eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - przetargiPoznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-24
2019-05-07
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR
2019-04-23
2019-05-07
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej - prace projektowe

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-28
2019-04-12
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Budowa ulicy Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)
2019-03-27
2019-04-11
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Modernizacja / rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu
2019-03-22
2019-04-03
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: "Budowa całorocznego wybiegu dla nosorożców i żyraf wraz z budynkiem dydaktycznym"
2019-03-14
2019-03-26
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: "Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu - etap II"
2019-03-12
2019-03-27
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zespół Szkół Łączności
2019-03-11
2019-03-26
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"
2019-03-06
2019-03-21
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Modernizacja Centrum Sportu przy Szkole Podstawowej nr 66"
2019-02-21
brak danych
Poznań Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zamówienie podobne nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Modernizacja pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu ul. Jarochowskiego 5 i 5a (ZWR)
2019-02-20
2019-03-08
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II
2019-02-14
2019-03-06
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej
2019-02-14
2019-03-05
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Modernizacja Stadionu Polonii - roboty budowlane
2019-02-08
2019-02-25
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zaprojektuj i wybuduj - Poznawcze szlaki rekreacyjno- turystyczne leśnictwa Antoninek (etap II i III)
2019-02-05
2019-02-20
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1"
2019-01-28
2019-02-12
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie""
2019-01-25
2019-02-12
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Przebudowa ul. Taczaka i ul. Garncarskiej w Poznaniu
2019-01-16
2019-02-01
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga" oraz "Budowa DDR w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich"
2019-01-03
2019-01-15
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego bieżącej obsługi prawnej w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją przez Zamawiającego Zadań inwestycyjnych pn. "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz "Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka""
2018-12-21
2019-01-15
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Roboty budowlane na zadaniu: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 ul. Głuszyna 187""
2018-12-18
2019-01-14
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania
2018-12-10
2019-01-03
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Modernizacja Toru Regatowego Malta: Skatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Przebudowa ul. Taczaka i ul. Garncarskiej w Poznaniu
2019-04-17
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej
2019-04-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zaprojektuj i wybuduj - Poznawcze szlaki rekreacyjno- turystyczne leśnictwa Antoninek (etap II i III)
2019-04-02
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Modernizacja Stadionu Polonii - roboty budowlane
2019-04-01
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania
2019-04-01
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga" oraz "Budowa DDR w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich"
2019-03-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zamówienie podobne nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Modernizacja pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu ul. Jarochowskiego 5 i 5a (ZWR)
2019-03-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Roboty budowlane na zadaniu"Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 ul. Głuszyna 187""
2019-02-21
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego bieżącej obsługi prawnej w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją przez Zamawiającego Zadań inwestycyjnych pn. "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz "Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka""
2019-02-20
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Modernizacja Toru Regatowego MaltaSkatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego
2019-02-05
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Hodowlanej w Poznaniu"
2019-01-17
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Opracowanie wspólnej koncepcji budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem
2019-01-15
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą"Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej"
2018-12-21
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich
2018-12-17
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich)"
2018-11-28
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Budowa przystani jachtowej i nurtowej - Etap I - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę"
2018-11-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie punktu gastronomicznego"
2018-11-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. "Wykonanie robót polegających na ociepleniu budynku hotelowo- administracyjnego oddział Golęcin - roboty podobne"
2018-11-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego pn. Modernizacja pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu ul. Jarochowskiego 5 i 5a (ZWR)
2018-11-26
brak danych
Poznań Usługi Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwąPrzebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) na odcinku od granicy miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.