eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-03
2016-02-19
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025 S NA ODCINKU DK -1 W M. ŁOCHYNIA - DO SKRZYŻOWANIA Z DP 1019 S (UL. WOLNOŚCI W M. BOROWNO) - DŁUGOŚCI 3,48 KM - ETAP I

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-01
2016-02-09
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłychbenzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1 w Rudnikach w okresie od podpisania umowy do 31.01.2019 r
2016-01-13
2016-01-25
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłychbenzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1, 2 i 3 oraz dla PZD w Częstochowie w okresie od podpisania umowy do 31.01.2019 r.
2015-10-19
2015-11-04
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1084 S od m. Soborzyce do m. Łabędź w km 4+390 - 7+115, gmina Dąbrowa Zielona i Koniecpol - etap II.
2015-10-19
2015-11-04
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1015 S odc. Dąbrowno - Lgota Gawronna w km 0+000 - 1+906, gmina Lelów - etap II
2015-10-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty uzupełniające polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich mieszanką mineralno-asfaltową, likwidacji przełomów, innych robotach utrzymaniowych oraz remoncie i bieżącym utrzymaniu przepustów i odwodnienie korpusu drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich
2015-09-28
2015-10-07
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2015/2016
2015-09-23
2015-10-08
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1104S m. Biała Wielka w km 1+996, gmina Lelów
2015-09-17
2015-09-29
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa soli drogowej DR do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2015/2016
2015-08-24
2015-09-08
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (drogi powiatowej 1086S) odc. Borowce -Ludwinów na dł. 2,05 km, gmina Dąbrowa Zielona i gm. Koniecpol
2015-08-05
2015-08-20
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1103S m. Wąsosz w km 5+540, gmina Koniecpol
2015-07-31
2015-08-17
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa przepustu drogowego przy DP nr 1023S m. Rudnik Wielki w km 3+480 - 3+580, gmina Kamienica Polska
2015-07-28
2015-08-12
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1015 S odc. Dąbrowno - Lgota Gawronna w km 0+000 - 1+906, gmina Lelów - I etap
2015-07-27
2015-08-11
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1007S m. Siedlec w km 5+200 ÷5+567,5, gmina Mstów - II etap
2015-07-22
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty dodatkowe polegające na poprawie systemu odwodnienia remontowanej DP 1096S w m. Drochlin w odc. 11+600 - 11+705 poprzez wybudowanie studni ściekowej, do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD.3450.10.2015 pod nazwąRemont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Celiny - Drochlin - Etap I w km 10+715 - 11+705 i Etap II w km 10+215 - 10+715, gmina Lelów
2015-07-01
2015-07-16
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1023 S w m. Rudnik Wielki, Etap I w km 4+400 - 5+390 i Etap II w km 5+390 - 5+750, gm. Kamienica Polska.
2015-06-18
2015-07-03
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria I i II, gmina Konopiska - Etap I
2015-06-09
2015-06-17
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu
2015-06-03
2015-06-18
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1038 S na odc. Zawada - Małusy Wielkie; Etap I w km 0+020 - 0+420 i Etap II w km 1+295 - 1+995, gmina Mstów
2015-06-02
2015-06-17
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Celiny - Drochlin - Etap I w km 10+715 - 11+705 i Etap II w km 10+215 - 10+715, gmina Lelów
2015-06-01
2015-06-16
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jedni, poboczy i rowów drogi powiatowej nr 1000S w m. Jamno, gmina Mykanów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-16
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1015 S odc. Dąbrowno - Lgota Gawronna w km 0+000 - 1+906, gmina Lelów - etap II.
2015-11-16
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1084 S od m. Soborzyce do m. Łabędź w km 4+390 - 7+115, gmina Dąbrowa Zielona i Koniecpol - etap II
2015-11-05
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2015/2016.
2015-10-14
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa soli drogowej DR do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2015/2016
2015-10-14
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1104S m. Biała Wielka w km 1+996, gmina Lelów
2015-10-12
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty uzupełniające polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich mieszanką mineralno-asfaltową, likwidacji przełomów, innych robotach utrzymaniowych oraz remoncie i bieżącym utrzymaniu przepustów i odwodnienie korpusu drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich
2015-09-29
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (drogi powiatowej 1086S) odc. Borowce -Ludwinów na dł. 2,05 km, gmina Dąbrowa Zielona i gm. Koniecpol
2015-09-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa przepustu drogowego przy DP nr 1023S m. Rudnik Wielki w km 3+480 - 3+580, gmina Kamienica Polska
2015-09-02
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1103S m. Wąsosz w km 5+540, gmina Koniecpol
2015-09-02
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1007S m. Siedlec w km 5+200 ÷5+567,5, gmina Mstów - II etap
2015-08-20
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1015 S odc. Dąbrowno - Lgota Gawronna w km 0+000 - 1+906, gmina Lelów - I etap
2015-08-20
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu
2015-08-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty dodatkowe polegające na poprawie systemu odwodnienia remontowanej DP 1096S w m. Drochlin w odc. 11+600 - 11+705 poprzez wybudowanie studni ściekowej, do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD.3450.10.2015 pod nazwąRemont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Celiny - Drochlin - Etap I w km 10+715 - 11+705 i Etap II w km 10+215 - 10+715, gmina Lelów
2015-07-31
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1023 S w m. Rudnik Wielki, Etap I w km 4+400 - 5+390 i Etap II w km 5+390 - 5+750, gm. Kamienica Polska
2015-07-22
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku
2015-07-21
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1038 S na odc. Zawada - Małusy Wielkie; Etap I w km 0+020 - 0+420 i Etap II w km 1+295 - 1+995, gmina Mstów
2015-07-21
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Celiny - Drochlin - Etap I w km 10+715 - 11+705 i Etap II w km 10+215 - 10+715, gmina Lelów
2015-07-21
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jedni, poboczy i rowów drogi powiatowej nr 1000S w m. Jamno, gmina Mykanów
2015-07-21
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria I i II, gmina Konopiska - Etap I
2015-05-21
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.