eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-14
2017-08-29
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1089 S na odc. Oblasy - Kuźnica Grodziska w km 0+000 - 4+000, gmina Koniecpol. Etap I: Remont drogi powiatowej Nr 1089 S na odc. Oblasy - Kuźnica Grodziska w km 2+550 - 3+910, gmina Koniecpol

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-01
2017-08-16
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Wancerzów, gmina Mstów
2017-07-28
2017-08-14
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku
2017-07-17
2017-08-02
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap I
2017-07-14
2017-07-31
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona
2017-07-13
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona
2017-07-06
2017-07-25
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku
2017-06-28
2017-07-13
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria gm. Konopiska etap I (DP 1051S) - wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria, ul. Gościnna gmina Konopiska.
2017-06-21
2017-07-07
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1023 S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska
2017-06-19
2017-07-05
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona
2017-06-16
2017-07-03
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1115 S na odc. Nakło - Zawada, gmina Lelów
2017-06-13
2017-06-28
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1047 S w m. Blachownia ul. Piastów, gmina Blachownia.
2017-06-12
2017-06-27
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1050S w m. Walaszczyki, gmina Konopiska
2017-06-09
2017-06-26
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria gm. Konopiska etap I (DP 1051S) - wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria, ul. Gościnna gmina Konopiska
2017-06-08
2017-06-23
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej 1024 S odc. Krasice - Mokrzesz dł. 1,49 km, gm. Mstów
2017-06-06
2017-06-22
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap I
2017-05-30
2017-06-14
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa mostu w ciągu DP 1092 S w m. Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol
2017-05-24
2017-06-09
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Rzeki Wielkie etap II w km 8+980 - 9+780, gmina Kłomnice
2017-05-17
2017-06-02
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1006 S w m. Wikłów w km 0 + 000 - 0 + 650 gmina Kruszyna
2017-05-16
2017-05-31
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1040 S na odc. Małusy Wielkie - Małusy Małe w km 6 + 210 - 7 + 200 gmina Mstów.
2017-04-27
2017-05-15
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont pobocza w ciągu dróg powiatowych nr 1022S i 1052S w m. Hutki gm. Konopiska.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-27
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1047S w m. Blachownia ul. Piastów, gmina Blachownia.
2017-07-27
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska
2017-07-26
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku
2017-07-25
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1050S w m. Walaszczyki, gmina Konopiska
2017-07-13
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap I
2017-07-13
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1087S na odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona
2017-07-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. Rzeki Wielkie etap II w km 8+980 - 9+780, gmina Kłomnice
2017-07-06
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa mostu w ciągu DP 1092 S w m. Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol
2017-06-27
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria gm. Konopiska etap I (DP 1051S) - wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria, ul. Gościnna gmina Konopiska
2017-06-22
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont pobocza w ciągu dróg powiatowych nr 1022S i 1052S w m. Hutki gm. Konopiska.
2017-06-14
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1040 S na odc. Małusy Wielkie - Małusy Małe w km 6 + 210 - 7 + 200 gmina Mstów.
2017-06-14
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1006 S w m. Wikłów w km 0 + 000 - 0 + 650 gmina Kruszyna.
2017-06-12
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej Nr 1039S na odc. Żuraw - Zalesice, Etap II w km 7+920 - 8+710, gmina Janów
2017-06-08
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1054 S na odc. Sobuczyna - Młynek, Etap II w km 2+670 - 3+220, gmina Poczesna
2017-06-08
brak danych
Częstochowa Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remont drogi powiatowej nr 1084 S na odc. Łysiny - Stanisławice w km 9+070 - 10+730, gmina Koniecpol
2017-04-26
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego
2017-04-06
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna - DW 483 - Mykanów - DK-1 (węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancerzów - DW 786". DP 1025 S odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) - Mykanów (ul. Słoneczna).
2017-04-06
brak danych
Częstochowa Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1104 S odc. Lelów - Biała Wielka w km 0+000 - 3+197, gmina Lelów. Etap IPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1104 S odc. Lelów - Biała Wielka w km 0+000 - 0+480 i 1+960 - 2+300.
2017-04-03
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S odc. Radoszewnica - Okołowice - Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+820 - 5+770, gmina Koniecpol. Etap IIIOdbudowa drogi powiatowej Nr 1082 S w m. Koniecpol, ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609, gmina Koniecpol wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej 1082S Radoszewnica - Koniecpol w km 5 + 770 - 6 + 720 oraz remontem poboczy drogi powiatowej 1082S Radoszewnica - Koniecpol w km 6 + 720 - 8 + 620.
2017-03-24
brak danych
Częstochowa Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2017 roku.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.