eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-14
2016-12-29
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzóza Królewska na potoku Tarlaka w km 6+495-6+930
2016-12-02
2016-12-12
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych PZMiUW w Rzeszowie oraz Oddziałów i Inspektoratów w 2017 roku
2016-10-31
2016-11-08
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy prawego wału rzeki Osa w km od 0+000 - 1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany w ramach zadania"Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowościKępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
2016-10-27
2016-11-14
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Kłyż w km 0+000-4+007 w m. Koziarnia gm. Krzeszów
2016-10-26
2016-11-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przepustu drogowego na cieku Robak w km 3+033 w ramach zadania inwestycyjnego pn"Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie"
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie cieku Jaruga (wody pozostałe) w km 0+000-5+140 w m. Bieliniec i Glinianka gm. Ulanów
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Brzezina w km 0+000-7+062 w m. Kusze, Hucisko, Ryczki gm. Harasiuki
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Jamnica w km 0+000-5+569, 10+636-13+237, 16+311-20+992 w m. Wadowice Dolne - Izbiska, gm. Wadowice Górne w m. Dulcza Wielka - Żarówka, gm. Radomyśl Wielki
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Łukawiec w km 0+000 - 13+315 w m. Borowa, Pławo, Orłów, Wola Pławska gm. Borowa, w m. Czermin, Trzciana gm. Czermin, w m. Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec.
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Kolbuszowa w dolinie potoku Górnianka".
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Rów w km 15+226 - 16+947 tj. 1 721 mb w m. Mielec - Mościska gm. Miasto Mielec
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Partyński w km 0+000 - 7+990 tj. 7 990 mb w m. Zgórsko, Partynia, Radomyśl W., Ruda, Radomyśl W. (Wólka D.), Dąbie gm. Radomyśl W.
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Chorzelowski w km 15+660 - 19+282 i 19+899 - 21+122 tj. 4 845 mb w m. Chorzelów gm. Mielec i Miasto Mielec
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód -Potok Stara Wiśnia w km 0+000-14+345 w m. Breń Osuchowski - Trzciana gm. Czermin, m. Wola Mielecka, Rydzów gm. Mielec, m. Grzybów gm. Wadowice G.
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Kanał Wadowicki w km 0+000 - 3+947 w m. Wadowice Dolne, Wadowice Górne, gm. Wadowice Górne
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Tuszymka Duża w km 32+435 - 36+499 w m. Przedbórz, Bukowiec, Kolbuszowa Górna gm. Kolbuszowa
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Dymitrowsko-Młodochowski w km 2+190 - 4+515 i 4+937 - 15+145 tj. 12 533 mb w m. Domacyny, Wojków, Padew N., Kębłów gm. Padew Narodowa, w m. Krzemienica, Młodochów gm. Gawłuszowice
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Zgórsko w km 15+443 - 17+650 w m. Ruda, gm. Radomyśl Wielki tj. 2 207 mb
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Turka w km 1+040 - 1+340, 3+950 - 5+700, 6+108 - 7+108, 8+167 - 9+227 tj4110 mb w m. Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury gm. Raniżów
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie oceny pięcioletniej stanu technicznego jazu żelbetowego na terenie działalności Inspektoratu Mielec, na potoku Ruda w km 0+823 , w miejscowości Rzemień gm. Przecław

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-10
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych PZMiUW w Rzeszowie oraz Oddziałów i Inspektoratów w 2017 roku
2016-12-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja na potoku Wielopolka w km 27+720 - 29+300, km 42+498 - 48+841, m. Ropczyce, Łączki Kucharskie gm. Ropczyce, Broniszów, Glinik, Wielopole Skrzyńskie, Nawsie gm. Wielopole Skrzyńskie
2016-12-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Ropy w km 5+050-7+170 w miejscowości Osobnica" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie cieku Jaruga (wody pozostałe) w km 0+000-5+140 w m. Bieliniec i Glinianka gm. Ulanów
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Brzezina w km 0+000-7+062 w m. Kusze, Hucisko, Ryczki gm. Harasiuki
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Jamnica w km 0+000-5+569, 10+636-13+237, 16+311-20+992 w m. Wadowice Dolne - Izbiska, gm. Wadowice Górne w m. Dulcza Wielka - Żarówka, gm. Radomyśl Wielki
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Łukawiec w km 0+000 - 13+315 w m. Borowa, Pławo, Orłów, Wola Pławska gm. Borowa, w m. Czermin, Trzciana gm. Czermin, w m. Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec.
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Kłyż w km 0+000-4+007 w m. Koziarnia gm. Krzeszów
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn.Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug - etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowościRzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn.Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 3+080-5+040) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz pozwolenia na budowę.
2016-12-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy prawego wału rzeki Osa w km od 0+000 - 1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany w ramach zadania"Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowościKępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
2016-12-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Kolbuszowa w dolinie potoku Górnianka
2016-11-29
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przepustu drogowego na cieku Robak w km 3+033 w ramach zadania inwestycyjnego pn."Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie"
2016-11-24
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Pyszanka w km 0+000-1+864 i 2+291-12+292 w m. Pysznica, gm. Pysznica
2016-11-24
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Strachodzka w km 0+000-15+16 w m. Witkowice, Orzechów, Antoniów, Nowiny, Radomyśl nad Sanem gm. Radomyśl nad Sanem
2016-11-24
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Złodziejka w km 0+000-12+795 w m. Lipa, gmina Zaklików
2016-11-24
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Rów w km 15+226 - 16+947 tj. 1 721 mb w m. Mielec - Mościska gm. Miasto Mielec
2016-11-24
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Partyński w km 0+000 - 7+990 tj. 7 990 mb w m. Zgórsko, Partynia, Radomyśl W., Ruda, Radomyśl W. (Wólka D.), Dąbie gm. Radomyśl W.
2016-11-24
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód -Potok Stara Wiśnia w km 0+000-14+345 w m. Breń Osuchowski - Trzciana gm. Czermin, m. Wola Mielecka, Rydzów gm. Mielec, m. Grzybów gm. Wadowice G.
2016-11-24
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Dymitrowsko-Młodochowski w km 2+190 - 4+515 i 4+937 - 15+145 tj. 12 533 mb w m. Domacyny, Wojków, Padew N., Kębłów gm. Padew Narodowa, w m. Krzemienica, Młodochów gm. Gawłuszowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.