eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Prezydent Miasta Świnoujścia

Prezydent Miasta Świnoujścia - przetargiPrezydent Miasta Świnoujścia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
2016-06-07
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla inwestycji pn.Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Prezydent Miasta Świnoujścia
Prezydent Miasta Świnoujścia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-12
2016-05-20
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu - Etap II
2016-04-29
2016-05-16
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadaniaPrzebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego
2016-04-28
2016-05-13
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa boisk przyszkolnych w ZSP nr 9 i SP nr 2, w Świnoujściu
2016-04-15
2016-05-04
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie przebudowy dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.
2016-04-05
2016-04-18
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadaniaRewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu
2016-03-31
2016-04-15
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu- Etap II
2016-03-25
2016-04-04
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Świnoujście w latach 2016 - 2020.
2016-03-25
2016-04-11
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ułożenie płyt drogowych na wskazanych odcinkach dróg w Świnoujściu
2016-03-24
2016-04-07
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Sprzątanie zielonego rynku Pod Zegarem przy ul. Kołłątaja
2016-03-21
2016-04-07
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Bieżące utrzymanie i drobne remonty instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na obszarze Gminy Miasto Świnoujście w latach 2016 - 2020
2016-03-15
2016-03-23
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2016
2016-03-15
2016-04-04
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia MODERNIZACJA AKUSTYCZNA AMFITEATRU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU - ETAP II
2016-03-01
2016-03-09
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych Gminy Miasto Świnoujście obejmującychpoprawę funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej, budowę Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki, budowę publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowiskowej.
2016-02-29
2016-03-14
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku przy ul. Chopina w Świnoujściu w latach 2016-2018
2016-02-24
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu oraz rozbudowy budynku szkoły
2016-02-23
2016-03-03
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście
2016-02-19
2016-03-01
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujścia
2016-02-09
2016-02-22
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - etap II
2016-02-08
2016-02-17
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Wynajem, obsługa i utrzymanie toalet przenośnych WC na terenie miasta Świnoujście w roku 2016
2016-01-20
2016-02-10
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie docieplenia budynków szkolnychGP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu. Projekt pod nazwą -Termomodernizacja obiektówGP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu- dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Prezydent Miasta Świnoujścia
Prezydent Miasta Świnoujścia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-13
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową - budowa ciągu pieszo jezdnego na przedłużeniu ul. Trentowskiego
2016-05-13
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Bieżące utrzymanie i drobne remonty instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na obszarze Gminy Miasto Świnoujście w latach 2016 - 2020
2016-05-13
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście
2016-05-12
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ułożenie płyt drogowych na wskazanych odcinkach dróg w Świnoujściu
2016-05-06
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu- Etap II
2016-04-28
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Świnoujście w latach 2016 - 2020.
2016-04-28
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaBudowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu
2016-04-22
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pod nazwą pn.Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej.
2016-04-20
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - etap II
2016-04-19
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia MODERNIZACJA AKUSTYCZNA AMFITEATRU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU - ETAP II
2016-04-08
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku przy ul. Chopina w Świnoujściu w latach 2016-2018
2016-04-04
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2016
2016-03-31
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście
2016-03-29
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa chodników i jezdni - ułożenie płyt drogowych na wskazanych odcinkach dróg w Świnoujściu
2016-03-25
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych Gminy Miasto Świnoujście obejmującychpoprawę funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej, budowę Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki, budowę publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowiskowej.
2016-03-24
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegowykonanie docieplenia budynków szkolnychGP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.:Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu. Projekt pod nazwą Termomodernizacja obiektówGP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
2016-03-22
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Roboty uzupełniające - wykonanie oświetlenia ulicMieczowej i Warzywnej w Świnoujściu na odcinku pomiędzy ulicamiŁęgową i Prostą, związane z wykonaniem zamówienia publicznego nr WIM.271.1.4.2013 pn. Wykonywanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacja i utrzymanie bieżące oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście w latach 2013- 2017.
2016-03-16
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujścia
2016-03-03
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Roboty uzupełniające - wykonanie oświetlenia ulicznego ulicSłonecznej i Tęczowej oraz odcinka ul. Gradowej w Świnoujściu, związane z wykonaniem zamówienia publicznego nr WIM.271.1.4.2013 pn. Wykonywanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacja i utrzymanie bieżące oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście w latach 2013 - 2017.
2016-03-01
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Wynajem, obsługa i utrzymanie toalet przenośnych WC na terenie miasta Świnoujście w roku 2016

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Prezydent Miasta Świnoujścia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.