eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" - przetargiPomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
2016-06-03
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót budowlanych przy remoncie i przebudowie części pomieszczeń w budynku administra-cyjnym Zakładu Karnego w Zamościu , ul. Okrzei 14 22-400 Zamość.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-18
2016-05-25
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb budowy pralni na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku, ul. XXX- lecia 1, 11 - 120 Górowo Iławeckie, Kamińsk
2016-05-16
2016-05-23
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa tkanin na potrzeby szwalni Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania Oddział w Czerwonym Borze.
2016-05-13
2016-05-20
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej dla potrzeb remontu budynku zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
2016-05-13
2016-05-20
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa farb i materiałów wykończeniowych dla potrzeb remontu pawilonu penitencjarnego na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2016-05-11
2016-05-25
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" zawarcie umowy ramowej w zakresiewykonanie robót budowlanych na terenie całego kraju w charakterze podwykonawcy PIGB POMERANIA
2016-05-11
2016-05-25
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w zakresie wykonania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz oraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie całego kraju, w charakterze podwykonawcy PIGB POMERANIA
2016-05-11
2016-05-25
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na terenie całego kraju, w charakterze podwykonawcy PIGB POMERANIA
2016-05-10
2016-05-25
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Karnym w Goleniowie
2016-05-05
2016-05-19
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót sanitarnych instalacji c. o. , wod.-kan., kotłowni oraz przyłączy przy budowie budynku strzelnicy OSSW w Kulach , Kule 2, 42-110 Popów.
2016-05-04
2016-05-18
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót budowlanych przy remoncie i prze-budowie części pomieszczeń w budynku administra-cyjnym Zakładu Karnego w Zamościu , ul. Okrzei 14 22-400 Zamość.
2016-05-04
2016-05-12
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa prasy krawędziowej wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.
2016-04-29
2016-05-06
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb remontu budynku bramowego na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2016-04-28
2016-05-12
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót sanitarnych przy remoncie i prze-budowie części pomieszczeń w budynku administra-cyjnym Zakładu Karnego w Zamościu , ul. Okrzei 14 22-400 Zamość.
2016-04-28
2016-05-12
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót elektrycznych przy remoncie i przebudowie części pomieszczeń w budynku administracyjnym Zakładu Karnego w Zamościu wraz z remontem rozdzielnicy elektrycznej , ul. Okrzei 14, 22-400 Zamość.
2016-04-25
2016-05-05
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa materiałów ściennych dla potrzeb budowy budynku pralni na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku, ul. XXX-lecia 1, 11-227 Górowo Iławeckie
2016-04-25
2016-05-05
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa tkaniny pościelowej do szwalni Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania Oddział w Czerwonym Borze.
2016-04-22
2016-05-04
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb remontu rozdzielnicy głównej Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2016-04-22
2016-05-04
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa wyrobów stalowych do Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA Oddział w Kamińsku, ul. XXX- lecia 1,11-227 Górowo Iławieckie
2016-04-20
2016-05-04
Czarne dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa materiałów wykończeniowych podłogowych i ściennych na potrzeby remontu pawilonu penitencjarnego na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67 17-200 Hajnówka
2016-04-18
2016-05-04
Czarne roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót budowlanych na budowie stanu surowego otwartego budynku strzelnicy OSSW w Kulach, Kule 2, 42-110 Popów.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
brak danych
Czarne Roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynków Zakładu Karnego w Koszalinie
2016-05-06
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Sukcesywny zakup paliw dla samochodów służbowych Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania z siedzibą w Czarnem w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
2016-04-29
brak danych
Czarne Roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót budowlanych polegających na ter-momodernizacji budynków Zakładu Karnego w Siera-dzu wraz z wymianą stolarki okiennej, 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5.
2016-04-29
brak danych
Czarne Roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót sanitarnych przy remoncie budynku administracyjnego Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67 17-200 Hajnówka.
2016-04-26
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZamawiającyPIGB Pomerania oddział w Koszalinie ul. Strefowa 15, tel 94/3470638,koszalin@igb-pomerania.pl. Dostawa stolarki drzwiowej na potrzeby budowy szpitala na terenie Zakładu Karnego w Czarnem.
2016-04-19
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA w Czarnem
2016-04-15
brak danych
Czarne Roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie robót sanitarnych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach zakwaterowania osadzonych, budynku administracyjnym i modernizacji kotłowni Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz
2016-04-14
brak danych
Czarne Roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Wykonanie wentylacji w budynku pralni zlokalizowanej na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku, ul. XXX- lecia 1, 11 - 120 Górowo Iławeckie, Kamińsk.
2016-03-02
brak danych
Czarne Roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZP3/CZB-KA/2016 Wykonanie robót sanitarnych przy budowie budynku pralni zlokalizowanej na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku, ul. XXX- lecia 1, 11 - 120 Górowo Iławeckie, Kamińsk.
2016-02-29
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Zakup i dostawa papieru offsetowego i tektury jednostronnie bielonej na potrzeby produkcji PIGB Pomerania w Czarnem
2016-02-22
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Dostawa dwóch używanych urządzeń poligraficznych
2016-02-19
brak danych
Czarne Roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZP64/CZB-HA/2015 Wykonanie robót teletechnicznych przy remoncie budynku zakwaterowania osadzonych zlokalizowanego na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce
2016-02-16
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZP/01/CZB-KA/2016 Dostawa mleka i produktów mlecznych do Kantyny w Zakładzie Karnym w Kamińsku, ul. XXX- lecia 1, 11 - 120 Górowo Iławeckie.
2016-02-09
brak danych
Czarne Roboty budowlane Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZP55/CZ/2015zawarcie umowy ramowej w zakresie prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jako podwykonawca Zamawiającego
2016-01-05
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZP62/CZB/2015Dostawa tkaniny pościelowej do Szwalni Zamawiającego w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża. W ilości 15 000 mb.
2015-12-28
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZP68/CZB-HA/2015Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb remontu pawilonu penitencjarnego na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
2015-12-28
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZP73/CZB-KA p/2015 Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby budowy budynku pralni w Zakładzie Karnym w Kamińsku, ul. XXX- lecia 1, 11 - 120 Górowo Iławeckie, Kamińsk.
2015-12-28
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZP69/CZB-HA/2015 Dostawa materiałów sanitarnych dla potrzeb remontu pawilonu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2015-12-04
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania z siedzibą w Czarnem do obiektu mieszczącego się w Goleniowie
2015-11-26
brak danych
Czarne Dostawy Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ZP61/CZB-HA/2015Dostawa materiałów elewacyjnych na potrzeby remontu pawilonu penitencjarnego (zamieszkania) Aresztu Śledczego w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.