eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-25
2017-05-11
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie wód "pozostałych" - ciek "bez nazwy" /dz. nr ewid. 236/ w km 0+700-0+716 w miejscowości Tułkowice, gm. Wiśniowa
2017-04-20
2017-05-05
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Niemstówka w km 0+000-4+187 m. Niemstów gm. Cieszanów
2017-04-20
2017-05-05
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Bachorka w km 9+150-14+342 m. Stare Sioło , Sucha Wola gm. Oleszyce
2017-04-20
2017-05-05
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Przerwa w km 0+000-2+000 i 9+400-14+000 m. Opaka gm. Lubaczów , Oleszyce , Stare Oleszyce gm. Oleszyce
2017-04-14
2017-04-27
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - lewy i prawy wał rzeki Żupawki - Dąbrówki L- 0+000-5+761, P w km 0+000-4+861- 10622mb, bieżące utrzymanie - rzeka Żupawka - Dąbrówka w km 0+000-6+140 - 6140mb w m. Stale-Bukie, Buda Stalowska, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski
2017-04-14
2017-04-27
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - prawy wał rz. Trześniówki, wraz z dopływami- L+P wał rz. Żupawki, Dąbrówki, Przyrwy, Koniecpólki, Korzenia, Smarkatej, -37 801mb gm. Grębów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2017-04-14
2017-04-27
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - lewy wał rz. Trześniówki, wraz dopływamiL+P wał rz. Mokrzyszówki, Kaczówki, Łuczka - 44695mb gm. Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2017-03-29
2017-05-11
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Siedliczka Północna w km 0+000-3+800 i wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Północnalewy w km 0+000-3+300, prawy w km 0+000-2+043 w m. Posada Jaćmierska, Zarszyn, Nowosielce, Długie - gm. Zarszyn
2017-03-29
2017-05-11
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Siedliczka Południowa w km 0+000-3+044 i wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Południowalewy w km 0+000-1+400, prawy w km 0+000-1+500 wraz z wałem cofkowym (rowu Smoleń Wielki) w m. Zarszyn, Nowosielce, Długie - gm. Zarszyn
2017-03-29
2017-05-11
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Głęboki w km 0+000-1+400 i wałów p. powodziowych potoku Głębokilewy i prawy w km 0+000-1+340 wraz z wałem cofkowym (rowu Garłowiec) w m. Besko - gm. Besko, m. Jaćmierz i Posada Jaćmierska - gm. Zarszyn
2017-03-29
2017-04-28
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisły - 15000 mb w m. Ostrówek gm. Gawłuszowice, Gliny Małe - Surowa gm. Borowa, Wola Otałęska - Otałęż gm. Czermin

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-14
2017-04-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału lewego rzeki San w km 4+445-26+838 oraz prawego wału rz. Osa w km 0+000-1+291 gm. Zaleszany, Stalowa Wola
2017-04-14
2017-04-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału rzeki Wisła w km 0+000-7+205 m. Chwałowice, Witkowice gm. Radomyśl
2017-04-14
2017-04-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie prawego wału rzeki San w km 0+000-9+397, 9+756-14+041, 14+186-15+751, 15+801-25+512, 25+955-29+874 i 29+910-31+684 Gm. Radomyśl n/Sanem, Pysznica, Stalowa Wola
2017-04-14
2017-04-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów rzeki Jodłówka prawego w km 0+000-3+793 i lewego w km 0+000-2+588 w m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem
2017-04-14
2017-04-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów rzeki Strachodzka prawy w km 0+000-4+432 i 5+020-5+640 oraz lewy w km 0+000-4+864 i 5+320-6+016 gm. Radomyśl nad Sanem
2017-04-04
2017-04-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania p.n.Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w km 46+200-47+720 i w km 44+600-45+500, potoku Wielopolka w km 0+170-0+870 w m. Brzeźnica, gm. Dębica oraz potoku Budzisz w km 2+980-4+894 w m. Kędzierz, Pustynia, Dębica, gm. Dębica.
2017-04-04
2017-04-20
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania p.n.Konserwacja koryta potoku Zrzutowego w km 0+000 - 1+630 oraz potoku Budzisz w km 0+200-8+700 w m. Kędzierz, Pustynia, Dębica gm. Dębica.
2017-04-03
2017-04-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót utrzymaniowych zbiornika wodnego Borowa Góra m. Borowa Góra gm. Lubaczów
2017-04-03
2017-04-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót utrzymaniowych wałów p.powodziowych Ułazów m. Stary Lubliniec gm. Cieszanów i Ułazów gm. Stary Dzików
2017-04-03
2017-04-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Ciek A w km 0+000-2+656 i 3+958-4+456 m. Borowa Góra gm. Lubaczów
2017-04-03
2017-04-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Lignoza w km 0+500 - 4+050 w m. Pustków, gm. Dębica
2017-04-03
2017-04-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Pustyński w km 0+000-4+900 w m. Pustynia, Zawada, Nagawczyna gm. Dębica
2017-03-30
2017-04-18
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaLikwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk - Powiat Łańcut
2017-03-30
2017-04-18
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaLikwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk - Powiat Leżajsk oraz gmina Sokołów Młp. i Kamień
2017-03-29
2017-04-21
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne - koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisły - 11 018 mb w m. Przykop - Rożniaty gm. Padew N, Wola Zdakowska gm. Gawłuszowice
2017-03-29
2017-04-21
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - wały Starego Brnia L+P - 14 008 mb w m. Gliny Małe, Sadkowa Góra, Łysakówek gm. Borowa, m. Łysaków, Czermin gm. Czermin, pow. Mielec
2017-03-29
2017-04-13
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania p.n.Konserwacja koryta potoku Bobrowski w km 0+115-4+024 w m. Wola Bobrowska, Bobrowa, km 5+400-5+600 w m. Nagoszyn oraz km 6+230-12+149 w m. Nagoszyn, Mokre, Zasów, gm. Żyraków.
2017-03-29
2017-04-21
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - wały Zgórsko s. 1 L+P - 9022 mb w m. Wadowice Dolne - Wierzchowiny gm. Wadowice Górne
2017-03-29
2017-04-13
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania p.n.Konserwacja lewego obwałowania rz. Wisłoki w km 53+800-55+600 w m. Zawierzbie, Żyraków, gm. Żyraków.
2017-03-29
2017-04-21
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - wały potoku Zgórsko s.2 L+P - 6450 mb, w m. Podborze, Ruda gm. Radomyśl Wielki, pow. Mielec

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka tam bobrowych na ciekach naturalnych - teren działania Inspektoratu Jarosław - pow. jarosławski, przeworski, przemyski, rzeszowski
2017-04-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka tam bobrowych na ciekach naturalnych - teren działania Inspektoratu Lubaczów pow. Lubaczów i Jarosław"
2017-04-10
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Motwica w km 1+800-8+500, 11+000-12+500 m. Surochów, Wietlin, Bobrówka gm. Jarosław , Laszki
2017-04-10
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót utrzymaniowych - wały p. powodziowe Wisznia w km 0+000 - 0+800 m. Starzawa gm. Stubno
2017-03-31
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont i konserwacja - zabudowa nor na terenie działalności Inspektoratu Tarnobrzeg
2017-03-31
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont i konserwacja - zabudowa nor na terenie działalności Inspektoratu Mielec
2017-03-31
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Likwidacja tam bobrzych na terenie działalności Oddziału Tarnobrzeg
2017-03-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Przegląd konserwacyjny suwnic będących na wyposażeniu przepompowni wody na terenie działalności Oddziału w Tarnobrzegu - I,II,III,IV kwartał 2017r
2017-03-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie jazu na rzece Sanna w km 31+489 w Zaklikowie.
2017-02-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie"
2017-01-10
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych PZMiUW w Rzeszowie oraz Oddziałów i Inspektoratów w 2017 roku
2016-12-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja na potoku Wielopolka w km 27+720 - 29+300, km 42+498 - 48+841, m. Ropczyce, Łączki Kucharskie gm. Ropczyce, Broniszów, Glinik, Wielopole Skrzyńskie, Nawsie gm. Wielopole Skrzyńskie
2016-12-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Ropy w km 5+050-7+170 w miejscowości Osobnica" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie cieku Jaruga (wody pozostałe) w km 0+000-5+140 w m. Bieliniec i Glinianka gm. Ulanów
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Brzezina w km 0+000-7+062 w m. Kusze, Hucisko, Ryczki gm. Harasiuki
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Jamnica w km 0+000-5+569, 10+636-13+237, 16+311-20+992 w m. Wadowice Dolne - Izbiska, gm. Wadowice Górne w m. Dulcza Wielka - Żarówka, gm. Radomyśl Wielki
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Łukawiec w km 0+000 - 13+315 w m. Borowa, Pławo, Orłów, Wola Pławska gm. Borowa, w m. Czermin, Trzciana gm. Czermin, w m. Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec.
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Kłyż w km 0+000-4+007 w m. Koziarnia gm. Krzeszów
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn.Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug - etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowościRzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn.Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 3+080-5+040) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz pozwolenia na budowę.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.