eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
2018-04-06
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego
2018-03-20
2018-04-05
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego- utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń brd, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu
2018-03-16
2018-04-03
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ODNOWIENIE I KOREKTY OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
2018-03-14
2018-03-29
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI UL.MODRZEWIOWEJ W ORZESZU
2018-03-14
2018-03-29
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych WYMIANA NAWIERZCHNI UL.DŁUGOSZA W ORZESZU
2018-03-14
2018-03-23
Łaziska Górne Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
2018-01-30
2018-02-19
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Przebudowa ul.Górnej w Mikołowie (chodnik na odcinku od ul.Wojska Polskiego do DK 81)
2018-01-25
2018-02-14
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych WYMIANA NAWIERZCHNI DROGI UL.OGRODOWA W ŁAZISKACH GÓRNYCH
2018-01-25
2018-02-14
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I POBOCZA UL.ŻORSKIEJ W ORZESZU NA ODCINKU OD MARKETU DINO DO POSESJI NR 54
2018-01-24
2018-02-09
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Bieżące utrzymanie dróg powiatowych:remonty cząstkowe, usługi brukarskie, utrzymanie odwodnienia
2017-09-22
2017-10-03
Łaziska Górne Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
2017-09-11
2017-09-26
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Wymiana nawierzchni drogi ul. Szkolna w Orzeszu
2017-08-10
2017-08-25
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych REMONT ODCINKA DROGI UL.MODRZEWIOWA W ORZESZU
2017-08-10
2017-08-25
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych WYMIANA ODCINKA DROGI UL.DRZYMAŁY W GOSTYNI
2017-08-10
2017-08-25
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych WYMIANA CIĄGU PIESZEGO UL. JAŚKOWICKA I MARKSA W ORZESZU
2017-07-14
2017-07-31
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Budowa chodnika ul.Górna w Mikołowie - etap I
2017-06-23
2017-07-11
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Wymiana nawierzchni jezdni ul.Gostyńska w Orzeszu oraz ul.Miarowa w Gostyni
2017-06-20
2017-07-06
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Aktywne przejścia w rejonie szkół
2017-05-31
2017-06-19
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Remont chodnika ul.Cieszyńska w Łaziskach Górnych
2017-05-23
2017-05-31
Łaziska Górne Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ZAPROJEKTOWANIE MODERNIZACJI CIĄGU DROGOWEGO NR 5310 UL.ŻORSKIEJ W ORZESZU

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Remont nawierzchni jezdni ul.Modrzewiowej w Orzeszu
2018-04-12
brak danych
Łaziska Górne Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
2018-03-09
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Przebudowa ul.Górnej w Mikołowie - chodnik na odcinku od ul.Wojska Polskiego do DK81
2018-02-27
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCHRemonty cząstkowe, usługi brukarskie, utrzymanie odwodnienia
2017-10-13
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Wymiana nawierzchni drogi ul.Szkolna w Orzeszu
2017-09-14
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Wymiana ciągu pieszego ul.Jaśkowicka i Marksa w Orzeszu
2017-07-26
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Aktywne przejścia w rejonie szkół
2017-07-26
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Wymiana nawierzchni jezdni ul.Gostyńska w Orzeszu oraz ul.Miarowa w Gostyni
2017-07-11
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny - etap II
2017-06-22
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Remont chodnika ul.Cieszyńska w Łaziskach Górnych
2017-06-19
brak danych
Łaziska Górne Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Zaprojektowanie modernizacji ciągu drogowego nr 5310 ul.Żorska w Orzeszu
2017-06-19
brak danych
Łaziska Górne Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla wymiany nawierzchni dróg powiatowych
2017-05-25
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych "MAŁOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO"
2017-05-25
brak danych
Łaziska Górne Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych "BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO "
2016-10-14
brak danych
Łaziska Górne Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Remont odcinka drogi S 5313 ul.Kobiórska, Sadowa w Orzeszu
2016-09-23
brak danych
Łaziska Górne Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.PUSZKINA W WYRACH (odcinek od ul.Wagonowej do przejazdu kolejowego)
2016-08-26
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA PRZY UL. GÓRNICZEJ ORAZ UL. SZKOLNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH ZADANIE A I B
2016-08-18
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Budowa i remont chodnika przy drodze powiatowej ul.Nowy Swiat w Mikołowie - kontynuacja.
2016-07-15
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych REMONT CIĄGU DROGOWEGO NR S5302 UL. ŚW. WAWRZYŃCA W ORZESZU NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PARKOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIOSNY LUDÓW
2016-06-28
brak danych
Łaziska Górne Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY DRZYMAŁY W M. GOSTYŃ

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.