eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - przetargiPowiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-10
2016-11-18
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2016-10-11
2016-10-26
Konin Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Cyfryzacja analogowych rejestrów ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu konińskiego.
2016-09-21
2016-09-29
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bez sieci elektroenergetycznej), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2016-06-24
2016-07-08
Konin usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie udzielenie zamówienia publicznego na Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresiegeodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), dla miast Golina i miasta Ślesin.
2016-06-14
2016-06-22
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, licencji na połączenia do serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2016-06-14
2016-06-23
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geoinfo 7 (kodowanie 14.3 NMWK1).
2016-05-12
2016-05-20
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymiPoznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin, Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin).
2016-03-10
2016-03-18
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2016-02-23
2016-03-03
Gostyń usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Pępowo. Etap I. Jednostka ewidencyjna300404_2 Pępowo. Obręby300404_2.0001 Babkowice, 300404_2.0003 Gębice, 300404_2.0004 Krzekotowice, 300404_2.0005 Krzyżanki, 300404_2.0006 Ludwinowo, 300404_2.0008 Pępowo, 300404_2.0009 Siedlec, 300404_2.0010 Skoraszewice
2015-11-26
2015-12-04
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-11-12
2015-11-20
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa serwera przeznaczonego do bazy danych - do siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-10-08
2015-10-16
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji na połączenia do serwera oraz oprogramowań - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-09-11
2015-09-28
Konin dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Dostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia operatów ewidencji gruntów.
2015-06-30
2015-07-08
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębów Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie.
2015-05-18
2015-06-03
Konin usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie udzielenie zamówienia publicznego naOpracowanie baz danych o których mowa w art. 4.ust. 1a punkty 2),3),7),10), oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla miasta Rychwał i miasta Sompolno, a dla pozostałego obszaru powiatu konińskiego utworzenie skalibrowanych zbiorów rastrowych przy wykorzystaniu analogowych map zasadniczych, map sytuacyjno- wysokościowych oraz danych graficznych bazy ewidencji gruntów i budynków, jak również zaimportowanie istniejącej bazy graficznej EGiB oraz OSNÓW do programów wskazanych w warunkach technicznych.
2015-05-12
2015-05-20
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2015-02-25
2015-03-11
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2014-12-09
2014-12-17
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych, paczek, przesyłek kurierskich, przesyłek wysyłanych za pobraniem, ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych oraz reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
2014-10-17
2014-10-28
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji na połączenia do serwera - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2014-09-17
2014-09-25
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa oprogramowania antywirusowego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-27
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nadzór nad eksploatacją oraz serwis oprogramowaniaEGB2000, EGB2000-INT w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2017-01-27
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Przedmiotem zamówienia jest1. Aktualizacja oprogramowania- GEO-MAP - 2 szt., - GEO-ODGIK - 2 szt., - GEO-SHP, - iGeoMap, - iGeoMapOsnowa, - iGeoMapODGIK, - iGeoMapEGB, - iGeoSIP. 2. Nadzór autorski (opieka nad systemem Informacji o Terenie GEO-MAP) w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2017-01-23
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa oprogramowania do obsługi centralizacji rozliczeń VAT.
2017-01-02
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zakupsubskrypcji na użytkowaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 1 licencję oprogramowania GEO-INFO Mapa obejmującej 40 stanowisk subskrypcji na licencję oprogramowania GEO-INFO Delta LT do współpracy z wykonawcami oraz nadzór mailowy i telefoniczny na rok 2017.
2016-12-15
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2016-11-15
brak danych
Konin Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Cyfryzacja analogowych rejestrów ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu konińskiego.
2016-10-28
brak danych
Poznań Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bez sieci elektroenergetycznej), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2016-08-04
brak danych
Konin Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie udzielenie zamówienia publicznego na:Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresiegeodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), dla miast Golina i miasta Ślesin.
2016-07-14
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geoinfo 7 (kodowanie 14.3 NMWK1).
2016-07-14
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, licencji na połączenia do serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2016-06-09
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi1.Poznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin. 2.Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin)
2016-04-27
brak danych
Gostyń Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Pępowo. Etap I. Jednostka ewidencyjna300404_2 Pępowo. Obręby300404_2.0001 Babkowice, 300404_2.0003 Gębice, 300404_2.0004 Krzekotowice, 300404_2.0005 Krzyżanki, 300404_2.0006 Ludwinowo, 300404_2.0008 Pępowo, 300404_2.0009 Siedlec, 300404_2.0010 Skoraszewice
2016-04-26
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2015-12-21
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-12-17
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa serwera przeznaczonego do bazy danych - do siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-12-10
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1.Usieciowienie i ujednolicenie licencji programu Geo-Info Mapa i Geo-Info Mapa LT, polegające na zamianie 32 licencji posiadanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na 1 licencję, z której korzystać będzie 40 użytkowników. 2.Zakup 1 licencji programu Geo-Info Delta LT do współpracy ODGiK z Wykonawcami geodezyjnymi.
2015-12-08
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego,akcesoriów komputerowych, licencji na połączenia do serwera oraz oprogramowań - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-10-08
brak danych
Konin Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Dostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia operatów ewidencji gruntów..
2015-07-29
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębów Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki.
2015-06-17
brak danych
Konin Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Udzielenie zamówienia publicznego naOpracowanie baz danych o których mowa w art. 4.ust. 1a punkty 2),3),7),10), oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla miasta Rychwał i miasta Sompolno, a dla pozostałego obszaru powiatu konińskiego utworzenie skalibrowanych zbiorów rastrowych przy wykorzystaniu analogowych map zasadniczych, map sytuacyjno- wysokościowych oraz danych graficznych bazy ewidencji gruntów i budynków, jak również zaimportowanie istniejącej bazy graficznej EGiB oraz OSNÓW do programów wskazanych w warunkach technicznych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.