eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Opatowski w Opatowie

Powiat Opatowski w Opatowie - przetargiPowiat Opatowski w Opatowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-07
2019-11-15
Opatów Dostawy Powiat Opatowski w Opatowie ,,Zakup i dostawa aparatu USG ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Opatowski w Opatowie
Powiat Opatowski w Opatowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-02
2019-10-17
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie ,, Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach"
2019-10-01
2019-10-16
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie ,,Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie"
2019-06-27
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szpitalnego na budynek użyteczności publicznej Dom Muzealny i Punkt Informacji Turystycznej
2019-06-26
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szpitalnego na budynek użyteczności publicznej Dom Muzealny i Punkt Informacji Turystycznej
2019-05-15
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej
2019-05-15
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej
2019-05-15
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej
2019-05-15
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej
2019-05-15
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej
2019-03-25
brak danych
Opatów Usługi Powiat Opatowski w Opatowie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"
2019-03-25
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego
2019-01-17
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szpitalnego na budynek użyteczności publicznej Dom Muzealny i Punkt Informacji Turystycznej
2019-01-15
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szpitalnego na budynek użyteczności publicznej Dom Muzealny i Punkt Informacji Turystycznej
2019-01-15
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szpitalnego na budynek użyteczności publicznej Dom Muzealny i Punkt Informacji Turystycznej
2018-12-19
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie ,,Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej"- modernizacja budynku szkoły
2018-11-23
brak danych
Opatów Usługi Powiat Opatowski w Opatowie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"
2018-11-23
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego
2018-10-18
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie ,,Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej"- modernizacja budynku szkoły
2018-10-18
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie ,,Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej"- modernizacja budynku szkoły
2018-10-18
brak danych
Opatów Usługi Powiat Opatowski w Opatowie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Opatowski w Opatowie
Powiat Opatowski w Opatowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-06
brak danych
Opatów Usługi Powiat Opatowski w Opatowie Wykonanie systemu monitoringu, alarmu i nagłośnienia w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie
2018-04-04
brak danych
Opatów Dostawy Powiat Opatowski w Opatowie Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w Powiecie Opatowskim
2018-03-23
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Budowa Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną II ETAP
2018-03-07
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szpitalnego na budynek użyteczności publicznej Dom Muzealny i Punkt Informacji Turystycznej
2017-12-14
brak danych
Opatów Usługi Powiat Opatowski w Opatowie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"
2017-11-23
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Rozbudowa i przebudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Zespole szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie - modernizacja boiska
2017-11-17
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"
2017-11-11
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"
2017-10-09
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie "Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej"- modernizacja boiska i bieżni
2017-09-29
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie ,,Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej"- modernizacja budynku szkoły
2017-07-18
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej
2017-07-18
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie ,,Budowa Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną".
2017-06-05
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie ,,Budowa Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną".
2016-12-09
brak danych
Opatów Powiat Opatowski w Opatowie Dostawa 5 fabrycznie nowych samochodów, w tym jednego autobusu oraz 4 dziewięcioosobowych dla potrzeb oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego
2016-05-17
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2016-05-06
brak danych
Opatów Usługi Powiat Opatowski w Opatowie Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w gminie Ożarów, Tarłów, Wojciechowice, Sadowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2016-01-14
brak danych
Opatów Dostawy Powiat Opatowski w Opatowie Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opatowskiego w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku.
2015-11-03
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego polegająca na wykonaniu platformy dla niepełnosprawnych z samonośnym szybem windowym, posadowionym na stopie żelbetowej oraz wykonanie instalacji oddymiania, wewnętrznej instalacji elektrycznej
2015-09-10
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Senior - WIGOR w Opatowie, przy ulicy Szpitalnej 4
2015-06-05
brak danych
Opatów Roboty budowlane Powiat Opatowski w Opatowie Wykonanie robót budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w m. Tarłów (działka 1404, 1405,1406,1407 w m. Tarłów)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Opatowski w Opatowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.