Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-01
2015-07-16
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1023 S w m. Rudnik Wielki, Etap I w km 4+400 - 5+390 i Etap II w km 5+390 - 5+750, gm. Kamienica Polska.

Zobacz wiecej

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-18
2015-07-03
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria I i II, gmina Konopiska - Etap I
2015-06-09
2015-06-17
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu
2015-06-03
2015-06-18
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1038 S na odc. Zawada - Małusy Wielkie; Etap I w km 0+020 - 0+420 i Etap II w km 1+295 - 1+995, gmina Mstów
2015-06-02
2015-06-17
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Celiny - Drochlin - Etap I w km 10+715 - 11+705 i Etap II w km 10+215 - 10+715, gmina Lelów
2015-06-01
2015-06-16
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jedni, poboczy i rowów drogi powiatowej nr 1000S w m. Jamno, gmina Mykanów
2015-06-01
2015-06-16
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku
2015-04-13
2015-04-28
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1084 S w m. Soborzyce w km 2+590 - 4+390, Gmina Dabrowa Zielona - etap I
2015-03-20
2015-04-08
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego
2015-03-02
2015-03-18
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1024 S odc. Kłomnice - Rzerzęczyce w km 0+180 - 1+680, gmina Kłomnice - I etap
2015-02-17
2015-02-25
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku
2015-02-05
2015-02-20
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1045 S na odcinku Olsztyn - Turów, Gmina Olsztyn
2015-01-20
2015-01-28
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłychbenzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1, 2 i 3 podlegających PZD w Częstochowie w 2015 roku
2014-11-28
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD.3450.27.2014 pod nazwąBudowa chodnika i remont jezdni DP 1007S - ul. Św. Ojca Pio w m. Siedlec wraz z odwodnieniem, gmina Mstów - I etap
2014-11-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD.3450.24.2014 pod nazwąPrzebudowa odwodnienia DP 1082 S - ul. Słowackiego w m. Koniecpol
2014-11-05
2014-11-20
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1039 S Mokrzesz - Żuraw - Zalesice w m. Mokrzesz w km 0+020 - 0+700, gmina Mstów - I etap
2014-10-17
2014-11-03
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1093 S odc. Lusławice - Czepurka w km 1+928 - 3+593, gmina Janów
2014-10-15
2014-10-23
Częstochowa usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, wycinka drzew z usunięciem i wywiezieniem pni z wyrównaniem terenu, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, wycinka samosiejek w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
2014-09-19
2014-09-29
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa soli drogowej DR do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2014/2015
2014-09-19
2014-09-29
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2014/2015
2014-08-22
2014-09-10
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa chodnika i remont jezdni DP 1007S - ul. Św. Ojca Pio w m. Siedlec wraz z odwodnieniem, gmina Mstów - I etap

Zobacz wiecej

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-21
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2015 roku
2015-05-20
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1024 S odc. Kłomnice - Rzerzęczyce w km 0+180 - 1+670, gmina Kłomnice - I etap
2015-05-19
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego
2015-05-13
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1084 S w m. Soborzyce w km 2+590 - 4+390, Gmina Dabrowa Zielona - etap I
2015-03-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1045 S na odcinku Olsztyn - Turów, Gmina Olsztyn
2015-02-10
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłychbenzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1, 2 i 3 podlegających PZD w Częstochowie w 2015 roku
2014-12-17
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1039 S Mokrzesz - Żuraw - Zalesice w m. Mokrzesz w km 0+020 - 0+700, gmina Mstów - I etap
2014-12-17
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD.3450.24.2014 pod nazwąPrzebudowa odwodnienia DP 1082 S - ul. Słowackiego w m. Koniecpol
2014-12-17
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD.3450.27.2014 pod nazwąBudowa chodnika i remont jezdni DP 1007S - ul. Św. Ojca Pio w m. Siedlec wraz z odwodnieniem, gmina Mstów - I etap
2014-12-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2014/2015
2014-12-16
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1093 S odc. Lusławice - Czepurka w km 1+928 - 3+593, gmina Janów
2014-12-09
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Wycinka drzew bez i z frezowaniem pnia, wycinka drzew z usunięciem i wywiezieniem pni z wyrównaniem terenu, usunięcie obumarłych gałęzi z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa, wycinka samosiejek w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
2014-12-09
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa soli drogowej DR do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2014/2015
2014-10-17
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa chodnika i remont jezdni DP 1007S - ul. Św. Ojca Pio w m. Siedlec wraz z odwodnieniem, gmina Mstów - I etap
2014-10-17
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika w ciągu DP 1001S w m. Cykarzew Północny, gmina Mykanów
2014-09-16
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 (A-1) - Borowno - Witkowice - DK-91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice - Mokrzesz - DW 786
2014-09-16
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1102 S odc. Konstantynów - Mełchów w km 0+000 - 3+340, gmina Lelów - II etap
2014-08-29
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza na DP 1008S w m. Stary Kocin, gmina Mykanów
2014-08-29
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa odwodnienia DP 1082 S - ul. Słowackiego w m. Koniecpol
2014-08-28
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza i rowów DP 1070S na odc. Kruszyna - Kol. Baby, gmina Kruszyna

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU