eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu - przetargiPowiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-12
2016-05-20
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymiPoznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin, Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin).
2016-03-10
2016-03-18
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2016-02-23
2016-03-03
Gostyń usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Pępowo. Etap I. Jednostka ewidencyjna300404_2 Pępowo. Obręby300404_2.0001 Babkowice, 300404_2.0003 Gębice, 300404_2.0004 Krzekotowice, 300404_2.0005 Krzyżanki, 300404_2.0006 Ludwinowo, 300404_2.0008 Pępowo, 300404_2.0009 Siedlec, 300404_2.0010 Skoraszewice
2015-11-26
2015-12-04
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-11-12
2015-11-20
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa serwera przeznaczonego do bazy danych - do siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-10-08
2015-10-16
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji na połączenia do serwera oraz oprogramowań - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-09-11
2015-09-28
Konin dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Dostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia operatów ewidencji gruntów.
2015-06-30
2015-07-08
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębów Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie.
2015-05-18
2015-06-03
Konin usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie udzielenie zamówienia publicznego naOpracowanie baz danych o których mowa w art. 4.ust. 1a punkty 2),3),7),10), oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla miasta Rychwał i miasta Sompolno, a dla pozostałego obszaru powiatu konińskiego utworzenie skalibrowanych zbiorów rastrowych przy wykorzystaniu analogowych map zasadniczych, map sytuacyjno- wysokościowych oraz danych graficznych bazy ewidencji gruntów i budynków, jak również zaimportowanie istniejącej bazy graficznej EGiB oraz OSNÓW do programów wskazanych w warunkach technicznych.
2015-05-12
2015-05-20
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2015-02-25
2015-03-11
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2014-12-09
2014-12-17
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych, paczek, przesyłek kurierskich, przesyłek wysyłanych za pobraniem, ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych oraz reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
2014-10-17
2014-10-28
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji na połączenia do serwera - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2014-09-17
2014-09-25
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa oprogramowania antywirusowego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2014-06-10
2014-06-18
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębu Czmoń, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
2014-05-16
2014-05-28
Konin usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów dla obszarów gmina Kramsk, obręb ewidencyjnyGrąblin, Helenów Pierwszy, Helenów Drugi, Izabelin, Kramsk, powiat koniński, woj. wielkopolskie
2014-04-14
2014-04-23
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w systemie Geo-Info VI Mapa dla1. obrębuRadzewo, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie; 2. obrębuCzmoniec, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
2014-03-06
2014-03-17
Gostyń usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Piaski. Etap II Jednostka ewidencyjna300405_2 Piaski Obręby300405_2.0007 Michałowo, 300405_2.0014 Szelejewo Pierwsze, 300405_2.0015 Szelejewo Drugie CPV 71354300-7
2014-03-04
2014-03-12
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w systemie Geo-Info VI Mapa.
2014-01-23
2014-02-04
Gostyń usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Piaski. Etap I obręb 300405_2.0008 Piaski

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-27
brak danych
Gostyń Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Pępowo. Etap I. Jednostka ewidencyjna300404_2 Pępowo. Obręby300404_2.0001 Babkowice, 300404_2.0003 Gębice, 300404_2.0004 Krzekotowice, 300404_2.0005 Krzyżanki, 300404_2.0006 Ludwinowo, 300404_2.0008 Pępowo, 300404_2.0009 Siedlec, 300404_2.0010 Skoraszewice
2016-04-26
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2015-12-21
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-12-17
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa serwera przeznaczonego do bazy danych - do siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-12-10
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1.Usieciowienie i ujednolicenie licencji programu Geo-Info Mapa i Geo-Info Mapa LT, polegające na zamianie 32 licencji posiadanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na 1 licencję, z której korzystać będzie 40 użytkowników. 2.Zakup 1 licencji programu Geo-Info Delta LT do współpracy ODGiK z Wykonawcami geodezyjnymi.
2015-12-08
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego,akcesoriów komputerowych, licencji na połączenia do serwera oraz oprogramowań - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-10-08
brak danych
Konin Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Dostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia operatów ewidencji gruntów..
2015-07-29
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębów Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki.
2015-06-17
brak danych
Konin Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Udzielenie zamówienia publicznego naOpracowanie baz danych o których mowa w art. 4.ust. 1a punkty 2),3),7),10), oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla miasta Rychwał i miasta Sompolno, a dla pozostałego obszaru powiatu konińskiego utworzenie skalibrowanych zbiorów rastrowych przy wykorzystaniu analogowych map zasadniczych, map sytuacyjno- wysokościowych oraz danych graficznych bazy ewidencji gruntów i budynków, jak również zaimportowanie istniejącej bazy graficznej EGiB oraz OSNÓW do programów wskazanych w warunkach technicznych.
2015-06-15
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2015-04-14
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniemkomputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2015-01-12
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych, paczek, przesyłek kurierskich, przesyłek wysyłanych za pobraniem, ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych oraz reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
2014-11-24
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji na połączenia do serwera - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2014-10-13
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa oprogramowania antywirusowego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2014-07-01
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębu Czmoń, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
2014-06-10
brak danych
Konin Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Modernizacja ewidencji gruntów dla obszarów gmina Kramsk, obręb ewidencyjnyGrąblin, Helenów Pierwszy, Helenów Drugi, Izabelin, Kramsk, powiat koniński, woj. wielkopolskie
2014-05-15
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w systemie Geo-Info VI Mapa dla1. obrębuRadzewo, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie; 2. obrębuCzmoniec, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
2014-04-11
brak danych
Gostyń Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Piaski. Etap II Jednostka ewidencyjna300405_2 Piaski Obręby300405_2.0007 Michałowo, 300405_2.0014 Szelejewo Pierwsze, 300405_2.0015 Szelejewo Drugie
2014-04-03
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w systemie Geo-Info VI Mapa.
2014-02-20
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych, paczek, przesyłek kurierskich, przesyłek wysyłanych za pobraniem, ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych oraz reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.