eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-24
2017-03-15
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S odc. Radoszewnica - Okołowice - Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+820 - 5+770, gmina Koniecpol. Etap IIIOdbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S w m. Koniecpol, ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609, gmina Koniecpol wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej 1082S Radoszewnica - Koniecpol w km 5 + 770 - 6 + 720 oraz remontem poboczy drogi powiatowej 1082S Radoszewnica - Koniecpol w km 6 + 720 - 8 + 620

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-14
2017-02-27
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku.
2017-01-16
2017-01-31
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej 1057S w km 0+050 - 0+880 w m. Wrzosowa gm. Poczesna
2017-01-13
2017-01-30
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 ÷ 3+410 i nr 1116 S w km 0+000 ÷ 0+112 w m. Lgota Mała, gm. Kruszyna.
2016-11-04
2016-11-21
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1098 S odc. Julianka - Konstantynów - Podlesie w km 0+000 - 3+482 i 8+121 - 11+863, gmina Przyrów i Lelów - uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 10-11 czerwca i 6-7 lipca 2013 r. - etap I:Remont drogi powiatowej Nr 1098 S w m. Podlesie w km 11+073 - 11+863, gmina Lelów.
2016-10-21
2016-10-31
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.
2016-10-14
2016-10-31
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Radoszewnica - Okołowice - Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+820 - 5+770, gmina Koniecpol -etap II Odbudowa drogi powiatowej nr 1082S odc. Okołowice-RadoszewnicaOdbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Okołowice - Radoszewnica w km 3+770 - 5+770 , gmina Koniecpol oraz remont pobocza drogi powiatowej Nr 1082S w m. Radoszewnica w km 5+770-6+720, gmina Koniecpol.
2016-10-12
2016-10-20
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.
2016-10-03
2016-10-18
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 2+490 - 2+950, gmina Dąbrowa Zielona
2016-10-03
2016-10-11
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach
2016-10-03
2016-10-11
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i punktu w m. Julianka podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu
2016-10-03
2016-10-11
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej
2016-10-03
2016-10-18
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1039S na odc. Żuraw - Zalesice, Etap I w km 7+910 - 8+710, gmina Janów
2016-09-28
2016-10-13
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1028S odc. Kłobukowice - Skrzydlów w km 2 + 350 - 3 +200; 3 + 600 - 4 + 800 i 5 + 450 - 8 + 800, gmina Mstów i Kłomnice
2016-09-27
2016-10-12
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1037S w m. Mstów (ul. Częstochowska)w km 0+870 - 1+630, gmina Mstów
2016-09-26
2016-10-11
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034S Witkowice-Rzerzęczyce w km 0+000 - 2+300, gmina Kłomnice
2016-09-20
2016-09-29
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa soli drogowej "DR" do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017
2016-09-20
2016-09-29
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017.
2016-09-15
2016-09-28
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017
2016-09-07
2016-09-22
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej 1072S Kuźnica - Wólka Prusicka - do drogi 483 m. Stary Broniszew w km 3+400 -4+630, gm. Mykanów
2016-08-23
2016-09-07
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1104S w m. Lelów (ul. Żwirkowskiego) i w m. Biała Wielka - Etap I w km 0+480 - 1+960, gmina Lelów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-27
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej 1057S w km 0+050 - 0+880 w m. Wrzosowa gm. Poczesna
2017-02-22
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1006 S w km 2+000 ÷ 3+410 i nr 1116 S w km 0+000 ÷ 0+112 w m. Lgota Mała, gm. Kruszyna.
2016-11-30
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1098 S odc. Julianka - Konstantynów - Podlesie w km 0+000 - 3+482 i 8+121 - 11+863, gmina Przyrów i Lelów - uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 10-11 czerwca i 6-7 lipca 2013 r. - etap I:Remont drogi powiatowej Nr 1098 S w m. Podlesie w km 11+073 - 11+863, gmina Lelów.
2016-11-14
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.
2016-11-10
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i punktu w m. Julianka podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu.
2016-11-10
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Radoszewnica - Okołowice - Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+820 - 5+770, gmina Koniecpol -etap II Odbudowa drogi powiatowej nr 1082S odc. Okołowice-RadoszewnicaOdbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Okołowice - Radoszewnica w km 3+770 - 5+770 , gmina Koniecpol oraz remont pobocza drogi powiatowej Nr 1082S w m. Radoszewnica w km 5+770-6+720, gmina Koniecpol.
2016-11-09
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 2+490 - 2+950, gmina Dąbrowa Zielona.
2016-11-04
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1039S na odc. Żuraw - Zalesice, Etap I w km 7+910 - 8+710, gmina Janów.
2016-10-20
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034S Witkowice-Rzerzęczyce w km 0+000 - 2+300, gmina Kłomnice.
2016-10-20
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.
2016-10-19
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1028S odc. Kłobukowice - Skrzydlów w km 2 + 350 - 3 +200; 3 + 600 - 4 + 800 i 5 + 450 - 8 + 800, gmina Mstów i Kłomnice.
2016-10-19
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1037S w m. Mstów (ul. Częstochowska)w km 0+870 - 1+630, gmina Mstów.
2016-10-13
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa soli drogowej "DR" do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017.
2016-10-13
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017.
2016-10-11
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.
2016-10-05
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej 1072S Kuźnica - Wólka Prusicka - do drogi 483 m. Stary Broniszew w km 3+400 -4+630, gm. Mykanów.
2016-09-29
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1104S w m. Lelów (ul. Żwirkowskiego) i w m. Biała Wielka - Etap I w km 0+480 - 1+960, gmina Lelów
2016-09-29
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017
2016-09-02
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa odwodnienia skrzyżowania DP1036S w m. Wierzchowisko ul. Długa z ul. Złotą i Lazurową wraz z budową zbiornika chłonno-odparowującego
2016-08-18
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Radoszewnica - Okołowice - Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+820 - 5+770, gmina Koniecpol - uszkodzonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 10-11 czerwca i 6-7 lipca 2013 r. - etap IOdbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Okołowice - Radoszewnica w km 2+820 - 3+770, gmina Koniecpol

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.