Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-20
2015-03-02
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń i obiektów melioracji wodnych podstawowych w 2015 r zbiornik Blizne, miejscowość Blizne - gm Jasienica Rosielna

Zobacz wiecej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-13
2015-02-23
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych wraz ze składnikami roślinnymi przeznaczonymi do realizacji zadania pn.Wisła- etap 1- rozbudowa prawego wału rzeki w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)
2014-12-01
2014-12-10
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych PZMiUW w Rzeszowie oraz Oddziałów i Inspektoratów
2014-11-28
2014-12-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług pocztowych dla PZMiUW w Rzeszowie.
2014-11-20
2014-11-28
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja - Kanał Wadowicki w km 0+000 - 3+947
2014-11-19
2014-11-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Wycinka 50 szt. drzew na ciekach podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno/- zadanie OS.502.51K.2014
2014-11-14
2014-12-01
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Szkody powodziowe - potok Rafałowski, zabezpieczenie skarp potoku przed erozją w km 0+070 do 0+165 m. Chmielnik, gm. Chmielnik.
2014-11-07
2014-11-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na potoku Olszynka w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz konserwacja bieżąca potoku w km 9+406-11+406 w miejscowości Święcany, gm. Skołyszyn zadanie nr OS.502.25J.2014
2014-11-07
2014-11-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Gwoźnica w km 24+300-24+330 w miejscowości Gwoźnica Górna, gm. Niebylec
2014-11-07
2014-11-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Gwoździanka /pozostałe/ w km 3+330-3+400 w miejscowości Gwoździanka, gm. Niebylec
2014-11-07
2014-11-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych - zabudowa wyrwy stopy wału lewego rzeki Wisłoki w km wału 0+300-0+440, naprawa drogi przywałowej w km 0+535-0+580/ km rzeki 119+309-120+125/ w miejscowości Osiek Jasielski, gm. Osiek Jasielski
2014-11-06
2014-11-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Malanka w km 2+000 - 5+880 - udrożnienie i zabudowa wyrw w obrębie budynków, dróg w m. Mała, gm. Ropczyce.
2014-11-06
2014-11-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych poprzez remont i umocnienie koryta cieku Zwiernicki w km 4+000-6+400 w m. Zwiernik gm. Pilzno.
2014-11-05
2014-11-13
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisły i lewy wał potoku Upust - 1 348 mb
2014-11-05
2014-11-13
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja cieku Zdoga (wody pozostałe) w km 0+000-4+016 w m. Pysznica gm. Pysznica
2014-11-05
2014-11-13
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja - Potok Partyński w km 0+000 - 7+990
2014-11-05
2014-11-13
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja cieku Małki (wody pozostałe) w km 0+000-3+450 w m.Przędzel , gm. Rudnik nad sanem
2014-11-05
2014-11-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja - Potok Śnieżka w km 0+000 - 3+596
2014-11-05
2014-11-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Szkody powodziowe 2014 r.- naprawa nawierzchni drogi przywałowej - rampa wałowa Lwał rzeki Trześniówki w km 3+696 w m. Trześń gm Gorzyce
2014-11-05
2014-11-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Szkody powodziowe - Naprawa nawierzchni drogi przywałowej - lewy wał Jamnicy w km 1+685 - 3+250, prawy wał Jamnicy w km 0+363 - 0+853 i prawy wał Nowego Brnia w km 7+457 - 7+747 tj. 2 345 mb.
2014-11-05
2014-11-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymywanie środlądowych wód powierzchniowych - potok Szufnarówka w km 0+190-0+196, 0+550-0+556, 1+520-1+550, 4+830-4+840, 4+860-4+865, 5+830-5+893 w miejscowościach Wiśniowa, Szufnarowa, gm. Wiśniowa - zadanie nr OS.502.26J.2014

Zobacz wiecej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych PZMiUW w Rzeszowie oraz Oddziałów i Inspektoratów.
2015-01-15
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach umowy o wykonywanie czynności notarialnych w zakresie sporządzenia aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości gruntowych dla zadania pn.Odbudowa potoku Lubcza (...) (umowa nr 46/IT/2014 z dnia 30.05.2014 r.), zamówienia uzupełniającego polegającego na sporządzeniu 15 aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości gruntowych
2015-01-09
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług pocztowych dla PZMiUW w Rzeszowie.
2014-12-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Hrabeń w km 1+326 - 1+826 w m. Besko, gm. Besko (umowa nr OS.502.40S.2014 z dnia 4 listopada 2014 r.), robót uzupełniających polegających remoncie opasek faszynowych w km 1+136-1+326
2014-12-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Usuwanie szkód powodziowych ciekach podstawowych - zabudowa i zabezpieczenie wyrwy w brzegu lewym na pot. Lubatówka w km 23+242-23+277 w m-ci Lubatowa, gm. Iwonicz Zdrój/- zadanie 0S.502.34K/2014
2014-12-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Usuwanie szkód powodziowych na ciekach podstawowych - zabudowa i zabezpieczenie wyrwy w brzegu lewym na pot. Lubatówka w km 5+040-5+070 w m-ci Głowienka gm. Miejsce Piastowe/- zadanie nr OS.502.39K/2014
2014-12-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Usuwanie szkód powodziowych na ciekach podstawowych - zabudowa i zabezpieczenie wyrwy w brzegu prawym na pot. Lubatówka w km 14+997-15+022 w m-ci Rogi, gm. Miejsce Piastowe/ - zadanie 0S.502.41K/2014
2014-12-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Usuwanie szkód powodziowych na ciekach podstawowych - zabudowa i zabezpieczenie wyrwy w brzegu prawym na pot. Lubatówka w km 12+172-12+192 w m-ci Miejsce Piastowe , gm. Miejsce Piastowe/ - zadanie 0S.502.44K/2014
2014-12-18
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Wycinka 50 szt. drzew na ciekach podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno/- zadanie OS.502.51K.2014
2014-12-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Usuwanie szkód powodziowych ma /wodach pozostałych/ - zabudowa i zabezpieczenie wyrwy w brzegu lewym na pot. bez nazwy w km 0+055-0+085, dz nr 1935 w miejscowości Jasionka, gmina Dukla/ - zadanie 0S.502.47K/2014
2014-12-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych - zabudowa wyrwy stopy wału lewego rzeki Wisłoki w km wału 0+300-0+440, naprawa drogi przywałowej w km 0+535-0+580/ km rzeki 119+309-120+125/ w miejscowości Osiek Jasielski, gm. Osiek Jasielski
2014-12-17
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka tam bobrowych na potoku Średni w km 1+545 i w km 1+577 w miejscowości Odrzykoń oraz wycinka drzew na potoku /bez nazwy/ w km 0+433-0+458, dz. nr ewid. 965, w miejscowości Ustrobna, gmina Wojaszówka - cieki zaliczane do tzw. /wód pozostałych/- zadanie OS.502.49.2014
2014-12-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Usuwanie szkód powodziowych na ciekach podstawowych -zabudowa i zabezpieczenie wyrwy w brzegu lewym na pot. Lubatówka w km 6+055-6+085 w m-ci Głowienka gm. Miejsce Piastowe/- zadanie nr OS.502.42K/2014
2014-12-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Gwoździanka /pozostałe/ w km 3+330-3+400 w miejscowości Gwoździanka, gm. Niebylec
2014-12-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadaniaUsuwanie szkód powodziowych na potoku Malanka w km 2+000 - 5+880 - udrożnienie i zabudowa wyrw w obrębie budynków, dróg w m. Mała, gm. Ropczyce. (umowa Nr 181/EM/2014 z 28.11.2014 r.) - robót uzupełniających, polegających na udrożnieniu koryta potoku.
2014-12-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku /Ruska Rzeka/ /pozostałe/ w km, 1+830-1+860, 1+900-1+930, 2+220-2+300 w miejscowości Oparówka, gm. Wiśniowa
2014-12-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadaniaUsuwanie szkód powodziowych poprzez zabudowę wyrw i udrożnienie koryta potoku Wielopolka w km 19+950 - 20+000, km 22+300 - 22+600 w m. Kozodrza, km 30+650 - 30+750 w m. Chechły i km 45+600 - 46+100 w m. Glinik (umowa Nr 126/EM/2014 z 16.10.2014 r.) - robót uzupełniających, polegających na udrożnieniu koryta i wykonaniu ubezpieczeń skarp.
2014-12-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadaniaUsuwanie szkód powodziowych poprzez zabudowę wyrw na potoku Wielopolka w km 25+110 - 25+160, 25+280 - 25+360, 28+600 - 28+650, 29+110 - 29+300, 33+570 - 33+670 gm. Ropczyce. (umowa Nr 171/EM/2014 z 25.11.2014 r.) - robót uzupełniających, polegających na udrożnieniu koryta.
2014-12-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku /bez nazwy/ /pozostałe/ w km 0+500-0+530 w miejscowości Gwoźnica Górna , gm. Niebylec
2014-12-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Gwoźnica w km 24+300-24+330 w miejscowości Gwoźnica Górna, gm. Niebylec

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.