eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Prezydent Miasta Świnoujścia

Prezydent Miasta Świnoujścia - przetargiPrezydent Miasta Świnoujścia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-04
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania;Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu
2016-11-02
2016-11-18
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Świnoujściu w ramach zadania pn.Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne
2016-07-27
2016-08-12
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie przebudowy dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu
2016-07-20
2016-07-28
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku w Świnoujściu
2016-07-19
2016-07-27
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków
2016-07-01
2016-07-20
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku szkolnego LO z oddziałami integracyjnymi im. Mieszka I w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.
2016-06-29
2016-07-15
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KOŚCIELE P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ŚWINOUJŚCIU - ETAP IBUDOWA DOSTĘPU DROGOWEGO DO CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. SĄSIEDZKIEJ W ŚWINOUJŚCIU-PRZYTORZE
2016-06-15
2016-06-29
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Sprzątanie zielonego rynku Pod Zegarem przy ul. Kołłątaja
2016-06-15
2016-06-24
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych w roku 2016
2016-06-09
2016-06-24
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu
2016-06-06
2016-06-22
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KOŚCIELE P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ŚWINOUJŚCIU - ETAP IBUDOWA DOSTĘPU DROGOWEGO DO CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. SĄSIEDZKIEJ W ŚWINOUJŚCIU-PRZYTORZE
2016-06-03
2016-06-16
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji zadania Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego
2016-05-31
2016-06-15
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektówGP Nr 2, ZSP Nr 4, SP Nr 6 w Świnoujściu.
2016-05-23
2016-06-07
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla inwestycji pn.Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe
2016-05-12
2016-05-20
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu - Etap II
2016-04-29
2016-05-16
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadaniaPrzebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego
2016-04-28
2016-05-13
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa boisk przyszkolnych w ZSP nr 9 i SP nr 2, w Świnoujściu
2016-04-15
2016-05-04
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie przebudowy dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.
2016-04-05
2016-04-18
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadaniaRewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu
2016-03-31
2016-04-15
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu- Etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Prezydent Miasta Świnoujścia
Prezydent Miasta Świnoujścia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-31
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY-MIASTO ŚWINOUJŚCIE W 2016 ROKU
2016-12-31
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Obsługa Gminy - Miasto Świnoujście w zakresie wykonywania operatów szacunkowych w 2016 roku
2016-12-28
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie przebudowy dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.
2016-11-02
brak danych
Świnoujście Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej w Świnoujściu
2016-09-22
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku w Świnoujściu
2016-09-22
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków
2016-09-07
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku szkolnego LO z oddziałami integracyjnymi im. Mieszka I w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu
2016-08-23
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu
2016-08-01
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KOŚCIELE P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ŚWINOUJŚCIU - ETAP IBUDOWA DOSTĘPU DROGOWEGO DO CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. SĄSIEDZKIEJ W ŚWINOUJŚCIU-PRZYTORZE
2016-07-27
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych w roku 2016.
2016-07-22
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Sprzątanie zielonego rynku Pod Zegarem przy ul. Kołłątaja
2016-07-19
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla inwestycji pn.Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe
2016-07-11
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektówGP Nr 2, ZSP Nr 4, SP Nr 6 w Świnoujściu.
2016-06-28
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa boisk przyszkolnych w ZSP nr 9 i SP nr 2 w Świnoujściu
2016-06-22
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Roboty uzupełniające do zamówienia publicznego nr WIM.271.1.3.2016-Wykonanie robót na ul. Wolińskiej -odcinek dł. 600 mb od granicy miasta w kierunku ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrzańską i Pomorską w Świnoujściu.
2016-06-20
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia zamówienie uzupełniające związane z wykonaniem zamówienia publicznego nr WIM.271.1.33.2015 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaBudowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki nr WIM.271.1.31.2016.
2016-06-20
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr WIM.271.1.32.2014 - pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych drogowych nad zleconymi robotami uzupełniającymi do zamówień WIM.271.1.42.2014, WIM.271.1.31.2014, WIM.271.1.12.2013
2016-06-14
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia zamówienie uzupełniające związane z wykonaniem zamówienia publicznego nr WIM.271.1.37.2015 pn.Przebudowa ulicy Bohaterów Września w Świnoujściu - odcinek od ul. Bol. Chrobrego do ul. Jana z Kolna
2016-06-09
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu - Etap II
2016-05-30
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadaniaRewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług - Mulnik- w Świnoujściu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Prezydent Miasta Świnoujścia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.