eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - przetargiPowiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-28
2017-04-05
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego, części oraz akcesoriów komputerowych, a także oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu - z podziałem na części1.Dostawa zestawów komputerowych 2.Dostawa dysków do macierzy QNAP 3.Dostawa klawiatur ergonomicznych PC 4.Dostawa licencji Microsoft MS SQL DEV CAL licencja GOV oraz MS Windows Server DEV CAL licencja GOV 5.Dostawa programu MS Excel MOLP licencja GOV 6.Dostawa kart graficznych 7.Dostawa wentylatorów CPU 8.Dostawa przełączników sieciowych zarządzalnych 9.Dostawa kolorowej drukarki laserowej.
2016-11-10
2016-11-18
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2016-10-11
2016-10-26
Konin Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Cyfryzacja analogowych rejestrów ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu konińskiego.
2016-09-21
2016-09-29
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bez sieci elektroenergetycznej), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2016-06-24
2016-07-08
Konin usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie udzielenie zamówienia publicznego na Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresiegeodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), dla miast Golina i miasta Ślesin.
2016-06-14
2016-06-22
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, licencji na połączenia do serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2016-06-14
2016-06-23
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geoinfo 7 (kodowanie 14.3 NMWK1).
2016-05-12
2016-05-20
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymiPoznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin, Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin).
2016-03-10
2016-03-18
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2016-02-23
2016-03-03
Gostyń usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Pępowo. Etap I. Jednostka ewidencyjna300404_2 Pępowo. Obręby300404_2.0001 Babkowice, 300404_2.0003 Gębice, 300404_2.0004 Krzekotowice, 300404_2.0005 Krzyżanki, 300404_2.0006 Ludwinowo, 300404_2.0008 Pępowo, 300404_2.0009 Siedlec, 300404_2.0010 Skoraszewice
2015-11-26
2015-12-04
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-11-12
2015-11-20
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa serwera przeznaczonego do bazy danych - do siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-10-08
2015-10-16
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji na połączenia do serwera oraz oprogramowań - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-09-11
2015-09-28
Konin dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Dostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia operatów ewidencji gruntów.
2015-06-30
2015-07-08
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębów Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie.
2015-05-18
2015-06-03
Konin usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie udzielenie zamówienia publicznego naOpracowanie baz danych o których mowa w art. 4.ust. 1a punkty 2),3),7),10), oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla miasta Rychwał i miasta Sompolno, a dla pozostałego obszaru powiatu konińskiego utworzenie skalibrowanych zbiorów rastrowych przy wykorzystaniu analogowych map zasadniczych, map sytuacyjno- wysokościowych oraz danych graficznych bazy ewidencji gruntów i budynków, jak również zaimportowanie istniejącej bazy graficznej EGiB oraz OSNÓW do programów wskazanych w warunkach technicznych.
2015-05-12
2015-05-20
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2015-02-25
2015-03-11
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2014-12-09
2014-12-17
Poznań usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych, paczek, przesyłek kurierskich, przesyłek wysyłanych za pobraniem, ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych oraz reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
2014-10-17
2014-10-28
Poznań dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji na połączenia do serwera - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-27
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nadzór nad eksploatacją oraz serwis oprogramowaniaEGB2000, EGB2000-INT w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2017-01-27
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Przedmiotem zamówienia jest1. Aktualizacja oprogramowania- GEO-MAP - 2 szt., - GEO-ODGIK - 2 szt., - GEO-SHP, - iGeoMap, - iGeoMapOsnowa, - iGeoMapODGIK, - iGeoMapEGB, - iGeoSIP. 2. Nadzór autorski (opieka nad systemem Informacji o Terenie GEO-MAP) w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2017-01-23
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa oprogramowania do obsługi centralizacji rozliczeń VAT.
2017-01-02
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zakupsubskrypcji na użytkowaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 1 licencję oprogramowania GEO-INFO Mapa obejmującej 40 stanowisk subskrypcji na licencję oprogramowania GEO-INFO Delta LT do współpracy z wykonawcami oraz nadzór mailowy i telefoniczny na rok 2017.
2016-12-15
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2016-11-15
brak danych
Konin Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Cyfryzacja analogowych rejestrów ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu konińskiego.
2016-10-28
brak danych
Poznań Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bez sieci elektroenergetycznej), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2016-08-04
brak danych
Konin Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie udzielenie zamówienia publicznego na:Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresiegeodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), dla miast Golina i miasta Ślesin.
2016-07-14
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geoinfo 7 (kodowanie 14.3 NMWK1).
2016-07-14
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, licencji na połączenia do serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2016-06-09
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi1.Poznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin. 2.Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin)
2016-04-27
brak danych
Gostyń Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Pępowo. Etap I. Jednostka ewidencyjna300404_2 Pępowo. Obręby300404_2.0001 Babkowice, 300404_2.0003 Gębice, 300404_2.0004 Krzekotowice, 300404_2.0005 Krzyżanki, 300404_2.0006 Ludwinowo, 300404_2.0008 Pępowo, 300404_2.0009 Siedlec, 300404_2.0010 Skoraszewice
2016-04-26
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa.
2015-12-21
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-12-17
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa serwera przeznaczonego do bazy danych - do siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-12-10
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1.Usieciowienie i ujednolicenie licencji programu Geo-Info Mapa i Geo-Info Mapa LT, polegające na zamianie 32 licencji posiadanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na 1 licencję, z której korzystać będzie 40 użytkowników. 2.Zakup 1 licencji programu Geo-Info Delta LT do współpracy ODGiK z Wykonawcami geodezyjnymi.
2015-12-08
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dostawa sprzętu komputerowego,akcesoriów komputerowych, licencji na połączenia do serwera oraz oprogramowań - do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
2015-10-08
brak danych
Konin Dostawy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Dostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia operatów ewidencji gruntów..
2015-07-29
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębów Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki.
2015-06-17
brak danych
Konin Usługi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie Udzielenie zamówienia publicznego naOpracowanie baz danych o których mowa w art. 4.ust. 1a punkty 2),3),7),10), oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla miasta Rychwał i miasta Sompolno, a dla pozostałego obszaru powiatu konińskiego utworzenie skalibrowanych zbiorów rastrowych przy wykorzystaniu analogowych map zasadniczych, map sytuacyjno- wysokościowych oraz danych graficznych bazy ewidencji gruntów i budynków, jak również zaimportowanie istniejącej bazy graficznej EGiB oraz OSNÓW do programów wskazanych w warunkach technicznych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.