eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-08
2018-02-23
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2018r.
2017-11-28
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5037S (km 7+274) ul. Powstańców Śl. w Godowie
2017-11-21
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5043S (ul. Wiejska) z drogą gminną (ul. Boryńska) w Gogołowej poprzez korektę geometrii oraz skanalizowanie skrzyżowania oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu
2017-11-08
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5037S (km 7+274) ul. Powstańców Śl. w Godowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-05
2018-02-16
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)
2018-01-26
2018-02-13
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Przebudowa drogi powiatowej 5037S (ul. 1 Maja w Gołkowicach)"
2018-01-23
2018-02-06
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej: "Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Wodzisławiu Śl."
2018-01-12
2018-01-30
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ul. Raciborskiej w Syryni
2018-01-05
2018-01-23
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ulicy Plebiscytowej w Rydułtowach
2018-01-05
2018-01-16
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza - Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) - Etap II"
2017-12-13
2018-01-04
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza - Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) - Etap II
2017-12-07
2017-12-15
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 2018 r.
2017-11-24
2017-12-04
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Dostawa oleju opałowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni - 2018 r."
2017-11-21
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do robót budowlanych określonych zamówieniem podstawowym pn"Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2017 r."
2017-11-15
2017-11-30
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej nr 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z drogą powiatową nr 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śląskim
2017-11-14
2017-11-24
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Dostawa paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni - 2018 r.
2017-11-10
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do robót budowlanych określonych zamówieniem podstawowym pnPrzebudowa ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim
2017-10-12
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi (przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia )"
2017-10-06
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza - Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.)
2017-10-04
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do robót budowlanych określonych zamówieniem podstawowym pnBieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2017r." Część VII
2017-09-28
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do robót budowlanych określonych zamówieniem podstawowym pn"Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2017r." Część IV, Część V, Część VI
2017-09-27
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do robót budowlanych określonych zamówieniem podstawowym pn"Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2017r."
2017-09-25
2017-10-10
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim (przebudowa słupów energetycznych)
2017-09-22
2017-10-02
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2017/2018

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-05
brak danych
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 2018 r.
2017-12-29
brak danych
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Dostawa oleju opałowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni - 2018 r
2017-12-19
brak danych
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Dostawa paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni - 2018 r.
2017-11-17
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do robót budowlanych określonych zamówieniem podstawowym pnPrzebudowa ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim
2017-11-08
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2017/2018
2017-10-26
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2017/2018
2017-10-25
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi - budowa miejsc postojowych przy ul.1 Maja w Gołkowicach
2017-10-24
brak danych
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Kupno/dostawa soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2017/2018" - Część II
2017-10-23
brak danych
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego oraz pługa do odśnieżania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
2017-10-20
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi (przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia )"
2017-10-20
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim (przebudowa słupów energetycznych)
2017-10-18
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) w Wodzisławiu Śl. - Etap I
2017-09-18
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim
2017-09-07
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl., ul. Mszańskiej w Turzy Śl.
2017-09-05
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej"Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (ul. Turskiej w Mszanie, Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.)"
2017-09-05
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S ( ul. Radlińska w Wodzisławiu Śl.)"
2017-08-18
brak danych
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Kupno/dostawa soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2017/2018
2017-08-11
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do robót budowlanych określonych zamówieniem podstawowym o nazwie"Przebudowa ul. Asnyka w Lubomi i ul. Raciborskiej w Syryni"
2017-08-01
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim
2017-07-27
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej"Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (ul. Turskiej w Mszanie, Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.)"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.