eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Wadowicki

Powiat Wadowicki - przetargiPowiat Wadowicki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-19
2018-11-06
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1731K Stryszów - Klecza w m. Klecza Górna na długości ok. 385 m
2018-10-18
2018-10-26
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 3 zadań
2018-10-18
2018-11-05
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno - asfaltowej na gorąco, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych.
2018-10-16
2018-10-31
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767K Wadowice - Wieprz w miejscowości Frydrychowice na długości ok. 90 m.
2018-10-16
2018-10-25
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Nadzór oraz monitoring nad prawidłowym wykonaniem digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w ramach projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego.
2018-10-15
2018-10-23
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa wyposażenia jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-10-15
2018-10-30
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi wewnętrznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach - I etap
2018-10-11
2018-10-26
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa ul. Garncarskiej w Andrychowie na długości ok. 524 m
2018-10-09
2018-10-24
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1730K Kalwaria - Zakrzów w m. Bugaj na długości łącznie ok. 344 m

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Wadowicki
Powiat Wadowicki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-05
2018-10-22
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań - Ryczów - Łączany na odcinku od drogi krajowej nr 44 do przejazdu kolejowego w Ryczowie w km 5+740 - 6+330 (km lokalny 0+000 - 0+590)
2018-09-26
2018-10-11
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1784K Wysoka - Przytkowice w m. Stanisław Dolny na długości ok. 185 m
2018-09-25
2018-10-10
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa siłowni zewnętrznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wg 3 zadań
2018-09-19
2018-10-04
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań - Ryczów - Łączany wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,6 km
2018-09-12
2018-09-27
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w m. Podolany na długości ok. 185 m - km lokalny 5+036,25 - 5+221,20
2018-09-10
2018-09-18
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa wyposażenia jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-09-07
2018-09-24
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa siłowni zewnętrznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wg 3 zadań
2018-09-07
2018-09-24
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1784K Wysoka - Przytkowice w m. Stanisław Dolny na długości ok. 185 m
2018-08-31
2018-09-17
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce w m. Stryszów na długości ok. 115 m - km lokalny 0+618 - 0+732,98
2018-08-31
2018-09-17
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryszów - Klecza Dolna w m. Łękawica na długości ok. 80 m - km lokalny 0+822 - 0+902,13
2018-08-27
2018-09-11
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań - Ryczów - Łączany wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,6 km
2018-08-24
2018-09-10
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty drogowe polegające na przebudowie chodników dla pieszych wg 2 zadań
2018-08-21
2018-09-05
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Paszkówka na długości ok. 290 m
2018-08-20
2018-09-04
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa dróg powiatowych wg 2 zadań
2018-08-16
2018-08-31
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stryszów - Zembrzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę m. Leśnica na długości ok 0,1 km w kilometrze lokalnym 0+000 - 0+110,40
2018-08-07
2018-08-23
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi.
2018-07-31
2018-08-16
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań - Ryczów - Łączany wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,6 km
2018-07-27
2018-08-13
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Paszkówka na długości ok. 290 m
2018-07-26
2018-08-03
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Opracowanie dokumentacji projektowych na dla zadania :"Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria -Brzeźnica na odcinkach o łącznej długości ok. 9km".
2018-07-25
2018-08-02
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa 2 szt. symulatorów nauki jazdy jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Wadowicki
Powiat Wadowicki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-17
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich i przepustów, w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego wg dwóch zadań.
2018-10-15
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Paszkówka na długości ok. 290 m
2018-10-15
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryszów - Klecza Dolna w m. Łękawica na długości ok. 80 m - km lokalny 0+822 - 0+902,13
2018-10-15
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno- asfaltowej na gorąco" - III zamówienie dodatkowe z 2017 r
2018-10-01
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa dróg powiatowych wg 2 zadań
2018-09-05
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2.
2018-09-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego.
2018-09-03
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa wyposażenia warsztatowego jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-08-28
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa 2 szt. symulatorów nauki jazdy jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2018-08-27
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1778K Witanowice - Lgota - Wyźrał w miejscowości Witanowice na długości ok. 236 m"
2018-08-09
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Dostawa 3 szt. samochodów osobowych o tej samej marce i modelu w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
2018-07-30
brak danych
Wadowice Dostawy Powiat Wadowicki Zakup, dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia multimedialnych pracowni językowych z podziałem na 2 zadania
2018-07-25
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn."Budowa kładki dla pieszych na potoku Brzeźnickim w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica w km 13+750 w miejscowości Brzeźnica
2018-07-25
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty drogowe polegające na przebudowie i budowie chodników dla pieszych wg 2 zadań
2018-07-25
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach wg trzech zadań
2018-07-23
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty budowlane związane z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.
2018-07-19
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Roboty budowlane związane z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach.
2018-07-19
brak danych
Wadowice Usługi Powiat Wadowicki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach wg trzech zadań.
2018-07-17
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki "Przebudowa drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice na długości ok. 600 m"
2018-07-06
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Powiat Wadowicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik - Lanckorona - Brody w m. Lanckorona na długości ok. 885 m

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Wadowicki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.