eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie cieku Jaruga (wody pozostałe) w km 0+000-5+140 w m. Bieliniec i Glinianka gm. Ulanów
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Brzezina w km 0+000-7+062 w m. Kusze, Hucisko, Ryczki gm. Harasiuki
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Jamnica w km 0+000-5+569, 10+636-13+237, 16+311-20+992 w m. Wadowice Dolne - Izbiska, gm. Wadowice Górne w m. Dulcza Wielka - Żarówka, gm. Radomyśl Wielki
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Łukawiec w km 0+000 - 13+315 w m. Borowa, Pławo, Orłów, Wola Pławska gm. Borowa, w m. Czermin, Trzciana gm. Czermin, w m. Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec.
2016-10-25
2016-11-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Kolbuszowa w dolinie potoku Górnianka".
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Rów w km 15+226 - 16+947 tj. 1 721 mb w m. Mielec - Mościska gm. Miasto Mielec
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Partyński w km 0+000 - 7+990 tj. 7 990 mb w m. Zgórsko, Partynia, Radomyśl W., Ruda, Radomyśl W. (Wólka D.), Dąbie gm. Radomyśl W.
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Chorzelowski w km 15+660 - 19+282 i 19+899 - 21+122 tj. 4 845 mb w m. Chorzelów gm. Mielec i Miasto Mielec
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód -Potok Stara Wiśnia w km 0+000-14+345 w m. Breń Osuchowski - Trzciana gm. Czermin, m. Wola Mielecka, Rydzów gm. Mielec, m. Grzybów gm. Wadowice G.
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Kanał Wadowicki w km 0+000 - 3+947 w m. Wadowice Dolne, Wadowice Górne, gm. Wadowice Górne
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Tuszymka Duża w km 32+435 - 36+499 w m. Przedbórz, Bukowiec, Kolbuszowa Górna gm. Kolbuszowa
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Dymitrowsko-Młodochowski w km 2+190 - 4+515 i 4+937 - 15+145 tj. 12 533 mb w m. Domacyny, Wojków, Padew N., Kębłów gm. Padew Narodowa, w m. Krzemienica, Młodochów gm. Gawłuszowice
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Zgórsko w km 15+443 - 17+650 w m. Ruda, gm. Radomyśl Wielki tj. 2 207 mb
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Turka w km 1+040 - 1+340, 3+950 - 5+700, 6+108 - 7+108, 8+167 - 9+227 tj4110 mb w m. Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury gm. Raniżów
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie oceny pięcioletniej stanu technicznego jazu żelbetowego na terenie działalności Inspektoratu Mielec, na potoku Ruda w km 0+823 , w miejscowości Rzemień gm. Przecław
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały Starego Brnia L+P - 14623 mb w m. Ostrówek - Gawłuszowice gm. Gawłuszowice, Gliny Małe - Sadkowa Góra gm. Borowa
2016-10-18
2016-11-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie i montaż krat na przepuście wałowym na prawym wale rzeki Wisła w km 6+203 (ujście rzeki Strachodzka)
2016-10-18
2016-11-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Łęgowisko w km 0+000-7+570 w m. Korabina, Gwoździec gm. Bojanów
2016-10-18
2016-11-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Łukawica w km 0+000-8+500 w m. Rzeczyca Długa gm. Radomyśl nad Sanem
2016-10-18
2016-11-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie rzeki Pyszanka w km 0+000-1+864 i 2+291-12+292 w m. Pysznica, gm. Pysznica

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-17
2016-10-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Rzochowski Główny w km 1+470 - 3+500 tj. 2 030 mb, w m. Rzemień, gm. Przecław.
2016-10-17
2016-10-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa (drugie koszenie)
2016-10-17
2016-10-25
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - rzeka Stary Breń w km 2+974 - 26+768 tj. 23 459 mb w m. Sadkowa Góra, Gliny Małe, Borowa, Łysakówek gm. Borowa, w m. Łysaków, Czermin, Szafranów, Ziempniów, Breń Osuch. gm. Czermin, w m. Kawęczyn gm. Wadowice Górne
2016-10-17
2016-10-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały potoku Zgórsko s.2 L+P - 6450 mb, w m. Podborze, Ruda gm. Radomyśl Wielki, pow. Mielec
2016-10-17
2016-10-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały Starego Brnia L+P - 14 008 mb w m. Gliny Małe, Sadkowa Góra, Łysakówek gm. Borowa, m. Łysaków, Czermin gm. Czermin, pow. Mielec
2016-10-17
2016-10-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały Jamnicy L+P, prawy wał Wadowickiego i wały Upustu L+P - 15 686 mb, m. Wadowice Dolne, Kosówka, Wola Wadowska, Wierzchowiny gm. Wadowice Górne, pow. Mielec
2016-10-11
2016-10-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn.Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug - etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowościRzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
2016-10-10
2016-10-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Chorzelowski w km 0+000 - 15+660 w m. Zaduszki-Krzemienica - Borki Niźińskie - Chrząstów - Chorzelów gm. Padew N, Gawłuszowice, Tuszów N. Mielec
2016-10-10
2016-10-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Jamnica w km 0+000-5+569, 10+636-13+237, 16+311-20+992 w m. Wadowice Dolne - Izbiska, gm. Wadowice Górne w m. Dulcza Wielka - Żarówka, gm. Radomyśl Wielki
2016-10-10
2016-10-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - rzeka Babulówka w km 9+417 - 22+901 tj. 13 484 mb w m. Wojków, Padew N., Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule gm. Padew N., Józefów, Pluty, Czajkowa gm. Tuszów Narodowy
2016-10-10
2016-10-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Kanał A w km 0+000 - 1+734 i Kanał A1 w km 0+000 - 0+640 tj. 2 374 mb w m. Wola Wadowska, Wierzchowiny, Wadowice D. gm. Wadowice Górne.
2016-10-10
2016-10-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Łukawiec w km 0+000 - 13+315 w m. Borowa, Pławo, Orłów, Wola Pławska gm. Borowa, w m. Czermin, Trzciana gm. Czermin, w m. Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec.
2016-10-10
2016-10-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Murynia w km 1+315 - 5+774, 9+499 - 10+613 i 12+875 - 14+834 w m. Krzątka, Rusinów, Brzostowa G., Majdan Królewski, gm. Majdan Królewski
2016-10-10
2016-10-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Rybnica Stara w km 0+000 - 5+234 w m. Ziempniów, Zabrnie Wampierzowskie, gm. Czermin i Wadowice Górne
2016-10-10
2016-10-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - rzeka Nowy Breń w km 8+020-11+607 tj.3587 mb w m. Zabrnie Wampierzowskie, gm. Wadowice Górne
2016-10-10
2016-10-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Ropy w km 5+050-7+170 w miejscowości Osobnica" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
2016-10-07
2016-10-21
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na ciekach podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno - etap II
2016-10-07
2016-10-24
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na potoku Malinianka w m. Łukowa, Jelna, gm. Nowa Sarzyna oraz Przychojec, gm. Leżajsk
2016-10-07
2016-10-24
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaUsuwanie szkód powodziowych na potoku Sawa w km 20+050-20+100 w m-ci Albigowa, gm. Łańcut oraz w km 21+470-21+520 w m-ci Handzlówka, gm. Łańcut
2016-10-07
2016-10-24
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Grodziszczanka w km 0+000-14+611 w m-ci Chodaczów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne oraz Wolka Grodziska, gm. Grodzisko Dolne.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-10
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja na potoku Wielopolka w km 27+720 - 29+300, km 42+498 - 48+841, km 49+900 - 54+685, w m. Ropczyce, Łączki Kucharskie gm. Ropczyce, Broniszów, Glinik, Wielopole Skrzyńskie, Nawsie gm. Wielopole Skrzyńskie.
2016-09-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Wsiowa w km 0+900-4+335,km 7+440-8+880 w m. Golemki, Borowa, Jaźwiny, gm. Czarna.
2016-09-28
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Budzisz w km 0+200-8+500 wraz z wałem p. powodziowym w m. Kędzierz, Pustynia, Dębica, gm. Dębica.
2016-09-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Bystrzyca w km7+100-7+170, w m. Wolica Piaskowa, w km12+201-21+781 w m. Sędziszów Młp., Sielec, Iwierzyce, Wiercany, Olimpów, w km22+080-22+165 w m. Wiśniowa, w km 23+805-23+855, w m. Bystrzyca.
2016-09-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Malanka w km 0+000 - 2+001 w m. Niedźwiada, Mała gm. Ropczyce, Glinik gm. Wielopole Skrzyńskie oraz usuwanie szkód powodziowych w km 2+150 - 2+250 w m. Niedźwiada, km 2+850 - 3+050, km 4+450 - 4+550 w m. Mała, gm. Ropczyce.
2016-09-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Gogołówka w km 0+000-1+850 oraz odcinkowe umocnienie w obrębie posesji mieszkalnych w km 1+125-1+180 w m. Klecie i Brzostek, gm. Brzostek.
2016-09-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja oraz zabudowa wyrw na potoku Słotowski w km 0+600 - 2+930, km 4+900-5+400 w m. Jaworze Górne, Strzegocice, Słotowa gm. Pilzno.
2016-09-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Udrożnienie i konserwacja potoku Liwek w km 0+000 - 1+100 w m. Wielopole Skrzyńskie.
2016-09-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja koryta potoku Nagoszanka w km 0+245-1+240, km 1+770-4+130, km 5+000-8+000 w m. Korzeniów, Nagoszyn, gm. Żyraków.
2016-09-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Kozi w km 0+815 - 5+918 w m. Skrzyszów, Ostrów, Kozodrza gm. Ostrów.
2016-09-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Bratkowski w km 1+070 - 9+855 w m. Wolica Piaskowa, Krzywa, Czarna Sędziszowska, gm. Sędziszów Młp.
2016-09-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Tyśmionki w km 0+000-6+986 w miejscowości Osiek Jasielski, Czekaj, Samoklęski, Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski
2016-09-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Glinik w km 0+000-8+231 w m. Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny. gm. Frysztak - zadanie nr OS.502.18J.2016
2016-09-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Sowina km 0+000 - 6+500 w m. Twierdza, Lubla
2016-09-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Stobnica w km 0+000-18+471 w m. Strzyżów, Godowa, Żyznów
2016-09-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Dąbrówka w km 7+565 - 13+785 w m. Przeryty Bór, Żarówka, Stara Jastrząbka, Podlesie Jastrzębskie, gm. Czarna.
2016-09-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Dziki w km 0+000 - 0+870 i w km 3+670 - 3+946 w m. Żarówka, Stara Jastrząbka, gm. Czarna.
2016-09-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Słony w km 0+000-1+770 oraz odcinkowa zabudowa wyrw brzegowych w km 2+900-2+950 i 3+240-3+320 w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie, gm. Brzostek.
2016-09-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i remont istniejącego ubezpieczenia koryta potoku Nosowski w km 1+420 - 3+200 w m. Nosówka, gm. Boguchwała
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych II koszenie wałów p. powodziowych rzeki Wisłokprawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473 w m. Trześniów, Jasionów, Wzdów- gm. Haczów, m. Bzianka gm. Rymanów, m. Besko, gm. Besko

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.