Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Prezydent Miasta Będzina - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-13
brak danych
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina kontrakt 01, Gospodarka wodno-ściekowa w Będzienie Etap I zada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13.
2005-11-21
brak danych
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina nadzór nad robotami w Będzinie - inżynier kontraktu dla Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie"

Zobacz wiecej

Prezydent Miasta Będzina - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-06-03
2011-06-20
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Rozbiórka obiektów położonych w Będzinie na Górze Zamkowej pomiędzy ulicami Górną i Góra Zamkowa.
2011-06-03
2011-06-21
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie.
2011-05-30
2011-06-08
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Konserwacja polichromii w Domu Modlitwy Mizrachi w Będzinie przy ul. Potockiego 3. Etap II - kontynuacja zadania.
2011-05-19
2011-05-27
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Budowa drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie.
2011-05-10
2011-05-25
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Będzinie
2011-04-29
2011-05-09
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Regulacja stanów prawnych nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego i podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Będzin
2011-04-27
2011-05-09
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Konserwacja polichromii w Domu Modlitwy Mizrachi w Będzinie przy ul. Potockiego 3. Etap II - kontynuacja zadania
2011-04-27
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - zamówienie uzupełniające
2011-04-20
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, rozgraniczeniem i wznowieniem granic nieruchomości, z opracowaniem mapy do celów projektowych, z pomiarem uzupełniającym sytuacyjno - wysokościowym oraz z połączeniem działek w jedną nowo powstałą działkę - zamówienie uzupełniające
2011-04-20
2011-04-28
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Bieżące utrzymanie placów zabaw w Będzinie
2011-04-15
2011-04-29
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Eksploatacja kanalizacji deszczowej i separatorów, obsługa przepompowni deszczowych oraz bieżące czyszczenie rowów na terenie miasta Będzina
2011-04-12
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - roboty dodatkowe
2011-04-12
2011-04-22
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom na rzecz mieszkańców Będzina
2011-04-12
2011-04-21
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Miasta Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia , wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych , lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Miasta Będzin , celem ich zbycia
2011-04-07
2011-04-15
Będzin dostawy Prezydent Miasta Będzina Zakup bonów towarowych.
2011-04-01
2011-04-12
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Wykonanie operatów szacunkowych
2011-04-01
2011-04-13
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.
2011-03-28
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Organizacja i przeprowadzenie na terenie Miasta Będzina etapów 68 Tour de Pologne UCIWorld Tour
2011-03-11
2011-03-28
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Bieżące utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Miasta Będzin
2011-03-11
2011-03-30
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap 1Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz wiecej

Prezydent Miasta Będzina - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-06-03
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom na rzecz mieszkańców Będzina.
2011-05-27
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Miasta Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia , wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych , lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Miasta Będzin , celem ich zbycia
2011-05-27
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, rozgraniczeniem i wznowieniem granic nieruchomości, z opracowaniem mapy do celów projektowych, z pomiarem uzupełniającym sytuacyjno - wysokościowym oraz z połączeniem działek w jedną nowo powstałą działkę - zamówienie uzupełniające
2011-05-20
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap 1Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2011-05-20
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Nadzór nad robotami w Będzinie - Inżynier Kontraktu dla Projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap 1Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego
2011-05-20
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu.
2011-05-20
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Bieżące utrzymanie placów zabaw w Będzinie.
2011-05-19
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu
2011-05-19
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Gospodarcza Brama Śląska - etap 1Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego
2011-05-19
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.
2011-05-19
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - zamówienie uzupełniające
2011-05-19
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Upiększanie miasta Będzin kwiatami w konstrukcjach kwietnikowych
2011-05-13
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Eksploatacja kanalizacji deszczowej i separatorów, obsługa przepompowni deszczowych oraz bieżące czyszczenie rowów na terenie miasta Będzina
2011-05-13
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wykonanie operatów szacunkowych
2011-05-06
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - roboty dodatkowe.
2011-05-05
brak danych
Będzin Dostawy Prezydent Miasta Będzina Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych, papierniczych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Będzinie
2011-05-05
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Organizacja i przeprowadzenie na terenie Miasta Będzina etapów 68 Tour de Pologne UCI World Tour.
2011-05-05
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Pielęgnacja, wycinka drzew oraz frezowanie pni na terenie miasta
2011-04-29
brak danych
Będzin Dostawy Prezydent Miasta Będzina Zakup bonów towarowych
2011-04-29
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Bieżące utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Miasta Będzin

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU