocza, oraz BTK Monitor M2M w stacjonarnych urządzeniach w siedzibie głównej Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem corocznej walidacji systemu oraz wykonanie na zlecenie Zamawiającego napraw urządzeń oraz rozbudowę i modyfikację systemu
2020-03-09
2020-03-18
Poznań Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa mikrokuwet wraz z przeglądami posiadanego przez Zamawiającego sprzętu
2020-03-09
2020-03-17
Poznań Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa podłoży, testów i sprzętu jednorazowego do diagnostyki mikrobiologicznej.
2020-03-09
2020-03-17
Racibórz Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Wywóz i unieszkodliwienie odpadów będącymi odpadami medycznymi z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
2020-03-06
2020-03-16
Białystok Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ZP/PN-5/20
2020-03-05
2020-03-12
Poznań Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Usługa serwisu, konserwacji i przeglądów instalacji chłodniczej w siedzibie RCKiK w Poznaniu
2020-03-05
2020-03-17
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Materiały do pobierania, analityki krwi i jej składników (probówki, igły motylkowe)
2020-03-04
2020-03-12
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa "Dostawa w okresie 24 miesięcy konfekcjonowanych odczynników monoklonalnych i surowic diagnostycznych dla RCKiK w Katowicach"
2020-03-03
2020-03-10
Kielce Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Dostawa, montaż i uruchomienie 5 (pięciu) przeszklonych witryn chłodniczych do przechowywania Koncentratu Krwinek Czerwonych w Dziale Ekspedycji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-30
brak danych
Rzeszów Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI - cz. medyczna oraz BANK KRWI - cz. administracyjna wdrożonym w RCKiK w Rzeszowie w zakresie wykonywania usług serwisu, konsultacji i doradztwa oraz rozwoju oprogramowania
2020-03-27
brak danych
Olsztyn Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bezgotówkowa sprzedaż Zamawiającemu oleju napędowego w ilości 50 000 litrów, do silników wysokoprężnych Diesel ON tankowanego do pojazdów będących własnością Zamawiającego.
2020-03-26
brak danych
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dzierżawa automatycznego analizatora immunohematologicznego na potrzeby Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK w Lublinie do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką mikrokolumnową żelową, do posiadanych przez RCKiK w Lublinie metodzie manualnej producent DiaMed/BioRad oraz dostawa dodatkowych dedykowanych do zamawianego analiztora odczynników, materiałów zużywalnych akcesoriów wraz z podłączeniem do istniejącego u Zamawiającego systemu komputerowego Bank Krwi produkcji Asseco Poland
2020-03-25
brak danych
Olsztyn Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa usługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułami, doradztwem i konsultacjami.
2020-03-23
brak danych
Białystok Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Dostawa energii elektrycznej ZP/PN-2/20
2020-03-20
brak danych
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
2020-03-20
brak danych
Warszawa Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
2020-03-20
brak danych
Wrocław Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Wykonywanie badań weryfikacyjnych u osób z reaktywnymi wynikami testów w kierunku wirusów HIV, HCV, HBV, HAV, Treponema pallidum oraz parowirusa B19 w ciągu 12 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu
2020-03-19
brak danych
Gdańsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ Dostawa systemu do archiwizacji próbek osocza wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi
2020-03-17
brak danych
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Usługi serwisowe sprzętu chłodniczego i mroźniczego.
2020-03-17
brak danych
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK w Katowicach, wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie, badań określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w badaniu przesiewowym oraz wykonanie badań potwierdzających obecność RNA HAV w osoczu przeznaczonym do frakcjonowania
2020-03-17
brak danych
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wykonywanie badań NAT dla donacji od dawców krwiRNA HIV +RNA HCV+DNA HBV w przypadku awarii urządzeń diagnostycznych lub innych powodów uniemożliwiających wykonanie badań w RCKiK w Katowicach
2020-03-16
brak danych
Zielona Góra Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
2020-03-16
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Wymiana dźwigu wraz z pracami remontowo-budowlanymi dla RCKiK w Bydgoszczy
2020-03-16
brak danych
Łódź Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa nożyków do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów oraz filtrów powietrza do ww. zgrzewarek
2020-03-11
brak danych
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Dostawa 10 000 szt zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności od 450 do 600 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"
2020-03-11
brak danych
Olsztyn Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego jednorazowego systemu próżniowego do pobierania krwi żylnej, w skład którego wchodzą probówki, korki, igły, uchwyty i adaptery.
2020-03-10
brak danych
Wrocław Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Opieka informatyczna nad oprogramowaniem "BANK KRWI" wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy
2020-03-09
brak danych
Gdańsk Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi serwisowej (technicznej i informatycznej) systemu m2m Team Monitoring do zdalnego monitoringu temperatury i wilgotności (RCKiK Monitor) w siedzibie głównej Zamawiającego i oddziałach terenowych wraz z przeprowadzeniem corocznej walidacji systemu i kalibracji czujników oraz wykonanie na zlecenie Zamawiającego napraw urządzeń oraz rozbudowy i modyfikacji systemu
2020-03-05
brak danych
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Serwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i kwalifikacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.