eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-16
2016-07-01
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa mostu w miejscowości Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 w ciągu drogi powiatowej nr 1024S
2016-06-10
2016-06-27
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku
2016-06-10
2016-06-27
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1084 S na odc. Łysiny - Radoszewnica w km 3+590 - 4+580, gmina Koniecpol

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-03
2016-06-20
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Rzeki Wielkie w km 8+000 - 8+980, gmina Kłomnice
2016-05-19
2016-06-03
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa mostu w miejscowości Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 w ciągu drogi powiatowej nr 1024S
2016-05-18
2016-06-02
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 2+200 - 2+775, gmina Dąbrowa Zielona i remont drogi powiatowej nr 1029 S na odc. Lipie - Św. Anna w km 16+295 - 16+695 gmina Dąbrowa Zielona
2016-05-06
2016-05-20
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1006 S na odc. Lgota Mała - Widzów w km 1+100 - 2+090, gmina Kruszyna
2016-04-27
2016-05-12
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej 1002 S na odcinku 430m w m. Łęg gmina Kruszyna
2016-04-26
2016-05-11
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej 1054 S na odc. Sobuczyna-Młynek, Etap I w km 1+940 do 2+570, gmina Poczesna
2016-04-15
2016-04-29
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1013 S w m. Zaborze w km 1+992 - 2+447, gmina Olsztyn
2016-04-15
2016-04-29
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Podlesie - Celiny, Etap I w km 8+940 - 9+450 i Etap II w km 9+450 - 10+050, gmina Lelów
2016-04-15
2016-04-29
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1055 S w m. Wąsosz w km 0+016 - 0+376, gmina Konopiska
2016-04-15
2016-04-29
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1095 S odc. Przyrów - Wiercica - Staropole - Sieraków w km 2+000 - 4+150, gmina Przyrów
2016-04-15
2016-05-05
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. Słowackiego
2016-03-01
2016-03-15
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego
2016-03-01
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych
2016-03-01
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych
2016-03-01
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych
2016-03-01
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 (A-1) - Borowno - Witkowice - DK-91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice - Mokrzesz - DW 786
2016-02-15
2016-02-23
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku
2016-02-03
2016-02-19
Częstochowa roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025 S NA ODCINKU DK -1 W M. ŁOCHYNIA - DO SKRZYŻOWANIA Z DP 1019 S (UL. WOLNOŚCI W M. BOROWNO) - DŁUGOŚCI 3,48 KM - ETAP I
2016-02-01
2016-02-09
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłychbenzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1 w Rudnikach w okresie od podpisania umowy do 31.01.2019 r
2016-01-13
2016-01-25
Częstochowa dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłychbenzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1, 2 i 3 oraz dla PZD w Częstochowie w okresie od podpisania umowy do 31.01.2019 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-20
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 2+200 - 2+775, gmina Dąbrowa Zielona i remont drogi powiatowej nr 1029 S na odc. Lipie - Św. Anna w km 16+295 - 16+695 gmina Dąbrowa Zielona
2016-06-01
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1006 S na odc. Lgota Mała - Widzów w km 1+100 - 2+090, gmina Kruszyna
2016-05-31
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej 1054 S na odc. Sobuczyna-Młynek, Etap I w km 1+940 do 2+570, gmina Poczesna
2016-05-31
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej 1002 S na odcinku 430m w m. Łęg gmina Kruszyna
2016-05-20
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. Słowackiego
2016-05-13
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1055 S w m. Wąsosz w km 0+016 - 0+376, gmina Konopiska
2016-05-13
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1095 S odc. Przyrów - Wiercica - Staropole - Sieraków w km 2+000 - 4+150, gmina Przyrów
2016-05-11
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1013 S w m. Zaborze w km 1+992 - 2+447, gmina Olsztyn
2016-05-11
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont jezdni i poboczy DP 1096 S na odc. Podlesie - Celiny, Etap I w km 8+940 - 9+450 i Etap II w km 9+450 - 10+050, gmina Lelów
2016-04-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego
2016-03-15
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2016 roku
2016-03-14
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych.
2016-03-14
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 (A-1) - Borowno - Witkowice - DK-91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice - Mokrzesz - DW 786
2016-03-14
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych
2016-03-04
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025 S NA ODCINKU DK -1 W M. ŁOCHYNIA - DO SKRZYŻOWANIA Z DP 1019 S (UL. WOLNOŚCI W M. BOROWNO) - DŁUGOŚCI 3,48 KM - ETAP I
2016-03-04
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych
2016-02-24
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłychbenzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1 w Rudnikach w okresie od podpisania umowy do 31.01.2019 r.
2016-02-12
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywna dostawa w formie bezgotówkowej paliw ciekłychbenzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla ODM nr 1, 2 i 3 oraz dla PZD w Częstochowie w okresie od podpisania umowy do 31.01.2019 r.
2015-11-16
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1015 S odc. Dąbrowno - Lgota Gawronna w km 0+000 - 1+906, gmina Lelów - etap II.
2015-11-16
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1084 S od m. Soborzyce do m. Łabędź w km 4+390 - 7+115, gmina Dąbrowa Zielona i Koniecpol - etap II

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.