eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - przetargiPoznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-14
2019-03-06
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej
2019-02-14
2019-03-05
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Modernizacja Stadionu Polonii - roboty budowlane
2019-02-08
2019-02-25
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zaprojektuj i wybuduj - Poznawcze szlaki rekreacyjno- turystyczne leśnictwa Antoninek (etap II i III)
2019-02-05
2019-02-20
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-28
2019-02-12
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie""
2019-01-25
2019-02-12
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Przebudowa ul. Taczaka i ul. Garncarskiej w Poznaniu
2019-01-16
2019-02-01
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga" oraz "Budowa DDR w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich"
2019-01-03
2019-01-15
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego bieżącej obsługi prawnej w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją przez Zamawiającego Zadań inwestycyjnych pn. "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz "Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka""
2018-12-21
2019-01-15
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Roboty budowlane na zadaniu: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 ul. Głuszyna 187""
2018-12-18
2019-01-14
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania
2018-12-10
2019-01-03
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Modernizacja Toru Regatowego Malta: Skatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego
2018-11-30
2018-12-11
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Hodowlanej w Poznaniu"
2018-11-27
2018-12-14
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zaprojektuj i wybuduj - Poznawcze szlaki rekreacyjno- turystyczne leśnictwa Antoninek (etap II i III)
2018-11-20
2018-11-30
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej"
2018-11-20
2018-12-05
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zaprojektuj i wybuduj - Budowa skateparku na os. Tysiąclecia
2018-11-09
brak danych
Poznań Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego pn. Modernizacja pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu ul. Jarochowskiego 5 i 5a (ZWR)
2018-10-31
2018-11-16
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją w związku z realizacją zadania pn.: Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap I"
2018-10-23
2018-11-06
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich
2018-10-16
brak danych
Poznań Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie robót polegających na ociepleniu budynku hotelowo- administracyjnego oddział Golęcin - roboty podobne"
2018-10-15
2018-10-23
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Opracowanie wspólnej koncepcji budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem
2018-10-15
2018-10-25
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich)"
2018-10-11
2018-10-31
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga" oraz "Budowa DDR w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich"
2018-10-11
2018-10-22
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Budowa przystani jachtowej i nurtowej - Etap I - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę"
2018-10-05
brak danych
Poznań Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 - zamówienie podobne"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-05
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Hodowlanej w Poznaniu"
2019-01-17
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Opracowanie wspólnej koncepcji budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem
2019-01-15
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą"Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej"
2018-12-21
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich
2018-12-17
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich)"
2018-11-28
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Budowa przystani jachtowej i nurtowej - Etap I - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę"
2018-11-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie punktu gastronomicznego"
2018-11-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie robót polegających na ociepleniu budynku hotelowo- administracyjnego oddział Golęcin - roboty podobne"
2018-11-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego pn. Modernizacja pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu ul. Jarochowskiego 5 i 5a (ZWR)
2018-11-26
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwąPrzebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) na odcinku od granicy miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków
2018-11-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Przebudowa obiektu nad PST Szymanowskiego
2018-11-13
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie ekspertyzy technicznej zasypanej śluzy usytuowanej pod ul. Jana Pawła II w związku z realizacją zadania pn.Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap I"
2018-11-07
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynków III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
2018-10-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 - zamówienie podobne"
2018-10-18
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zamówienia podobne do zamówienia podstawowego pn. Park Rataje w Poznaniu (ZP 84)
2018-10-16
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwąPoprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania
2018-10-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zaprojektuj i wybuduj - "Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo- Spławie- Krzesinki"
2018-10-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - budowa dwóch budynków opiekuńczo wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym w Poznaniu - ul. Pamiątkowa 28
2018-10-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Remont przejścia podziemnego MILCZAŃSKA pod ul. B. Krzywoustego wraz ze schodami
2018-09-26
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej w Poznaniu"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.