eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-28
2017-03-15
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu radomskiego w 2017 roku
2017-02-22
2017-03-09
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (VI Etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90.
2017-02-20
2017-03-07
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn - Małęczyn - do drogi krajowej nr 9 (II Etap)
2017-02-14
2017-03-01
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów - Tomaszów (III Etap) na odcinku długości 3 370,00 m

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-17
2017-02-27
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.
2017-02-09
2017-02-17
Radom Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach powiatowych.
2016-07-25
2016-08-02
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2016-07-25
2016-08-09
Radom roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia - Sokoły - Pionki.
2016-07-22
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.:Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap). W ramach zamówienia uzupełniającego należy wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice na odcinku długości 450 m od km 2+850 do km 3+300
2016-07-22
2016-08-19
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2016/2017
2016-07-22
2016-08-01
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany wraz z budową ścieżki rowerowej
2016-07-19
2016-08-03
Radom roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego
2016-07-15
2016-07-25
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wójtowskiej w Iłży w ciągu drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska
2016-07-08
2016-07-19
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych.
2016-07-05
2016-07-20
Radom roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3555W Gr. woj. - Pakosław - Iłża, na terenie gminy Iłża, na odcinku długości 945 m, od km 3+700 do km 4+645.
2016-07-05
2016-07-14
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2016-07-01
2016-07-11
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę/odwodnienie dróg powiatowych
2016-07-01
2016-07-18
Radom roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno (I Etap), na terenie gminy Skaryszew, na odcinku długości 1 735 m, od km 0+000 do km 1+735
2016-06-29
2016-07-07
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2016-06-16
2016-07-01
Radom roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha - Męciszów na odcinku długości 2203,89 m.
2016-06-13
2016-06-21
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę/przebudowę dróg powiatowych
2016-05-27
2016-06-06
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3507W Taczówek - Taczów - Milejowice wraz z budową ścieżki rowerowej.
2016-05-17
2016-05-25
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3507W Taczówek - Taczów - Milejowice wraz z budową ścieżki rowerowej
2016-05-13
2016-05-30
Radom roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W Piskornica - dr. krajowa nr 12, na terenie gminy Gózd, na odcinku długości 647,67 m, od km 0+722,00 do km 1+369,67

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-20
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2016/2017
2016-09-13
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3555W Gr. woj. - Pakosław - Iłża, na terenie gminy Iłża, na odcinku długości 945 m, od km 3+700 do km 4+645.
2016-08-31
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego
2016-08-25
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia - Sokoły - Pionki
2016-08-22
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wójtowskiej w Iłży w ciągu drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska
2016-08-22
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany wraz z budową ścieżki rowerowej.
2016-08-22
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2016-08-16
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno (I Etap), na terenie gminy Skaryszew, na odcinku długości 1 735 m, od km 0+000 do km 1+735
2016-08-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.:Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap). W ramach zamówienia uzupełniającego należy wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice na odcinku długości 450 m od km 2+850 do km 3+300.
2016-08-05
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych
2016-08-05
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2016-08-05
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2016-07-21
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę/przebudowę dróg powiatowych
2016-07-21
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę/odwodnienie dróg powiatowych
2016-07-15
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha - Męciszów na odcinku długości 2203,89 m.
2016-07-07
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3507W Taczówek - Taczów - Milejowice wraz z budową ścieżki rowerowej.
2016-06-29
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap)
2016-06-27
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W Piskornica - dr. krajowa nr 12, na terenie gminy Gózd, na odcinku długości 647,67 m, od km 0+722,00 do km 1+369,67.
2016-06-20
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (V Etap i VI Etap)
2016-06-15
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice (V Etap), na terenie gminy Wierzbica, na odcinku długości 1 550 m od km 5+850 do km 7+400.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.