eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach - przetargiPowiatowy Urząd Pracy w Puławach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-12-04
2013-12-12
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2013-04-02
2013-04-10
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej dla osób będących uczestnikami projektu Twój sukces-nasza satysfakcja
2013-03-06
2013-03-14
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług szkoleniowych dla osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja
2013-02-21
2013-03-01
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług szkoleniowych dla osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja
2013-02-04
2013-02-12
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej dla osób będących uczestnikami projektu Krok do sukcesu.
2013-01-29
2013-02-06
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zmówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług szkoleniowych dla osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja
2013-01-07
2013-01-15
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej z zakresuKUCHARZ kuchni staropolskiej i regio­nalnej dla 10 osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja
2012-12-19
2013-01-02
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej z zakresuSpawanie blach i rur spoinami pachwinowymi w osłonie argonu (TIG 141) dla 3 osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja
2012-12-10
2012-12-18
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej z zakresu Obsługa komputera i urzą­dzeń biurowych, kasy fiskal­nej i terminala kart płatni­czych z minimum sanitarn­ym będących uczestnikami projektu Twój sukces- nasza satysfakacja
2012-11-20
2012-11-28
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej z zakresu Spawanie ponadpodstawowe metodą TIG (141) i MAG (135) dla 3 osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja
2012-11-14
2012-11-22
Puławy dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Dostawa fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i drukarek z funkcją kopiowania i skanowania
2012-10-26
2012-11-05
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach.
2012-10-15
2012-10-24
Puławy dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego podzielonego na trzy częściI. Dostawę, instalację i uruchomienie systemu zabezpieczeń sieciowych zgodnie z koncepcją Unified Threat Management (UTM) wraz z systemem centralnego logowania i raportowania zdarzeń z sieci II. Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i drukarek z funkcją kopiowania i skanowania III. Dostawę, instalację i uruchomienie kompleksowego systemu backupu i archiwizacji danych
2012-04-12
2012-04-20
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach.
2012-04-05
2012-04-16
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach
2011-11-08
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach usługi pocztowe do 50 gram w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek
2011-10-31
2011-11-08
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usługi szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
2011-10-17
2011-10-25
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usługi szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
2011-08-30
2011-09-07
Puławy usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Puławach.
2011-07-29
2011-08-16
Puławy dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Puławach I. Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem II. Dostawę i instalację serwera pocztowego z systemem ochrony

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-12-27
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DLA POTRZEB POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PUŁAWACH W OKRESIE OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.
2013-04-18
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej dla osób będących uczestnikami projektu Twój sukces-nasza satysfakcja
2013-03-18
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług szkoleniowych dla osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja
2013-03-13
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej dla osób będących uczestnikami projektu Krok do sukcesu
2013-02-25
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zmówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług szkoleniowych dla osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja
2013-01-24
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej z zakresuKUCHARZ kuchni staropolskiej i regio­nalnej dla 10 osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja.
2013-01-10
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej z zakresuSpawanie blach i rur spoinami pachwinowymi w osłonie argonu (TIG 141) dla 3 osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja
2012-12-28
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej z zakresu Obsługa komputera i urzą­dzeń biurowych, kasy fiskal­nej i terminala kart płatni­czych z minimum sanitarn­ym dla 5 osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja.
2012-12-27
brak danych
Puławy Dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Dostawa fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i drukarek z funkcją kopiowania i skanowania
2012-11-30
brak danych
Puławy Dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w trybie przetargu nieograniczonego podzielonego na trzy częściI. Dostawę, instalację i uruchomienie systemu zabezpieczeń sieciowych zgodnie z koncepcją Unified Threat Management (UTM) wraz z systemem centralnego logowania i raportowania zdarzeń z sieci III. Dostawę, instalację i uruchomienie kompleksowego systemu backupu i archiwizacji danych.
2012-11-20
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach
2012-05-24
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach.
2012-05-08
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych i innych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach
2012-05-07
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach
2011-11-23
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usługi szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
2011-11-15
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach usługi pocztowe do 50 gram w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
2011-09-30
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Puławach.
2011-09-21
brak danych
Puławy Dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz dostawa i instalacja serwera pocztowego z systemem ochrony.
2011-07-27
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i uprawnionych osób poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach.
2011-07-27
brak danych
Puławy Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i uprawnionych osób poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.