eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś

Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś - przetargiPrzedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-21
2018-03-01
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi
2018-01-25
2018-02-13
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Zabezpieczenie fundamentów budynku Przepompowni w Nowym Stawie przed nadmiernym osiadaniem
2017-11-29
2017-12-14
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Modernizacja instalacji wody zimnej i c.w.u.
2017-11-13
2017-11-29
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku
2017-10-20
2017-11-08
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku
2017-09-15
2017-10-02
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja
2017-08-31
2017-09-19
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Budowa podjazdu i parkingu zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków przy budynku administracyjno - warsztatowym będącym własnością Przedsiębiorstwa "NOGAT" Sp. z o.o.
2017-08-11
2017-08-28
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Modernizacja budynków administracyjno-warsztatowego i budynku stacji odwadniania i stabilizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi
2017-07-25
2017-08-11
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja
2016-10-10
2016-10-20
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Przebudowa Stacji Transformatorowej Czerwone Stogi Oczyszczalnia T-5232 Oczyszczalnia Ścieków Malbork
2016-09-20
2016-10-06
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania - Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "PARKOWA" w Malborku w części - Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA
2015-06-30
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Zamówienie uzupełniające nr 2 na DOKOŃCZENIE ZADANIA 2ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI - ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2015-05-29
brak danych
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKUZADANIE 8:WYKONANIE KORYT PRZELEWOWYCH W OSADNIKU WTÓRNYM OB. 10A
2015-05-15
2015-05-29
Malbork roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś ZADANIE 8WYKONANIE KORYT PRZELEWOWYCH W OSADNIKU WTÓRNYM OB. 10A W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU.
2015-05-05
2015-05-26
Malbork roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś ZADANIE 4LIKWIDACJA ZŁÓŻ ZRASZANYCH CIĄGU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ZADANIE 6ADAPTACJA OBIEKTÓW OB.8 I OB.6 NA ZBIORNIKI RETENCYJNE W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2015-04-07
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Zamówienie uzupełniające na DOKOŃCZENIE ZADANIA 2ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI - ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2015-01-23
2015-02-17
Malbork roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś DOKOŃCZENIE ZADANIA 2ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI - ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2015-01-23
2015-02-10
Malbork roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś ZADANIE 5MONTAŻ AGREGATU PRADOTWÓRCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2014-12-30
2015-01-27
Malbork roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś ZADANIE 5MONTAŻ AGREGATU PRADOTWÓRCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2014-07-22
2014-08-05
Malbork usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKUZADANIE 4Likwidacja złóż zraszanych ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków ZADANIE 5Montaż agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków ZADANIE 6Adaptacja obiektów OB.8 i OB.6 na zbiorniki retencyjne ZADANIE 7Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Malborku - dzielnicy Międzytorze

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-28
brak danych
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi
2018-03-28
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Zabezpieczenie fundamentów budynku Przepompowni w Nowym Stawie przed nadmiernym osiadaniem
2018-01-30
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Modernizacja instalacji wody zimnej i c.w.u. w budynku warsztatowym i administracyjnym w Kałdowie Wsi, gm. Malbork
2017-11-08
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja
2016-12-01
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Przebudowy stacji transformatorowej Czerwone Stogi Oczyszczalnia T-5232 Oczyszczalnia Ścieków Malbork.
2016-11-09
brak danych
Malbork Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "PARKOWA" w Malborku - Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA
2015-07-28
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Zamówienie uzupełniające nr 2 na DOKOŃCZENIE ZADANIA 2ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI - ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2015-07-21
brak danych
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU:ZADANIE 8WYKONANIE KORYT PRZELEWOWYCH W OSADNIKU WTÓRNYM OB.10A
2015-07-07
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Zadanie 8Wykonanie koryt przelewowych w osadniku wtórnym OB. 10A w ramach projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malbork
2015-06-30
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś ZADANIE 4LIKWIDACJA ZŁÓŻ ZRASZANYCH CIĄGU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ZADANIE 6ADAPTACJA OBIEKTÓW OB.8 I OB.6 NA ZBIORNIKI RETENCYJNE W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2015-05-26
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Zamówienie uzupełniające na DOKOŃCZENIE ZADANIA 2ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI - ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2015-03-17
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś DOKOŃCZENIE ZADANIA 2ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI - ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2015-03-17
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś ZADANIE 5MONTAŻ AGREGATU PRADOTWÓRCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2014-09-16
brak danych
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKUZADANIE 4Likwidacja złóż zraszanych ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków ZADANIE 5Montaż agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków ZADANIE 6Adaptacja obiektów OB.8 i OB.6 na zbiorniki retencyjne ZADANIE 7Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Malborku - dzielnicy Międzytorze
2014-09-16
brak danych
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKUZADANIE 2ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI - ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) ZADANIE 3BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY CHODKIEWICZA W MALBORKU DLA ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH.
2014-05-20
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Zamówienie uzupełniajace dla:ZADANIa 2ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI - ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN.ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2014-04-25
brak danych
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Usługa wywozu i zagospodarowania metodą kompostowania R3 osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork
2014-01-28
brak danych
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Modernizacja przepompowni ścieków PARKOWA w Malborku
2013-10-17
brak danych
Malbork Roboty budowlane Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś ZADANIE 2ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI - ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
2013-06-27
brak danych
Malbork Usługi Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w MalborkuZadanie 2Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi - etap II (część biologiczna), Zadanie 3Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chodkiewicza w Malborku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.