eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-15
2019-01-23
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 2019 r.
2018-11-26
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl."
2018-10-26
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Korfantego - Hallera - Rydułtowska) w Radlinie
2018-10-19
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza - Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) - Etap II
2018-10-12
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-02
2019-01-17
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy) od km 1+378 do 2+737,82"
2018-12-28
2019-01-15
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Turskiej, Skrzyszowskiej, Czarnieckiego, Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.
2018-12-07
2018-12-17
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Ochrona obiektów, osób i mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni w roku 2019 r.
2018-11-27
2018-12-07
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - XII, "Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa w Łaziskach i ul. Wodzisławska w Turzy Śląskiej)"
2018-11-20
2018-11-29
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Dostawa paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni - 2019 r."
2018-10-19
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Udrożnienie i umocnienie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych nr 5007S w Wodzisławiu Śląskim i 5048 S w Olzie
2018-10-17
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - VI "Modernizacja chodnika przy ulicy 1 Maja w Mszanie"
2018-10-17
2018-10-30
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S - ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl."
2018-10-16
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Modernizacja chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie"
2018-10-10
2018-10-26
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa w Łaziskach i ul. Wodzisławska w Turzy Śląskiej)
2018-10-08
2018-10-23
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa chodnika przy ul. św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śl.
2018-10-02
2018-10-10
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - XI
2018-10-02
2018-10-10
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2018/2019" CZĘŚĆ 3 - Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni jezdni dróg powiatowych Rejonu III
2018-09-26
2018-10-11
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Udrożnienie i umocnienie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych nr 5007S w Wodzisławiu Śląskim i 5048 S w Olzie
2018-09-21
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2018r." Część IWykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
2018-09-21
brak danych
Syrynia Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2018 r." Część IIWykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
2018-09-06
2018-09-14
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - X
2018-08-31
2018-09-17
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl."
2018-08-30
2018-09-07
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - IX
2018-08-27
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ulicy Plebiscytowej w Rydułtowach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-31
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - XII, "Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa w Łaziskach i ul. Wodzisławska w Turzy Śląskiej)"
2018-12-27
brak danych
Syrynia Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Dostawa paliw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni - 2019 r."
2018-12-07
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej"Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S - ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl."
2018-12-06
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa w Łaziskach i ul. Wodzisławska w Turzy Śląskiej)
2018-11-20
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa chodnika przy ul. św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śl.
2018-11-07
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - XI
2018-11-06
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2018/2019" CZĘŚĆ 3 - Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni jezdni dróg powiatowych Rejonu III
2018-11-05
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Udrożnienie i umocnienie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych nr 5007S w Wodzisławiu Śląskim i 5048 S w Olzie
2018-10-29
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - VI "Modernizacja chodnika przy ulicy 1 Maja w Mszanie"
2018-10-16
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2018 r." Część IWykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
2018-10-16
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2018 r." Część IIWykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
2018-10-11
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa ul. Mszańskiej w Turzy Śl.
2018-10-10
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.
2018-10-08
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r." - X
2018-09-28
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2018 r. - IX
2018-09-27
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2018/2019
2018-09-27
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej 5028S w Radlinie
2018-09-26
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa nawierzchni ul. Kominka w Radlinie i Wodzisławiu Śląskim
2018-09-20
brak danych
Syrynia Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Przebudowa drogi powiatowej 5028S w Radlinie
2018-09-19
brak danych
Syrynia Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni Opracowanie dokumentacji projektowej"Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska Bełsznica - Rogów)"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.