eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu - przetargiPowiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-05-14
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", polegająca na wyprowadzeniu indywidualnego ruchu samochodowego z miasta Namysłowa poprzez zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego wraz z miejscami postojowymi.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-30
2019-05-15
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2019-04-30
2019-05-16
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie".
2019-04-11
2019-04-25
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Realizacja wykonania zastępczego w zakresie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczo-nych do ich składowania lub magazynowania przy ul. Oleśnickiej 15 w Namysłowie.
2019-03-26
2019-04-04
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla Powiatu Namysłowskiego
2019-02-19
2019-03-07
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
2019-02-01
2019-02-15
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej oraz opracowanie contentu w ramach projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna".
2019-02-01
2019-02-11
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wy-ciętych drzew oraz redukcja pni przy drogach powiatowych.
2019-01-15
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
2018-12-13
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr DP 1126 O w m. Krasowice.
2018-12-11
2018-12-19
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawia-jącego w ilości łącznej ok. 13 784 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
2018-10-26
2018-11-06
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach językowych (polskiej angielskiej i niemieckiej oraz opracowanie contentu w ramach projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna".
2018-10-18
2018-10-26
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Dostawa wyposażenia Dziennego Domu "Senior +" przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie - Dostawa sprzętu komputerowego
2018-10-15
2018-10-30
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
2018-10-11
2018-10-26
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Remont drogi powiatowej nr DP 1145 O DK 42 Strzelce - Domaszowice - Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów - Strzelce.
2018-10-11
2018-10-26
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr DP 1126 O w m. Krasowice.
2018-10-04
2018-10-12
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Dostawa wyposażenia Dziennego Domu "Senior +" przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie.
2018-10-01
2018-10-16
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1125 O w m. Lubska o długości 239,50 mb.
2018-09-26
2018-10-16
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
2018-09-25
2018-10-10
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: a) DP 1121 O w m. Wojciechów b) DP 1127 O w m. Barzyna c) DP 1141 O w m. Bąkowice d) DP 1145 O na odcinku Gręboszów - Strzelce
2018-09-21
2018-10-08
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-29
brak danych
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla Powiatu Namysłowskiego
2019-03-26
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
2019-03-07
brak danych
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Budowa i wdrożenie bazy danych, aplikacji mobilnej, portalu www w trzech wersjach ję-zykowych (polskiej angielskiej i niemieckiej oraz opracowanie contentu w ramach projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna".
2019-02-26
brak danych
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wy-ciętych drzew oraz redukcja pni przy drogach powiatowych.
2019-01-16
brak danych
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 13.784 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
2018-12-05
brak danych
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
2018-11-20
brak danych
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
2018-11-19
brak danych
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
2018-11-15
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr DP 1126 O w m. Krasowice.
2018-11-07
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Remont drogi powiatowej nr DP 1145 O DK 42 - Strzelce - Domaszowice - Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów - Strzelce.
2018-11-06
brak danych
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Dostawa wyposażenia Dziennego Domu "Senior +" przy ul. Pułaskiego 3b w Namy-słowie - Dostawa sprzętu komputerowego.
2018-11-06
brak danych
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Dostawa wyposażenia Dziennego Domu "Senior +" przy ul. Pułaskiego 3b w Namy-słowie.
2018-10-31
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
2018-10-23
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1125 O w m. Lubska o długości 239,50 mb
2018-10-17
brak danych
Namysłów Dostawy Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Dostawa wyposażenia Dziennego Domu "Senior +" przy ul. Pułaskiego 3b w Namy-słowie
2018-10-04
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni dróg powiatowycha) DP 1121 O w m. Wojciechów b) DP 1127 O w m. Barzyna c) DP 1141 O w m. Bąkowice d) DP 1145 O na odcinku Gręboszów - Strzelce
2018-09-26
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów-Ładza w m. Ładza o długości 1.097,0 mb (klasa drogi -Z)
2018-08-30
brak danych
Namysłów Roboty budowlane Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +" przy ul. Pułaskiego 3b, w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020, edycja 2018.
2018-06-20
brak danych
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opracowanie, korekta, druk i dostawa folderu promocyjnego dla projektu pt."Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa.
2018-06-18
brak danych
Namysłów Usługi Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opracownie, korekta, druk i dostawa materiałów poligraficznych dla projektu pt."Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - cześć północna" współfinansowanych w ramach RPO WO 2014-2020, działanie 5.3 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.