eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Kłobucki

Powiat Kłobucki - przetargiPowiat Kłobucki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-18
2019-04-26
Kłobuck Dostawy Powiat Kłobucki Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z opcją wykupu
2019-04-16
2019-04-25
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 S Górki - Stany, gm. Przystajń
2019-02-11
brak danych
Kłobuck Dostawy Powiat Kłobucki "Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019".
2019-02-08
brak danych
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Powiatu Kłobuckiego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Kłobucki
Powiat Kłobucki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-08
2019-04-16
Kłobuck Dostawy Powiat Kłobucki Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z dodatkowym osprzętem dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku z opcją wykupu
2019-02-22
2019-03-11
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
2019-02-08
2019-02-18
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Więcki, gm. Popów
2018-12-06
2019-01-03
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko-Libidza
2018-11-20
2018-11-28
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ul. J. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku
2018-11-09
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy).
2018-11-09
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2027S ulicy Jagiełły i ulicy Leśnej w miejscowości Miedźno
2018-11-05
2018-11-14
Kłobuck Dostawy Powiat Kłobucki Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019
2018-10-31
2018-11-08
Kłobuck Dostawy Powiat Kłobucki Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019
2018-10-10
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2033 S ul. Mickiewicza w miejscowości Krzepice.
2018-10-10
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2002 S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - Zbrojewsko w miejscowości Zajączki Pierwsze.
2018-09-13
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck-Kamyk
2018-09-04
2018-09-19
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2027 S ulicy Jagiełły i ulicy Leśnej w miejscowości Miedźno
2018-08-22
2018-09-06
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S w miejscowości Zimnowoda
2018-08-21
2018-09-10
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego
2018-08-17
2018-09-03
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2033 S ul. Mickiewicza w miejscowości Krzepice
2018-08-08
brak danych
Kłobuck Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2018S ulicy Szkolnej w Opatowie poprzez wykonanie chodnika dla pieszych.
2018-08-03
2018-08-20
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2002 S relacji Krzepice-Zajączki Pierwsze-Zbrojewsko w miejscowości Zajączki Pierwsze.
2018-07-30
2018-08-07
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
2018-07-19
2018-08-03
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego poprzez wykonanie chodników dla pieszych - 2 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Kłobucki
Powiat Kłobucki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-19
brak danych
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Więcki, gm. Popów.
2018-12-17
brak danych
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ul. J. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku.
2018-11-29
brak danych
Kłobuck Dostawy Powiat Kłobucki "Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019".
2018-11-29
brak danych
Kłobuck Dostawy Powiat Kłobucki Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019.
2018-10-08
brak danych
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego.
2018-10-08
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2027 S ulicy Jagiełły i ulicy Leśnej w miejscowości Miedźno
2018-09-25
brak danych
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego- 2 części".
2018-09-25
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2033 S ul. Mickiewicza w miejscowości Krzepice
2018-09-25
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S w miejscowości Zimnowoda
2018-09-25
brak danych
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
2018-09-12
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2002 S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - Zbrojewsko w miejscowości Zajączki Pierwsze
2018-09-12
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2018S ulicy Szkolnej w Opatowie poprzez wykonanie chodnika dla pieszych
2018-07-17
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III.
2018-07-17
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy).
2018-06-19
brak danych
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 472 883 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2 227 117 zł.
2018-06-19
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 S w miejscowości Wilcza Góra oraz drogi powiatowej nr 2053 S i nr 2058 S w miejscowości Kamińsko, gm. Przystajń.
2018-06-07
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S relacji Wilkowiecko-Kłobuck
2018-05-22
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zlokalizowanego przy ul. Rómmla 4 (nr ewid. działki 4350/128, obręb Kłobuck) na Dom dziennego pobytu seniorów - SENIOR+"
2018-05-22
brak danych
Kłobuck Usługi Powiat Kłobucki Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 8 części.
2018-05-08
brak danych
Kłobuck Roboty budowlane Powiat Kłobucki Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Kłobucki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.