eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - przetargiPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-19
2019-09-27
Tarnów Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie"
2019-09-17
2019-09-25
Ropczyce Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego wysokoreaktywnego
2019-09-17
2019-09-30
Ciechanów Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu - zamiatarki chodnikowej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-04
2019-09-18
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Roboty budowlane w ramach zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego - internat ZSP w Radzyniu Podlaskim"
2019-09-04
2019-09-18
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z instalacją fotowoltaiczną i instalacją kolektorów słonecznych w budynku internatu należącym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przy ul. Traugutta 6. 2.2. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
2019-09-03
2019-09-11
Tarnów Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa piasku białego 0-2 mm dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2019 r.
2019-08-26
2019-09-03
Ełk Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku Dostawa ciągnika
2019-08-14
2019-08-26
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dostawa pokryć ścian i dachu hali handlowo - usługowej NCL II,
2019-08-09
2019-08-26
Rokietnica Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II i "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II"
2019-08-07
2019-08-26
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Instalacja wentylacji w ramach zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego- internat ZSP w Radzyniu Podlaskim"
2019-08-02
2019-08-12
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dostawa elementów węzłów ciepłowniczych
2019-07-23
2019-08-01
Ciechanów Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie Dostawa nowych worków z folii polietylenowej i LDPE do selektywnej zbiórki odpadów
2019-07-19
2019-07-30
Ełk Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku Dostawa ciągników
2019-07-19
2019-07-29
Rokietnica Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. "Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych"
2019-07-19
2019-07-26
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dostawa płyt trapezowych
2019-07-18
2019-08-02
Ciechanów Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie BUDOWA WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA MAGAZYNOWANIA I SKŁADOWANIA ODPADÓWNA NA TERENIE PUK SP. Z O. O. W CIECHANOWIE
2019-07-15
2019-07-23
Hajnówka Usługi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy
2019-07-12
2019-07-19
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dostawa elementów sieci ciepłowniczej
2019-07-05
2019-07-16
Tarnów Usługi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjnego posiadacza pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku w związku z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie
2019-07-04
2019-07-12
Gryfino Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Sukcesywne dostawy kruszyw wraz z transportem i rozładunkiem
2019-07-01
2019-07-09
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Hurtowy zakup oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2019-06-19
brak danych
Ropczyce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach "Zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez PUK Sp. z o.o. " dla części Nr 1 Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wielkogabarytowe
2019-06-19
brak danych
Ropczyce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach "Zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez PUK Sp. z o.o. " dla części Nr 2 Odpady segregowane

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-20
brak danych
Ciechanów Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie Dostawa nowych worków z folii polietylenowej i LDPE do selektywnej zbiórki odpadów
2019-09-02
brak danych
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dostawa elementów węzłów ciepłowniczych
2019-08-27
brak danych
Rokietnica Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MROWINO
2019-08-26
brak danych
Gryfino Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Sukcesywne dostawy kruszyw wraz z transportem i rozładunkiem
2019-08-23
brak danych
Ełk Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku DostawaCIĄGNIKA ROLNICZEGO FABRYCZNIE NOWEGO O MOCY W PRZEDZIALE 25 do 30 KM PRZYSTOSOWANY DO PRACY Z OSPRZĘTEM KOMUNALNYM.
2019-08-22
brak danych
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dostawa blach trapezowych
2019-08-22
brak danych
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dostawa elementów sieci ciepłowniczej
2019-08-21
brak danych
Rokietnica Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
2019-08-12
brak danych
Tarnów Usługi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjnego posiadacza pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku w związku z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie
2019-08-12
brak danych
Dębno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie
2019-07-29
brak danych
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Hurtowy zakup oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2019-07-11
brak danych
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dostawy betonu na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2019-07-10
brak danych
Ełk Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku Dostawa trumien do PUK sp. z o. o. w Ełku, Zakład Usług Pogrzebowych ul. Kochanowskiego 1
2019-07-08
brak danych
Ciechanów Usługi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie Usługa transportu odpadów komunalnych z Płocochowa k. Pułtuska do RIPOK w Woli Pawłowskiej
2019-07-04
brak danych
Ropczyce Usługi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach Zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez PUK Sp. z o.o. " dla części Nr 1 Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wielkogabarytowe
2019-07-04
brak danych
Ropczyce Usługi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach Zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez PUK Sp. z o.o. " dla części Nr 2 Odpady segregowane
2019-07-04
brak danych
Ropczyce Usługi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach "Zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez PUK Sp. z o.o. " dla części Nr 3 Odpady segregowane przeznaczone do składowania
2019-07-04
brak danych
Radzyń Podlaski Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa podsypek oraz betonu różnego rodzaju dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim
2019-06-27
brak danych
Lipno Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dostawy betonu na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2019-06-18
brak danych
Zabierzów Dostawy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie Dostawa wraz z wymianą fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej w ilości 1159 szt. w gminie Zabierzów.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.