eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-06
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż.
2015-10-01
2015-10-19
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Remont drogi powiatowej Nr 0368T Bilcza-Kuby Młyny-Podmarzysz odcinek od km9+045 do km10+725.
2015-09-29
2015-10-14
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0301T Kołomań-Piechotne-Samsonów na odc. Samsonów Ciągłe - Piechotne od km1+010 do km1+850.
2015-09-25
2015-10-12
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0273T Jedlnica-Mosty-Podzamcze od km0+000 do km2+500.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-23
2015-10-01
Kielce dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Dostawa soli drogowej zwykłej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2015/2016 do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze (oraz ich baz), w przewidywanej ilości 1300 Mg.
2015-09-22
2015-10-07
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0026T Śladków Mały-Suskrajowice od km1+570 do km2+570.
2015-08-28
2015-09-15
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Remont dróg powiatowych na terenie gminy Masłów.
2015-08-26
2015-09-10
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0286T w miejscowości Porzecze.
2015-08-12
2015-08-27
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0329T Radlin-Brzechów-Daleszyce w miejscowości Niestachów.
2015-07-29
2015-08-18
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Chmielowice -budowa chodnika w miejscowości Wolica od km2+020 do km2+531 i od km2+754 do km2+970.
2015-07-06
2015-07-21
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0356T Borków-Ujny od km1+878 do km2+300 oraz od km2+670 do km3+198.
2015-06-26
2015-07-14
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0340T Lechówek-Płucki-Łagów odcinek od km0+690 do km1+090.
2015-06-26
2015-07-14
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna odcinek w m. Czyżów od km5+750 do km6+321.
2015-06-22
2015-07-07
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa w miejscowości Nida.
2015-06-18
2015-07-03
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0315T Masłów Pierwszy (Podklonówka) - Mąchocice Kapitulne.
2015-06-16
2015-07-01
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasiów - Etap III.
2015-06-09
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w zakresie robót odwodnieniowych na terenie Obwodu Drogowego w Łagowie (gminyBodzentyn, Górno, Daleszyce, Bieliny, Raków, Łagów i Nowa Słupia).
2015-05-25
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w zakresie robót odwodnieniowych na terenie Obwodu Drogowego w Celinach (gminyChmielnik, Chęciny, Pierzchnica, Morawica, Sitkówka-Nowiny).
2015-05-06
2015-05-21
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0402T Wólka-Lasocin-Ewelinów-Jakubów na odcinku w m. Lasocin od km1+653 do km2+943 dł. 1290 mb.
2015-04-29
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja dróg powiatowych powiatu kieleckiego w zakresie robót odwodnieniowych na terenie Obwodu Drogowego w Stachurze (gminyStrawczyn, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Zagnańsk i Masłów)
2015-03-25
2015-04-09
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce-Brody od km0+000 do km1+180.
2015-03-25
2015-04-14
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0584T Wzdół Rządowy-Parcele-Siekierno od km2+771 do km3+621 oraz od km4+635 do km5+435.
2015-03-24
2015-04-09
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka-Skrzelczyce-Pierzchnica od km:4+380 do km:5+170.
2015-03-02
2015-03-18
Kielce roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego - 2015 rok.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-01
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Remont dróg powiatowych na terenie gminy Masłów.
2015-10-01
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0286T w miejscowości Porzecze.
2015-09-16
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0329T Radlin-Brzechów-Daleszyce w miejscowości Niestachów.
2015-09-14
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Chmielowice -budowa chodnika w miejscowości Wolica od km2+020 do km2+531 i od km2+754 do km2+970.
2015-08-18
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Roboty dodatkowe przy realizacji zadania p.n.Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas - Odrowąż na odcinku Samsonów-Ciągłe - Szałas.
2015-08-07
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna odcinek w m. Czyżów od km5+750 do km6+321.
2015-08-07
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0356T Borków-Ujny od km1+878 do km2+300 oraz od km2+670 do km3+198.
2015-08-07
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0340T Lechówek-Płucki-Łagów odcinek od km0+690 do km1+090.
2015-08-04
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa w miejscowości Nida.
2015-07-22
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0315T Masłów Pierwszy (Podklonówka) - Mąchocice Kapitulne.
2015-07-15
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0302T w m. Jasiów - Etap III.
2015-06-16
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w zakresie robót odwodnieniowych na terenie Obwodu Drogowego w Łagowie (gminyBodzentyn, Górno, Daleszyce, Bieliny, Raków, Łagów i Nowa Słupia)..
2015-06-03
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0402T Wólka-Lasocin-Ewelinów-Jakubów na odcinku w m. Lasocin od km1+653 do km2+943 dł. 1290 mb.
2015-05-26
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w zakresie robót odwonieniowych na terenie Obwodu Drogowego w Celinach ( gminyChmielnik, Chęciny, Pierzchnica, Morawica, Sitkówka-Nowiny).
2015-05-06
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka-Skrzelczyce-Pierzchnica od km:4+380 do km:5+170.
2015-05-06
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce-Brody od km0+000 do km1+180.
2015-05-06
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja dróg powiatowych powiatu kieleckiego w zakresie robót odwodnieniowych na terenie Obwodu Drogowego w Stachurze (gminyStrawczyn, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Zagnańsk i Masłów)
2015-05-05
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0584T Wzdół Rządowy-Parcele-Siekierno od km2+771 do km3+621 oraz od km4+635 do km5+435.
2015-04-02
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego - 2015 rok.
2015-04-01
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas - Odrowąż na odcinku Samsonów-Ciągłe - Szałas.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.