eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-26
2016-10-11
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034S Witkowice-Rzerzęczyce w km 0+000 - 2+300, gmina Kłomnice
2016-09-20
2016-09-29
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa soli drogowej "DR" do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017
2016-09-20
2016-09-29
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017.
2016-09-15
2016-09-28
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-07
2016-09-22
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej 1072S Kuźnica - Wólka Prusicka - do drogi 483 m. Stary Broniszew w km 3+400 -4+630, gm. Mykanów
2016-08-23
2016-09-07
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1104S w m. Lelów (ul. Żwirkowskiego) i w m. Biała Wielka - Etap I w km 0+480 - 1+960, gmina Lelów
2016-07-26
2016-08-10
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa odwodnienia skrzyżowania DP1036S w m. Wierzchowisko ul. Długa z ul. Złotą i Lazurową wraz z budową zbiornika chłonno-odparowującego
2016-07-22
2016-08-08
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1040 S w m. Małusy Wielkie w km 7+200 - 8+150, gmina Mstów.
2016-07-20
2016-08-05
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Radoszewnica - Okołowice - Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+820 - 5+770, gmina Koniecpol - uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 10-11 czerwca i 6-7 lipca 2013 r. - etap IOdbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Okołowice - Radoszewnica w km 2+820 - 3+770, gmina Koniecpol
2016-07-08
2016-07-25
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1060 S NA ODCINKU OD DK-91 W M. RUDNIKI DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1061 S UL. KOŚCIUSZKI W M. RĘDZINY O DŁUGOŚCI 2,6 KM - ETAP I, GMINA RĘDZINY
2016-06-16
2016-07-01
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa mostu w miejscowości Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 w ciągu drogi powiatowej nr 1024S
2016-06-10
2016-06-27
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku
2016-06-10
2016-06-27
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1084 S na odc. Łysiny - Radoszewnica w km 3+590 - 4+580, gmina Koniecpol
2016-06-03
2016-06-20
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Rzeki Wielkie w km 8+000 - 8+980, gmina Kłomnice
2016-05-19
2016-06-03
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa mostu w miejscowości Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 w ciągu drogi powiatowej nr 1024S
2016-05-18
2016-06-02
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 2+200 - 2+775, gmina Dąbrowa Zielona i remont drogi powiatowej nr 1029 S na odc. Lipie - Św. Anna w km 16+295 - 16+695 gmina Dąbrowa Zielona
2016-05-06
2016-05-20
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1006 S na odc. Lgota Mała - Widzów w km 1+100 - 2+090, gmina Kruszyna
2016-04-27
2016-05-12
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej 1002 S na odcinku 430m w m. Łęg gmina Kruszyna
2016-04-26
2016-05-11
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej 1054 S na odc. Sobuczyna-Młynek, Etap I w km 1+940 do 2+570, gmina Poczesna
2016-04-15
2016-04-29
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1013 S w m. Zaborze w km 1+992 - 2+447, gmina Olsztyn
2016-04-15
2016-04-29
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Podlesie - Celiny, Etap I w km 8+940 - 9+450 i Etap II w km 9+450 - 10+050, gmina Lelów
2016-04-15
2016-04-29
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1055 S w m. Wąsosz w km 0+016 - 0+376, gmina Konopiska
2016-04-15
2016-04-29
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1095 S odc. Przyrów - Wiercica - Staropole - Sieraków w km 2+000 - 4+150, gmina Przyrów
2016-04-15
2016-05-05
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. Słowackiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-02
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa odwodnienia skrzyżowania DP1036S w m. Wierzchowisko ul. Długa z ul. Złotą i Lazurową wraz z budową zbiornika chłonno-odparowującego
2016-08-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Radoszewnica - Okołowice - Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+820 - 5+770, gmina Koniecpol - uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 10-11 czerwca i 6-7 lipca 2013 r. - etap IOdbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Okołowice - Radoszewnica w km 2+820 - 3+770, gmina Koniecpol
2016-08-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1040 S w m. Małusy Wielkie w km 7+200 - 8+150, gmina Mstów
2016-08-17
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1060 S NA ODCINKU OD DK-91 W M. RUDNIKI DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1061 S UL. KOŚCIUSZKI W M. RĘDZINY O DŁUGOŚCI 2,6 KM - ETAP I, GMINA RĘDZINY
2016-07-08
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Rzeki Wielkie w km 8+000 - 8+980, gmina Kłomnice
2016-07-08
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1084 S na odc. Łysiny - Radoszewnica w km 3+590 - 4+580, gmina Koniecpol
2016-07-08
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa mostu w miejscowości Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 w ciągu drogi powiatowej nr 1024S
2016-07-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku
2016-06-20
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 2+200 - 2+775, gmina Dąbrowa Zielona i remont drogi powiatowej nr 1029 S na odc. Lipie - Św. Anna w km 16+295 - 16+695 gmina Dąbrowa Zielona
2016-06-01
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1006 S na odc. Lgota Mała - Widzów w km 1+100 - 2+090, gmina Kruszyna
2016-05-31
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej 1054 S na odc. Sobuczyna-Młynek, Etap I w km 1+940 do 2+570, gmina Poczesna
2016-05-31
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej 1002 S na odcinku 430m w m. Łęg gmina Kruszyna
2016-05-20
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. Słowackiego
2016-05-13
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1055 S w m. Wąsosz w km 0+016 - 0+376, gmina Konopiska
2016-05-13
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1095 S odc. Przyrów - Wiercica - Staropole - Sieraków w km 2+000 - 4+150, gmina Przyrów
2016-05-11
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1013 S w m. Zaborze w km 1+992 - 2+447, gmina Olsztyn
2016-05-11
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Podlesie - Celiny, Etap I w km 8+940 - 9+450 i Etap II w km 9+450 - 10+050, gmina Lelów
2016-04-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego
2016-03-15
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku
2016-03-14
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.