eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Prezydent Miasta Będzina

Prezydent Miasta Będzina - przetargiPrezydent Miasta Będzina - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-13
brak danych
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina kontrakt 01, Gospodarka wodno-ściekowa w Będzienie Etap I zada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13.
2005-11-21
brak danych
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina nadzór nad robotami w Będzinie - inżynier kontraktu dla Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie"

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Prezydent Miasta Będzina
Prezydent Miasta Będzina - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-06-03
2011-06-20
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Rozbiórka obiektów położonych w Będzinie na Górze Zamkowej pomiędzy ulicami Górną i Góra Zamkowa.
2011-06-03
2011-06-21
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie.
2011-05-30
2011-06-08
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Konserwacja polichromii w Domu Modlitwy Mizrachi w Będzinie przy ul. Potockiego 3. Etap II - kontynuacja zadania.
2011-05-19
2011-05-27
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Budowa drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ul. Wolskiej w Będzinie.
2011-05-10
2011-05-25
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Będzinie
2011-04-29
2011-05-09
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Regulacja stanów prawnych nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego i podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Będzin
2011-04-27
2011-05-09
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Konserwacja polichromii w Domu Modlitwy Mizrachi w Będzinie przy ul. Potockiego 3. Etap II - kontynuacja zadania
2011-04-27
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - zamówienie uzupełniające
2011-04-20
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, rozgraniczeniem i wznowieniem granic nieruchomości, z opracowaniem mapy do celów projektowych, z pomiarem uzupełniającym sytuacyjno - wysokościowym oraz z połączeniem działek w jedną nowo powstałą działkę - zamówienie uzupełniające
2011-04-20
2011-04-28
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Bieżące utrzymanie placów zabaw w Będzinie
2011-04-15
2011-04-29
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Eksploatacja kanalizacji deszczowej i separatorów, obsługa przepompowni deszczowych oraz bieżące czyszczenie rowów na terenie miasta Będzina
2011-04-12
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - roboty dodatkowe
2011-04-12
2011-04-22
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom na rzecz mieszkańców Będzina
2011-04-12
2011-04-21
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Miasta Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia , wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych , lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Miasta Będzin , celem ich zbycia
2011-04-07
2011-04-15
Będzin dostawy Prezydent Miasta Będzina Zakup bonów towarowych.
2011-04-01
2011-04-12
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Wykonanie operatów szacunkowych
2011-04-01
2011-04-13
Będzin usługi Prezydent Miasta Będzina Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.
2011-03-28
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Organizacja i przeprowadzenie na terenie Miasta Będzina etapów 68 Tour de Pologne UCIWorld Tour
2011-03-11
2011-03-28
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Bieżące utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Miasta Będzin
2011-03-11
2011-03-30
Będzin roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap 1Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Prezydent Miasta Będzina
Prezydent Miasta Będzina - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-06-03
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom na rzecz mieszkańców Będzina.
2011-05-27
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Miasta Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia , wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych , lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Miasta Będzin , celem ich zbycia
2011-05-27
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, rozgraniczeniem i wznowieniem granic nieruchomości, z opracowaniem mapy do celów projektowych, z pomiarem uzupełniającym sytuacyjno - wysokościowym oraz z połączeniem działek w jedną nowo powstałą działkę - zamówienie uzupełniające
2011-05-20
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap 1Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2011-05-20
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Nadzór nad robotami w Będzinie - Inżynier Kontraktu dla Projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap 1Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego
2011-05-20
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu.
2011-05-20
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Bieżące utrzymanie placów zabaw w Będzinie.
2011-05-19
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu
2011-05-19
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Gospodarcza Brama Śląska - etap 1Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego
2011-05-19
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.
2011-05-19
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - zamówienie uzupełniające
2011-05-19
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Upiększanie miasta Będzin kwiatami w konstrukcjach kwietnikowych
2011-05-13
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Eksploatacja kanalizacji deszczowej i separatorów, obsługa przepompowni deszczowych oraz bieżące czyszczenie rowów na terenie miasta Będzina
2011-05-13
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Wykonanie operatów szacunkowych
2011-05-06
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - roboty dodatkowe.
2011-05-05
brak danych
Będzin Dostawy Prezydent Miasta Będzina Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych, papierniczych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Będzinie
2011-05-05
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Organizacja i przeprowadzenie na terenie Miasta Będzina etapów 68 Tour de Pologne UCI World Tour.
2011-05-05
brak danych
Będzin Usługi Prezydent Miasta Będzina Pielęgnacja, wycinka drzew oraz frezowanie pni na terenie miasta
2011-04-29
brak danych
Będzin Dostawy Prezydent Miasta Będzina Zakup bonów towarowych
2011-04-29
brak danych
Będzin Roboty budowlane Prezydent Miasta Będzina Bieżące utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Miasta Będzin

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Prezydent Miasta Będzina
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.