eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu - przetargiRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-31
2020-04-09
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Weryfikacja występowania i oceny stanu ochrony traszki grzebieniastej Triturus cristatus (kod gatunku 1166) w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-26
2020-04-03
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w roku 2020.
2020-03-23
2020-03-31
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Weryfikacja występowania i oceny stanu ochrony traszki grzebieniastej Triturus cristatus (kod gatunku 1166) w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005
2020-03-17
2020-03-27
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie zabiegów z zakresu ochrony czynnej w rezerwatach przyrody wojewóztwa opolskiego w 2020 r.: posadowienie tablicy edukacyjno - informacyjnej w rezerwacie przyrody Biesiec.
2020-03-12
2020-03-23
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Weryfikacja występowania i oceny stanu ochrony traszki grzebieniastej Triturus cristatus (kod gatunku 1166) w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005
2020-03-04
2020-03-12
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu "Monitoring wpływu zadania na stan zachowania siedlisk/gatunków w obszarach Natura 2000" - Monitoring stanu ochrony ptaków lęgowych w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002.
2020-02-14
2020-03-02
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie działań ochronnych: realizacja odmulenia rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu w rezerwacie przyrody Staw Nowokuźnicki.
2020-02-14
2020-02-25
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Monitoring wpływu zadania na stan zachowania siedlisk/gatunków w obszarach Natura 2000 - Monitoring stanu ochrony nietoperzy (kolonia letnia) w obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko - Burgrabicka.
2020-02-10
2020-02-17
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu "Monitoring wpływu zadania na stan zachowania siedlisk/gatunków w obszarach Natura 2000" - Monitoring stanu ochrony ptaków lęgowych w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002.
2020-02-10
2020-02-17
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Monitoring wpływu zadania na stan zachowania siedlisk/gatunków w obszarach Natura 2000 - Monitoring stanu ochrony motyli w obszarach Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012.
2020-01-20
2020-01-28
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu "Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny".
2020-01-08
2020-01-16
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Opracowanie dokumentacji przyrodniczej na potrzeby planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Śnieżyca".
2019-12-23
2020-01-20
Olsztyn Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji projektowej w obszarze Natura 2000 Jonkowo-Warkały PLH280039.
2019-10-24
2019-11-05
Olsztyn Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Wykonanie działań ochronnych dotyczących usuwania drzew i krzewów w zakresie wynoszenia biomasy w obszarze Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052
2019-10-03
2019-10-18
Olsztyn Roboty budowlane Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku przy ul. Dworcowej 60 w Olsztynie na funkcję administracyjno-biurową
2019-09-09
2019-09-18
Olsztyn Dostawy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Dostawa siatek leśnych do zabezpieczenia upraw leśnych i plantacji przed szkodami powodowanymi przez bobry oraz do wykonania kwater do zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
2019-09-05
2019-09-16
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie działań ochronnych: dokumentacja techniczna określająca szczegółowy sposób realizowania odmulenia rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu w rezerwacie przyrody Staw Nowokuźnicki .
2019-08-26
2019-09-03
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ,,Wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2019 - 2020"
2019-08-26
2019-09-04
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu "Wykonanie działań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody woj. opolskiego"
2019-08-22
2019-09-02
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie działań ochronnych: dokumentacja techniczna określająca szczegółowy sposób realizowania odmulenia rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu w rezerwacie przyrody Staw Nowokuźnicki .
2019-08-22
2019-09-06
Opole Roboty budowlane Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Roboty budowlane w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny - Budowa infrastruktury turystycznej w Górze Św. Anny.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-03
brak danych
Olsztyn Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji projektowej w obszarze Natura 2000 Jonkowo-Warkały PLH280039.
2020-02-12
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu "Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny"
2019-11-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie "Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku przy ul. Dworcowej 60 w Olsztynie na funkcję administracyjno-biurową"
2019-10-09
brak danych
Olsztyn Dostawy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Dostawa siatek leśnych do zabezpieczenia upraw leśnych i plantacji przed szkodami powodowanymi przez bobry oraz do wykonania kwater do zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
2019-10-07
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie działań ochronnych:dokumentacja techniczna określająca szczegółowy sposób realizowania odmulenia rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu w rezerwacie przyrody Staw Nowokuźnicki.
2019-09-18
brak danych
Olsztyn Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie usługa wykonania i montażu urządzeń przelewowych w tamach zbudowanych przez bobry na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2019
2019-09-16
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu "Wykonanie działań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody woj. opolskiego"
2019-09-10
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ,,Wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2019 - 2020".
2019-08-12
brak danych
Olsztyn Dostawy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie dostawa siatek ogrodzeniowych i leśnych, słupków metalowych oraz zestawów ogrodzeń elektrycznych do wykonania zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez bobry i wilki
2019-07-02
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Monitoring realizacji celów działań ochronnych w siedlisku dzięcioła średniego Dendrocopos medius kod gatunku A238, dzięcioła zielonosiwego Picus canus kod gatunku A234 i muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis kod gatunku A321 w obszarze Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002.
2019-07-02
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie działań ochronnych polegających na zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego na powierzchni odtwarzanej murawy w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa.
2019-04-25
brak danych
Olsztyn Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn."Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000" (powtórka)
2019-04-24
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji przyrodniczych na potrzeby planów ochrony dla opolskich rezerwatów przyrody (cz. IRogalice, cz. IILeśna Woda)
2019-04-24
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2019 - 2020.
2019-04-16
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Monitoring wpływu zadania na stan zachowania siedlisk/gatunków w obszarach Natura 2000" - Monitoring stanu ochrony motyli w obszarach Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012.
2019-04-15
brak danych
Olsztyn Dostawy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Wykonanie i dostarczenie fladr zabezpieczających zwierzęta gospodarskie przed szkodami wyrządzanymi przez wilki
2019-03-07
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny.
2019-02-27
brak danych
Olsztyn Dostawy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie "dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn."Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000"
2018-12-07
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie dokumentacji przyrodniczych.
2018-12-07
brak danych
Opole Usługi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Wykonanie dokumentacji przyrodniczychczęść IDokumentacja na potrzeby oceny stanu źródliska wraz z określeniem kierunków działań ochronnych w RP Srebrne Źródła w terminie do 30 września 2018 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.