eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. - przetargiPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-13
brak danych
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. USŁUGA TRANSPORTU ODPADÓW Z ZUO W LUBAWCE NA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W PIELGRZYMCE (RIPOK)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-07
2019-03-15
Włocławek Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski
2019-02-25
2019-03-07
Włocławek Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2019-01-31
2019-02-11
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
2019-01-18
2019-01-28
Włocławek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej, ciągnionej, jednoosiowej, dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku.
2019-01-08
2019-01-16
Włocławek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK ,,Saniko" Sp.z o.o. we Włocławku
2019-01-04
2019-01-14
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Świadczenie usług doradczych w zakresie technologii przetwarzania odpadów w ramach projektu pod nazwą: "Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu"
2018-12-24
2019-01-07
Włocławek Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski
2018-12-19
2019-01-04
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Świadczenie usług doradczych w zakresie technologii przetwarzania odpadów w ramach projektu pod nazwą: "Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu"
2018-11-29
2018-12-07
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa oleju napędowego
2018-11-22
2018-11-30
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Dostawa używanego samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych
2018-11-16
2018-11-26
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY
2018-11-09
2018-11-21
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. TRANSPORT ODPADÓW Z ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBAWCE NA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W WOJCIESZOWIE ORAZ ICH WBUDOWANIE
2018-10-19
2018-10-30
Włocławek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2018-10-12
2018-10-26
Włocławek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu
2018-08-22
2018-08-31
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Świadczenie usług eksperckich i doradczych w zakresie technologii przetwarzania odpadów w ramach projektu pod nazwą: "Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu"
2018-08-14
2018-08-23
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. "Dostawa soli drogowej"
2018-08-06
2018-08-21
Włocławek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do zbierania i transportu odpadów typu śmieciarka dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2018-07-31
2018-08-09
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
2018-07-10
2018-07-18
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. USŁUGA TRANSPORTU ODPADÓW Z ZUO W LUBAWCE NA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W WOJCIESZOWIE
2018-07-05
2018-07-13
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO- DRI/137/2018

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-21
brak danych
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
2019-02-14
brak danych
Włocławek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej, ciągnionej, jednoosiowej, dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku.
2019-02-04
brak danych
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Świadczenie usług doradczych w zakresie technologii przetwarzania odpadów w ramach projektu pod nazwą"Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu"
2019-01-28
brak danych
Włocławek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK "Saniko" Sp.z o.o. we Włocławku
2019-01-16
brak danych
Włocławek Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski
2019-01-16
brak danych
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa oleju napędowego
2018-12-27
brak danych
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Dostawa używanego samochodu ciężarowego dostosowanego do wywozu odpadów komunalnych
2018-12-21
brak danych
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY
2018-12-03
brak danych
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. TRANSPORT ODPADÓW Z ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBAWCE NA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W WOJCIESZOWIE ORAZ ICH WBUDOWANIE
2018-11-16
brak danych
Włocławek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu
2018-09-25
brak danych
Włocławek Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do zbierania i transportu odpadów typu śmieciarka dla PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku.
2018-09-05
brak danych
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. "Dostawa soli drogowej"
2018-08-22
brak danych
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
2018-08-17
brak danych
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. "SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO - DRI/137/2018"
2018-08-03
brak danych
Lubawka Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. "OCHRONA MIENIA"
2018-05-07
brak danych
Włocławek Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2018-04-11
brak danych
Włocławek Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK "Saniko" Sp. z o.o. na lata 2018/2020
2018-03-30
brak danych
Włocławek Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGK "Saniko" Sp. z o.o.
2018-03-28
brak danych
Włocławek Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Usługa ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku
2018-03-21
brak danych
Lubawka Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO- DRI/135/2018

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.