eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Prezydent Miasta Świnoujścia

Prezydent Miasta Świnoujścia - przetargiPrezydent Miasta Świnoujścia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-20
2016-02-10
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie docieplenia budynków szkolnychGP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu. Projekt pod nazwą -Termomodernizacja obiektówGP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu- dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
2015-12-28
2016-02-11
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaBudowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu.
2015-12-23
brak danych
Świnoujście Prezydent Miasta Świnoujścia Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji i Turystyki w Świnoujściu oraz rozbudowa budynku szkoły

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Prezydent Miasta Świnoujścia
Prezydent Miasta Świnoujścia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-07
2016-01-25
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia BUDOWA OŚWIETLENIA ARENY SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIAPOPRAWA FUNKCJONALNOŚCI STADIONU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. JANA MATEJKI 22, POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ
2016-01-05
2016-01-25
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia BUDOWA OŚWIETLENIA ARENY SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIAPOPRAWA FUNKCJONALNOŚCI STADIONU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. JANA MATEJKI 22, POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ
2015-12-30
2016-01-11
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW W ŚWINOUJŚCIU - DZIAŁKI NR 243/22, 243/28, 227/3, 272/1, 273/8, 273/10, 243/29 OBRĘB 5 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ MIASTO ŚWINOUJŚCIE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
2015-12-29
2016-01-21
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE
2015-12-03
2015-12-14
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Obsługa Gminy - Miasto Świnoujście w zakresie wykonywania operatów szacunkowych w 2016 roku
2015-12-03
2015-12-14
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Obsługa geodezyjna Gminy-Miasto Świnoujście w 2016 roku.
2015-12-01
2015-12-11
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu
2015-11-26
2015-12-18
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok, placów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Świnoujście
2015-11-20
2015-12-08
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście.
2015-10-14
2015-10-29
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI STADIONU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. JANA MATEJKI 22, POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ
2015-10-09
2015-10-26
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa ulicy Bohaterów Września w Świnoujściu- odcinek od ul. Bol. Chrobrego do ul. Jana z Kolna
2015-09-16
2015-10-01
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa jezdni na wskazanych odcinkach dróg w Świnoujściu
2015-09-01
2015-09-18
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaBudowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu.
2015-07-31
2015-08-31
Świnoujście Prezydent Miasta Świnoujścia Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu oraz rozbudowy budynku szkoły.
2015-07-21
2015-08-05
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Budowa fontanny w ramach zadania pn.Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu.
2015-07-17
2015-08-04
Świnoujście roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie remontu instalacji C.O. w budynkach szkolnychGP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu. Projekt pod nazwą Termomodernizacja obiektówGP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
2015-06-19
2015-07-07
Świnoujście dostawy Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa ulicy H. Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu
2015-06-12
2015-06-23
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie studium wykonalności dla zadaniaSprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu
2015-05-22
2015-06-08
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie studium wykonalności dla zadaniaSprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu
2015-05-08
2015-05-25
Świnoujście usługi Prezydent Miasta Świnoujścia EKSPLOATACJA I KONSERWACJA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ ZLEWNI NR 2 W DZIELNICY PRZTÓR-ŁUNOWO w ŚWINOUJŚCIU W LATACH 2015 - 2017

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Prezydent Miasta Świnoujścia
Prezydent Miasta Świnoujścia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-29
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu
2016-01-28
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW W ŚWINOUJŚCIU - DZIAŁKI NR 243/22, 243/28, 227/3, 272/1, 273/8, 273/10, 243/29 OBRĘB 5 W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ MIASTO ŚWINOUJŚCIE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
2016-01-20
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok, placów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Świnoujście.
2016-01-13
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Roboty uzupełniające- przebudowa odcinka ulicy Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Bohaterów Września, związane z wykonaniem zamówienia publicznego nr WIM.271.1.42.2014 pn. Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego, Kard. St. Wyszyńskiego i Monte Cassino w Świnoujściu
2016-01-08
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście.
2016-01-07
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa ulicy Bohaterów Września w Świnoujściu- odcinek od ul. Bol. Chrobrego do ul. Jana z Kolna
2015-12-23
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI STADIONU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. JANA MATEJKI 22, POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ
2015-10-12
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa jezdni na wskazanych odcinkach dróg w Świnoujściu
2015-10-08
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaBudowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu
2015-09-07
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Budowa fontanny w ramach zadania pn.Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu
2015-09-07
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa ulicy H. Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu
2015-08-07
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicGajowej i Zalewowej na odcinku od ulicy Gajowej do ulicy Odrzańskiej - zamówienie uzupełniające związane z wykonaniem zamówienia publicznego nr WIM.271.1.4.2013 pn. Wykonywanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacja i utrzymanie bieżące oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujścia w latach 2013 - 2017.
2015-07-29
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie płyty boiska wraz z odwodnieniem, oświetleniem płyty oraz ogrodzeniem całego terenu w ramach zadania pn.:Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu
2015-07-10
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Opracowanie studium wykonalności dla zadaniaSprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu
2015-06-22
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej zlewni nr 2 w dzielnicy Przytór-Łunowo w Świnoujściu w latach 2015 - 2017
2015-06-16
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia Przebudowa jezdni na wskazanych odcinkach dróg w Świnoujściu
2015-05-15
brak danych
Świnoujście Roboty budowlane Prezydent Miasta Świnoujścia ETAP I ROZBUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO W ŚWINOUJŚCIU
2015-05-11
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia NADZÓR INWESTORSKI NA ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.ETAP I ROZBUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO W ŚWINOUJŚCIU
2015-05-06
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Obsługa geodezyjna Gminy-Miasto Świnoujście w 2015 roku.
2015-04-30
brak danych
Świnoujście Usługi Prezydent Miasta Świnoujścia Wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujścia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Prezydent Miasta Świnoujścia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.