eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Proszowicki

Powiat Proszowicki - przetargi



Powiat Proszowicki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-10
2019-07-22
Proszowice Dostawy Powiat Proszowicki Dostawa tablic rejestracyjnych
2019-05-15
2019-05-24
Proszowice Dostawy Powiat Proszowicki ZAKUP OPROGRAMOWANIA I LICENCJI WRAZ Z WDROŻENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
2019-03-05
2019-03-14
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB i dostawą bazy danych GESUT i BDOT500
2019-02-14
2019-02-22
Proszowice Dostawy Powiat Proszowicki 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej dla potrzeb Zamawiającego w podziale na dwie części. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) CZĘŚĆ I - Serwer e-usług 1 szt. - Serwer baz danych 1 szt. - Macierz dyskowa 2 szt. - System backup 1 kpl. - Przełącznik sieciowy zarządzalny 2 szt. - System ochrony sieci UTM 1 szt. - Szafa serwerowa RACK z wyposażeniem 1 szt. - Zasilacz awaryjny UPS 1 szt. b) CZĘŚĆ II - Zestaw komputerowy z monitorem 11 kpl. - Skaner A3 ADF duplex 2 szt.
2018-11-15
2018-11-23
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Zaciągnięcie długoterminowego kredytu
2018-10-15
2018-10-23
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance.
2017-03-02
2017-03-10
Proszowice Dostawy Powiat Proszowicki Dostawa tablic interaktywnych i laptopów do wszystkich szkół podstawowych położonych na terenie powiatu proszowickiego /25 placówek/ w ramach projektu "promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim". Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"
2017-02-08
2017-02-16
Proszowice Dostawy Powiat Proszowicki Dostawa i instalacja tablic interaktywnych i laptopów do wszystkich szkół podstawowych położonych na terenie powiatu proszowickiego /25 placówek/ w ramach projektu "promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim". Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"
2017-01-26
2017-02-03
Proszowice Dostawy Powiat Proszowicki Dostawa i instalacja tablic interaktywnych i laptopów do wszystkich szkół podstawowych położonych na terenie powiatu proszowickiego /25 placówek/ w ramach projektu "promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim". Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"
2016-05-04
2016-05-12
Proszowice usługi Powiat Proszowicki Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Proszowice, obręb Więckowice w powiecie proszowickim, województwo małopolskie
2016-02-02
2016-02-10
Proszowice usługi Powiat Proszowicki Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Koniusza, Pałecznica oraz Radziemice w powiecie proszowickim województwo małopolskie
2015-10-21
2015-10-28
Proszowice usługi Powiat Proszowicki Wykonywanie funkcji asystenta ds. promocji zdrowia w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2015-10-14
2015-10-23
Proszowice usługi Powiat Proszowicki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Proszowickiego oraz jednostek podległych
2015-10-01
2015-10-09
Proszowice usługi Powiat Proszowicki Wykonywanie zadań ankietera w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2015-09-11
2015-09-21
Proszowice usługi Powiat Proszowicki Wykonywanie zadań ankietera w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2015-08-21
2015-09-07
Proszowice roboty budowlane Powiat Proszowicki Wykonanie robót wykończeniowych wraz z instalacjami w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Proszowicach przy ul. Kolejowej
2015-06-12
2015-06-29
Proszowice roboty budowlane Powiat Proszowicki Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Proszowicach przy ul. Kolejowej
2015-06-09
2015-06-17
Proszowice usługi Powiat Proszowicki Wykonywanie zadań ankietera na terenie Gminy Koszyce w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2015-04-17
2015-05-04
Proszowice roboty budowlane Powiat Proszowicki Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego nr.1251K Ibramowice- Niezwojowice i nr 1265K Biórków Mały - Biórków Wielki realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 1./ Przebudowa drogi powiatowej Nr.1251K Pałecznica - Niezwojowice w km 12+911,56 ÷ 14 + 127,56 2./ Przebudowa drogi powiatowej Nr.1265K Biórków Mały - Koniusza w km 0 + 018,30 ÷ 0+ 291,00 w km 0+ 308,00 ÷ 0+ 883,00 3./Przebudowa drogi powiatowej Nr.1251K na odcinku Ibramowice - Pałecznica w km 7 + 338,88 ÷ 12 + 621,57
2015-03-11
2015-03-19
Proszowice dostawy Powiat Proszowicki Dostawa wyposażenia pracowni grafiki komputerowej wraz z modernizacją szkolnej sieci komputerowej w ramach projektu Podniesienie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez uruchomienie kształcenia w zakresie grafiki komputerowej w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych. PriorytetInfrastruktura systemu oświaty

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Proszowicki




Powiat Proszowicki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-01
brak danych
Proszowice Dostawy Powiat Proszowicki ZAKUP OPROGRAMOWANIA I LICENCJI WRAZ Z WDROŻENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
2019-04-15
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB i dostawą bazy danych GESUT i BDOT500
2019-03-31
brak danych
Proszowice Dostawy Powiat Proszowicki Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej dla potrzeb Zamawiającego w podziale na dwie części. Przedmiot zamówienia obejmujea) CZĘŚĆ I - Serwer e-usług 1 szt. - Serwer baz danych 1 szt. - Macierz dyskowa 2 szt. - System backup 1 kpl. - Przełącznik sieciowy zarządzalny 2 szt. - System ochrony sieci UTM 1 szt. - Szafa serwerowa RACK z wyposażeniem 1 szt. - Zasilacz awaryjny UPS 1 szt. b) CZĘŚĆ II - Zestaw komputerowy z monitorem 11 kpl. - Skaner A3 ADF duplex 2 szt.
2018-12-17
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresieUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance. Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresieUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance.
2018-12-17
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
2017-04-11
brak danych
Proszowice Dostawy Powiat Proszowicki Dostawa tablic interaktywnych i laptopów do wszystkich szkół podstawowych położonych na terenie powiatu proszowickiego /25 placówek/ w ramach projektu "promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim". Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"
2016-06-14
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Proszowice, obręb Więckowice w powiecie proszowickim, województwo małopolskie
2016-05-09
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki wykonywanie funkcji koordynatora projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2016-04-30
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Wykonywanie funkcji animatora działań w zakresie kultury fizycznej - kierownika działań sportowych w ramach projektu promocja zdrowia po-przez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotwo-rów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2016-04-30
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki wykonywanie funkcji animatora działań w zakresie kultury fizycznej w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2016-04-30
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki wykonywanie funkcji asystenta ds. promocji zdrowia w ramach promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2016-04-30
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki wykonywanie funkcji koordynatora ds. informacji i promocji w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2016-04-30
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki wykonywanie funkcji koordynatora ds. promocji zdrowia w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2016-04-30
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki wykonywanie zadań pracownika medycznego w ramach promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2016-03-01
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Koniusza, Pałecznica oraz Radziemice w powiecie proszowickim województwo małopolskie
2015-10-31
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Wykonywanie zadań ankietera w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2015-10-31
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Wykonywanie funkcji asystenta ds. promocji zdrowia w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.
2015-10-08
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Powiat Proszowicki Wykonanie robót wykończeniowych wraz z instalacjami w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Proszowicach przy ul. Kolejowej
2015-07-10
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Powiat Proszowicki Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Proszowicach przy ul. Kolejowej
2015-07-09
brak danych
Proszowice Usługi Powiat Proszowicki Wykonywanie zadań ankietera na terenie Gminy Koszyce w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Proszowicki




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.