eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - przetargiPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-04
2016-02-18
Radzionków dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. Dostawa materiałów do naprawy i budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej
2016-02-02
2016-02-12
Koszalin dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa worków z tworzyw sztucznych
2016-01-27
2016-02-17
Olecko usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej w formie leasingu operacyjnego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-20
brak danych
Tarnobrzeg roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Tarnobrzegu inwestyczje w obrębie oczyszczlni ścieków oraz podłączenie do niej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
2005-06-13
brak danych
Tarnobrzeg usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Tarnobrzeg nadzór nad wdrażaniem projektu.
2005-06-07
brak danych
Tarnobrzeg roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Tarnobrzeg budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-03
2016-02-11
Koszalin usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Spedycja i transport odpadów energetycznych w tym paliwa alternatywnego wytworzonych w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie
2016-01-20
2016-01-29
Goleniów dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sukcesywny zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marii Konopnickiej 12 w Goleniowie
2016-01-20
2016-02-01
Koszalin dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie.
2015-12-30
2016-01-26
Goleniów roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa Bazy Przeładunkowej Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi.
2015-12-23
2016-01-18
Koszalin usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. DOSTAWA OPON NOWYCH ORAZ REGENEROWANYCH WRAZ Z NAPRAWĄ
2015-12-14
2015-12-21
Szczecinek usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Obsługa schroniska dla zwierząt w zakresie pomocy weterynaryjnej w 2016 r
2015-12-10
2015-12-18
Zamość usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW PGK SPÓŁKA Z O. O. W ZAMOŚCIU
2015-12-09
2015-12-17
Koszalin dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. DOSTAWA POJEMNIKÓW TYPU MGB
2015-12-07
2015-12-18
Węgrów dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie Sukcesywna dostawa paliw płynnych.
2015-11-30
2015-12-07
Biłgoraj dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa do siedziby PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju worków do selektywnego gromadzenia odpadów w roku 2016. numer zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP/ZOŚ/9/2015
2015-11-26
2015-12-04
Koszalin dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa wagi samochodowej dynamicznej do urządzenia wysypowego TYP SK 321
2015-11-26
2015-12-04
Koszalin dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawia samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych
2015-11-24
2015-12-02
Biłgoraj usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Usługa ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
2015-11-16
2015-11-25
Koszalin dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 207.000 euro DLA ZADANIA PN Dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych - śmieciarka dwukomorowa.
2015-11-13
2015-11-24
Zamość usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA z O.O. W ZAMOŚCIU
2015-11-13
2015-11-30
Koszalin roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych przy kwaterach P 39 i P 41 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie ul. Gnieźnieńska 44
2015-11-06
2015-11-16
Biłgoraj dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ZP/DRM/5/2015
2015-10-28
2015-11-09
Brodnica dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Zakup i dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej kołowej ładowarki teleskopowej
2015-10-26
2015-11-03
Koszalin usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 (Inne odpady ,w tym zmieszane substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) z RZOO Sianów przy ul. Łubuszan 80 w ilości do 5.200 Mg
2015-10-23
2015-11-06
Koszalin roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wykonanie remontu drogi dojazdowej do stanowiska rozsortowania odpadów komunalnych na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-13
brak danych
Jedwabne Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem
2016-01-12
brak danych
Węgrów Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie Sukcesywna dostawa paliw płynnych
2016-01-07
brak danych
Zamość Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW PGK SPÓŁKA Z O. O.W ZAMOŚCIU
2015-12-31
brak danych
Szczecinek Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Obsługa Schroniska dla Zwierząt w zakresie pomocy weterynaryjnej w 2016 roku
2015-12-31
brak danych
Biłgoraj Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Usługa ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
2015-12-28
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. REMONT NAWIERZCHNI ALEJEK CMENTARNYCH PRZY KWATERACH P 39 I P 41 POŁOŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE PRZY UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ 44
2015-12-28
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych między kwaterami R23, R22 i R17 a kwaterami P24,G6 i G5 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie ul. Gnieźnieńska 44
2015-12-23
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych - śmieciarka dwukomorowa.
2015-12-23
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH WYKONANYCH ZE SPECJALNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO HDPE TYPU MGB
2015-12-21
brak danych
Koszalin Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 (Inne odpady ,w tym zmieszane substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) z RZOO Sianów przy ul. Łubuszan 80 w ilości do 5.200 Mg
2015-12-16
brak danych
Biłgoraj Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa do siedziby PGK Sp. z o. o. w Biłgoraju worków do selektywnego gromadzenia odpadów w roku 2016. numer zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP/ZOŚ/9/2015.
2015-11-30
brak danych
Zamość Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. OSOBOWY DOZÓR OBIEKTÓW PGK Sp. z o. o. w Zamościu
2015-11-30
brak danych
Jedwabne Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem Wzmocnienie istniejących nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jedwabne w technologii wzmacniająco-konsolidującej z dodatkami trwale zwiększającymi odporność gruntów na absorpcję kapilarną wody
2015-11-27
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wykonanie remontu drogi dojazdowej do stanowiska rozsortowania odpadów komunalnych na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.
2015-11-27
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych między kwaterami P23 i G6 a kwaterami G4 i G5 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy Ul. Gnieźnieńskiej 44.
2015-11-25
brak danych
Biłgoraj Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ZP/DRM/5/2015.
2015-11-20
brak danych
Brodnica Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Zakup i dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej kołowej ładowarki teleskopowej
2015-11-10
brak danych
Biłgoraj Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa gazu płynnego propan-butan LPG do tankowania samochodów, na potrzeby stacji tankowania samochodów przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, w roku 2016.
2015-11-09
brak danych
Koszalin Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie
2015-11-06
brak danych
Biłgoraj Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa (zakup) paliw płynnych z przeznaczeniem do silników samochodowych, ciągników, sprzętu ciężkiego będącego w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w roku 2016.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.