eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie".
2017-11-29
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzóza Królewska na potoku Tarlaka w km 6+495-6+930
2017-11-24
2017-12-04
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
2017-11-15
2017-11-23
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawa bonów towarowych dla pracowników Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
2017-11-14
2017-11-22
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. podkarpackie" wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
2017-10-30
2017-11-14
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania: Usuwanie tam bobrowych i zatorów na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego - etap II
2017-10-30
2017-11-14
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania: Usuwanie tam bobrowych i zatorów na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu dębickiego - etap II
2017-10-30
2017-11-07
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych pn.: - "Budowa zbiornika nr 1 na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310" oraz - "Budowa zbiornika nr 2 na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310" w ramach zadania pn. "Budowa trzech suchych zbiorników w Zagorzycach: na Dopływie z Bud, na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310, na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
2017-10-27
2017-11-06
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 5+900" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
2017-10-23
2017-11-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka tam bobrowych na ciekach naturalnych - teren działania Inspektoratu Lubaczów pow. Lubaczów i Jarosław
2017-10-20
2017-11-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Likwidacja tam bobrzych na terenie działalności Oddziału Tarnobrzeg - etap II
2017-10-20
2017-11-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka tam bobrowych na ciekach naturalnych - teren działania Inspektoratu Jarosław - pow. jarosławski, przeworski, przemyski, rzeszowski
2017-10-18
2017-11-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka zatorów na rzekach i potokach na terenie Inspektoratu Sanok ETAP II
2017-10-18
2017-11-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka zatorów, przeszkód i tam bobrowych na ciekach podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno.
2017-10-06
2017-10-16
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na ciekach naturalnych podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno - etap II
2017-10-04
2017-10-13
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 5+900" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
2017-10-03
2017-10-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Olszówka w km 5+032 - 8+257 w m. Lipnica gm. Dzikowiec, m. Wola Raniżowska gm. Raniżów
2017-10-03
2017-10-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Rzochowski Główny w km 0+000 - 0+179 i 0+360 - 4+343 ureg. i w km 0+179 - 0+360 nieureg. tj. 4 343 mb, w m. Rzochów miasto Mielec, m. Rzemień gm. Przecław
2017-10-03
2017-10-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Dęba w km 5+930 - 8+288 i 10+812 - 14+082 w m. Dulcza Wielka Janowiec gm. Radomyśl Wielki
2017-10-02
2017-10-12
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych pn.: - "Budowa zbiornika nr 1 na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310" oraz - "Budowa zbiornika nr 2 na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310" w ramach zadania pn. "Budowa trzech suchych zbiorników w Zagorzycach: na Dopływie z Bud, na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310, na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych pn.- "Budowa zbiornika nr 1 na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310" oraz - "Budowa zbiornika nr 2 na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310" w ramach zadania pn. "Budowa trzech suchych zbiorników w Zagorzycachna Dopływie z Bud, na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310, na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
2017-12-11
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawa bonów towarowych dla pracowników Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
2017-11-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaUsuwanie tam bobrowych i zatorów na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu dębickiego - etap II
2017-11-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka zatorów na rzekach i potokach na terenie Inspektoratu Sanok ETAP II
2017-11-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka zatorów, przeszkód i tam bobrowych na ciekach podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno.
2017-11-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na ciekach naturalnych podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno - etap II
2017-11-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka tam bobrowych na ciekach naturalnych - teren działania Inspektoratu Lubaczów pow. Lubaczów i Jarosław
2017-11-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka tam bobrowych na ciekach naturalnych - teren działania Inspektoratu Jarosław - pow. jarosławski, przeworski, przemyski, rzeszowski.
2017-11-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych potok Młynówka - remont ubezpieczeń w km 1+980 - 2+670 w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Kiełkowski w km 0+000 - 5+086 w m. Kiełków, Zaborcze, gm. Przecław, m. Boża Wola, Goleszów gm. Mielec
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Blizna w km 0+000 - 6+370 w m. Dobrynin, Biały Bór gm. Przecław
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Turka w km 1+302 - 9+241 tj. 7 939 mb w m. Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury gm. Raniżów.
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Brnik w km 0+000 - 12+591 w m. Gliny Małe - Łysakówek gm. Borowa, Łysaków - Szafranów - Ziempniów, gm. Czermin
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa - drugie koszenie
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont drogi przywałowej prawego wału rzeki Trześniówki w km wału 28+453-28+964 i 29+528-29+712 - 0,695km w m. Ślęzaki, gm. Baranów Sandomierski pow. tarnobrzeski
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Filipka w km 0+000-3+785 w m. Gwoździec, gm. Bojanów
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Sanna w km 31+280-32+500 m. Zaklików gm. Zaklików
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont przepustów polegający na wymianie rurociągów 3xfi 80 na potoku Stara Wiśnia w km 5+144, 5+564 i 5+599 w m. Trzciana gm. Czermin
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa skarpy lewego wału rzeki Trześniówki na długości 115 m w m. Babule, gm. Padew Narodowa
2017-11-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Strachodzka w km 0+000-15+164 w m. Witkowice, Orzechów, Antoniów, Nowiny, Radomyśl nad Sanem, gm. Radomyśl nad Sanem

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.