eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-13
2018-06-29
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041 S Małusy Wielkie - Żuraw w km 1+932 - 5+084, gmina Janów.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-17
2018-06-04
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057S w m. Huta Stara A ul. Tkacka w km 3+750 - 4+300 o dł. 550 mb - Etap I i drogi powiatowej nr 1056S w m. Poczesna ul. Południowa w km 5+295 - 5+645 o dł. 350 mb - Etap I
2018-05-09
2018-05-24
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1060S w m. Wancerzów, gmina Mstów - Etap I na długości 820 mb
2018-04-30
2018-05-17
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1035 S odc. Wola Mokrzeska - Dąbek, gmina Przyrów i Dąbrowa Zielona
2018-04-19
2018-05-07
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024 S odc. Kłomnice - Rzerzęczyce w km 0+180 - 2+700, gmina Kłomnice - uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 14-27 maja 2010 r. - etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024 S odc. Kłomnice - Rzerzęczyce w km 1+670 - 2+700, gmina Kłomnice.
2018-04-11
2018-04-27
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1025 S Widzów - DK 91 w km 31+920 - 33+420, gmina Kruszyna - uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 14-27 maja 2010r.
2018-04-09
2018-04-25
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1105S w m. Nakło, gmina Lelów w km 0+785 ÷ 1+345
2018-04-09
2018-04-25
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1030S na odc. Kłomnice - Zawada, gmina Kłomnice w km 0+035 ÷ 1+035
2018-04-06
2018-04-23
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1084 S Stanisławice - Łysiny w km 7+465 ÷ 8+390, gm. Koniecpol
2018-04-06
2018-04-23
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1040S na odc. Małusy Wielkie - Kobyłczyce, gmina Mstów w km 8+150 ÷ 9+210
2018-04-05
2018-04-20
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1069 S w km 0+960 ÷ 2+260 w m. Turów, gm. Olsztyn.
2018-04-05
2018-04-20
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona - II etap w km 0+650 ÷ 1+220
2018-04-05
2018-04-24
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap II.
2018-03-20
2018-04-09
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Bieżące utrzymanie jezdni, chodników i pobocza dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego
2018-03-16
2018-04-04
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2018 roku
2018-03-06
2018-03-22
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna - DW 483 w km 5+760 ÷ 8+650 i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo - kościół) w km 0+000 ÷ 0+250, gm. Mykanów.
2018-02-22
2018-03-12
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego
2018-02-14
2018-02-28
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie do 30.01.2019r.
2018-02-09
2018-02-27
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna - DW 483 w km 5+760 ÷ 8+650 i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo - kościół) w km 0+000 ÷ 0+250, gm. Mykanów.
2018-02-08
2018-02-26
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska w km 0+130 ÷ 2+500, gm. Rędziny.
2018-01-23
2018-02-07
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Wincentego Witosa w Kuźnicy Kiedrzyńskiej gmina Mykanów.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-30
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1025 S Widzów - DK 91 w km 31+920 - 33+420, gmina Kruszyna - uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 14-27 maja 2010r.
2018-05-30
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024 S odc. Kłomnice - Rzerzęczyce w km 0+180 - 2+700, gmina Kłomnice - uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 14-27 maja 2010 r. - etap IIPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1024 S odc. Kłomnice - Rzerzęczyce w km 1+670 - 2+700, gmina Kłomnice.
2018-05-30
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1035 S odc. Wola Mokrzeska - Dąbek, gmina Przyrów i Dąbrowa Zielona.
2018-05-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna - DW 483 w km 5+760 ÷ 8+650 i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo - kościół) w km 0+000 ÷ 0+250, gm. Mykanów.
2018-05-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap II.
2018-05-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1069 S w km 0+960 ÷ 2+260 w m. Turów, gm. Olsztyn.
2018-05-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona - II etap w km 0+650 ÷ 1+220
2018-05-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1084 S Stanisławice - Łysiny w km 7+465 ÷ 8+390, gm. Koniecpol
2018-05-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1040S na odc. Małusy Wielkie - Kobyłczyce, gmina Mstów w km 8+150 ÷ 9+210
2018-05-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1105S w m. Nakło, gmina Lelów w km 0+785 ÷ 1+345
2018-05-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1030S na odc. Kłomnice - Zawada, gmina Kłomnice w km 0+035 ÷ 1+035
2018-05-11
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2018 roku.
2018-04-04
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego
2018-03-26
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie do 30.01.2019r.
2018-03-23
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska w km 0+130 ÷ 2+500, gm. Rędziny.
2017-11-22
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1084 S odc. Raczkowice - Soborzyce w km 0+300 - 2+590, gmina Dąbrowa Zielona.
2017-11-22
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1089 S w m. Oblasy w km 0+910 - 2+550, gmina Koniecpol.
2017-10-31
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i punktu w m. Julianka podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu.
2017-10-09
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona
2017-10-04
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1008 S odc. Kocin Stary - Kocin Nowy - etap I w km 1+181 ÷ 1+905 i 2+270 ÷ 2+950, gm. Mykanów.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.