eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Puck

Powiat Puck - przetargiPowiat Puck - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-19
2019-05-06
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych z podziałem na 2 Części, w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego"
2019-04-16
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020" z podziałem na 4 Części
2019-04-12
2019-04-26
Puck Usługi Powiat Puck Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej
2019-04-09
brak danych
Puck Powiat Puck Usługi szkoleniowe- organizacja i przeprowadzenie kursu Cad/Cam dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, w ramach projektu "Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Puck
Powiat Puck - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-29
2019-04-15
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych z podziałem na 2 Części, w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego"
2019-03-29
2019-04-08
Puck Usługi Powiat Puck Realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku z podziałem na 3 części w ramach projektu "Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-03-08
2019-03-18
Puck Usługi Powiat Puck realizację usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku z podziałem na 9 części w ramach projektu "Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-02-27
brak danych
Puck Powiat Puck Wykonanie robót polegających na powtórzeniu robót podobnych do robót realizowanych w ramach zadania"Termomodernizacja Budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pucku, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck
2019-02-14
2019-02-22
Puck Dostawy Powiat Puck Dostawa oraz wykonanie i montaż mebli oraz urządzeń/materiałów pod zabudowę w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, usytuowanych w Pucku przy ul. Kolejowej 7 B z podziałem na 2 części
2019-02-11
brak danych
Puck Powiat Puck Wykonanie robót polegających na powtórzeniu robót podobnych do robót realizowanych w ramach zadania"Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie."
2019-02-04
2019-02-19
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego"
2019-01-16
2019-01-24
Puck Usługi Powiat Puck Dokończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane nad robotami budowlano-montażowymi obejmującymi: 1) przebudowę budynku warsztatów szkolnych wraz z montażem wyposażenia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 2) budowę łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i internatu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 3) Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
2018-10-31
2018-11-15
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia 2.53- pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w ramach projektu pn. "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0014/16-00"
2018-10-12
2018-10-22
Puck Dostawy Powiat Puck Zakup oraz wykonanie i montaż mebli oraz urządzeń/materiałów pod zabudowę: dla zadania Przebudowa 10 sal dydaktycznych w budynku Internatu ZSP Kłanino w ramach projektu "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego" w ramach umowy RPPM.04.01.00-22-0014/16-00, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
2018-10-08
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020" z podziałem na 6 Części
2018-09-27
2018-10-12
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Budowa parkingu wraz z ciągami pieszymi i jezdnymi w ramach Operacji "Parking nad stawem w Pucku - zapomniane miejsce w nowej odsłonie" realizowanej z działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pucku - realizowanym w ramach środków własnych.
2018-09-26
2018-10-11
Puck Roboty budowlane Powiat Puck "Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia 2.53- pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w ramach projektu pn. "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0014/16-00"
2018-09-13
2018-09-28
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020" z podziałem na 2 Części
2018-08-21
2018-08-29
Puck Dostawy Powiat Puck Zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie, realizowanego w ramach projektu "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego".
2018-08-16
2018-08-24
Puck Dostawy Powiat Puck Sprzedaż i dostawa wyposażenia - mebli do Pracowni obróbki skrawaniem, Pracowni przygotowania produkcji, Pracowni połączeń części maszyn, Pracowni pomiarów warsztatowych i elektrotechniki, Pracowni obróbki ręcznej, Auli wirtualne spawanie, Szatni, Pokoju nauczycielskiego, Pomieszczenia socjalnego i Portierni, z podziałem na 2 części, realizowana w ramach projektu "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego".
2018-07-31
2018-08-16
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Budowa parkingu wraz z ciągami pieszymi i jezdnymi w ramach Operacji "Parking nad stawem w Pucku - zapomniane miejsce w nowej odsłonie" realizowanej z działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pucku - realizowanym w ramach środków własnych.
2018-07-19
2018-07-27
Puck Dostawy Powiat Puck Zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie, realizowanego w ramach projektu "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego".
2018-07-12
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020" z podziałem na 6 Części.
2018-06-19
2018-06-27
Puck Dostawy Powiat Puck Zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie, realizowanego w ramach projektu "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Puck
Powiat Puck - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-10
brak danych
Puck Usługi Powiat Puck Realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku z podziałem na 9 części w ramach projektu "Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-03-13
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Dostawa oraz wykonanie i montaż mebli oraz urządzeń/materiałów pod zabudowę w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, usytuowanych w Pucku przy ul. Kolejowej 7 B z podziałem na 2 części
2019-03-11
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Wykonanie robót polegających na powtórzeniu robót podobnych do robót realizowanych w ramach zadania"Termomodernizacja Budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pucku, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck
2019-02-26
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Wykonanie robót polegających na powtórzeniu robót podobnych do robót realizowanych w ramach zadania"Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
2019-02-05
brak danych
Puck Usługi Powiat Puck Dokończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane nad robotami budowlano-montażowymi obejmującymi1) przebudowę budynku warsztatów szkolnych wraz z montażem wyposażenia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 2) budowę łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i internatu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 3) Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
2018-12-31
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy
2018-11-23
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck "Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia 2.53- pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w ramach projektu pn. "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0014/16-00"
2018-11-02
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Zakup oraz wykonanie i montaż mebli oraz urządzeń/materiałów pod zabudowędla zadania Przebudowa 10 sal dydaktycznych w budynku Internatu ZSP Kłanino w ramach projektu "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego" w ramach umowy RPPM.04.01.00-22-0014/16-00, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
2018-10-31
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Budowa parkingu wraz z ciągami pieszymi i jezdnymi w ramach Operacji "Parking nad stawem w Pucku - zapomniane miejsce w nowej odsłonie" realizowanej z działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pucku - realizowanym w ramach środków własnych.
2018-09-26
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, - sprzętu elektronicznego i oprogramowania
2018-09-25
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Sprzedaż i dostawa wyposażenia - mebli do Pracowni obróbki skrawaniem, Pracowni przygotowania produkcji, Pracowni połączeń części maszyn, Pracowni pomiarów warsztatowych i elektrotechniki, Pracowni obróbki ręcznej, Auli wirtualne spawanie, Szatni, Pokoju nauczycielskiego, Pomieszczenia socjalnego i Portierni przy PCKZiU w Pucku, z podziałem na 2 części.
2018-08-24
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego do pracowni kształcenia praktycznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, w ramach projektu"Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego". Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0014/16-00
2018-04-30
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Przebudowa budynku użyteczności publicznej w zakresiebudowa windy przy internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III", dla projektu pt. "Likwidacja barier architektonicznych w PCKZiU budynku internatu (budynek C) poprzez budowę windy przyściennej
2018-04-04
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i stacjonarnych oraz szyn jezdnych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Kolejowej 7B
2018-01-24
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku, realizowanego w ramach projektu "Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego".
2017-11-13
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Realizacja robót budowlano-montażowych,termomodernizacyjnych, w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020" z podziałem na 4 Części
2017-11-13
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego, ekranu projekcyjnego, elektrycznego i stolika projekcyjnego w ramach projektu"Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim- etap I" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 z podziałem na dwie Części:
2017-11-06
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Dostawa dwóch fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych - kolor A3. Zamówienie podzielone jest na dwie części.
2017-10-24
brak danych
Puck Dostawy Powiat Puck Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem nowego fabrycznie sprzętu elektronicznego i oprogramowania w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
2017-10-17
brak danych
Puck Roboty budowlane Powiat Puck Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020" z podziałem na 6 Części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Puck
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.