eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - przetargiPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-20
2018-09-28
Łaziska Górne Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gosodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o.
2018-09-18
2018-10-05
Hrubieszów Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej
2018-09-17
2018-10-10
Nowa Dęba Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie "Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków". - z podziałem na 3 części -
2018-09-13
2018-09-21
Inowrocław Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa fabrycznie nowego samochodu z urządzeniem hakowym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2018-09-11
2018-09-27
Łaziska Górne Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy stacji mechanicznego odwadniania osadu po stabilizacji tlenowej na oczyszczalni ścieków komunalnych "Wschód" przy ul. Południowej w Łaziskach Górnych.
2018-09-07
2018-09-24
Sandomierz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Modernizacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu
2018-09-05
2018-09-26
Turek Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-29
2018-09-10
Łęczna Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa klocków betonowych
2018-08-23
2018-09-04
Łęczna Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa ciągnika z kabiną wraz z osprzętem
2018-08-23
2018-08-31
Konin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych
2018-08-22
2018-09-06
Sandomierz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Modernizacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu
2018-08-22
2018-08-30
Hrubieszów Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Świadczenie usługi obsługi prawnej projektu pn."Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym" współfinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020
2018-08-14
2018-08-24
Inowrocław Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa fabrycznie nowego samochodu z urządzeniem hakowym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2018-08-08
2018-08-17
Konin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych
2018-08-07
2018-08-17
Hrubieszów Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Świadczenie usługi obsługi prawnej projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym" współfinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020
2018-08-03
2018-08-21
Łęczna Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa klocków betonowych
2018-08-02
2018-08-10
Janikowo Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika typu FUELMASTER FM5000, stanowiącego własność Zamawiającego.
2018-07-27
2018-08-10
Inowrocław Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa fabrycznie nowego samochodu z urządzeniem hakowym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2018-07-19
2018-08-02
Łęczna Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa kruszarki do gruzu
2018-07-19
2018-08-03
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Budowa sieci wodociągowej w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej w Tomaszowie Lubelskim
2018-07-18
2018-08-03
Nowa Dęba Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie
2018-07-18
2018-08-06
Kalisz Pomorski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej REMONT BALKONÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY DWORCOWEJ 26 C-D W KALISZU POMORSKIM
2018-07-13
2018-07-31
Sandomierz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Modernizacja instalacji odprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu
2018-07-11
2018-07-20
Łaziska Górne Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego
2018-07-06
2018-07-17
Sandomierz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Dostawa pojazdu ciężarowego używanego z zabudową typu śmieciarka
2018-07-05
2018-07-17
Kalisz Pomorski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej REMONT BALKONÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY DWORCOWEJ 26 A-D W KALISZU POMORSKIM
2018-06-28
2018-07-16
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Budowa sieci wodociągowej w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej w Tomaszowie Lubelskim

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-04
brak danych
Janikowo Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika typu FUELMASTER FM5000, stanowiącego własność Zamawiającego.
2018-08-29
brak danych
Sandomierz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Modernizacja instalacji odprowadzenia pulpy piaskowej z piaskownika zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.
2018-08-27
brak danych
Łęczna Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa kruszarki do gruzu
2018-08-23
brak danych
Sandomierz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Dostawa pojazdu ciężarowego używanego z zabudową typu śmieciarka.
2018-08-21
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Budowa sieci wodociągowej w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej w Tomaszowie Lub.
2018-08-20
brak danych
Nowa Dęba Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie
2018-08-03
brak danych
Nowa Dęba Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II
2018-08-02
brak danych
Łaziska Górne Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego
2018-07-30
brak danych
Janikowo Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na dostawę opału do kotłowni na paliwo stałe na sezon grzewczy 2018/2019
2018-07-27
brak danych
Inowrocław Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sortowanie odpadów komunalnych i obsługa punktów gastronomicznych
2018-07-25
brak danych
Turek Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 28 i ul. Górniczej 32 w Turku
2018-07-16
brak danych
Drezdenko Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej dla PGKIM - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w okresie od 01.08.2018 do 31.12.2019 r.
2018-07-05
brak danych
Inowrocław Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakup urządzeń i oprogramowania związany z modernizacja infrastruktury informatycznej.
2018-07-03
brak danych
Opalenica Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o. o. Dostawa energii elektrycznej dla PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy
2018-07-02
brak danych
Hrubieszów Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Dostawa samochodu ciężarowego typ "Hakowiec" do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów
2018-06-29
brak danych
Łęczna Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa mobilnego sprzętu do obsługi instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów
2018-06-27
brak danych
Inowrocław Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sukcesywne przyjęcie odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma do produkcji paliw alternatywnych R12 i dalej do termicznego przetwarzania w procesie R1.
2018-06-18
brak danych
Przysucha Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa węgla do eksploatowanych przez zamawiającego kotłowni w sezonu grzewczego 2018/2019
2018-06-14
brak danych
Konin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2018-06-14
brak danych
Łęczna Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa i montaż siatki ochronnej na obwałowaniu III kwatery składowiska odpadów zabezpieczającej przed wydostawaniem się lekkich frakcji odpadów z terenu składowiska odpadów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.