eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
2017-07-13
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Bachorka w km 0+000-2+668 w m. Surmaczówka, Zapałów, Wólka Zapałowska, gm. Wiązownica
2017-06-28
2017-07-13
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Lubcza w km 0+000 - 0+580, 2+720 - 6+760, 8+300-16+630 w m. Rzeszów, Racławówka, Nosówka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska
2017-06-27
2017-07-12
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania: Usuwanie tam bobrowych i zatorów na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego
2017-06-27
2017-07-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Jawor w km 1+400-4+900 i 9+470-9+550 miasto Przemyśl, m. Nehrybka, m. Pikulice, m. Grochowce, gm. m. Przemyśl, gm. Przemyśl
2017-06-27
2017-07-12
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Żupawka Miętus w km 0+000-4+750 - 4750 mb w m. Grębów, Wydrza, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski
2017-06-27
2017-07-12
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - potok Dymitrowsko- Młodochowski w km 0+000- 2+190 - 2190 mb w m. Dymitrów Duży gm. Baranów Sandomierski pow. tarnobrzeski.
2017-06-27
2017-07-12
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Żupawka w km 0+000-16+500-16500mb w m. Sobów, Klonów, gm. Tarnobrzeg, Grębów, pow. tarnobrzeski
2017-06-27
2017-07-12
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - Potok Klonów w km 0+000- 2+000 - 2000 mb w m. Klonów gm. Grębów pow. tarnobrzeski.
2017-06-27
2017-07-12
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - potok Orlisko w km 0+000-9+364 -9364 mb w m. Gorzyce, Orlisko, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski
2017-06-27
2017-07-12
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Sanna II w km 0+000- 3+737 - 3737 mb w m. Gorzyce, Motycze Poduchowne gm. Gorzyce pow. tarnobrzeski
2017-06-23
2017-07-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego rzeka Wisznia w km 0+860 - 0+900 , 4+000 -4+330 m. Michałówka , Nienowice gm. Radymno
2017-06-22
2017-07-03
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Strug w km 0+000-8+200 w Rzeszowie i w m. Tyczyn
2017-06-22
2017-07-07
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i remont potoku Bystrzyca w km 7+210-7+280 w m. Wolica Piaskowa, gm. Sędziszów Młp., w km 12+201- 22+165 w m. Sędziszów Młp., gm. Sędziszów Młp., Sielec Iwierzyce, Wiercany, Olimpów Wiśniowa, gm. Iwierzyce, oraz konserwacja potoku Nockowski w km 0+000-5+167 w m. Iwierzyce, Nockowa, Będzienica gm. Iwierzyce, oraz konserwacja potoku Brzeźnik w km 0+000-2+600 w m. Wiercany, gm. Iwierzyce.
2017-06-22
2017-07-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja oraz zabudowa wyrw na potoku Dziki w km 0+000-0+870, km 2+180-2+260, 3+300-3+500 w m. Żarówka, Stara Jastrząbka, gm. Czarna.
2017-06-22
2017-07-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Głęboki w km 1+400 - 2+100 m. Jaćmierz i Posada Jaćmierska - gm. Zarszyn
2017-06-22
2017-07-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i zabudowa wyrw brzegowych na p. Chotowskim w km 1+280-1+380 w m. Chotowa gm. Czarna.
2017-06-22
2017-07-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Pielnica w km 0+000 - 9+048, 11+129 - 11+195, 20+400 - 20+570 w m. Trześniów, Jasionów, Wzdów - gm. Haczów, m. Besko - gm. Besko, w m. Jaćmierz, Posada Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyn, Długie, Pielnia - gm. Zarszyn, Nadolany gm. Bukowsko.
2017-06-22
2017-07-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie rzeki Stobnica w km 35+181 ÷ 46+275 w m. Humniska, Grabownica, gm. Brzozów, w m. Lalin, gm. Sanok
2017-06-22
2017-06-30
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Lubinka w km 9+187-15+104 w m. Cieplice, gm. Adamówka
2017-06-21
2017-07-03
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Bratkowskiego w km 0 +000- 9 +270 w m. Bratkowice

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-13
2017-06-28
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Jaślańsko-Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelów, gm. Mielec
2017-06-13
2017-06-28
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Przyrwa Nil w km 20+020 - 26+913 tj. 6893 mb w m. Zarębki, Kolbuszowa gm. Kolbuszowa
2017-06-13
2017-06-28
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Rów w km 0+000 - 14+586 tj. 14 586 mb w m. Zarównie , Padew N. gm. Padew N. Józefów - Ławnica gm. Tuszów N., m. Trześń gm. Mielec
2017-06-13
2017-06-28
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Zgórsko w km 0+000-4+758 w m. Wadowice D. gm. Wadowice Górne i 17+650-23+940 w m. Ruda, Dąbrówka Wisłocka, gm. Radomyśl Wielki tj. 11 048 mb
2017-06-13
2017-06-28
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok J-4 w km 0+000 - 6+623 w m. Wierzchowiny, Izbiska, Jamy gm. Wadowice G., m. Pień gm. Radomyśl W.
2017-06-13
2017-06-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Likwidacja zatorów, przetamowań i tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Rzeszów
2017-06-13
2017-06-22
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Nowosiółka w km 0+000-9+120 m. Przeworsk, Studzian, Dębów, Nowosielce gm. Przeworsk, Gać
2017-06-13
2017-06-28
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w krycie cieku naturalnego Krzywula w km 0+000 - 8+400 m.Stubno, Kalników, Starzawa, gm.Stubno
2017-06-12
2017-06-27
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Rada w km 0+300-4+250, 16+227-22+677; 24+270-24+420, m. Radymno, Hnatkowice, Orzechowce, Ujkowice, gm. M.Radymno, gm.Orły, gm. Żurawica , gm. Przemyśl
2017-06-12
2017-06-27
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabezpieczenie skarpy potoku Strug w km 0+910-0+955 w Rzeszowie, gm. M. Rzeszów.
2017-06-09
2017-06-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe (remont) w korycie cieku naturalnego Markówka w km 0+000 -1+540 m.Urzejowice gm.Przeworsk
2017-06-08
2017-06-23
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem
2017-06-08
2017-06-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wałów - L+P wał Doprowadzalnika Łęg-Klewiec w km L 0+000-6+650, P 0+000 - 6+644 - 13294mb, bieżące utrzymanie - Doprowadzalnik Łęg-Klewiec w km 0+000-6+670 - 6670 mb w m. Krawce, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski
2017-06-08
2017-06-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Dąbrówka w km 0+000-12+000-11300mb w m. Stale-Bukie, Buda Stalowska, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski
2017-06-08
2017-06-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Stawidza w km 0+000- 8+721 - 8721 mb w m. Stale-Bukie, Tarnowska Wola gm. Grębów, Nowa Dęba pow. tarnobrzeski
2017-06-08
2017-06-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Mokrzyszówka w km 0+000-13+596 - 13596mb w m. Mokrzyszów, Chmielów, Dąbrowica, gm. Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2017-06-08
2017-06-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Siedleszczanka w km 0+133-1+450 - 1317mb w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2017-06-08
2017-06-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Babulówka w km 0+000 -9+417 - 9417 mb w m. Baranów Sandomierski, Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2017-06-07
2017-06-16
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Pawłowa w km 0+000-6+000 m. Dobra, Cieplice, Adamówka, Dobcza, Krasne, Pawłowa gm.Sieniawa, Adamówka
2017-06-07
2017-06-16
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Lubenia w km 0+200-8+900 m.Pigany, Paluchy, Rudka, gm. Sieniawa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Brusienka w km 0+000-7+903 m. Nowy Lubliniec , Niemstów , Folwarki, Cieszanów , Nowe Sioło gm. Cieszanów
2017-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Lubaczówka w km 58+052-59+552 i stare koryto 0.713 km m. Lubaczów gm. Miejska Lubaczów , i w km 76+100-76+294 m. Budomierz gm. Lubaczów
2017-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaWykonanie stałego nadzoru oraz obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów melioracji podstawowych w Rejonie 1 - Powiat Leżajsk oraz gmina Sokołów Młp.
2017-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Kawęczyńsko-Wampierzowski w km 0+000 - 6+357 w m. Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuch. gm. Czermin m. Kawęczyn, Wampierzów gm. Wadowice Górne
2017-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały Jamnicy L+P, prawy wał Wadowickiego i wały Upustu L+P - 15 686 mb, m.Wadowice Dolne, Kosówka, Wola Wadowska, Wierzchowiny gm. Wadowice Górne, pow. Mielec
2017-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały Trześniówki L+P i prawy wał Babulówki - 16433 mb w m. Babule, Wojków, Padew Narodowa, Zarównie, Zachwiejów, Piechoty gm. Padew Narodowa i m. Józefów, Pluty, Czajkowa gm. Tuszów Narodowy, pow. Mielec
2017-06-27
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Babulówki i wały cofkowe potoku Rów - 16 878 mb, w m. Wojków, Padew Narodowa, Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule, gm. Padew Narodowa oraz Józefów, Pluty, Czajkowa gm. Tuszów Narodowy, pow. Mielec
2017-06-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Chorzelowskiego i wały rowu Kliszowskiego L+P - 5 210 mb w m. Zaduszniki, Rożniaty gm. Padew Narodowa i m. Wola Zdakowska gm. Gawłuszowice, pow. Mielec
2017-06-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja bieżąca potoku Przyrwa w km 0+000-9+240 w m. Rzeszów
2017-06-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Siedliczka Północna w km 0+000-3+800 i wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Północnalewy w km 0+000-3+300, prawy w km 0+000-2+043 w m. Posada Jaćmierska, Zarszyn, Nowosielce, Długie - gm. Zarszyn
2017-06-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaWykonanie stałego nadzoru oraz obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów melioracji podstawowych w Rejonie 2 - Powiat Łańcut
2017-06-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaWykonanie stałego nadzoru oraz obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów melioracji podstawowych w Rejonie 1 - Powiat Leżajsk oraz gmina Sokołów Młp.
2017-06-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 0+000-9+452, m. Urzejowice, Mikulice Białoboki, Gać, Ostrów, gm Przeworsk, Gać
2017-06-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie tam bobrowych i zatorów na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu dębickiego
2017-06-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Młynówka Rzeszów w km 0+000-2+100 2+580-5+850 i 6+550-10+400 m. Rzeszów i Malawa gm. Krasne
2017-06-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie rzeki Mleczka Kańczudzka w km 6+600-11+490, m. Przeworsk, gm. Przeworsk
2017-06-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Kołomiejski w km 0+000 - 7+500 m.Kalników gm.Stubno
2017-06-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Młodów / wody pozostałe / w km 0+000+1+100 m. Młodów gm. Lubaczów
2017-06-19
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie rzeki Mleczka Zarzecka w km 0+000-11+570, 16+000-17+300 m. Żurawiczki, Łapajówka, Pełnatycze, Zarzecze, Tyniowice, Cząstkowice gm. Zarzecze, Roźwienica
2017-06-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Przykopa w km 4+450-16+925 w m. Gorzyce, Jagiełła, Ujezna, Mirocin, Wierzbna, gm. Tryńcza, Przeworsk, Pawłosiów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.