eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - przetargiPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-21
2017-08-07
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80
2017-07-21
2017-08-07
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80
2017-07-20
2017-07-28
Muszyna Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie "Dostawa używanej minikoparki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu"
2017-07-20
2017-07-28
Zamość Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych części magazynu Zakładu Transportu Odpadów mieszczącego się przy ul. Męczenników Rotundy 2 w Zamościu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-20
brak danych
Tarnobrzeg roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Tarnobrzegu inwestyczje w obrębie oczyszczlni ścieków oraz podłączenie do niej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
2005-06-13
brak danych
Tarnobrzeg usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Tarnobrzeg nadzór nad wdrażaniem projektu.
2005-06-07
brak danych
Tarnobrzeg roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Tarnobrzeg budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-14
2017-07-21
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie nowych: a) 2 (dwóch) szt. ciągników rolniczych do celów komunalnych wraz z dopasowanym konstrukcyjnie osprzętem w następujących ilościach: 1 (jeden) szt. ładowacz czołowy z osprzętem / 1 (jedna) szt. przyczepa ciągnikowa / 2 (dwa) szt. pługi odśnieżne (przednie) do ciągnika / 2 (dwie) szt. zamiatarki uliczne do ciągnika / 2 (dwa) szt. posypywarki piasku - piaskarki samozaładowcze b) kosiarki trawnikowej - kołowej, samojezdnej
2017-07-03
2017-07-11
Biłgoraj Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.
2017-06-26
2017-07-04
Zamość Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa instalacji do dezynfekcji wody
2017-06-23
2017-06-30
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku
2017-06-14
2017-06-29
Lubartów Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Roboty remontowo- budowlane
2017-06-13
2017-06-22
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych oraz olejów i płynów do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku
2017-06-09
2017-06-19
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2017-06-08
2017-06-23
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa Kolumbarium w formie ściany urnowej, trzykondygnacyjnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie
2017-06-08
2017-06-23
Zamość Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa instalacji do dezynfekcji wody
2017-06-06
2017-06-14
Zamość Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. DOSTAWA UŻYWANEGO DŹWIGU
2017-06-02
2017-06-09
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych oraz olejów i płynów do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w szczecinku
2017-05-30
2017-06-09
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego - zamiatarki chodnikowej z głowicą do powierzchni utwardzonych wraz z osprzętem do czyszczenia miasta
2017-05-26
2017-06-05
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia nieczystości stałych wykonanych ze specjalnego tworzywa sztucznego HDPE typu MGB w podziale na zadania Zadanie I pojemniki 120l, 240l, 660l. Zadanie II pojemniki 1100l.
2017-05-26
2017-06-06
Lidzbark Warmiński Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych
2017-05-15
2017-05-29
Miłomłyn Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Majdany Wielkie, Gmina Miłomłyn
2017-05-12
2017-05-23
Brodnica Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Zakup i dostawa oleju napędowego
2017-05-10
2017-05-18
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2017-04-29
2017-05-15
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa wiaty stalowej nad placem manewrowym pomiędzy istniejącą halą sortowni a istniejącą halą nad podgrzewaną płytą kompostowni wraz z przebudową istniejących instalacji zewnętrznych (kanalizacja deszczowa, wodociągowa, energoenergetyczna nn, ciepłociąg) na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80
2017-04-27
2017-05-12
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa hali nad linią obróbki mechanicznej odpadów komunalnych wraz z instalacją biofiltru do biologicznego oczyszczania powietrza z hali odpadów komunalnych na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80
2017-04-24
2017-05-04
Jedwabne Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem Dostarczanie kruszywa do celów remontowo - konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych transportem Wykonawcy we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-18
brak danych
Zamość Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa instalacji do dezynfekcji wody
2017-07-07
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego - zamiatarki chodnikowej z głowicą do powierzchni utwardzonych wraz z osprzętem do czyszczenia miasta
2017-07-07
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa hali nad linią obróbki mechanicznej odpadów komunalnych wraz z instalacją biofiltru do biologicznego oczyszczania powietrza z hali odpadów komunalnych na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80
2017-07-04
brak danych
Lidzbark Warmiński Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych
2017-06-30
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczecinku
2017-06-29
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia nieczystości stałych wykonanych ze specjalnego tworzywa sztucznego HDPE typu MGB w podziale na zadania Zadanie I pojemniki 120l, 240l, 660l. Zadanie II pojemniki 1100l.
2017-06-23
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostawa paliw płynnych oraz olejów i płynów do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w szczecinku
2017-06-22
brak danych
Brodnica Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Zakup i dostawa oleju napędowego
2017-06-19
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego - zamiatarki chodnikowej z głowicą do powierzchni utwardzonych wraz z osprzętem do czyszczenia miasta
2017-06-12
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostawa paliw płynnych oraz olejów i płynów do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczecinku
2017-06-09
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2017-05-24
brak danych
Jedwabne Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem Dostarczanie kruszywa do celów remontowo - konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych transportem Wykonawcy we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne
2017-05-22
brak danych
Lubartów Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ZAKUP PALIW DLA PGK SP. Z O.O. W LUBARTOWIE
2017-05-11
brak danych
Zamość Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO ZBIERANIA ODPADÓW
2017-05-10
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ORAZ OLEJÓW I PŁYNÓW DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SZCZECINKU
2017-05-10
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp na terenie RZOO Sianów.
2017-05-10
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalnej 5.
2017-05-10
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2017-04-27
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wykonanie remontu nawierzchni płyty kompostowni górnej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80
2017-04-26
brak danych
Brodnica Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ciężarowego na podwoziu trzyosiowym typu śmieciarka z jednokomorową zabudową przeznaczoną do wywozu odpadów komunalnych o DMC do 26,0 Mg

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.