eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. - przetargiPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-20
2018-07-06
Sandomierz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Roboty montażowe i modernizacyjne miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu
2018-06-12
2018-07-04
Janów Lubelski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania "Kontynuacja programu kompleksowej gospodarki ściekowej w Gminie Janów Lubelski"
2018-06-06
2018-06-26
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Budowa sieci wodociągowej w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej w Tomaszowie Lubelskim
2018-06-06
2018-06-22
Turek Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 28 i ul. Górniczej 32 w Turku
2018-06-05
2018-06-21
Nowa Dęba Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II.
2018-05-24
brak danych
Inowrocław Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sukcesywne przyjęcie odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem - 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma do produkcji pali alternatywnych R12 i dalej do termicznego przetwarzania w procesie R1
2017-06-27
2018-07-11
Hrubieszów Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji AUTOGAZ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-13
2018-06-20
Drezdenko Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej dla PGKIM - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w okresie od 01.08.2018 do 31.12.2019
2018-06-04
2018-06-13
Janikowo Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Dostawa opału do kotłowni na paliwo stałe na sezon grzewczy 2018/2019
2018-06-04
2018-06-12
Opalenica Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o. o. Dostawa energii elektrycznej dla PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy
2018-05-29
2018-06-19
Nowa Dęba Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II
2018-05-29
2018-06-15
Inowrocław Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sortowanie odpadów komunalnych i obsługa punktów gastronomicznych
2018-05-18
2018-05-29
Inowrocław Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakup urządzeń i oprogramowania związany z modernizacja infrastruktury informatycznej.
2018-05-17
brak danych
Łaziska Górne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Załadunek, transport i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05
2018-05-17
2018-05-25
Konin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2018-05-16
2018-06-19
Tomaszów Lubelski Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia na budowę, dla zadania pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim"
2018-05-14
2018-05-29
Łęczna Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa mobilnego sprzętu do obsługi instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.
2018-04-27
2018-05-17
Sandomierz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Roboty montażowe i modernizacyjne miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu
2018-04-27
2018-05-15
Przysucha Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa węgla do eksploatowanych przez zamawiającego kotłowni w sezonie grzewczym 2018/2010
2018-04-25
2018-05-14
Turek Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 28 i ul. Górniczej 32 w Turku
2018-04-24
2018-05-11
Łęczna Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa i montaż siatki ochronnej na obwałowaniu III kwatery składowiska odpadów zabezpieczającej przed wydostawaniem się lekkich frakcji odpadów z terenu składowiska odpadów.
2018-04-23
2018-05-08
Hrubieszów Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Dostawa samochodu ciężarowego typ "Hakowiec" do transportu odpadów w kontenerach oraz przyczepy do transportu kontenerów
2018-04-19
2018-04-27
Łaziska Górne Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Załadunek, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05
2018-04-19
2018-05-08
Łęczyca Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o. DOSTAWA (ZAKUP) ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2018r.
2018-04-19
2018-04-27
Oborniki Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Dostawa paliwa samochodowego
2018-04-16
2018-04-24
Oborniki Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów - śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka)
2018-04-12
2018-04-20
Jarosław Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 1100 L z podziałem na 2 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-18
brak danych
Przysucha Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa węgla do eksploatowanych przez zamawiającego kotłowni w sezonu grzewczego 2018/2019
2018-06-14
brak danych
Konin Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2018-06-14
brak danych
Łęczna Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. Dostawa i montaż siatki ochronnej na obwałowaniu III kwatery składowiska odpadów zabezpieczającej przed wydostawaniem się lekkich frakcji odpadów z terenu składowiska odpadów
2018-06-05
brak danych
Łęczyca Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o. DOSTAWA (ZAKUP) ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2018r.
2018-06-04
brak danych
Łaziska Górne Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Załadunek, transport i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05
2018-06-04
brak danych
Oborniki Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Dostawa paliwa samochodowego
2018-05-25
brak danych
Jarosław Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI 1100 L Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI
2018-05-25
brak danych
Jarosław Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. Modernizacja nawierzchni placu manewrowo - postojowego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. - II etap
2018-05-11
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim
2018-04-23
brak danych
Jarosław Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WORKÓW FOLIOWYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2018-04-11
brak danych
Łęczyca Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o. Wykonanie kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynków zakładowychbiurowego i socjalnego, oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym, usytuowanych w Łęczycy przy ul. Tumskiej 2
2018-04-03
brak danych
Jarosław Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. SUKCESYWNA DOSTAWA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2018-03-29
brak danych
Ryki Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego
2018-03-22
brak danych
Nowa Dęba Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap I
2018-03-05
brak danych
Drezdenko Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Załadunek/rozładunek i transport odpadów komunalnych z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie i PSZOK do RIPOK i ZUO.
2018-02-21
brak danych
Konin Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Remonty pustostanów w budynkach zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2018-02-21
brak danych
Jarosław Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. Kompleksowe ubezpieczenie spółek komunalnych Miasta Jarosławia
2018-02-20
brak danych
Konin Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konserwacja zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 5 w Koninie
2018-02-19
brak danych
Przysucha Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym i olejem opałowym lekkim zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 9 w Przysusze
2018-02-15
brak danych
Inowrocław Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Transport odpadów dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.