eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Bystrzyca w km7+100-7+170, w m. Wolica Piaskowa, w km12+201-21+781 w m. Sędziszów Młp., Sielec, Iwierzyce, Wiercany, Olimpów, w km22+080-22+165 w m. Wiśniowa, w km 23+805-23+855, w m. Bystrzyca.
2016-07-26
2016-08-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Wsiowa w km 0+900-4+335,km 7+440-8+880 w m. Golemki, Borowa, Jaźwiny, gm. Czarna.
2016-07-26
2016-08-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Budzisz w km 0+200-8+500 wraz z wałem p. powodziowym w m. Kędzierz, Pustynia, Dębica, gm. Dębica.
2016-07-26
2016-08-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja na potoku Wielopolka w km 27+720 - 29+300, km 42+498 - 48+841, km 49+900 - 54+685, w m. Ropczyce, Łączki Kucharskie gm. Ropczyce, Broniszów, Glinik, Wielopole Skrzyńskie, Nawsie gm. Wielopole Skrzyńskie.
2016-07-22
2016-08-26
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Malanka w km 0+000 - 2+001 w m. Niedźwiada, Mała gm. Ropczyce, Glinik gm. Wielopole Skrzyńskie oraz usuwanie szkód powodziowych w km 2+150 - 2+250 w m. Niedźwiada, km 2+850 - 3+050, km 4+450 - 4+550 w m. Mała, gm. Ropczyce.
2016-07-22
2016-08-26
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Gnojnica w km 0+000-9+570 w m. Sędziszów Młp., Góra Ropczycka, gm. Sędziszów Młp., w m. Gnojnica, gmina Ropczyce.
2016-07-22
2016-08-26
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja oraz zabudowa wyrw na potoku Słotowski w km 0+600 - 2+930, km 4+900-5+400 w m. Jaworze Górne, Strzegocice, Słotowa gm. Pilzno.
2016-07-22
2016-08-26
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Gogołówka w km 0+000-1+850 oraz odcinkowe umocnienie w obrębie posesji mieszkalnych w km 1+125-1+180 w m. Klecie i Brzostek, gm. Brzostek.
2016-07-22
2016-08-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i zabudowa wyrw na potoku Wiewiórski w km 0+000-0+600 w m. Straszęcin, km 2+870-2+920, km 3+970-3+990 w m. Wola Wielka, km 6+550-6+600, km 7+300-7+400 w m. Wiewiórka, gm. Żyraków oraz km 9+520-9+650 w m. Róża, gm. Czarna.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Sowina km 0+000 - 6+500 w m. Twierdza, Lubla - zadanie OS.502.19J.2016
2016-07-27
2016-08-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Tabor w km 22+979-23+019 w m-ci Rymanów Zdrój gm. Rymanów
2016-07-27
2016-08-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Rosielna w km 1+966 - 3+244 w m. Jasienica Rosielna - gm. Jasienica Rosielna
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Grabówki dz. 41 w m. Podgrodzie w km 1+320-1+350, 2+070-2+100
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Żabnik dz. 657 m. Lipiny w km 2+860-2+900
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 1+540-4+040 w m. Ostrów, Mikulice, gm. Gać
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Bud (Podlas) m. Zagorzyce dz. 7359 w km 0+015-0+075
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na potoku Głęboka w m-ci Kamień Podlesie, Krzywa Wieś, gm. Kamień
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i remont istniejącego ubezpieczenia koryta potoku Nosowski w km 1+420 - 3+200 w m. Nosówka, gm. Boguchwała
2016-07-27
2016-08-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300-27+900 w msc. Mielec wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
2016-07-27
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisły - 15000 mb w m. Ostrówek gm. Gawłuszowice, Gliny Małe - Surowa gm. Borowa, Wola Otałęska - Otałęż gm. Czermin
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Jaślańsko- Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelów, gm. Mielec
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Śnieżka w km 0+000 - 3+598 tj. 3 598 mb w m. Dąbie, gm. Radomyśl W.
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Ruda w km 1+656 - 9+074 tj. 7 418 mb w m. Tuszyma, Rzemień, Dobrynin, Biały Bór, gmina Przecław
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Partyński w km 0+000 - 7+990 tj. 7 990 mb w m. Zgórsko, Partynia, Radomyśl W., Ruda, Radomyśl W. (Wólka D.), Dąbie gm. Radomyśl W.
2016-07-26
2016-08-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont istniejącej opaski i ubezpieczeń faszynowo-kamiennych na cieku Kraczkowskim w km 2+966-3+050 w m-ci Kraczkowa, gm. Łańcut.
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie oceny pięcioletniej stanu technicznego budynków przepompowniSiedleszczany, Zabrnie, Janiszów, Szafranów, Wola Wadowska - na terenie działalności Oddziału Tarnobrzeg
2016-07-26
2016-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie oceny pięcioletniej stanu technicznego jazu żelbetowego na terenie działalności Inspektoratu Mielec, na potoku Ruda w km 0+823 , w miejscowości Rzemień gm. Przecław
2016-07-26
2016-08-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sawa w km 16+740-16+765 oraz 16+860-16+890 w m-ci Albigowa, gm. Łańcut.
2016-07-26
2016-08-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Szkło w km 13+100-13+650, 17+750-17+850 m. Laszki, Charytany gm. Laszki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Grabówki dz. 41 w m. Podgrodzie w km 1+320-1+350, 2+070-2+100
2016-08-25
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - potok Dęba w km 0+000-9+328 - 9328mb w m. Alfredówka, Nowa Dęba, gm. Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski
2016-08-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Udrożnienie - Doprowadzalnik Łęg Klewiec w km 0+000 - 6+670 - 6670 mb w m. Krawce , Buda Stalowska gm. Grębów, Nowa Dęba powiat tarnobrzeski.
2016-08-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Przykopa w km 0+625-2+065, 4+450-16+925 m. Gorzyce, Jagiełła, Rozbórz, Ujezna, Mirocin, Wierzbna, gm. Tryńcza, Przeworsk, Pawłosiów
2016-08-25
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Dąbrówka w km 0+000-12+000-11300mb w m. Stale-Bukie, Buda Stalowska, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski
2016-08-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 1+540-4+040 w m. Ostrów, Mikulice, gm. Gać
2016-08-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.Nowy Breń II- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościachSłupiec, Ziempniów i Otałęż - część IIkm 2+487-2+764, na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec (woj. małopolskie)
2016-08-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont budynku pompowni Zabrnie - m. Zabrnie gmina Grębów powiat tarnobrzeski
2016-08-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie - rzeka Siedleszczanka w km 0+133-1+450 - 1317mb w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2016-08-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Jodłówka w km 0+000-5+700 m. Cząstkowice, Czudowice, Rozbórz Długi, gm. Roźwienica , Pruchnik
2016-08-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Szkło w km 13+100-13+650, 17+750-17+850 m. Laszki, Charytany gm. Laszki
2016-08-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie ceku naturalnego Mleczka Zarzecka w km 0+000-11+570 m. Żurawiczki , Zarzecze, Pełnatycze, Cząstkowice gm. Zarzecze, Roźwienica
2016-08-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Żupawka- Dąbrówka w km 0+000-6+140 -6140mb z obwałowaniem L 0+000-5+761, P 0+000-4+861 - 10622mb, wraz z remontem śluzy wałowej w km 3+264 w m. Stale-Bukie, Buda Stalowska, gm. Grębów Nowa Dęba pow. tarnobrzeski
2016-08-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Rzochowski Główny w km 0+000 - 3+500 tj. 3 500 mb, w m. Rzochów, Miasto Mielec, m. Rzemień, gm. Przecław.
2016-08-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Łoś w km 1+590 - 3+013 tj. 1 423 mb w m. Wola Wadowska, Jamy gm. Wadowice Górne
2016-08-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Smarkata w km 0+000 - 2+657 - 2657mb w m. Durdy, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2016-08-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa drogi serwisowej - P wał rzeki Wisły s.VII w km 0+000 - 3+911 - 3911 mb w m. Dymitrów Mały gm. Baranów Sandomierski pow. tarnobrzeski
2016-08-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa drogi serwisowej - P wał rzeki Wisły s.VI w km 0+000 - 0+896 - 896 mb w m. Siedleszczany gm. Baranów Sandomierski pow. tarnobrzeski.
2016-08-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Utrzymanie cieków naturalnych - potok Olszynka km 0+000-11+406 w m. Siepietnica, Święcany/ - zadanie nr OS.502.14J.2016
2016-08-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Utrzymanie cieków naturalnych - potok Czermianka km 0+000-2+253 w m. Święcany/ - zadanie nr OS.502.15J.2016

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.