eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Wadowicki

Powiat Wadowicki - przetargiPowiat Wadowicki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-07
2018-08-23
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi.
2018-07-31
2018-08-16
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań - Ryczów - Łączany wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,6 km

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Wadowicki
Powiat Wadowicki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-27
2018-08-13
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Paszkówka na długości ok. 290 m
2018-07-26
2018-08-03
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Opracowanie dokumentacji projektowych na dla zadania :"Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria -Brzeźnica na odcinkach o łącznej długości ok. 9km".
2018-07-25
2018-08-02
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa 2 szt. symulatorów nauki jazdy jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-07-18
2018-08-02
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2.
2018-07-11
2018-07-26
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego.
2018-07-09
2018-07-24
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi.
2018-07-05
2018-07-13
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich i przepustów, w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego wg dwóch zadań.
2018-07-05
2018-07-13
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa wyposażenia warsztatowego jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-07-05
2018-07-20
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1778K Witanowice - Lgota - Wyźrał w miejscowości Witanowice na długości ok. 236 m"
2018-07-04
2018-07-12
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa 3 szt. samochodów osobowych o tej samej marce i modelu w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
2018-06-28
2018-07-06
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach wg trzech zadań
2018-06-22
2018-07-02
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki "Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice - Zawadka w m. Zawadka".
2018-06-21
2018-06-29
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją boisk sportowych w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji, zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
2018-06-21
2018-06-29
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach wg trzech zadań.
2018-06-20
2018-06-28
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa 3 szt. samochodów osobowych o tej samej marce i modelu w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
2018-06-19
2018-06-27
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych nad robotami remontowo-budowlanymi związanymi z wykonaniem II etapu remontu instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej ul. S. Batorego 9 w Andrychowie
2018-06-14
2018-06-22
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: "Budowa kładki dla pieszych na potoku Brzeźnickim w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica w km 13+750 w miejscowości Brzeźnica
2018-06-14
2018-06-29
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty budowlane związane z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.
2018-06-11
2018-06-19
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją boisk sportowych w ramach projektu pn. poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji, zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie wg trzech zadań
2018-06-05
2018-06-13
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia multimedialnych pracowni językowych z podziałem na 2 zadania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Wadowicki
Powiat Wadowicki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-09
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa 3 szt. samochodów osobowych o tej samej marce i modelu w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
2018-07-30
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia multimedialnych pracowni językowych z podziałem na 2 zadania
2018-07-25
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn."Budowa kładki dla pieszych na potoku Brzeźnickim w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica w km 13+750 w miejscowości Brzeźnica
2018-07-25
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty drogowe polegające na przebudowie i budowie chodników dla pieszych wg 2 zadań
2018-07-25
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach wg trzech zadań
2018-07-23
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty budowlane związane z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.
2018-07-19
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty budowlane związane z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach.
2018-07-19
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach wg trzech zadań.
2018-07-17
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki "Przebudowa drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice na długości ok. 600 m"
2018-07-06
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik - Lanckorona - Brody w m. Lanckorona na długości ok. 885 m
2018-07-05
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty budowlane związane z modernizacją boisk szkolnych w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.
2018-07-05
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją boisk sportowych w ramach projektu pn. poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji, zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie wg trzech zadań
2018-07-05
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją boisk sportowych w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji, zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
2018-07-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty remontowo - budowlane związane z wykonaniem II etapu remontu instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej ul. S. Batorego 9 w Andrychowie
2018-07-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę Gimnazjum w Zakrzowie - kontynuacja w km lokalnym 1+565 - 1+668"
2018-06-29
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się zawodowo w Powiecie Wadowickim, Subregionie Małopolski Zachodniej oraz Województwie Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 9 zadań
2018-06-28
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursu AutoCAD-zaawansowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-06-27
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki Praciaki - ciąg pieszo rowerowy w km 0+074,30 - 0+503,00
2018-06-26
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 13 zadań
2018-06-26
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Powiat WadowickiOrganizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się zawodowo w Powiecie Wadowickim, Subregionie Małopolski Zachodniej oraz Województwie Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 9 zadań

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Wadowicki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.