eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-26
2017-06-12
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W Piskornica - dr. krajowa nr 12, na terenie gminy Gózd, na odcinku długości 647,67 m, od km 0+722,00 do km 1+369,67
2017-05-19
2017-05-29
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Mechaniczne koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego
2017-05-17
2017-05-25
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę/rozbudowę dróg powiatowych.
2017-05-17
2017-06-01
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice (II Etap)
2017-05-17
2017-06-01
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica - Polany - Krzyżanowice od km 0+014,60 do km 2+814,30
2017-04-28
2017-05-09
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.
2017-04-27
2017-05-12
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa ul. Wójtowskiej w Iłży w ciągu drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska, na odcinku długości 1 437,44 m od km 0+000,00 do km 1+437,44
2017-04-03
2017-04-11
Radom Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę/przebudowę dróg powiatowych
2017-03-10
2017-03-27
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2017 roku
2017-02-28
2017-03-15
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu radomskiego w 2017 roku
2017-02-22
2017-03-09
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (VI Etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90.
2017-02-20
2017-03-07
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn - Małęczyn - do drogi krajowej nr 9 (II Etap)
2017-02-17
2017-02-27
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.
2017-02-14
2017-03-01
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów - Tomaszów (III Etap) na odcinku długości 3 370,00 m
2017-02-09
2017-02-17
Radom Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach powiatowych.
2016-07-25
2016-08-02
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2016-07-25
2016-08-09
Radom roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia - Sokoły - Pionki.
2016-07-22
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.:Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap). W ramach zamówienia uzupełniającego należy wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice na odcinku długości 450 m od km 2+850 do km 3+300
2016-07-22
2016-08-19
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2016/2017
2016-07-22
2016-08-01
Radom usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany wraz z budową ścieżki rowerowej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-20
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Mechaniczne koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.
2017-06-20
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę/rozbudowę dróg powiatowych.
2017-06-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa ul. Wójtowskiej w Iłży w ciągu drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska, na odcinku długości 1 437,44 m od km 0+000,00 do km 1+437,44.
2017-06-06
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.
2017-05-04
brak danych
Radom Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę/przebudowę dróg powiatowych
2017-04-26
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w 2017 roku
2017-04-11
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (VI Etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90
2017-03-29
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn - Małęczyn - do drogi krajowej nr 9 (II Etap)
2017-03-28
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów - Tomaszów (III Etap) na odcinku długości 3 370,00 m
2017-03-20
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.
2017-03-07
brak danych
Radom Dostawy Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach powiatowych.
2016-09-20
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2016/2017
2016-09-13
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3555W Gr. woj. - Pakosław - Iłża, na terenie gminy Iłża, na odcinku długości 945 m, od km 3+700 do km 4+645.
2016-08-31
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego
2016-08-25
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia - Sokoły - Pionki
2016-08-22
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wójtowskiej w Iłży w ciągu drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska
2016-08-22
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany wraz z budową ścieżki rowerowej.
2016-08-22
brak danych
Radom Usługi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych
2016-08-16
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno (I Etap), na terenie gminy Skaryszew, na odcinku długości 1 735 m, od km 0+000 do km 1+735
2016-08-08
brak danych
Radom Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.:Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap). W ramach zamówienia uzupełniającego należy wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice na odcinku długości 450 m od km 2+850 do km 3+300.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.