eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego - przetargiPowiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika ETAP II - od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego
2020-05-18
2020-06-16
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na 2 części, w formule "zaprojektuj - wybuduj": Część I - adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne (przepisów ruchu drogowego, gastronomicznej oraz warsztaty do nauki jazdy konnej) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu, Centrum Kształcenia Młodzieży, Starej Ujeżdżalni)".
2020-05-18
2020-06-05
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP I
2020-05-15
2020-06-04
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania
2020-05-12
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2020-05-11
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki, pn.Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego nr SP.ZP.272.30.2019.II.DT, pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica
2020-04-16
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
2020-04-14
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki, pn.Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego nr SP.ZP.272.30.2019.II.DT, pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica
2020-04-08
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika ETAP II - od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego
2020-03-10
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki numer 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego ( z powiatem trzebnickim) gm. Długołęka" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, w podziale na dwie częściCzęść I - Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki numer 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego ( z powiatem trzebnickim) gm. Długołęka

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-11
2020-05-27
Wrocław Dostawy Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek "
2020-05-06
2020-05-27
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji oraz remontów nawierzchni przy zastosowaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwójnym rozłożeniem grysów na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Obwodu Drogowego w Mirosławicach w podziale na 2 zadania"
2020-05-05
2020-05-26
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 1 - Etap III, gmina Żórawina".
2020-04-30
2020-05-14
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376, ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
2020-04-22
2020-05-07
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D - ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2020-04-14
2020-04-24
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu Powiatu Wrocławskiego - "ORTOFOTO 2020"
2020-04-10
2020-04-27
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania.
2020-04-09
2020-04-23
Wrocław Dostawy Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Dostawa koparki kołowej do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg Powiatu Wrocławskiego.
2020-04-06
2020-04-30
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I - Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej.
2020-03-25
2020-04-06
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania
2020-03-25
2020-04-15
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce w podziale na etapy. Etap I - Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce
2020-03-09
2020-03-24
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: "Rozbudowa instalacji gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach ul Główna 2"
2020-02-19
2020-02-27
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno - technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części. Część I".
2020-02-11
2020-02-25
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej i kosztorysowej, dla zadania pod nazwą: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę
2020-02-07
2020-02-18
Wrocław Dostawy Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania
2020-02-06
2020-02-21
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania.
2020-02-06
2020-02-14
Wrocław Dostawy Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem E5 (Pb 95) dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach poprzez tankowanie na wyznaczonych stacjach Wykonawcy w szacunkowej ilości - 3.000 litrów
2020-01-24
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2020-01-22
2020-01-28
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych".
2020-01-08
2020-01-16
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Rozbudowa instalacji gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach ul. Główna 2".
2020-04-28
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno - technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części. Część I".
2020-03-27
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej i kosztorysowej, dla zadania pod nazwąRozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę
2020-03-12
brak danych
Wrocław Dostawy Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania
2020-03-03
brak danych
Wrocław Dostawy Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Dostawa benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem E5 (Pb 95) dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach poprzez tankowanie na wyznaczonych stacjach Wykonawcy w szacunkowej ilości - 3.000 litrów.
2020-02-05
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Świadczenie usług pocztowych powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług pocztowych niepowszechnych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu".
2019-12-17
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych na obszarze Powiatu Wrocławskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na wyznaczony przez starostę paring strzeżony
2019-12-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego, na realizację którego zawarto w dniu 24.09.2019 r. umowę nr ZP.273.56.2019.II.DT, pn.Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadaniaZadanie 2 - "Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie"
2019-12-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego, na realizację którego zawarto w dniu 06.11.2019r. umowę nr ZP.273.89.2019.II.DT, pn. Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
2019-12-11
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego polegająca na remoncie skarp i poboczy oraz wymianie i montażu stalowych barier drogowych
2019-12-09
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania
2019-12-06
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego, na realizację którego zawarto w dniu 18.07.2019 r. umowę nr ZP.273.31.2019.II.DT naWykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadaniaZADANIE 1 - Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.
2019-12-06
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego pn."Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań", dla Zadania 2, Zadania 5 i Zadania 7.
2019-11-28
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno - technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części - część II".
2019-11-28
brak danych
Wrocław Usługi Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego "Ubezpieczenie floty pojazdów należących do Powiatu Wrocławskiego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu na lata polisowe 2019/2022 w podziale na 2 zadania".
2019-11-22
brak danych
Wrocław Dostawy Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - plotera wielkoformatowego zintegrowanego ze skanerem (A0), kolorowy laserowy z podstawą i oprogramowaniem.
2019-11-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 0,830km od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków w działce nr 383/1(ok. 10m) oraz w działce nr 416 dr i w działce nr 381dr do włączenia drogi dojazdowej do posesji nr 34a i 34b w kolonii Mydlice-Raków- tj. do obrębu działki nr 406 - na ciągu drogi Raków - kolonia Mydlice
2019-11-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach
2019-11-15
brak danych
Wrocław Dostawy Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku przy T. Kościuszki 131 we Wrocławiu.
2019-11-15
brak danych
Wrocław Dostawy Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego Dostawa paliw płynnych w asortymencie benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem E-5 (Pb 95) oraz oleju napędowego oznaczonego symbolem ON dla potrzeb samochodów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Sulimowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.