eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-08
2018-03-23
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie - Koźlu - etap II
2017-12-14
2017-12-22
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów służbowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu w 2018 roku
2017-10-26
2017-11-03
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sezonie zimowym 2017/2018
2017-10-23
2017-10-31
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna - Koźla w sezonie zimowym 2017/2018
2017-10-12
2017-10-27
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie - Koźlu
2017-09-27
2017-10-12
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna i nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie - Koźlu
2017-09-22
2017-10-09
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie - Koźlu
2017-08-11
2017-08-29
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1449 O ul. Nowe Osiedle w Bierawie: Etap II
2017-05-30
2017-06-14
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Zakrzów - Cisek w ramach usuwania skutków powodzi - powódź maj 2010, km 3+763 - 5+163
2017-05-19
2017-05-29
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania: Przebudowa drogi 1435 O relacji Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 w tym przebudowa i remont trzech obiektów inżynieryjnych oraz budowa drogi rowerowej w granicach pasa drogowego
2017-05-09
2017-05-25
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi 1435 O relacji Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 w tym przebudowa i remont trzech obiektów inżynieryjnych oraz budowa drogi rowerowej w granicach pasa drogowego
2017-04-28
2017-05-15
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Zakrzów - Cisek w ramach usuwania skutków powodzi - powódź maj 2010, km 3+763 - 5+163.
2017-04-21
2017-05-08
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi 1435 O relacji Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 w tym przebudowa i remont trzech obiektów inżynieryjnych oraz budowa drogi rowerowej w granicach pasa drogowego
2017-02-27
2017-03-15
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1211O Zwiastowice - UcieszkówEtap I
2017-02-06
2017-02-24
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie - KoźluEtap I
2016-12-23
2016-12-30
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów służbowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu w 2017 roku
2016-11-07
2016-11-15
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna - Koźla w sezonie zimowym 2016/2017
2016-10-26
2016-11-03
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sezonie zimowym 2016/2017
2016-06-29
2016-07-14
Kędzierzyn-Koźle roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa dróg powiatowychnr 1403 O Roszowice - Biadaczów, nr 1416 O Grudynia Wielka - Grudynia Mała, nr 1456 O ul. Raciborska w miejscowości Grzędzin
2016-05-25
2016-06-02
Kędzierzyn-Koźle usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-24
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów służbowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu w 2018 roku
2017-12-22
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sezonie zimowym 2017/2018
2017-11-22
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie - Koźlu
2017-11-17
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna - Koźla w sezonie zimowym 2017/2018
2017-11-08
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna i nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie - Koźlu
2017-10-04
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1449 O ul. Nowe Osiedle w BierawieEtap II
2017-08-02
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadaniaPrzebudowa drogi 1435 O relacji Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 w tym przebudowa i remont trzech obiektów inżynieryjnych oraz budowa drogi rowerowej w granicach pasa drogowego.
2017-05-04
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi 1435 O relacji Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 w tym przebudowa i remont trzech obiektów inżynieryjnych oraz budowa drogi rowerowej w granicach pasa drogowego.
2017-04-20
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - UcieszkówEtap I
2017-03-31
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie - KoźluEtap I
2017-01-19
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów służbowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu w 2017 roku
2016-12-09
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna - Koźla w sezonie zimowym 2016/2017
2016-12-02
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna - Koźla w sezonie zimowym 2016/2017
2016-11-28
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sezonie zimowym 2016/2017
2016-08-08
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa dróg powiatowychnr 1403 O Roszowice - Biadaczów, nr 1416 O Grudynia Wielka - Grudynia Mała, nr 1456 O ul. Raciborska w miejscowości Grzędzin
2016-06-30
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
2016-06-10
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowychnr 2048 ul. Kochanowskiego, nr 2049 O ul. Kosmonautów, nr 2054 O ul. Łukasiewicza, nr 2059 O ul. Partyzantów, nr 2060 O ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
2016-04-13
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie - KoźluEtap II
2016-04-04
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1449 O ul. Nowe Osiedle w BierawieEtap I
2016-01-12
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów służbowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu w 2016 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.