eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
2016-02-19
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - pot. Nowa Rudzinka w km 0+000-5+207 w m-ci Bzianka, Milcza, gm. Rymanów oraz wały p. powodziowe potoku Nowa Rudzinkaprawy w km 0+000-1+784 i lewy w km 0+000-3+050 m. Bzianka, Milcza, gm. Rymanów, powiat krośnieński oraz wał prawy w km 1+784-2+381 w m. Besko, gm. Besko, powiat sanocki/ - zadanie OS.502.4K/2016
2016-02-11
2016-02-19
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - pot. Młynówka (Przybówka) w km 0+903-5+340 w m-ci Przybówka-Bajdy, gm. Wojaszówka/ - zad. OS.502.5K.2016
2016-02-11
2016-02-19
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - Polder Flora w m-ci Klimkówka, gm. Rymanów - zadanie nr OS.502.2K/2016
2016-02-05
2016-02-15
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - wały p. powodziowe rzeki Wisłokprawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473 w m. Trześniów, Jasionów, Wzdów - gm. Haczów, m. Bzianka gm. Rymanów, m. Besko, gm. Besko
2016-01-29
2016-02-19
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50 + 500 - 57 + 800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-27
2016-02-04
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych /Wycinka drzew na ciekach podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno - etap I/- zadanie OS.502.1K.2016
2016-01-26
2016-02-10
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew i krzewów w stopie prawego wału rzeki Wisła- sekcja IV w km 6+145 - 13 +197 oraz karczowanie pni na terenie powiatu tarnobrzeskiego grodzkiego
2015-12-01
2015-12-09
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych PZMiUW w Rzeszowie oraz Oddziałów i Inspektoratów
2015-11-17
2015-12-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont nawierzchni drogi przywałowej - lewy wał Wisłoki w km 21+017 - 21+807 tj. 790mb w m. Podleszany, Książnice, gmina Mielec
2015-11-17
2015-12-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Uzupełnienie ubytków kamienia w drodze przywałowej przy prawym wale rzeki San w km 29+910-31+684 w m. Zasanie miasto Stalowa Wola i m. Pysznica gm. Pysznica
2015-11-17
2015-12-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa nawierzchni drogi przywałowej - P wał Wisły s.VI w km 0+892- 2+350, P wał rzeki Babulówki w km 0+000 - 0+395 - 1853 mb gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2015-11-17
2015-12-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont nawierzchni drogi przywałowej - prawy wał Wisły w km 14+416 - 15+000 tj. 584 mb, w m. Otałęż, gm. Czermin.
2015-11-10
2015-11-18
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawa sprzętu komputerowego dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
2015-11-10
2015-11-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług pocztowych dla PZMiUW w Rzeszowie.
2015-11-04
2015-11-12
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na ciekach podstawowych na terenie powiatu krośnieńskiego ziemskiego i grodzkiego - etap II- zadanie OS.502.36K.2015
2015-11-03
2015-11-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa drogi serwisowej - P wał Wisły s.VII w 5+046 - 6+010 - 964 mb w m. Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2015-10-29
2015-11-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa drogi serwisowej - P wał Babulówki w km 0+616 - 1+563 - 962 mb w m. Baranów Sandomierski gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski.
2015-10-29
2015-11-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji podstawowych potoku Sowina w km 0+500-6+500 w miejscowości Twierdza, Lubla, Gm. Frysztak zadanie nr OS.502.21J.2015
2015-10-29
2015-11-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9.
2015-10-28
2015-11-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Szufnarówka w km 0 +181-1+681, 2+460-2+505, 4+080-4+100 w miejscowościach Wiśniowa, Szufnarowa , gm. Wiśniowa - zadanie nr OS.502.17J.2015
2015-10-28
2015-11-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Gwoźnica w km 8+970-9+000; 9+178-9+200 w miejscowości Baryczka, Gm. Niebylec - zad. nr OS.502.23J.2015
2015-10-28
2015-11-13
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Przegląd pomp na przepompowni wody w Szafranowie 2 szt. gm. Czermin i Woli Wadowskiej 1 szt. gm. Wadowice Górne
2015-10-28
2015-11-13
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie przeglądu okresowego z wymianą oleju w pompach zatapialnych 2 szt. 30PZ-19, 50PZ-19 na przepompowni wody w Gorzycach
2015-10-23
2015-11-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie i montaż 8 sztuk zamknięć klap śluz wałowych - wykonanie samego zamknięcia klapy dolegającej do kołnierza z zabezpieczeniem antykorozyjnym Potok Przyrwa wał P w km 0+859 fi 80,w km 0+943 fi 75, wał L w km 0+885 fi 70, rzeka Trześniówka wał L w km 21+148 fi 60, wał P w km 31+813 fi 70, rzeka Żupawka - Dąbrówka wał P w km 2+332 klapa fi 100, rzeka Żupawka wał P w km 2+647 fi 100, rzeka Mokrzyszówka wał L w km 5+849 fi 70 o grubości 0,8 cm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. powiat Tarnobrzeg - Ziemski województwo podkarpackie.
2015-10-23
2015-11-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja śluz wałowych z zamknięciem nożowym P wał Łęgu w km 0+000, 0+967, 2+089, 5+901, P wał Wisły s.II w km 2+179 gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-05
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług pocztowych dla PZMiUW w Rzeszowie.
2016-01-04
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych PZMiUW w Rzeszowie oraz Oddziałów i Inspektoratów.
2015-12-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont budynku pompowni Zabrnie - m. Zabrnie gmina Grębów powiat Tarnobrzeg (umowa nr 117/OT/2015 z dnia 10.11.2015r.) roboty dodatkowe polegające na wymianie rynien, rur spustowych
2015-12-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont nawierzchni drogi przywałowej - lewy wał Wisłoki w km 21+017 - 21+807 tj. 790mb w m. Podleszany, Książnice, gmina Mielec (Umowa nr 119/OT/2015 z dnia 07.12.2015r.) Roboty uzupełniające polegające na remoncie nawierzchni drogi przywałowej w km 21+807-21-989 tj. 182mb
2015-12-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont nawierzchni drogi przywałowej - prawy wał Wisły w km 14+416 - 15+000 tj. 584 mb, w m. Otałęż, gm. Czermin (Umowa nr 122/OT/2015 z dnia 07.12.2015r.) Roboty uzupełniające polegające na remoncie nawierzchni drogi przywałowej w km 14+27-14+416 tj. 146mb
2015-12-17
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9
2015-12-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawa sprzętu komputerowego dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
2015-12-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadania p.n.Wykonanie robót budowlanych związanych z budową umocnień potoku Olszynka w km 1+440-1+685 w miejscowości Siepietnica w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 do 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 do 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, pow. jasielski, woj. podkarpackie (Umowa nr 155.IM.2015 z dnia 16.11.2015 r.) robót uzupełniających polegających na likwidacji ubytków terenowych w obrębie wykonywanych umocnień potoku Olszynka w m. Siepietnica.
2015-12-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadania p. n.Wykonanie robót budowlanych związanych z budową umocnień potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany w ramach zadania inwestycyjnego pn.Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 do 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 do 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie (Umowa nr 107.IM.2015 z dnia 14.10.2015 r.) robót uzupełniających polegających na likwidacji ubytków terenowych w obrębie wykonywanych umocnień potoku Olszynka w m. Święcany
2015-12-08
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Uzupełnienie ubytków kamienia w drodze przywałowej przy prawym wale rzeki San w km 29+910-31+684 w m. Zasanie miasto Stalowa Wola i m. Pysznica gm. Pysznica
2015-12-08
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa nawierzchni drogi przywałowej - P wał Wisły s.VI w km 0+892- 2+350, P wał rzeki Babulówki w km 0+000 - 0+395 - 1853 mb gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2015-12-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont nawierzchni drogi przywałowej - lewy wał Wisłoki w km 21+017 - 21+807 tj. 790mb w m. Podleszany, Książnice, gmina Mielec
2015-12-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont nawierzchni drogi przywałowej - prawy wał Wisły w km 14+416 - 15+000 tj. 584 mb, w m. Otałęż, gm. Czermin.
2015-12-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonanie w ramach zadaniaKonserwacja potoku Czarna w km 0+420-0+990 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzebownisko, w km 8+900-9+400 w m. Rudna Mała - gmina Głogów Małopolski, w km 11+700-14+500 w m, Mrowla, Świlcza - gmina Świlcza, w km 16+900-19+156 w m. Bratkowice, Trzciana, Dąbrowa - gmina Świlcza (umowa nr 193.EM.2015 z dnia 03.11.2015 r.) robót dodatkowych polegających na rozbiórce i usunięciu zatorów, przetamowań i tam bobrowych z koryta potoku Czarna w km 11+700-19+156.
2015-12-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa drogi serwisowej - P wał Wisły s.VII w 5+046 - 6+010 - 964 mb w m. Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2015-11-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadania p. n.Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym bez nazwy nr ewid. 2138/2 w km 0+190 - 0+330 w m. Chechły, gm. Ropczyce (umowa nr 145.EM.2015 z dnia 23.10.2015 r.) robót uzupełniających polegających na ubezpieczeniu skarp cieku wodnego.
2015-11-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadania p. n.Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kosinka w km 2+141-2+780 w m-ci Kosina (umowa nr 136.EM.2015 z dnia 23.10.2015 r.) robót uzupełniających polegających na usuwaniu szkód powodziowych na potoku Kosinka w km 2+780-2+910 na długości 130 m w m-ci Kosina, gm. Kosina.
2015-11-25
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Rudnia w km 16+172-22+845 w m-ci Kamień, gm. Kamień, pow. Rzeszów
2015-11-25
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na ciekach podstawowych na terenie powiatu krośnieńskiego ziemskiego i grodzkiego - etap II- zadanie OS.502.36K.2015
2015-11-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadania p. n.Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym bez nazwy nr ewid. 2138/2 w km 0+190 - 0+330 w m. Chechły, gm. Ropczyce (umowa nr 145.EM.2015 z dnia 23.10.2015 r.) robót dodatkowych polegających na ubezpieczeniu dna cieku wodnego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.