eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-30
2016-07-15
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Jodłówka w km 0+000-5+700 m. Cząstkowice, Czudowice, Rozbórz Długi, gm. Roźwienica , Pruchnik
2016-06-29
2016-07-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Nosowskiego w km 0+000 - 4+020 w m. Nosówka, gm. Boguchwała.
2016-06-29
2016-07-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Niechobrz w km 1+000 - 2+180 w m. Niechobrz, gm. Boguchwała.
2016-06-29
2016-07-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Świerkowiec w km 0+000 - 9+000 w m. Jasionka i Stobierna, gm. Trzebownisko.
2016-06-28
2016-07-13
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Żurawianka w km 3+200-8+755 m. Żurawica gm. Żurawica
2016-06-24
2016-07-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie rzeki Stobnica w km 28+923 - 35+181, 35+181 - 38+629, 43+017 + 44+217, 45+148 - 46+275 w m. Stara Wieś, Brzozów, Humniska, Grabownica - gm. Brzozów, m. Lalin - gm. Sanok
2016-06-24
2016-07-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosław poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+761 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji i pozwoleniu na budowę.
2016-06-23
2016-07-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Utrzymanie cieków naturalnych - potok Badoń w km 0+100-2+917, obręb ewidencyjny Suchodół , gm. Krosno oraz w km 2+917-5+669 i w km 6+249-7+580 w m-ci Łężany, Targowiska gm. Miejsce Piastowe w tym remont opaski brzegowej w km 3+684-4+019w m-ci Łężany, gm. Miejsce Piastowe/ - zadanie OS. 502.20K/2016
2016-06-23
2016-07-11
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Utrzymanie cieków naturalnych- pot. Chlebianka w km 2+352-2+412 i w km 9+549-10+489, m. Chlebna, Kopytowa, gm. Jedlicze, Chorkówka/ zad. OS.502.24K.2016
2016-06-23
2016-07-11
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Szebnianka w km 0+454-2+049 w miejscowości Moderówka gm. Jedlicze- zad OS.502.23K.2016
2016-06-22
2016-07-01
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych wraz ze składnikami roślinnymi i budowlanymi, określenie wartości odszkodowania dla użytkowników wieczystych - przeznaczonych do realizacji zadania pn. Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.
2016-06-22
2016-07-07
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego dopływ z Malhowic w km 1+280-3+830 m. Malhowice gm. Przemyśl
2016-06-17
2016-07-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Zalasek w km 0+000-0+600 m. Iskań gm. Dubiecka
2016-06-17
2016-07-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Szewnia - Miłka w km 14+800-21+940 w m. Pawłosiów, m. Jarosław gm. Pawłosiów, m.Jarosław
2016-06-16
2016-07-01
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych w budynku Oddziału i Inspektoratu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Tarnobrzegu
2016-06-16
2016-07-01
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie kanału - Kanał P-I w km 0+000-3+250, Szówsko, Jarosław, Pełkinie gm. Jarosław
2016-06-16
2016-07-01
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie kanału - Kanał P-II w km 0+000-5+020 m.Jarosław, Pełkinie gm. Jarosław
2016-06-16
2016-07-01
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Lubenia w km 0+200-16+630 m. Pigany, Paluchy, Rudka, Dobra, Cieplice, Dobcza, gm.Sieniawa, Adamówka
2016-06-16
2016-07-01
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Mleczka Kańczudzka w km 0+000-9+300, 22+400-22+500 m. Przeworsk , Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Gorliczyna, Kańczuga gm. Tryńcza, Przeworsk

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-14
2016-06-29
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.Nowy Breń II- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościachSłupiec, Ziempniów i Otałęż - część IIkm 2+487-2+764, na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec (woj. małopolskie)
2016-06-10
2016-06-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Sietnica w km 0+000-4+637 i w km 5+908-6+656 w miejscowości Brzozów, Przysietnica, gm. Brzozów
2016-06-10
2016-06-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Rosielna w km 0+000-0+200, 1+135-4+017, 8+228 - 8+442 w m. Blizne, Jasienica Rosielna - gm. Jasienica Rosielna
2016-06-10
2016-06-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Garłowiec w km 0+000 - 2+100 w m. Wzdów - gm. Haczów
2016-06-10
2016-06-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Grabówka w km 0+000÷2+853; 2+918÷3+188; 3+360÷3+419; 4+105÷5+007 w m. Grabownica, gm. Brzozów, w m. Niebocko, gm. Dydnia
2016-06-10
2016-06-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie wałów p. powodziowych rowu Granicznylewy i prawy w km 0+000 - 1+200 w m. Besko - gm. Besko, m. Posada Jaćmierska, Zarszyn - gm. Zarszyn
2016-06-10
2016-06-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Kurowy w km 0+000 - 2+000 i wałów p. powodziowych potoku Kurowylewy w km 0+000 - 1+200, prawy w km 0+000 - 1+100 w m. Wzdów - gm. Haczów, m. Jaćmierz - gm. Zarszyn
2016-06-10
2016-06-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie wałów p. powodziowych rowu Zawisłoczelewy w km 0+000 - 1+300 w m. Posada Jaćmierska, Zarszyn - gm. Zarszyn.
2016-06-10
2016-06-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Pielnica w km 0+000 - 9+048, 10+886 - 11+051 i wałów p. powodziowych potoku Pielnicalewy w km 0+000 - 6+700, prawy w km 0+000 - 6+380 w m. Trześniów, Jasionów, Wzdów - gm. Haczów, m. Besko - gm. Besko, w m. Jaćmierz, Posada Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyn, Długie, Nowosielce - gm. Zarszyn
2016-06-10
2016-06-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Siedliczka Północna w km 0+000-5+618, 5+800-6+860 i wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Północnalewy w km 0+000-3+300, prawy w km 0+000-2+043 w m. Posada Jaćmierska, Zarszyn, Nowosielce, Długie - gm. Zarszyn
2016-06-10
2016-06-27
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Krównicki w km 3+820-10+820 m.Hurko, Krówniki, Jaksmanice, gm. Medyka, Przemyśl
2016-06-10
2016-06-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe - wały p.pow. Krówniki w km 0+000-5+520 wał prawy, 0+000-2+900 wał lewy m. Krówniki, Nehrybka, Łuczyce gm. Przemyśl
2016-06-09
2016-06-17
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Bratkowskiego w km0+000-4+973, 8+270-9+270 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza
2016-06-09
2016-06-17
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku OSINA w km0+000-0+500, 2+300-2+900, 4+711-6+000
2016-06-09
2016-06-17
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Kanał Bucowski w km 3+000-12+510 m.Starzawa, Stubno, Nakło gm. Stubno
2016-06-08
2016-06-23
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kosinka w km 2+910-3+740 w m-ci Kosina, gm. Łańcut
2016-06-07
2016-06-22
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkowym umocnieniem lewego dopływu cieku Robak, tj. Rowu od Żmijowisk w km 0+090-0+170 wraz z przebudową przepustów drogowych na cieku Robak w km 2+309, w km 2+432 i w km 3+369 w ramach zadania inwestycyjnego pnOptymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie
2016-06-06
2016-06-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Lubcza w km 0+000 - 0+580, 2+720 - 6+760, 8+300-16+630 w m. Rzeszów, Racławówka, Nosówka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska
2016-06-06
2016-06-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja zbiornika Maziarnia w Wilczej Woli
2016-06-03
2016-06-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Utrzymanie cieków naturalnych - potok Lubatówka w km 0+102-0+367 i w km 1+937-3+882 obręb Śródmieście, Suchodół, gm. Krosno/ - zadanie OS.502.13K/2016

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Grodzisko w km 0+000-5+762 m. Charytany, Miękisz Stary, Tuchla gm. Laszki
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Mleczka Zarzecka w km 26+880-26-950,27+455-27+595, 29+000-29+050, 29+970-30+030 m. Kramarzówka gm. Pruchnik.
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Nienowicki w km 0+000-6+940 m.Duńkowice, Nienowice, gm.Radymno
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Świdnica w km 0+000-13+375 m. Załuże , Tymce gm. Lubaczów i Podemszczyzna gm. Horyniec Zdrój
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie kanału - Kanał Ulgi od Łęgu w km 0+000-1+610 m. Tuczempy, Ostrów gm. Jarosław, Radymno.
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Pantalówka w km 0+000-8+600 w m. Krzeczowice, Siennów, Bóbrka Kańczucka, Pantalowice, Rączyna gm. Kańczuga, Zarzecze.
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Lubinka w km 12+004-15+104 m. Cieplice gm. Adamówka
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku Medynka-Trzebośnica w km 38+771-40+880 w m-ci Medynia Głogowska, gm. Czarna
2016-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja bieżąca potoku Przyrwa w km. 0+000 - 9+240 w m. Rzeszów i Bzianka gm. Świlcza
2016-06-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Likwidacja zatorów, przetamowań i tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Rzeszów.
2016-06-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Bratkowskiego w km 0+000-4+973, 8+270-9+270 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza
2016-06-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku OSINA w km0+000-0+500, 2+300-2+900, 4+711-6+000
2016-06-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Lubcza w km 0+000 - 0+580, 2+720 - 6+760, 8+300-16+630 w m. Rzeszów, Racławówka, Nosówka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska
2016-06-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Trześniówka w km 0+000-3+198 w m. Haczów - gm. Haczów
2016-06-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych . Utrzymanie wałów p. powodziowych rowu Smoleń Wielkilewy i prawy w km 0+000-0+400 w m. Długie - gm. Zarszyn
2016-06-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Zmienniczka w km 0+000 ÷ 12+090 i wałów p. powodziowych potok Zmienniczka lewy i prawy w km 0+000 ÷ 3+150 w m. Trześniów, Jasionów, Buków, Wzdów, Malinówka, gm. Haczów, m. Turze Pole, Zmiennica, gm. Brzozów
2016-06-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Kanał Bucowski w km 3+000-12+510 m.Starzawa, Stubno, Nakło gm. Stubno
2016-06-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Węgierka w km 5+440-5+645 m. Węgierka gm. Roźwienica
2016-06-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Laszkowski w km 0+000-13+390 m. Łazy gm. Radymno, Wietlin III, Laszki, Miękisz Stary, Miękisz Nowy gm. Laszki
2016-06-17
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 0+000-9+452 m.Urzejowice, Mikulice, Białoboki, Gać, Ostrów, gm. Gać, Przeworsk.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.