eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-18
2019-04-02
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej z grysami przy użyciu remontera na drogach powiatowych Powiatu Bocheńskiego w 2019r"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-21
2019-03-11
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej z grysami przy użyciu remontera na drogach powiatowych Powiatu Bocheńskiego w 2019r"
2019-02-15
2019-02-25
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych 2086K i 1442K
2019-02-06
2019-02-18
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla drogi powiatowej 2086K.
2018-11-07
2018-11-22
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Przebudowa dróg powiatowych 2087K oraz 1428K miejscowości Rzezawa "
2018-11-02
2018-11-19
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z /s w Nowym Wiśniczu: parter, poddasze, dach - stan surowy zamknięty. Etap III. "
2018-11-02
2018-11-12
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Rozbudowa drogi powiatowej 2085K Chełm - Zawada w km 1+665 - 2+105 oraz w km 2+875 - 3+445 w miejscowości Gierczyce" z podziałem na zadania cząstkowe tj. * Część I "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w km 1+665 - 2+105 w miejscowości Gierczyce",
2018-10-12
2018-10-23
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg powiatowych 1442K i 2086K.
2018-10-08
2018-10-23
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa Chodnika z kanalizacja deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Królówka"
2018-10-05
2018-10-15
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) - Zawada z budową chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej do ośrodka "Łoś" w m. Bochnia"
2018-10-04
2018-10-11
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu : "Rozbudowa drogi powiatowej 2085K Chełm - Zawada w km 1+665 - 2+105 oraz w km 2+875 - 3+445 w miejscowości Gierczyce" z podziałem na zadania cząstkowe tj. * Część I "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w km 1+665 - 2+105 w miejscowości Gierczyce", *Część II "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w km 2+875 - 3+445 w miejscowości Gierczyce",
2018-09-26
2018-10-11
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Remont dróg powiatowych 2073K i 2084K na terenie Powiatu Bocheńskiego"
2018-09-19
2018-10-04
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 2021K Siedlec-Stradomka- Nieznanowice w miejscowości Stradomka"
2018-08-09
2018-08-28
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Budowa Ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów w miejscowości Łąkta Górna"
2018-07-24
2018-08-08
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 2021K Siedlec-Stradomka- Nieznanowice w miejscowości Stradomka"
2018-07-20
2018-07-31
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Rozbudowa drogi powiatowej n 2085K Chełm - Zawada na odcinkach w Gierczycach, Dąbrowicy, Nieprześni i Zawadzie"
2018-07-20
2018-08-06
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Remont drogi powiatowej nr 2071K w miejscowościach Kierlikówka i Ujazd w km 4+406- 4+760"
2018-07-11
2018-07-26
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Przebudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia Zawada z budową kanalizacji deszczowej ul. Strzelecka w Bochni.
2018-07-10
2018-07-26
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa Chodnika z kanalizacja deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Królówka"
2018-06-20
2018-07-06
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 1447 K Muchówka - Porąbka Iwkowska w m-ci Rajbrot w km 5+676-5+729, 5+745-5+776, 5+813-5+840 wraz z budową chodnika w km 5+654 - 5+865"
2018-06-20
2018-07-06
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Remont dróg powiatowych 2002K i 1428K na terenie Powiatu Bocheńskiego" część I "Remont drogi powiatowej nr 2002 K w miejscowości Mikluszowice" część II "Remont drogi powiatowej nr 1428 K w miejscowości Buczków"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-13
brak danych
Nowy Wiśnicz Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu " Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych" z podziałem na IX części. część I - Pieczywo część II - Produkty mleczarskie część III - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne przetworzone / produkty drobiowe część IV - Różne produkty spożywcze/owoce, warzywa i podobne produkty przetworzone część V - Warzywa i owoce świeże część VI - Jaja cześć VII - Produkty mrożone /fast food/ ryby mrożone i produkty z ryb część VIII - Ryby i owoce morza część IX - Przyprawy
2018-12-28
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z /s w Nowym Wiśniczuparter, poddasze, dach - stan surowy zamknięty. Etap III. "
2018-12-20
brak danych
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "zwanej w dalszej części dokumentacją" dla zadania"Rozbudowa drogi powiatowej 2085K Chełm - Zawada w km 1+665 - 2+105 oraz w km 2+875 - 3+445 w miejscowości Gierczyce" z podziałem na zadania cząstkowe tj. * Część I "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w km 1+665 - 2+105 w miejscowości Gierczyce",
2018-12-18
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa Ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów w miejscowości Łąkta Górna"
2018-11-27
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa Chodnika z kanalizacja deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa - Leszczyna w miejscowości Królówka"
2018-11-27
brak danych
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg powiatowych 1442K i 2086K.
2018-10-31
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa Ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów w miejscowości Łąkta Górna"
2018-10-29
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Remont dróg powiatowych 2073K i 2084K na terenie Powiatu Bocheńskiego" część I "Remont drogi powiatowej nr 2073 K w miejscowości Zbydniów" część II "Remont drogi powiatowej nr 2084 K w miejscowości Wola Nieszkowska "
2018-10-29
brak danych
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Rozbudowa drogi powiatowej 2085K Chełm - Zawada w km 1+665 - 2+105 oraz w km 2+875 - 3+445 w miejscowości Gierczyce" z podziałem na zadania cząstkowe tj. * Część I "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w km 1+665 - 2+105 w miejscowości Gierczyce", *Część II "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w km 2+875 - 3+445 w miejscowości Gierczyce",
2018-10-18
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 2021K Siedlec-Stradomka- Nieznanowice w miejscowości Stradomka"
2018-10-12
brak danych
Cieszyn Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1
2018-09-26
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Remont drogi powiatowej nr 2071K w miejscowościach Kierlikówka i Ujazd w km 4+406- 4+760"
2018-09-10
brak danych
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Rozbudowa drogi powiatowej n 2085K Chełm - Zawada na odcinkach w Gierczycach, Dąbrowicy, Nieprześni i Zawadzie" z podziałem na zadania cząstkowe tj. * Część I "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w miejscowości Gierczyce wraz z budową chodnika", *Część II "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w miejscowości Dąbrowica wraz z budową chodnika", *Część III "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm - Zawada w miejscowości Nieprześnia i Zawada wraz z budową chodnika"
2018-08-07
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 1447 K Muchówka - Porąbka Iwkowska w m-ci Rajbrot w km 5+676-5+729, 5+745-5+776, 5+813-5+840 wraz z budową chodnika w km 5+654 - 5+865"
2018-07-23
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Remont dróg powiatowych 2002K i 1428K na terenie Powiatu Bocheńskiego" część I "Remont drogi powiatowej nr 2002 K w miejscowości Mikluszowice" część II "Remont drogi powiatowej nr 1428 K w miejscowości Buczków"
2018-07-18
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu " Remont drogi powiatowej nr 2071K w miejscowościach Lubomierz i Wolica"
2018-07-16
brak danych
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejczęść I "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów w miejscowości Kierlikówka w km 4+088 - 4+226 " część II "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz - Chronów w miejscowości Łomna w km 2+030 - 2+090"
2018-06-28
brak danych
Nowy Wiśnicz Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów w miejscowości Ujazd w km 5+190 - 5+240.
2018-06-21
brak danych
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadaniaRozbudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana - Łąkta Górna i Trzciana wraz z budową chodnika w miejscowości Trzciana i Łąkta Dolna w km 3+021 - 3+927"
2018-05-29
brak danych
Nowy Wiśnicz Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana w miejscowości Lipnica Górna w km 5+474- 6+464"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.