eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Wołomiński

Powiat Wołomiński - przetargiPowiat Wołomiński - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-24
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji pn. Budowa parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
2020-01-17
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku ulic Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz
2020-01-16
brak danych
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie
2020-01-14
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4320W na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 636 do granicy gm. Tłuszcz w ramach zadaniaBudowa chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz
2020-01-13
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Polna w msc. Cegielnia), gm. Radzymin wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania p.n.Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie -Polepszenie warunków mieszkańców
2020-01-13
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4309W relacji Czarna, ul. Chabrowa, gm. Wołomin - Nowy Janków, gm. Radzymin wraz z uzyskaniem w i mieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin
2020-01-13
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w miejscowości Dzięcioły, gm. Tłuszcz w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz
2020-01-09
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce na odcinku od granicy z gminą Zielonka do ronda przy ul. Dworkowej w Kobyłce w ramach zadaniaProjekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka
2020-01-09
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na przebudowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4329W na odcinku ul. Perłowej od skrzyżowania z ulicą Sasanki do skrzyżowania ulicy Perłowej z ulicą Irysową (ze skrzyżowaniem) w msc. Pólko gm. Tłuszcz w ramach zadaniaProjekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz
2020-01-09
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4339W w msc. Strachów i msc. Iły, gm. Jadów ETAP I - na odcinku od zjazdu na wysokości dz. ew. nr 640 w msc. Urle (ul. Poniatowskiego) do końca obrębu IŁY (ul. Ułańska w msc. Iły) wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadaniaProjekt budowy drogi powiatowej nr 4339W Strachów (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 - Iły ul. Ułańska), gm. Jadów"- Etap I
2020-01-09
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy w miejscowości Sulejów ul. Kwiatowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328W na długości działki nr 103 do skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz przebudowa ul. Ogrodowej do rozwidlenia z Szosą Jadowską (działka nr 641) w ramach zadania Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęstnego) gm. Jadów
2020-01-09
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy w miejscowości Sulejów ul. Kwiatowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328W na długości działki nr 103 do skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz przebudowa ul. Ogrodowej do rozwidlenia z Szosą Jadowską (działka nr 641) w ramach zadania Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęstnego) gm. Jadów
2020-01-08
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego z podziałem na zadania
2020-01-08
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2020-01-08
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej w ramach zadania,,Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda (działka nr 2661) - Stare Załubice, gm. Radzymin
2020-01-08
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) i/lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zadaniem dla przebudowy i/lub rozbudowy drogi powiatowej nr 4335W w msc. Krusze gm. Klembów na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (wraz z tym skrzyżowaniem) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 w ramach zadaniaProjekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów
2020-01-07
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2020-01-02
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego z podziałem na zadania
2019-12-31
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miasta
2019-12-30
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Wołomiński
Powiat Wołomiński - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-11
2019-12-19
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
2019-12-11
2019-12-20
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WID
2019-12-10
2019-12-18
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Zakup benzyny bezołowiowej na stacji paliw (Pb95) do pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie
2019-12-10
2019-12-19
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą artykułów higienicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a, w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1 oraz w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8
2019-12-04
2019-12-12
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach
2019-11-29
2019-12-10
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach realizowany w ramach zadania Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach
2019-11-27
2019-12-05
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W (ul. Wczasowa) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica, gm. Radzymin w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką w msc. Wolica, gm. Radzymin
2019-11-27
2019-12-05
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
2019-11-27
2019-12-06
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą artykułów higienicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a, w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1 oraz w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8
2019-11-26
2019-12-04
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie - Polepszenie warunków mieszkańców w ramach zadania inwestycyjnego: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polna w msc. Cegielnia), gm. Radzymin wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
2019-11-22
2019-12-03
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni o długości 152m obsługującej tereny przyległe w ramach zadania inwestycyjnego: Projekt budowy miejsc obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W
2019-11-22
2019-12-02
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawę oleju napędowego (ON) do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 Zagościniec oraz zakup benzyny bezołowiowej na stacji paliw (Pb95) do pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania
2019-11-18
2019-11-27
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin
2019-11-18
2019-12-03
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Wykonanie drenażu francuskiego na działce zlokalizowanej w miejscowości Chrzęsne przy ul. Sulejowskiej- ETAP I
2019-11-12
2019-11-20
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych
2019-11-12
2019-11-20
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
2019-11-12
2019-11-20
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
2019-11-08
2019-11-26
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji w Wołominie
2019-11-08
2019-11-19
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie wycinki drzew w ilości 65 sztuk zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2019-10-25
2019-11-05
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Wołomiński
Powiat Wołomiński - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-20
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WID
2020-01-16
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą artykułów higienicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a, w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1 oraz w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8
2020-01-14
brak danych
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
2020-01-14
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10
2020-01-02
brak danych
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Zakup benzyny bezołowiowej na stacji paliw (Pb95) do pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie
2019-12-30
brak danych
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa oleju napędowego (ON) do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 Zagościniec oraz zakup benzyny bezołowiowej na stacji paliw (Pb95) do pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania
2019-12-20
brak danych
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie
2019-12-19
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach realizowany w ramach zadania Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach
2019-12-19
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach
2019-12-19
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Dzierżawa i konserwacja urządzeń kserograficznych i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
2019-12-17
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na rozbudowie drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38
2019-12-13
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie wycinki drzew w ilości 65 sztuk zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2019-12-12
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie Polepszenie warunków mieszkańców w ramach zadania inwestycyjnegoWykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polna w msc. Cegielnia), gm. Radzymin wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
2019-12-10
brak danych
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych
2019-12-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ETAP III
2019-12-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji w Wołominie
2019-12-10
brak danych
Wołomin Usługi Powiat Wołomiński Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin w ramach zadania inwestycyjnegoRozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin
2019-12-09
brak danych
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa zestawów do skanowania
2019-12-06
brak danych
Wołomin Dostawy Powiat Wołomiński Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
2019-12-03
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Powiat Wołomiński Naprawa kotłowni o mocy 400W w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Wołomiński
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.