eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-20
2018-07-05
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T w miejscowości Łukowa
2018-06-15
2018-07-02
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w miejscowości Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764
2018-06-07
2018-06-22
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w m. Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny
2018-06-06
2018-06-21
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa mostu przez rzekę Czarną Starą w m. Skałka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 0403T Jasień-Antonielów w km 5+013

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-30
2018-06-14
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0349T w km: 11+280 w miejscowości Smyków
2018-05-24
2018-06-11
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce
2018-05-24
2018-06-08
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T na odcinku Ujny-Pierzchnianka
2018-05-17
2018-06-05
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0639T wraz z budową chodnika w m. Dębniak ul. Jeleniowska
2018-05-14
2018-05-29
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w m. Tumlin Wykień, nr 0309T w m. Dąbrowa i nr 0487T w m. Oblęgór
2018-05-08
2018-05-23
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0286T w miejscowości Bugaj ul. Słoneczna
2018-04-26
2018-05-15
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja dróg powiatowych w zakresie robót odwodnieniowych na terenie powiatu kieleckiego
2018-04-19
2018-05-08
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0377T w m. Lipowica i w m. Radkowice
2018-04-09
2018-04-24
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T w miejscowości Drogowle.
2018-03-13
2018-03-28
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa dróg powiatowych nr 0329T w miejscowościach Radlin, Niestachów, Brzechów i nr 0331T w miejscowości Niestachów
2018-03-13
2018-03-29
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T w miejscowości Eustachów
2018-03-07
2018-03-22
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0377T w miejscowości Wola Murowana
2018-03-05
2018-03-20
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T na odcinku Kotlice-Suskrajowice od km 6+680 do km: 7+180
2018-03-01
2018-03-16
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w miejscowości Barcza
2018-02-21
2018-03-08
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego - 2018 rok
2017-11-22
2017-12-07
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0467T w m. Zaborowice
2017-10-27
2017-11-14
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny.
2017-10-11
2017-10-26
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T w m. Porzecze na odcinku od km: 3+600 do km: 4+486
2017-10-06
2017-10-24
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 751 do miejscowości Hucisko
2017-09-29
2017-10-19
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Kowala

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-06
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja dróg powiatowych w zakresie robót odwodnieniowych na terenie powiatu kieleckiego
2018-05-30
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0377T w m. Lipowica i w m. Radkowice
2018-05-23
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T w miejscowości Drogowle
2018-04-27
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w miejscowości Barcza
2018-04-25
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa dróg powiatowych nr 0329T w miejscowościach Radlin, Niestachów, Brzechów i nr 0331T w miejscowości Niestachów
2018-04-20
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T w miejscowości Eustachów
2018-04-16
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T na odcinku Kotlice-Suskrajowice od km 6+680 do km7+180
2018-04-06
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego - 2018 rok
2018-01-04
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0467T w m. Zaborowice.
2017-12-13
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny
2017-11-16
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 751 do miejscowości Hucisko.
2017-11-14
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T w m. Porzecze na odcinku od km3+600 do km4+486
2017-11-10
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Kowala
2017-11-07
brak danych
Kielce Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowosolnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 w przewidywanej ilości 7500 Mg.
2017-10-24
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Remont drogi powiatowej nr 0277T na odcinku Skiby przez wieś od km0+980 do km2+205
2017-10-24
brak danych
Kielce Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Dostawa soli drogowej zwykłej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze (oraz ich baz), w przewidywanej ilości 1500 Mg.
2017-10-11
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T Węgrzynów-StrawczynekPromnik w m. Strawczynek i Promnik
2017-10-06
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Przebudowa drogi powiatowej nr 0330T wraz z budową chodnika w miejscowości Górno
2017-09-26
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Remont drogi powiatowej nr 0365T Suków-Marzysz-Wojciechów od km2+885 do km4+420 i od km4+520 do km5+620
2017-09-25
brak danych
Kielce Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Remont drogi powiatowej nr 0389T Drochów Górny-Chomentów od km0+500 do km1+540.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.