eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy - przetargiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-08
2019-10-16
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
2019-08-07
2019-08-27
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
2019-07-18
2019-08-02
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
2019-06-28
2019-07-18
Świdnica Roboty budowlane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
2019-02-06
2019-02-18
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
2018-12-21
2019-01-11
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
2018-06-06
2018-06-22
Świdnik Roboty budowlane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
2018-05-15
2018-05-30
Świdnik Roboty budowlane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
2018-02-09
2018-02-19
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
2018-01-23
2018-02-01
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
2015-07-13
2015-07-21
Świdnik usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie kursów dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-05-19
2015-05-27
Świdnik usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych i zespołów ćwiczeń fizycznych dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-05-07
2015-05-15
Świdnik usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie szkoleń stanowiskowych w zakładach aktywności zawodowej dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-04-24
2015-05-04
Świdnik usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych i zespołów ćwiczeń fizycznych dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-04-02
2015-04-10
Świdnik usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie szkoleń stanowiskowych w zakładach aktywności zawodowej dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-02-27
2015-03-09
Świdnik usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych z warsztatami skutecznych form poszukiwania pracy dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2014-10-28
2014-11-05
Świdnik usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2014-07-17
2014-07-29
Świdnica usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych
2014-05-27
2014-06-06
Świdnica usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu Droga do Aktywności, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-10-17
2013-10-25
Świdnik usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-09
brak danych
Świdnica Roboty budowlane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
2019-03-02
brak danych
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
2019-01-29
brak danych
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
2018-08-10
brak danych
Świdnik Roboty budowlane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
2015-09-17
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie kursów dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-06-01
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych i zespołów ćwiczeń fizycznych dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-05-27
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie szkoleń stanowiskowych w zakładach aktywności zawodowej dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-05-12
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie szkoleń stanowiskowych w zakładach aktywności zawodowej dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-04-14
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych z warsztatami skutecznych form poszukiwania pracy dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2015-01-13
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2014-09-09
brak danych
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych
2014-07-03
brak danych
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu Droga do Aktywności, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-11-14
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2013-10-24
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie kursów dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2013-09-27
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie kursów dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2013-09-09
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2013-08-12
brak danych
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych
2013-07-10
brak danych
Świdnica Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych
2013-07-03
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - Program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
2013-07-01
brak danych
Świdnik Usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.