eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"

Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" - przetargiPodlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-10-24
2013-10-31
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa stolarki aluminiowej dla potrzeb remontu budynków mieszkalnych nr 24 i 25 Ośrodka dla Uchodźców w Czerwonym Borze.
2013-10-14
2013-10-22
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa zamków mechanicznych z głowicą magnetyczną
2013-10-10
2013-10-18
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" dostawa materiałów ścienno - podłogowych dla potrzeb budowy budynku penitencjarnego Aresz-tu Śledczego w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2013-10-07
2013-10-16
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa i montaż urządzeń technologii kuchni Aresztu Śledczego w Giżycku
2013-10-06
2013-10-14
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów elektrycznych na budowę i remont budynków nr 24 oraz nr 25 Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze
2013-10-06
2013-10-15
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów elektrycznych dostawa ma-teriałów elektrycznych(rozdzielnic oraz sprzętu) dla potrzeb budowy budynku penitencjarnego Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2013-10-04
2013-10-21
Czerwony Bór roboty budowlane Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Wykonanie tynków cementowo-wapiennych przy budowie budynku zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce
2013-10-02
2013-10-10
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa WĘGLA KAMIENNEGO do Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Bielik w Czerwonym Borze.
2013-09-14
2013-09-23
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa zestawów kas sprzedażowych do punktów sprzedaży wskazanych przez Zamawiającego wraz z usługami informatycznymi oraz szkoleniami w zakresie wdrożenia systemu sprzedaży w Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania.
2013-09-12
2013-09-20
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa i montaż świetlika dachowego w nowo-budowanym budynku zakwaterowania osadzo-nych na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2013-09-12
2013-09-20
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa i montaż drzwi o odporności ogniowej EI-30 dla potrzeb remontu budynków mieszkalnych nr 24 i 25 Ośrodka dla Uchodźców w Czerwonym Borze.
2013-09-12
2013-09-20
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa drzwi wewnętrznych dla potrzeb remontu budynków mieszkalnych nr 24 i 25 Ośrodka dla Uchodźców w Czerwonym Borze.
2013-08-30
2013-09-09
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KUCHNI ZAKŁADU KARNEGO W CZERWONYM BORZE
2013-08-20
2013-08-28
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów elektrycznych budowę kuchni w budynku tymczasowego zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Giżycku
2013-08-16
2013-08-26
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów sanitarnych na budowę bu-dynku penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Hajnówce , ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2013-08-11
2013-08-21
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KUCHNI PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W CZERWONYM BORZE .
2013-08-11
2013-08-21
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów elektrycznych na budowę i remont budynków nr 24 oraz nr 25 Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze
2013-08-11
2013-08-21
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów budowlanych ( docieplenie dachu ) na budowę budynku penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Hajnówce , ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2013-08-08
2013-08-23
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Wykonanie robót budowlanych przy remoncie kuchni w budynku tymczasowego zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Giżycku wraz wykonaniem obudowy śmietnika na odpady komunalne.
2013-08-04
2013-08-12
Czerwony Bór dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" PrzedmiotDostawa BETONU na budowę budynku Biblio-teki Publicznej gminy Łomża w Podgórzu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-11-14
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa zamków mechanicznych do Oddziału PIGB Bielik w Kamińsku.
2013-11-13
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa i montaż stolarki aluminiowej dla potrzeb remontu budynków mieszkalnych nr 24 i 25 Ośrodka dla Uchodźców w Czerwonym Borze.
2013-11-04
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa i montaż urządzeń technologii kuchni Aresztu Śledczego w Giżycku
2013-11-04
brak danych
Czerwony Bór Roboty budowlane Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Wykonanie tynków cementowo-wapiennych przy budowie budynku zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce
2013-10-28
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" dostawa materiałów ścienno - podłogowych dla potrzeb budowy budynku penitencjarnego Aresz-tu Śledczego w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2013-10-25
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa WĘGLA KAMIENNEGO do Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Bielik w Czerwonym Borze.
2013-10-25
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby budowy Biblioteki Publicznej gm. Łomża z siedzibą w Podgórzu
2013-10-21
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów elektrycznych na budowę i remont budynków nr 24 oraz nr 25 Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze
2013-10-21
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów elektrycznych(rozdzielnic oraz sprzętu) dla potrzeb budowy budynku peni-tencjarnego Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2013-10-16
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa 35 sztuk kas fiskalnych typu Kasa ELZAB Alfa Max E (16383 PLU) KP ( kolor dowolny) wraz z fiskalizacją i usługą pobrania i przeniesienia do dostarczonych kas bazy towarowej.
2013-10-11
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa i montaż świetlika dachowego w nowo-budowanym budynku zakwaterowania osadzo-nych na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2013-10-10
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa i montaż drzwi o odporności ogniowej EI-30 dla potrzeb remontu budynków mieszkalnych nr 24 i 25 Ośrodka dla Uchodźców w Czerwonym Borze.
2013-09-26
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa drzwi wewnętrznych dla potrzeb remontu budynków mieszkalnych nr 24 i 25 Ośrodka dla Uchodźców w Czerwonym Borze.
2013-09-24
brak danych
Czerwony Bór Roboty budowlane Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Wykonanie robót budowlanych przy remoncie kuchni w budynku tymczasowego zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Giżycku wraz wykonaniem obudowy śmietnika na odpady komunalne.
2013-09-24
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów elektrycznych budowę kuchni w budynku tymczasowego zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Giżycku
2013-09-13
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów budowlanych (docieplenie dachu ) na budowę budynku penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Hajnówce , ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
2013-09-11
brak danych
Czerwony Bór Roboty budowlane Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Wykonanie zabezpieczenia fundamentów za pomocą pali cemento-gruntowych metodą JETGROUTING wzdłuż ściany pomiędzy projektowanym, a istniejącym budynkiem Biblioteki Publicznej gm. Łomża z siedzibą w Podgórzu
2013-08-28
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" Dostawa materiałów elektrycznych na budowę i remont budynków nr 24 oraz nr 25 Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze
2013-08-22
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" DOSTAWA ZIEMNIAKÓW DO KUCHNI , SKLEPU I BARU W CZERWONYM BORZE.
2013-08-20
brak danych
Czerwony Bór Dostawy Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU POZAAPTECZNEGO DO KANTYN, SKLEPU I BARU W CZERWONYM BORZE ORAZ KANTYN W PRZYTUŁACH STARYCH I GRĄDACH WONIECKO.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.