eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-17
2015-12-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont nawierzchni drogi przywałowej - lewy wał Wisłoki w km 21+017 - 21+807 tj. 790mb w m. Podleszany, Książnice, gmina Mielec
2015-11-17
2015-12-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Uzupełnienie ubytków kamienia w drodze przywałowej przy prawym wale rzeki San w km 29+910-31+684 w m. Zasanie miasto Stalowa Wola i m. Pysznica gm. Pysznica
2015-11-17
2015-12-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa nawierzchni drogi przywałowej - P wał Wisły s.VI w km 0+892- 2+350, P wał rzeki Babulówki w km 0+000 - 0+395 - 1853 mb gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2015-11-17
2015-12-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont nawierzchni drogi przywałowej - prawy wał Wisły w km 14+416 - 15+000 tj. 584 mb, w m. Otałęż, gm. Czermin.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-10
2015-11-18
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dostawa sprzętu komputerowego dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
2015-11-10
2015-11-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług pocztowych dla PZMiUW w Rzeszowie.
2015-11-04
2015-11-12
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na ciekach podstawowych na terenie powiatu krośnieńskiego ziemskiego i grodzkiego - etap II- zadanie OS.502.36K.2015
2015-11-03
2015-11-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa drogi serwisowej - P wał Wisły s.VII w 5+046 - 6+010 - 964 mb w m. Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski
2015-10-29
2015-11-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa drogi serwisowej - P wał Babulówki w km 0+616 - 1+563 - 962 mb w m. Baranów Sandomierski gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski.
2015-10-29
2015-11-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji podstawowych potoku Sowina w km 0+500-6+500 w miejscowości Twierdza, Lubla, Gm. Frysztak zadanie nr OS.502.21J.2015
2015-10-29
2015-11-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9.
2015-10-28
2015-11-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Szufnarówka w km 0 +181-1+681, 2+460-2+505, 4+080-4+100 w miejscowościach Wiśniowa, Szufnarowa , gm. Wiśniowa - zadanie nr OS.502.17J.2015
2015-10-28
2015-11-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Gwoźnica w km 8+970-9+000; 9+178-9+200 w miejscowości Baryczka, Gm. Niebylec - zad. nr OS.502.23J.2015
2015-10-28
2015-11-13
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Przegląd pomp na przepompowni wody w Szafranowie 2 szt. gm. Czermin i Woli Wadowskiej 1 szt. gm. Wadowice Górne
2015-10-28
2015-11-13
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie przeglądu okresowego z wymianą oleju w pompach zatapialnych 2 szt. 30PZ-19, 50PZ-19 na przepompowni wody w Gorzycach
2015-10-23
2015-11-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie i montaż 8 sztuk zamknięć klap śluz wałowych - wykonanie samego zamknięcia klapy dolegającej do kołnierza z zabezpieczeniem antykorozyjnym Potok Przyrwa wał P w km 0+859 fi 80,w km 0+943 fi 75, wał L w km 0+885 fi 70, rzeka Trześniówka wał L w km 21+148 fi 60, wał P w km 31+813 fi 70, rzeka Żupawka - Dąbrówka wał P w km 2+332 klapa fi 100, rzeka Żupawka wał P w km 2+647 fi 100, rzeka Mokrzyszówka wał L w km 5+849 fi 70 o grubości 0,8 cm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. powiat Tarnobrzeg - Ziemski województwo podkarpackie.
2015-10-23
2015-11-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja śluz wałowych z zamknięciem nożowym P wał Łęgu w km 0+000, 0+967, 2+089, 5+901, P wał Wisły s.II w km 2+179 gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski.
2015-10-23
2015-11-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Likwidacja kolein na L+P wale rzeki Trześniówki L w km 19+140 - 19+557, P w km 19+416 - 19+850 - 851 mb w m. Chmielów, gm. Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski
2015-10-22
2015-10-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na ciekach podstawowych na terenie powiatu krośnieńskiego ziemskiego i grodzkiego - etap I- zadanie OS.502.35K.2015
2015-10-22
2015-11-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont przepompowni Wola Wadowska i Szafranów gm. Wadowice Górne i Czermin
2015-10-22
2015-11-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Remont budynku pompowni Zabrnie - m. Zabrnie gmina Grębów powiat Tarnobrzeg
2015-10-21
2015-10-29
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - rzeka Stary Breń w km 19+968 - 26+768 tj. 6 800 mb w m. Szafranów, Ziempniów, Breń Osuchowski, Kawęczyn gm. Czermin
2015-10-21
2015-10-29
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - potok Orlisko w km 6+800 - 8+700 - 1900 mb w m. Gorzyce, Orlisko, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski
2015-10-16
2015-10-29
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Złoty Potok w km 0+000 - 6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa - II koszenie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Gwoźnica w km 8+970-9+000; 9+178-9+200 w miejscowości Baryczka, Gm. Niebylec - zad. nr OS.502.23J.2015
2015-11-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Wsiowa w km 0+700-3+940 w m. Golemki i Borowa gm. Czarna
2015-11-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach umowy na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych wraz ze składnikami budowlanymi i roślinnymi oraz określenie wartości odszkodowania dla użytkowników wieczystych działek przeznaczonych do realizacji zadania pn.Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500 - 57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie (umowa nr 34.IT.2015 z 29.05.2015 r.) zamówienia uzupełniającego obejmującego określenie wartości składników budowlanych i roślinnych w ...
2015-11-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót dodatkowych polegających na wywozie odpadów zgromadzonych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościachZawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, woj. podkarpackie- etap II (umowa nr 48.IM.2015 z dnia 24.07.2015 r.).
2015-11-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót budowlanych związanych z budową umocnień potoku Olszynka w km 1+440 - 1+685 w miejscowości Siepietnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5 + 300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1 + 300 do 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie
2015-11-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji podstawowych potoku Sowina w km 0+500-6+500 w miejscowości Twierdza, Lubla, Gm. Frysztak zadanie nr OS.502.21J.2015
2015-11-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok /Szufnarówka/ w km 0 +181-1+681, 2+460-2+505, 4+080-4+100 w miejscowościach Wiśniowa, Szufnarowa , gm. Wiśniowa - zadanie nr OS.502.17J.2015
2015-11-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadania p. n.Usuwanie szkód powodziowych na potoku Niedźwiadka w km 1+300 - 2+100, km 3+100 - 4+100, km 4+600 - 5+400, km 5+800 - 6+600 w m. Niedźwiada, gm. Ropczyce (umowa nr 137.EM.2015 z dnia 20.10.2015 r.) robót uzupełniających polegających na zasypaniu wyrwy brzegowej i ubezpieczeniu brzegu.
2015-11-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Słotowski w km 0+800-2+900 w m. Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, gm. Pilzno.
2015-11-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zabudowa wyrw na potoku Słony w km 2+770-2+870, km 6+100-6+200 w m. Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka.
2015-11-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Naprawa drogi serwisowej - P wał Babulówki w km 0+616 - 1+563 - 962 mb w m. Baranów Sandomierski gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski.
2015-11-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaKonserwacja potoku Budzisz w km 0+200 - 8+550 w m. Kędzierz, Pustynia, Dębica wraz z wałem przeciwpowodziowym
2015-11-17
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Dąbrówka w km 7+565-13+785 w miejscowościachPrzeryty Bór, Żarówka, Stara Jastrząbka, Podlesie Jastrzębskie.
2015-11-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Udrożnienie i zabudowa wyrw na potoku Dulcza w km 0+550-0+600, 4+240-4+300, 5+350-5+450, 8+260-8+340, 10+200-10+260, 13+200-13+300, 14+650-14+700 w m. Pilzno, Łęki Dolne, Łęki Górne.
2015-11-17
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaKonserwacja potoku Bystrzyca w km 3+980-4+040 w m. Borek Wielki, km 7+130-7+150 w m. Wolica Piaskowa, gm. Sędziszów Młp., km 13+300-21+800 w m. Sielec, Iwierzyce, Wiercany, Olimpów, km 23+200-23+260 w m. Wiśniowa, gm. Iwierzyce
2015-11-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaRemont koryta potoku Słotowskiego w km 3+080-3+220, km 5+400-5+440 w m. Strzegocice i Słotowa gm. Pilzno
2015-11-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadania p. n.Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łowisko w km 1+730-2+280 w m-ci Wola Zarczycka (umowa nr 117.EM.2015 z dnia 05.10.2015 r.) robót dodatkowych polegających na usuwaniu nieczystości i zasypaniu ubytków ziemią.
2015-11-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja koryta potoku Nagoszanka w km 0+245-1+240, 1+770-4+130 w m. Korzeniów, Nagoszyn, gm. Żyraków
2015-11-16
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie i montaż 8 sztuk zamknięć klap śluz wałowych - wykonanie samego zamknięcia klapy dolegającej do kołnierza z zabezpieczeniem antykorozyjnym Potok Przyrwa wał P w km 0+859 fi 80,w km 0+943 fi 75, wał L w km 0+885 fi 70, rzeka Trześniówka wał L w km 21+148 fi 60, wał P w km 31+813 fi 70, rzeka Żupawka - Dąbrówka wał P w km 2+332 klapa fi 100, rzeka Żupawka wał P w km 2+647 fi 100, rzeka Mokrzyszówka wał L w km 5+849 fi 70 o grubości 0,8 cm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. powiat Tarnobrzeg - Ziemski województwo podkarpackie.
2015-11-16
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja śluz wałowych z zamknięciem nożowym P wał Łęgu w km 0+000, 0+967, 2+089, 5+901, P wał Wisły s.II w km 2+179 gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.