eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie - przetargiPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-20
2017-09-29
Będzin Dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Dostawa serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a oraz oprogramowania
2017-05-24
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Usługa rocznej opieki serwisowej PREMIUM dla programu do ewidencji środków trwałych i nietrwałych "STOCK"
2017-05-15
2017-05-25
Będzin Dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie "Dostawa serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a, oprogramowania oraz kompleksowa usługa wdrożenia systemu informatycznego z podziałem na 2 Części: Część 1 - Dostawa serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a oraz oprogramowania Część 2 - Kompleksowa usługa wdrożenia systemu informatycznego"
2015-10-30
2015-11-09
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 40 uczestników projektu systemowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (I) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
2015-05-20
2015-05-28
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
2014-06-02
2014-06-10
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usług pocztowych pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
2014-02-24
2014-03-04
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla uczestników projektu Postaw na przedsiębiorczość realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w zakresieZakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
2013-11-04
2013-11-13
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu doradztwa zawodowego obejmującego przeprowadzenie rozmowy doradczej i testu predyspozycji oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla 63 Uczestników / Uczestniczek projektu systemowego Kierunek przedsiębiorczość, w wymiarze co najmniej 8 godzin zegarowych zajęć na osobę
2013-10-17
2013-10-25
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Przeprowadzenie usługi organizacji i obsługi wyjazdowego szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na tematOdpowiedni dobór usług i instrumentów rynku pracy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb klienta i sytuacji na rynku pracy
2013-10-10
2013-10-18
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w zakresie Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci
2013-10-03
2013-10-11
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w ramach Programu wsparcia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w zakresieKurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej osób i mienia pierwszego stopnia
2013-10-02
2013-10-10
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w zakresieSzkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy z zakresu prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E
2013-08-16
2013-08-26
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla uczestników projektu Postaw na swoim realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w zakresie Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
2013-07-29
2013-08-06
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w ramach Programu wsparcia osób bezrobotnych do 30 roku życia w zakresieSpawanie blach i rur spoinami pachwinowymi met. MAG-135 i met. TIG-141
2013-07-26
2013-08-05
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w ramach Programu wsparcia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w zakresieObsługa komputera dla początkujących z pakietem MS Office
2013-07-25
2013-08-02
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w zakresie Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących przewóz drogowy z zakresu prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E
2013-06-11
2013-06-19
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usług pocztowych pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
2013-02-19
2013-02-28
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Przeprowadzenie usługi organizacji i obsługi wyjazdowego szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na temat Kontrola zarządcza w urzędzie pracy - wymiar teoretyczny i praktyczny w 2013 r.
2013-02-18
2013-02-27
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Przeprowadzenie usługi, w rozumieniu ustawy, organizacji i obsługi wyjazdowego szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na temat Odpowiedni dobór usług i instrumentów rynku pracy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb klienta i sytuacji na rynku pracy
2013-02-18
2013-02-27
Będzin usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Przeprowadzenie usługi, w rozumieniu ustawy, organizacji i obsługi wyjazdowego szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na temat Poprawne stosowanie najważniejszych aktów prawnych obowiązujących w Publicznych Służbach Zatrudnienia

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-18
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie"
2017-06-22
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Usługa rocznej opieki serwisowej PREMIUM dla programu do ewidencji środków trwałych i nietrwałych "STOCK"
2015-11-20
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 40 uczestników projektu systemowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (I) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
2015-08-18
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
2014-07-09
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usług pocztowych pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
2014-03-27
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla uczestników projektu Postaw na przedsiębiorczość realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w zakresieZakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
2014-02-19
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Zorganizowanie doradztwa zawodowego obejmującego przeprowadzenie rozmowy doradczej i testu predyspozycji oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników / Uczestniczek projektu systemowego Kierunek przedsiębiorczość, oznaczonego numeremPUP.343/14/MF/2013- zamówienie uzupełniające
2013-12-03
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w zakresieKosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci
2013-12-03
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w zakresieSzkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy z zakresu prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E
2013-12-03
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Zorganizowanie doradztwa zawodowego obejmującego przeprowadzenie rozmowy doradczej i testu predyspozycji oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla 63 Uczestników / Uczestniczek projektu systemowego Kierunek przedsiębiorczość
2013-11-12
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Przeprowadzenie usługi organizacji i obsługi wyjazdowego szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na tematOdpowiedni dobór usług i instrumentów rynku pracy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb klienta i sytuacji na rynku pracy
2013-10-29
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w ramach Programu wsparcia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w zakresieKurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej osób i mienia pierwszego stopnia.
2013-09-12
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w ramach Programu wsparcia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w zakresie:Obsługa komputera dla początkujących z pakietem MS Office
2013-09-12
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla uczestników projektu Postaw na swoim realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w zakresie Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
2013-08-13
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w zakresie:Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących przewóz drogowy z zakresu prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E
2013-08-13
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Świadczenie usługi organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w ramach Programu wsparcia osób bezrobotnych do 30 roku życia w zakresieSpawanie blach i rur spoinami pachwinowymi met. MAG-135 i met. TIG-141
2013-07-17
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie świadczenie usług pocztowych pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
2013-06-27
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Przeprowadzenie usługi, w rozumieniu ustawy, organizacji i obsługi wyjazdowego szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na temat Poprawne stosowanie najważniejszych aktów prawnych obowiązujących w Publicznych Służbach Zatrudnienia
2013-06-27
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Przeprowadzenie usługi organizacji i obsługi wyjazdowego szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na temat Kontrola zarządcza w urzędzie pracy - wymiar teoretyczny i praktyczny w 2013 r
2013-06-04
brak danych
Będzin Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Przeprowadzenie usługi organizacji i obsługi wyjazdowego szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na temat Zawieranie umów w świetle obowiązujących przepisów - Kodeks cywilny.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.