eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
2018-05-07
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom - Augustów (I Etap)
2018-02-13
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3566W Konary - Mniszek (I Etap)
2018-02-13
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (III Etap)
2018-02-13
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk (I Etap)
2018-02-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica - Polany - Krzyżanowice od km 0+014,60 do km 2+814,30
2018-02-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica - Polany - Krzyżanowice od km 0+014,60 do km 2+814,30
2018-02-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice (II Etap), na terenie gm. Jedlnia - Letnisko, na odcinku długości 1.000 m od km 1+400 do km 2+400.
2018-02-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty mostów drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.
2018-02-09
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remont mostu na rzece Modrzejowica w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno w km 2+100 w miejscowości Niedarczów.
2018-02-09
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-16
2018-04-04
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2018 roku
2018-03-14
2018-03-29
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk (II Etap) od km 24+660 do km 28+600.
2018-03-08
2018-03-23
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu radomskiego w 2018 roku.
2018-03-01
2018-03-09
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę /przebudowę dróg powiatowych
2018-02-14
2018-03-01
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko - Czarna (I Etap)
2018-02-02
2018-02-14
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2018-01-29
2018-02-13
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (IV Etap)
2018-01-26
2018-02-12
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska
2018-01-26
2018-02-12
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3566W Konary-Mniszek (II Etap)
2018-01-22
2018-01-30
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2017-11-22
2017-12-08
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Rozbudowa drogi powiatowej nr 3565W Wolanów - Kończyce, na odcinku długości 402,51 m
2017-10-27
2017-11-08
Radom Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach powiatowych.
2017-10-23
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (VI Etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90
2017-10-23
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (VI Etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90
2017-09-29
brak danych
Radom Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remont drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska - Mąkosy Stare- Jedlnia na odcinku długości 900 m od km 1+337 do km 2+237.
2017-09-22
2017-10-09
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty mostów drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.
2017-08-28
2017-09-12
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remont mostu na rzece Modrzejowica w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno w km 2+100 w miejscowości Niedarczów.
2017-08-23
2017-09-07
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk (I Etap)
2017-08-21
2017-09-05
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3566W Konary - Mniszek (I Etap)
2017-08-11
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów - Tomaszów (III Etap) na odcinku długości 3 370,00 m

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2018-04-05
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.
2018-04-05
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (IV Etap)
2018-04-04
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska
2018-04-04
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3566W Konary-Mniszek (II Etap)
2018-03-12
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2018-01-02
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Rozbudowa drogi powiatowej nr 3565W Wolanów - Kończyce, na odcinku długości 402,51 m, od km 0+000 do km 0+402,51, na terenie gminy Wolanów.
2017-11-28
brak danych
Radom Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach powiatowych
2017-11-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty mostów drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.
2017-11-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remont drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska - Mąkosy Stare- Jedlnia, na odcinku długości 328 m od km 1+337 do km 1+665.
2017-10-25
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty mostów drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego
2017-10-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3566W Konary - Mniszek (I Etap)
2017-10-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remont mostu na rzece Modrzejowica w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno w km 2+100 w miejscowości Niedarczów.
2017-10-17
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2017/2018.
2017-10-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk (I Etap)
2017-10-16
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (III Etap)
2017-09-21
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.
2017-08-29
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty mostów drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego
2017-08-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice (II Etap),na terenie gm. Jedlnia - Letnisko, na odcinku długości 1.000 m od km 1+400 do km 2+400
2017-08-04
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom i 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno (III Etap) wraz z modernizacją skrzyżowania drogi powiatowej nr 3503W z drogą gminną Jaszowice - Zakrzew - Kolonia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.