eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce - przetargiPowiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-15
2019-03-25
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki od ok. km 1+800 do ok. km 6+595
2019-01-21
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin w km 3+000,00 msc. Szczawin, w km 2+000,00 msc. Goworowo
2019-01-11
brak danych
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo, powiatu Ostrołęckiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM-RIT" polegająca naRozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238
2018-12-28
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe -- Dudy Puszczańskie - Zalas od km 1+504,00 do km 8+054,00
2018-12-28
brak danych
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238
2018-12-21
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk - Goworowo od km 8+671,00 do km 14+853,00 i od km 14+900,00 do km 15+734,00
2018-12-18
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn od km 8+160,00 do km 10+050,00 i drogi powiatowej Nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec od km 0+320,00 do km 1+300,00
2018-12-06
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin w km 3+000,00 msc. Szczawin, w km 2+000,00 msc. Goworowo
2018-12-05
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Dudy Puszczańskie - Zalas od km 1+504,00 do km 8+054,00
2018-11-23
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Utwardzenie drogi powiatowej Nr 2577W Baranowo - Oborczyska - Bakuła od km 5+740,00 do km 6+293,00

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-21
2019-03-05
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na: Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2542W Białobrzeg Bliższy-Białobrzeg Dalszy-Przystań, Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2543W Nowa Wieś-Przystań-Chojniki-Rataje-Mostówek, Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki
2019-01-30
2019-02-11
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce w sezonie zimowym 2019
2019-01-02
2019-01-10
Ostrołęka Dostawy Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w podziale na części : Część I : Obwód Drogowo - Mostowy w Ostrołęce oraz ZDP ul. Lokalna 2, Część II : Obwód Drogowo - Mostowy w Kadzidle i Myszyńcu
2018-11-09
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2565W Czerwin - Borek - Suchcice wzdłuż ul. Piastowskiej w msc. Czerwin od km 0+552,00 do km 1+189,00 oraz Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa - (Głębocz) od km 13+475,00 do km 13+707,00 str. lewa
2018-11-09
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Dudy Puszczańskie - Zalas od km 1+504,00 do km 8+054,00
2018-10-15
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 30+660,00 do km 31+122,00
2018-10-12
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe od km 6+650,00 do km 8+343,00 - w systemie zaprojektuj i wybuduj
2018-10-11
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin w km 3+000,00 msc. Szczawin, w km 2+000,00 msc. Goworowo
2018-10-09
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na rzece Orz w ciągu drogi powiatowej Nr 2573W Goworowo - Ponikiew Duża - Kunin w km 1+000 msc. Goworowo
2018-10-04
2018-10-19
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa drogi powiatowej nr 2572W od km 0+430,00 do km 2+215,00; Przebudowa drogi powiatowej Nr 2573W Goworowo - Ponikiew Duża - Kunin od km 0+000,00 do km 1+086,50; Przebudowa drogi powiatowej Szczawin - Grodzisk Mały od km 0+000,00 do km 0+530,00
2018-10-01
2018-10-16
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek Zawady od km 1+412,00 do km 2+349,00 w msc. Gleba
2018-10-01
2018-10-10
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce w sezonie zimowym 2018/2019
2018-09-28
brak danych
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238"
2018-09-27
2018-10-12
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Utwardzenie drogi powiatowej Nr 2577W Baranowo - Oborczyska - Bakuła od km 5+740,00 do km 6+293,00
2018-09-18
brak danych
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238"
2018-09-13
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk - Goworowo w msc. Brzeźno km 12+450, km 13+750
2018-09-13
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk - Goworowo w msc. Brzeźno km 9+050, km 10+270
2018-09-07
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn od km 8+ 160,00 do km 10+050,00 i drogi powiatowej Nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec od km 0+320,00 do km 1+300,00
2018-09-07
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Dudy Puszczańskie - Zalas od km 1+504,00 do km 8+054,00
2018-08-10
brak danych
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-15
brak danych
Ostrołęka Dostawy Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w podziale ma częściCzęść I Obwód Drogowo - Mostowy w Ostrołęce oraz ZDP ul. Lokalna 2 Część II Obwód Drogowo - Mostowy w Kadzidle i Myszyńcu
2018-11-29
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa drogi powiatowej nr 2572W od km 0+430,00 do km 2+215,00; Przebudowa drogi powiatowej Nr 2573W Goworowo - Ponikiew Duża - Kunin od km 0+000,00 do km 1+086,50; Przebudowa drogi powiatowej Szczawin - Grodzisk Mały od km 0+000,00 do km 0+530,00
2018-10-31
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Utwardzenie drogi powiatowej Nr 2577W Baranowo - Oborczyska - Bakuła od km 5+740,00 do km 6+293,00
2018-10-31
brak danych
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce w sezonie zimowym 2018/2019
2018-10-25
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2565W Czerwin - Borek - Suchcice w msc. Czerwin od km 0+000,00 do km 0+148,00 str. prawa
2018-10-25
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek Zawady od km 1+412,00 do km 2+349,00 w msc. Gleba
2018-10-09
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na rzece Orz w ciągu drogi powiatowej Nr 2573W Goworowo - Ponikiew Duża - Kunin w km 1+000 msc. Goworowo
2018-08-30
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica województwa - (Laski) w msc. Dąbrówka
2018-08-09
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe od km 6+650,00 do km 8+343,00 - w systemie zaprojektuj i wybuduj
2018-08-06
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2565W Czerwin - Borek - Suchcice wzdłuż ul. Piastowskiej w msc. Czerwin od km 0+552,00 do km 1+189,00 oraz Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa - (Głębocz) od km 13+475,00 do km 13+707,00 str. lewa
2018-07-17
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 30+660,00 do km 31+122,00
2018-07-17
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa drogi powiatowej Kuzie - Charubin na długości 2,095 km
2018-07-17
brak danych
Ostrołęka Usługi Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Dostawa fabrycznie nowego zestawu ciągnikowego do robót drogowych dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego w Kadzidle ul. Lokalna 2, 07-420 Kadzidło
2018-06-11
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 6+732,00 do km 12+140,00; Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 12+140,00 do km 16+694,00; Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 19+391,00 do km 19+595,00 wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 647 na skrzyżowanie typu rondo; Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na odcinku od km 21+500,00 do km 21+650,00; Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na odcinku od km 23+500,00 do km 24+100,00.
2018-06-11
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn od km 8+160,00 do km 10+050,00 i drogi powiatowej Nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec od km 0+320,00 do km 1+300,00
2018-05-29
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk - Goworowo w msc. Brzeźno km 12+450, km 13+750
2018-05-29
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk - Goworowo w msc. Brzeźno km 9+050, km 10+270
2018-05-24
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517W Jazgarka - Lipniki na odc. od km 0+455,00 do km 1+255,00
2018-05-04
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin w km 3+000,00 msc. Szczawin, w km 2+000,00 msc. Goworowo
2018-05-04
brak danych
Ostrołęka Roboty budowlane Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Przebudowa mostu na rzece Orz w ciągu drogi powiatowej Nr 2573W Goworowo - Ponikiew Duża - Kunin w km 1+000 msc. Goworowo

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.