eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Wadowicki

Powiat Wadowicki - przetargiPowiat Wadowicki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-15
2019-01-30
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa siłowni zewnętrznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wg 3 zadań

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Wadowicki
Powiat Wadowicki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-11
2018-12-19
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Nadzór oraz monitoring nad prawidłowym wykonaniem digitalizacji masowej i uzupełniającej dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w ramach projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego.
2018-12-07
2018-12-17
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Eksploatacja przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w Spytkowicach w ramach utrzymania ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr 1774K w 2019 roku
2018-11-30
2018-12-10
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia jako pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-11-28
2018-12-06
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa i instalacja oprogramowania użytkowego jako pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki
2018-11-28
2018-12-07
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2019 roku usług pocztowych i kurierskich z podziałem na 2 zadania
2018-11-22
2018-11-30
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Eksploatacja przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w Spytkowicach w ramach utrzymania ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr 1774K w 2019 roku.
2018-11-21
2018-12-06
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki "Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach"
2018-11-20
2018-12-05
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi.
2018-11-16
2018-11-26
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa i montaż wyposażenia chłodniczego oraz wyposażenia do pracowni analizy żywności dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Turystyczno-Gastronomiczno Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-11-08
2018-11-23
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Wykonania oświetlenie awaryjnego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2
2018-11-06
2018-11-14
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Eksploatacja przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w Spytkowicach w ramach utrzymania ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr 1774K w 2019 roku
2018-10-29
2018-11-07
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki "Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice - Zawadka w miejscowości Zawadka".
2018-10-19
2018-11-06
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K Stryszów - Klecza w m. Klecza Górna na długości ok. 385 m
2018-10-18
2018-10-26
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 3 zadań
2018-10-18
2018-11-05
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno - asfaltowej na gorąco, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych.
2018-10-16
2018-10-31
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767K Wadowice - Wieprz w miejscowości Frydrychowice na długości ok. 90 m.
2018-10-16
2018-10-25
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Nadzór oraz monitoring nad prawidłowym wykonaniem digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w ramach projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego.
2018-10-15
2018-10-23
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa wyposażenia jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-10-15
2018-10-30
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi wewnętrznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach - I etap
2018-10-11
2018-10-26
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa ul. Garncarskiej w Andrychowie na długości ok. 524 m

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Wadowicki
Powiat Wadowicki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-08
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Eksploatacja przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w Spytkowicach w ramach utrzymania ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr 1774K w 2019 roku
2019-01-07
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia jako pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-12-28
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa i instalacja oprogramowania użytkowego jako pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki
2018-12-28
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa i montaż wyposażenia chłodniczego oraz wyposażenia do pracowni analizy żywności dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Turystyczno-Gastronomiczno Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-12-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K Stryszów - Klecza w m. Klecza Górna na długości ok. 385 m
2018-12-05
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno - asfaltowej na gorąco, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych.
2018-12-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1730K Kalwaria - Zakrzów w m. Bugaj na długości łącznie ok. 344 m
2018-12-03
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 3 zadań
2018-11-30
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryszów - Klecza Dolna w m. Klecza Dolna i Klecza Górna - zamówienie dodatkowe
2018-11-30
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki Praciaki - ciąg pieszo - rowerowy na długości ok. 0,14 km - zamówienie dodatkowe
2018-11-28
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767K Wadowice - Wieprz w miejscowości Frydrychowice na długości ok. 90 m.
2018-11-19
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa wyposażenia jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-11-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę m. Leśnica na długości ok 0,1 km w kilometrze lokalnym 0+000 - 0+110,40
2018-11-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań - Ryczów - Łączany na odcinku od drogi krajowej nr 44 do przejazdu kolejowego w Ryczowie w km 5+740 - 6+330 (km lokalny 0+000 - 0+590)
2018-11-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty drogowe polegające na przebudowie chodników dla pieszych wg 2 zadań
2018-11-09
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w m. Podolany na długości ok. 185 m - km lokalny 5+036,25 - 5+221,20
2018-10-25
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę Gimnazjum w Zakrzowie - zamówienie dodatkowe
2018-10-24
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno - asfaltowej na gorąco, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych" - zamówienie dodatkowe. ZADANIE NR 1 - teren gminyWadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów ZADANIE NR 2 - teren gminBrzeźnica, Spytkowice, Tomice ZADANIE NR 3 - teren gminyLanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
2018-10-24
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce w m. Stryszów na długości ok. 115 m - km lokalny 0+618 - 0+732,98
2018-10-17
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich i przepustów, w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego wg dwóch zadań.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Wadowicki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.