eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Drawski

Powiat Drawski - przetargiPowiat Drawski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-21
2018-12-07
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni - ETAP II
2018-11-14
2018-11-23
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski "Organizacja i przeprowadzenie szkoleńdla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 8 części
2018-11-13
2018-11-23
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego
2018-09-19
2018-09-27
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu
2018-09-17
2018-09-26
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski Doposażenie do pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski, do pracowni projektowej w ZSP Drawsko Pomorskie oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP Czaplinek
2018-08-31
2018-09-10
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski "Wykonanie, dostawa i montaż wystawy edukacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w ramach projektu "EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim"
2018-08-13
2018-08-24
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 4 obrębów ewidencyjnych: Biały Zdrój, Bralin, Dębsko, Stara Korytnica - położonych w gminie Kalisz Pomorski
2018-07-26
2018-08-06
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz Czaplinku.
2018-07-19
brak danych
Drawsko Pomorskie Powiat Drawski "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018 oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań.
2018-06-29
2018-07-16
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim
2018-06-21
2018-06-29
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych MOW i PCKZiU w Czaplinku oraz pracowni komputerowej w ZSP w Kaliszu Pomorskim
2018-05-16
2018-06-01
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski Wykonanie modernizacji części pomieszczeń budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 1 i Parkowej 2
2018-05-09
2018-05-30
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018
2018-05-04
brak danych
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 5 części
2018-05-02
2018-05-11
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski "Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim w ramach projektu pn.: "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego"
2018-04-30
2018-05-18
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP II
2018-04-27
2018-05-10
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
2018-04-26
2018-05-10
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Organizacja i przeprowadzenie szkoleń gastronomicznych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
2018-03-30
2018-04-12
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018
2018-03-15
2018-03-26
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Drawski
Powiat Drawski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-10
brak danych
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski "Wykonanie, dostawa i montaż wystawy edukacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w ramach projektu "EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim"
2018-10-04
brak danych
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 4 obrębów ewidencyjnychBiały Zdrój, Bralin, Dębsko, Stara Korytnica - położonych w gminie Kalisz Pomorski"
2018-09-24
brak danych
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski "Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych MOW i PCKZiU w Czaplinku oraz pracowni komputerowej w ZSP w Kaliszu Pomorskim"
2018-09-20
brak danych
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski "Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim w ramach projektu pn."Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego"
2018-09-13
brak danych
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim
2018-08-06
brak danych
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018 oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań
2018-07-23
brak danych
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski "Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych"
2018-06-27
brak danych
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski "Wykonanie modernizacji części pomieszczeń budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 1 i Parkowej 2"
2018-04-23
brak danych
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski Dostawa wyposażenia pracowni turystyczno - geograficznej oraz rysunku technicznego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku
2018-04-20
brak danych
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Organizacja zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim na kierunku technik informatyki w ramach projektu pn.Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego"
2018-03-14
brak danych
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski "Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni"
2018-01-11
brak danych
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski "Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn."Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Studia podyplomowe na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka
2018-01-08
brak danych
Drawsko Pomorskie Dostawy Powiat Drawski "Dostawa wyposażenia pracowni turystyczno - geograficznej oraz rysunku technicznego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku w ramach projektu pn."Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego"
2017-12-29
brak danych
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn."Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego"
2017-12-01
brak danych
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego - ETAP II
2017-12-01
brak danych
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego - ETAP II
2017-10-04
brak danych
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski Wykonanie przebudowy części budynku PCKZiU w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 na pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie
2017-09-27
brak danych
Drawsko Pomorskie Roboty budowlane Powiat Drawski Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego - ETAP I
2017-09-08
brak danych
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski "Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY KAT. B w ramach projektu pn."Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego"
2017-08-30
brak danych
Drawsko Pomorskie Usługi Powiat Drawski Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Drawskiego oraz jednostek organizacyjnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Drawski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.