eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-15
2016-09-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie"
2016-09-02
2016-10-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Sowina km 0+000 - 6+500 w m. Twierdza, Lubla - zadanie OS.502.19J.2016
2016-07-27
2016-08-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Tabor w km 22+979-23+019 w m-ci Rymanów Zdrój gm. Rymanów
2016-07-27
2016-08-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Rosielna w km 1+966 - 3+244 w m. Jasienica Rosielna - gm. Jasienica Rosielna
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Grabówki dz. 41 w m. Podgrodzie w km 1+320-1+350, 2+070-2+100
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Żabnik dz. 657 m. Lipiny w km 2+860-2+900
2016-07-27
2016-08-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Bystrzyca w km7+100-7+170, w m. Wolica Piaskowa, w km12+201-21+781 w m. Sędziszów Młp., Sielec, Iwierzyce, Wiercany, Olimpów, w km22+080-22+165 w m. Wiśniowa, w km 23+805-23+855, w m. Bystrzyca.
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 1+540-4+040 w m. Ostrów, Mikulice, gm. Gać
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Bud (Podlas) m. Zagorzyce dz. 7359 w km 0+015-0+075
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na potoku Głęboka w m-ci Kamień Podlesie, Krzywa Wieś, gm. Kamień
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i remont istniejącego ubezpieczenia koryta potoku Nosowski w km 1+420 - 3+200 w m. Nosówka, gm. Boguchwała
2016-07-27
2016-08-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300-27+900 w msc. Mielec wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
2016-07-27
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisły - 15000 mb w m. Ostrówek gm. Gawłuszowice, Gliny Małe - Surowa gm. Borowa, Wola Otałęska - Otałęż gm. Czermin
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Jaślańsko- Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelów, gm. Mielec
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Śnieżka w km 0+000 - 3+598 tj. 3 598 mb w m. Dąbie, gm. Radomyśl W.
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Ruda w km 1+656 - 9+074 tj. 7 418 mb w m. Tuszyma, Rzemień, Dobrynin, Biały Bór, gmina Przecław
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Partyński w km 0+000 - 7+990 tj. 7 990 mb w m. Zgórsko, Partynia, Radomyśl W., Ruda, Radomyśl W. (Wólka D.), Dąbie gm. Radomyśl W.
2016-07-26
2016-08-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Wsiowa w km 0+900-4+335,km 7+440-8+880 w m. Golemki, Borowa, Jaźwiny, gm. Czarna.
2016-07-26
2016-08-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Budzisz w km 0+200-8+500 wraz z wałem p. powodziowym w m. Kędzierz, Pustynia, Dębica, gm. Dębica.
2016-07-26
2016-08-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont istniejącej opaski i ubezpieczeń faszynowo-kamiennych na cieku Kraczkowskim w km 2+966-3+050 w m-ci Kraczkowa, gm. Łańcut.
2016-07-26
2016-08-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja na potoku Wielopolka w km 27+720 - 29+300, km 42+498 - 48+841, km 49+900 - 54+685, w m. Ropczyce, Łączki Kucharskie gm. Ropczyce, Broniszów, Glinik, Wielopole Skrzyńskie, Nawsie gm. Wielopole Skrzyńskie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Udrożnienie i konserwacja potoku Liwek w km 0+000 - 1+100 w m. Wielopole Skrzyńskie.
2016-09-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja koryta potoku Nagoszanka w km 0+245-1+240, km 1+770-4+130, km 5+000-8+000 w m. Korzeniów, Nagoszyn, gm. Żyraków.
2016-09-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Kozi w km 0+815 - 5+918 w m. Skrzyszów, Ostrów, Kozodrza gm. Ostrów.
2016-09-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Bratkowski w km 1+070 - 9+855 w m. Wolica Piaskowa, Krzywa, Czarna Sędziszowska, gm. Sędziszów Młp.
2016-09-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Tyśmionki w km 0+000-6+986 w miejscowości Osiek Jasielski, Czekaj, Samoklęski, Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
2016-09-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Glinik w km 0+000-8+231 w m. Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny. gm. Frysztak - zadanie nr OS.502.18J.2016
2016-09-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Sowina km 0+000 - 6+500 w m. Twierdza, Lubla
2016-09-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Stobnica w km 0+000-18+471 w m. Strzyżów, Godowa, Żyznów
2016-09-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Dąbrówka w km 7+565 - 13+785 w m. Przeryty Bór, Żarówka, Stara Jastrząbka, Podlesie Jastrzębskie, gm. Czarna.
2016-09-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Dziki w km 0+000 - 0+870 i w km 3+670 - 3+946 w m. Żarówka, Stara Jastrząbka, gm. Czarna.
2016-09-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Słony w km 0+000-1+770 oraz odcinkowa zabudowa wyrw brzegowych w km 2+900-2+950 i 3+240-3+320 w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie, gm. Brzostek.
2016-09-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i remont istniejącego ubezpieczenia koryta potoku Nosowski w km 1+420 - 3+200 w m. Nosówka, gm. Boguchwała
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych II koszenie wałów p. powodziowych rzeki Wisłokprawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473 w m. Trześniów, Jasionów, Wzdów- gm. Haczów, m. Bzianka gm. Rymanów, m. Besko, gm. Besko
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Tabor w km 22+979-23+019 w m-ci Rymanów Zdrój gm. Rymanów
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Krościenka w km 5+058-5+098 w m-ci Krasna, gmina Korczyna
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych- remont opaski brzegowej na potoku Bierska w km 0+215-0+300 w m-ci Odrzykoń, gmina Wojaszówka
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Rosielna w km 1+966 - 3+244 w m. Jasienica Rosielna - gm. Jasienica Rosielna
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Zrzutowego w km 0+000-1+630 w m. Kędzierz, Pustynia, gm. Dębica.
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i remont potoku Brzezinka w km 0+000 - 12+145 w m. Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny gm. Wielopole Skrzyńskie.
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja oraz zabudowa wyrw na potoku Pustyński w km 0+000 - 4+920 w m. Pustynia, Zawada, Nagawczyna gm. Dębica.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.