eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-12
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach
2018-10-10
2018-10-26
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa w Łaziskach i ul. Wodzisławska w Turzy Śląskiej)
2018-10-08
2018-10-23
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa chodnika przy ul. św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śl.
2018-09-21
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2018r." Część IWykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
2018-09-21
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2018 r." Część IIWykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
2018-08-27
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ulicy Plebiscytowej w Rydułtowach
2018-08-27
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ulicy Plebiscytowej w Rydułtowach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-02
2018-10-10
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - XI
2018-10-02
2018-10-10
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2018/2019" CZĘŚĆ 3 - Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni jezdni dróg powiatowych Rejonu III
2018-09-26
2018-10-11
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Udrożnienie i umocnienie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych nr 5007S w Wodzisławiu Śląskim i 5048 S w Olzie
2018-09-06
2018-09-14
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - X
2018-08-31
2018-09-17
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl."
2018-08-30
2018-09-07
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - IX
2018-08-24
2018-09-10
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Przebudowa ul. Mszańskiej w Turzy Śl."
2018-08-14
2018-08-24
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska Bełsznica - Rogów)"
2018-08-10
2018-08-27
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej 5028S w Radlinie
2018-08-07
2018-08-23
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Przebudowa nawierzchni ul. Kominka w Radlinie i Wodzisławiu Śląskim"
2018-08-03
2018-08-20
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Przebudowa ul. Letniej w Wodzisławiu Śl."
2018-08-02
2018-08-10
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2018/2019
2018-08-01
2018-08-16
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl."
2018-07-30
2018-08-14
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi"
2018-07-26
2018-08-03
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Wykonanie operatów wodnoprawnych" - Część 1, 2, 3, 4
2018-07-25
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - III
2018-07-24
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Przebudowa DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) w Wodzisławiu Śl. - Etap II"
2018-07-13
2018-07-23
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Kupno/dostawa soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2018/2019
2018-07-11
2018-07-26
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi
2018-07-11
2018-07-19
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - VIII

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-11
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ul. Mszańskiej w Turzy Śl.
2018-10-10
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.
2018-10-08
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - X
2018-09-28
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r. - IX
2018-09-27
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2018/2019
2018-09-27
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej 5028S w Radlinie
2018-09-26
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa nawierzchni ul. Kominka w Radlinie i Wodzisławiu Śląskim
2018-09-20
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej 5028S w Radlinie
2018-09-19
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej"Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska Bełsznica - Rogów)"
2018-09-19
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ul. Letniej w Wodzisławiu Śl.
2018-09-10
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2018/2019"
2018-08-28
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Wykonanie operatów wodnoprawnych" - Część 1, 2, 3, 4
2018-08-22
brak danych
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Kupno/dostawa soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2018/2019
2018-08-20
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Przebudowa DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) w Wodzisławiu Śl. - Etap II"
2018-08-20
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - VIII
2018-07-27
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Wykonanie operatów wodnoprawnych
2018-07-26
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - VI
2018-07-26
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach"
2018-07-24
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3512 S (km 10+371) ul. Raciborskiej w Syryni
2018-07-18
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycjiPrzebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3512 S (km 10+371) ul. Raciborskiej w Syryni

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.