eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Ropczycko - Sędziszowski

Powiat Ropczycko - Sędziszowski - przetargiPowiat Ropczycko - Sędziszowski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-18
2018-07-03
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w m. Zdżary polegająca na budowie chodnika
2018-06-12
2018-06-27
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski "Przebudowa mostów jako kontynuacja programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu; Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciagu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny - Brzeziny (Pogwizdów)"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Powiat Ropczycko - Sędziszowski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-30
2018-06-14
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania: Zadanie Nr 1 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka"; Zadanie Nr 2 - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami". Zadanie Nr 3 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka - Kamionka w m. Ocieka"
2018-05-30
2018-06-11
Ropczyce Dostawy Powiat Ropczycko - Sędziszowski Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej
2018-05-22
2018-06-06
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski - Zagorzyce - Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Góra Ropczycka
2018-05-09
2018-05-24
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania
2018-05-02
2018-05-18
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski - Bystrzyca - Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Wiercany i Olimpów polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika - etap I budowa chodnika w m. Olimpów
2018-04-26
2018-05-11
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Prace remontowo - konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie
2018-04-26
2018-05-15
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów polegająca na budowie chodnika w m. Gnojnica
2018-04-23
2018-05-10
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa stropów w części budynku "A" Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp."
2018-04-19
2018-05-07
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową i zabezpieczeniem skarpy w ciągu ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w Ropczycach
2018-04-13
2018-04-30
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania.
2018-04-10
2018-04-25
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334R Wolica Piaskowa - Kawęczyn w m. Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski
2018-03-01
2018-03-16
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Budowa i przebudowa kompleksu boisk szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego
2017-12-11
2017-12-20
Ropczyce Dostawy Powiat Ropczycko - Sędziszowski Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko - sędziszowskim
2017-11-09
2017-11-17
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018 z podziałem na 2 zadania
2017-10-27
2017-11-14
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytoryjną w budynku Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
2017-10-18
2017-10-26
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018 z podziałem na zadania
2017-10-17
2017-10-25
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018 z podziałem na 14 zadań:
2017-10-11
2017-10-26
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R ul. Sucharskiego w Ropczycach"
2017-10-02
2017-10-17
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski - Bystrzyca - Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wielopole Skrzyńskie
2017-09-21
2017-10-06
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa p. wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Powiat Ropczycko - Sędziszowski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-18
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334R Wolica Piaskowa - Kawęczyn w m. Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski
2018-01-17
brak danych
Ropczyce Dostawy Powiat Ropczycko - Sędziszowski Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko - sędziszowskim
2018-01-10
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R ul. Sucharskiego w Ropczycach na odcinku od istniejącego chodnika do wiaduktu kolejowego
2018-01-10
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska - Bratkowice - Miłocin w m. Czarna Sędziszowska
2017-12-29
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników powiatowych na terenie miasta Sędziszów Małopolski w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018
2017-12-27
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018 z podziałem na 2 zadania
2017-12-22
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018 z podziałem na 14 zadań.
2017-12-22
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2017/2018 z podziałem na zadania
2017-12-19
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski - Bystrzyca - Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wielopole Skrzyńskie
2017-11-10
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa p. wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika.
2017-11-02
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodnika z podziałem na zadaniaZadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Olchowa Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gnojnica
2017-10-24
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Borek Wielki
2017-10-04
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w wysokości 4.000.000,00 zł
2017-08-22
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadaniaZadanie Nr 1 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w m. Kamionka"; Zadanie Nr 2 - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów w m. Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami". Zadanie Nr 3 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w m. Zdżary"
2017-08-21
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski "Przebudowa mostów jako kontynuacja programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na 2 zadaniaZadania Nr 1 Przebudowa mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów w m. Gnojnica wraz z dojazdami; Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w m. Bystrzyca wraz z dojazdami
2017-08-21
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów - Borek Wielki - Boreczek w m. Borek Wielki w km 5+387
2017-07-11
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania
2017-07-11
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania
2017-07-10
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Powiat Ropczycko - Sędziszowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada p. wieś w m. Niedźwiada
2017-06-20
brak danych
Ropczyce Usługi Powiat Ropczycko - Sędziszowski Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz jej zagęszczenie na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Województwo

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Ropczycko - Sędziszowski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.