eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - przetargiPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-08
2017-09-25
Radzionków Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przyjaźni, ul. Wiosennej i ul. Wspólnej w Radzionkowie
2017-09-08
2017-09-25
Lubartów Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Budowa grobów i alejek na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-20
brak danych
Tarnobrzeg roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Tarnobrzegu inwestyczje w obrębie oczyszczlni ścieków oraz podłączenie do niej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
2005-06-13
brak danych
Tarnobrzeg usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Tarnobrzeg nadzór nad wdrażaniem projektu.
2005-06-07
brak danych
Tarnobrzeg roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Tarnobrzeg budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-07
2017-09-15
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa podarunkowych bonów towarowych oraz bonów żywieniowych w wersji papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
2017-09-07
2017-09-14
Zamość Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. WYKONANIE ROBÓT MODERNIZACYJNO-REMONTOWYCH W BUDYNKU PGK SP. Z O. O. W ZAMOŚCIU
2017-09-06
2017-09-13
Zamość Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ - TANKOWANIE NA STACJACH PALIW
2017-08-23
2017-09-01
Zamość Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wykonanie robót modernizacyjno-remontowych wraz z modernizacją instalacji okablowania strukturalnego z dedykowanym zasileniem w budynku PGK Sp. z o. o. w Zamościu
2017-08-17
2017-08-25
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podarunkowych bonów towarowych oraz bonów żywieniowych o łącznej wartości 449.920,00 zł do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie
2017-08-14
2017-08-21
Zamość Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO
2017-08-10
2017-08-17
Biłgoraj Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn do zasilania składowiska odpadów wraz z kontenerową stacją transformatorową "Składowisko Odpadów" w miejscowości Korczów koło Biłgoraja"
2017-08-02
2017-08-18
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa ładowarki teleskopowej używanej - nośnik teleskopowy z osprzętem
2017-07-24
2017-08-09
Jedwabne Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem Budowa sieci wodociągów rozdzielczych na odcinkach : Jedwabne - Janczewo- Kaimy - Korytki - Kotowo Plac, Kotówek, Kotowo Stare, Orlikowo - Kosaki Turki, wodociągu rozdzielczego z odcinkami do granicy działek Kucze Wielki, Kucze Małe, Kuczewskie w Gminie Jedwabne wraz wraz z finansowaniem inwestycji przez okres 15 lat od zakończenia robót
2017-07-21
2017-08-07
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80
2017-07-21
2017-08-07
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80
2017-07-20
2017-07-28
Muszyna Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie "Dostawa używanej minikoparki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu"
2017-07-20
2017-07-28
Zamość Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych części magazynu Zakładu Transportu Odpadów mieszczącego się przy ul. Męczenników Rotundy 2 w Zamościu
2017-07-14
2017-07-21
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie nowych: a) 2 (dwóch) szt. ciągników rolniczych do celów komunalnych wraz z dopasowanym konstrukcyjnie osprzętem w następujących ilościach: 1 (jeden) szt. ładowacz czołowy z osprzętem / 1 (jedna) szt. przyczepa ciągnikowa / 2 (dwa) szt. pługi odśnieżne (przednie) do ciągnika / 2 (dwie) szt. zamiatarki uliczne do ciągnika / 2 (dwa) szt. posypywarki piasku - piaskarki samozaładowcze b) kosiarki trawnikowej - kołowej, samojezdnej
2017-07-03
2017-07-11
Biłgoraj Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.
2017-06-26
2017-07-04
Zamość Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa instalacji do dezynfekcji wody
2017-06-23
2017-06-30
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku
2017-06-14
2017-06-29
Lubartów Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Roboty remontowo- budowlane
2017-06-13
2017-06-22
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych oraz olejów i płynów do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku
2017-06-09
2017-06-19
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-13
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. "Wykonanie remontu nawierzchni alejki cmentarnej usytuowanej przy kwaterach P11, P12 i Dz1 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44."
2017-08-31
brak danych
Biłgoraj Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn do zasilania składowiska odpadów wraz z kontenerową stacją transformatorową "Składowisko Odpadów" w miejscowości Korczów koło Biłgoraja"
2017-08-30
brak danych
Lubartów Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Roboty remontowo- budowlane
2017-08-29
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa wiaty stalowej nad placem manewrowym pomiędzy istniejącą halą sortowni a istniejącą halą nad podgrzewaną płytą kompostowni wraz z przebudową istniejących instalacji zewnętrznych (kanalizacja deszczowa, wodociągowa, energoenergetyczna nn, ciepłociąg) na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80
2017-07-31
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2017-07-26
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW I PŁYNÓW
2017-07-18
brak danych
Zamość Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa instalacji do dezynfekcji wody
2017-07-07
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego - zamiatarki chodnikowej z głowicą do powierzchni utwardzonych wraz z osprzętem do czyszczenia miasta
2017-07-07
brak danych
Koszalin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa hali nad linią obróbki mechanicznej odpadów komunalnych wraz z instalacją biofiltru do biologicznego oczyszczania powietrza z hali odpadów komunalnych na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80
2017-07-04
brak danych
Lidzbark Warmiński Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych
2017-06-30
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczecinku
2017-06-29
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia nieczystości stałych wykonanych ze specjalnego tworzywa sztucznego HDPE typu MGB w podziale na zadania Zadanie I pojemniki 120l, 240l, 660l. Zadanie II pojemniki 1100l.
2017-06-23
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostawa paliw płynnych oraz olejów i płynów do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w szczecinku
2017-06-22
brak danych
Brodnica Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Zakup i dostawa oleju napędowego
2017-06-19
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego - zamiatarki chodnikowej z głowicą do powierzchni utwardzonych wraz z osprzętem do czyszczenia miasta
2017-06-12
brak danych
Szczecinek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostawa paliw płynnych oraz olejów i płynów do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczecinku
2017-06-09
brak danych
Koszalin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2017-05-24
brak danych
Jedwabne Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem Dostarczanie kruszywa do celów remontowo - konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych transportem Wykonawcy we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne
2017-05-22
brak danych
Lubartów Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ZAKUP PALIW DLA PGK SP. Z O.O. W LUBARTOWIE
2017-05-11
brak danych
Zamość Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO ZBIERANIA ODPADÓW

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.