eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Ropczycko - Sędziszowski

Powiat Ropczycko - Sędziszowski - przetargiPowiat Ropczycko - Sędziszowski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-09
2017-11-17
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018 z podziałem na 2 zadania
2017-10-27
2017-11-14
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytoryjną w budynku Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
2017-10-18
2017-10-26
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018 z podziałem na zadania
2017-10-17
2017-10-25
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018 z podziałem na 14 zadań:
2017-10-11
2017-10-26
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R ul. Sucharskiego w Ropczycach"
2017-10-02
2017-10-17
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski - Bystrzyca - Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wielopole Skrzyńskie
2017-09-21
2017-10-06
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa p. wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika
2017-09-13
2017-10-03
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Budowa szybu dźwigowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2
2017-09-12
2017-09-27
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodnika z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Olchowa Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gnojnica.
2017-09-07
2017-09-22
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Borek Wielki
2017-08-17
2017-08-25
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w wysokości 4.000.000,00 zł
2017-08-11
2017-08-28
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Budowa szybu dźwigowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2
2017-07-28
2017-08-21
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej
2017-07-18
2017-08-02
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz - Krzywa - Olchowa w m. Krzywa polegająca na budowie chodnika i przebudowie jezdni - I etap
2017-06-30
2017-07-17
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania: Zadanienie Nr 1 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka"; Zadanienie Nr 2 - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami". Zadanienie Nr 3 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w m. Zdżary"
2017-06-28
2017-07-11
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim
2017-06-26
2017-07-11
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów - Borek Wielki - Boreczek w m. Borek Wielki w km 5+387
2017-06-23
2017-07-03
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH I UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH POWIATU ROPCZYCKOSĘDZISZOWSKIEGO
2017-06-19
2017-07-04
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski "Przebudowa mostów jako kontynuacja programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadania: Zadania Nr 1 Przebudowa mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów w m. Gnojnica wraz z dojazdami; Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w m. Bystrzyca wraz z dojazdami
2017-06-01
2017-06-09
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Powiat Ropczycko - Sędziszowski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-10
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa p. wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika.
2017-11-02
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodnika z podziałem na zadaniaZadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Olchowa Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gnojnica
2017-10-24
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Borek Wielki
2017-10-04
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w wysokości 4.000.000,00 zł
2017-08-22
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadaniaZadanie Nr 1 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka"; Zadanie Nr 2 - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami". Zadanie Nr 3 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w m. Zdżary"
2017-08-21
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski "Przebudowa mostów jako kontynuacja programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadaniaZadania Nr 1 Przebudowa mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów w m. Gnojnica wraz z dojazdami; Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w m. Bystrzyca wraz z dojazdami
2017-08-21
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów - Borek Wielki - Boreczek w m. Borek Wielki w km 5+387
2017-07-11
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania
2017-07-11
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania
2017-07-10
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada p. wieś w m. Niedźwiada
2017-06-20
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz jej zagęszczenie na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Województwo
2017-06-13
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa dachu na budynku Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Niedźwiada 10
2017-06-08
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych naPrzebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników z podziałem na 4 zadania
2017-06-08
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadaniaZadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski - Bystrzyca - Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Sielec; Zadanie Nr 2 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski - Zagorzyce - Wielopole Skrzyńskie w m. Zagorzyce
2017-05-09
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania
2017-04-21
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko - sędziszowskim
2017-01-18
brak danych
Ropczyce Powiat Ropczycko - Sędziszowski Usługa ubezpieczenia Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
2016-12-29
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330R Ruda - Sędziszów Małopolski w miejscowości Ruda i Boreczek odcinku długości 410m.
2016-12-27
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2016/2017 z podziałem na 14 zadań
2016-12-21
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2016/2017 z podziałem na zadania

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Ropczycko - Sędziszowski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.