eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-02
2015-09-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kraczkowski w km 0+930-0+990 w m-ci Wysoka Łańcucka
2015-09-02
2015-09-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Zawadka oraz remont istniejących umocnień w km 7+360-7+460, km 8+050-8+150, km 10+700-10+800, km 11+500-11+600, km 11+880-11+920 w m. Zawada i Stobierna gm. Dębica.
2015-09-02
2015-09-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja wraz z zabudową wyrwy na potoku Krwawica w km 0+000-2+716 m. Narol i Lipie gm. Narol.
2015-09-01
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Gnojnica w km 0+000 - 0+800 w m. Sędziszów Młp., km 2+680 - 2+780 w m. Góra Ropczycka, gm. Sędziszów Młp.
2015-09-01
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Niedźwiadka w km 0+000 - 1+747 w m. Niedźwiada, gm. Ropczyce
2015-08-28
2015-09-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.Babulówka- rozbudowa obwałowańlewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
2015-08-28
2015-09-14
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na ciekach podstawowych -zabudowa wyrwy na pot. Morwawa w km 11+910-11+925 w m-ci Klimkówka, gm. Rymanów -zadanie OS502.29K.2015
2015-08-28
2015-09-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków należących do wód pozostałych - potok bez nazwy w km 1+170-1+370, dz. nr ewid. 2612 w m-ci Równe, gmina Dukla- zadanie OS.502.31K/2015
2015-08-28
2015-09-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych -potok Lubatówka w km 0+102-0+367 w m. Krośnie obręb Śródmieście, gm. Krosno - zadanie OS.502.32K/2015
2015-08-28
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych II koszenie wałów potoku Siedliczka Południowalewy w km 0+000-1+400, prawy w km 0+000-1+500 wraz z koszeniem wałów cofkowych rowu Smoleń Wielki w m. Zarszyn, Długie, Nowosielce - gm. Zarszyn
2015-08-28
2015-09-07
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie 5-cio letnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie InspektoratówSanok, Krosno, Mielec, Dębica.
2015-08-27
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych II koszenie wałów p. powodziowych w obszarze chronionym nr 7Zmienniczka L+P0+000 - 3+150, Kurowy P0+000 - 1+100, L0+000 - 1+200, Głęboki L+P0+000 - 1+340, Garłowiec L0+000 - 0+500, Graniczny L+P0+000 - 1+200, Zawisłocze L0+000 - 1+300, Siedliczka Północna L0+000 - 3+300, P0+000 - 2+043 w m. Trześniów, Jasionów, Buków, Wzdów - gm. Haczów, m. Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Zarszyn - gm. Zarszyn, m. Besko - gm. Besko
2015-08-27
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - wycinka drzew na potoku Rosielna w km 5+067 - 5+788, 6+948 - 7+101 w m. Jasienica Rosielna, Wola Jasienicka - gm. Jasienica Rosielna
2015-08-25
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Markówka w km 9+850 - 11+930 w m-ci Markowa, gm. Markowa
2015-08-25
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Grodziszczanka w km 0+000-14+611 w m-ci Chodaczów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne oraz Wólka Grodziska, gm. Grodzisko Dolne
2015-08-24
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych potok Rossawa w km 0+000-1+600, 3+691-6+400 w m. Strachocina - gm. Sanok
2015-08-24
2015-09-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych potok Jabłonka w km 0+711 - 0+741, 2+517 - 2+757, 6+253 - 6+326, 6+356 - 6+885 w m. Jabłonica Polska, Malinówka - gm. Haczów
2015-08-20
2015-09-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kosinka w km 2+141-2+780 w m-ci Kosina.
2015-08-20
2015-09-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łowisko w km 1+730-2+280 w m-ci Wola Zarczycka.
2015-08-20
2015-09-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót budowlanych związanych z budową umocnień potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany w ramach zadania inwestycyjnego pn.Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 do 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 do 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-20
2015-08-28
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Młynówka Przewrotne km 1+800-7+900 m. Przewrotne gm. Głogów Młp.
2015-08-19
2015-09-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Strzyganka w km 0+352-8+452 w m. Gniewczyna Łańcucka, Gorliczyna, Grzęska, Nowosielce, gm. Tryńcza , Przeworsk.
2015-08-19
2015-09-03
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Sawa w km 0+000-0+432, 1+260-1+500, 2+150-3+035 i 8+600-8+960 w m-ci Wola Dalsza, Dębina, Głuchów i Sonina, gm. Białobrzegi i Łańcut.
2015-08-19
2015-09-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i udrożnienie potoku Kosinka w km 0+000-0+320, 1+274-2+141, 2+780-4+170 i 10+016-12+721 w m-ci Białobrzegi, Kosina, Markowa, gm. Białobrzegi, Łańcut, Markowa
2015-08-19
2015-09-03
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Stary Wisłok w km 0+000-0+600, km 10+000-12+250 i km 13+800-14+800 w miejscowości Krzemienica gmina Czarna , w miejscowościach Palikówka, Strażów, Krasne gmina Krasne i miejscowości Łąka gmina Trzebownisko oraz Odnogi Starego Wisłoka w km 0+000-3+415 w miejscowości Krasne, gmina Krasne i km 3+415-5+355 w m. Rzeszów
2015-08-19
2015-09-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Szewnia-Miłka w km 0+400+21+940 w m. Osada Leżachów , Kostków, Wólka Pełkińska, Pełkinie, m. Jarosław, Pawłosiów gm. Jarosław, Pawłosiów, m Jarosław
2015-08-19
2015-08-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych II Koszenie wałów p. powodziowych rzeki Wisłokprawy w km 0+000-6+172, lewy w km 0+000-6+473 w m. Trześniów, Jasionów, Wzdów - gm. Haczów, powiat brzozowski, m. Bzianka - gm. Rymanów, powiat krośnieński, m. Besko - gm. Besko, powiat sanocki
2015-08-19
2015-08-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych II Koszenie wałów p. powodziowych potoku Pielnicalewy w km 0+000-6+700, prawy w km 0+000-6+380 w m. Trześniów, Jasionów, Wzdów - gm. Haczów, w m. Besko - gm. Besko, w m. Jaćmierz, Posada Jaćmierz, Zarszyn - gm. Zarszyn
2015-08-13
2015-08-28
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja wraz z zabudową wyrwy na potoku Krwawica w km 0+000-2+716 m. Narol i Lipie gm. Narol.
2015-08-13
2015-08-28
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty konserwacyjne i udrożnieniowe na potoku Granicznym w km 0+000-3+171 oraz 6+251 - 10+363 w m-ci Dębina, gm. Białobrzegi; Kosina i Głuchów, gm. Łańcut oraz Markowa, gm. Markowa
2015-08-13
2015-08-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych- potok Śmierdziączka w km 2+569-3+910 i w km 4+651-5+621 w miejscowości Korczyna, gmina Korczyna- zad. OS.502.22K.2015
2015-08-13
2015-08-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych- pot. Chlebianka w km 2+352-2+412 i w km 9+549-10+489, m. Chlebna, Kopytowa, gm. Jedlicze, Chorkówka zad. OS.502.25K.2015
2015-08-13
2015-08-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych- pot. Bierska w km 0+000-0+480 i w km 0+702-2+702 w miejscowości Odrzykoń, gm. Wojaszówka - zad. OS.502. 24K.2015
2015-08-13
2015-08-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Terliczka w km 0+000 - 9+461 w miejscowościach Czarna gmina Czarna, Łukawiec i Łąka gmina Trzebownisko, Palikówka gmina Krasne
2015-08-13
2015-08-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Osina km 0+000-3+868 w miejscowościachRudna Mała, Lipie-gmina Głogów Małopolski, Mrowla-gmina Świlcza oraz w km 4+660-5+900 w miejscowości Bratkowice-gmina Świlcza
2015-08-13
2015-08-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Szlachcianka w km 0+000-6+775 w miejscowościach Rogoźnica, Wola Cicha, Głogów Małopolski, gmina Głogów Małopolski
2015-08-13
2015-08-28
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Udrożnienie cieku naturalnego Rokietniczanka (wody pozostałe) w km 1+300-3+300 m. Zamiechów gm. Chłopice
2015-08-12
2015-08-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i wykonanie stałego utrzymania zbiorników wodnych na potoku Tuszymka Duża w km 19+250 w m. Kamionka, gm. Ostrów oraz w km 25+710 w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp.
2015-08-12
2015-08-27
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych- potok Badoń w km 0+100- 2+917 obręb ewidencyjny Suchodół , gm. Krosno oraz w km 2+917- 5+669 i w km 6+249-7+580 w m-ci Łężany, Targowiska gm. Miejsce Piastowe - zadanie OS. 502.23K/2015
2015-08-12
2015-08-27
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków należących do wód pozostałych - potok bez nazwy w km 0+165-0+185, dz. nr ewid. 407 w m-ci Równe, gmina Dukla- zadanie OS.502.28K/2015

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-03
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Terliczka w km 0+000 - 9+461w miejscowościach Czarna gmina Czarna, Łukawiec i Łąka gmina Trzebownisko, Palikówka gmina Krasne
2015-09-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na tzw. wodach pozostałych pot. Kamionka dz. 794/2 w km 0+685-0+725 w m-ci Łączki Jagiellońskie, gmina Wojaszówka- zadanie nr OS.502.8K.2015.
2015-09-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Koncepcja rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka w km od 16+115 do 16+700.
2015-09-01
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja lewego obwałowania rz. Wisłoki w km 53+800-55+600 w m. Zawierzbie i Żyraków
2015-09-01
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych wraz ze składnikami budowlanymi i roślinnymi oraz określenie wartości odszkodowania dla użytkowników wieczystych działek przeznaczonych do realizacji zadania pn. Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie
2015-08-31
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Strug w km 0+000-8+200 w Rzeszowie, gm. M. Rzeszów i w Tyczynie, gm. Tyczyn
2015-08-31
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Gołębiówka w km 0+000-2+536 i Świerkowiec w km 0+000-1+812 w m. Jasionka gm. Trzebownisko
2015-08-28
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Osina km 0+000-3+868 w miejscowościachRudna Mała, Lipie-gmina Głogów Małopolski, Mrowla-gmina Świlcza oraz w km 4+660-5+900 w miejscowości Bratkowice-gmina Świlcza
2015-08-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kraczkowski w km 5+030-6+045 w m-ci Kraczkowa.
2015-08-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - Doprowadzalnik Łęg-Klewiec w km 0+000-6+670 - 6670 mb w m. Krawce, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski.
2015-08-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania pn.Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych do rzeki Mleczki w czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kańczuga na terenie miejscowości Manasterz, gmina Jawornik Polski, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pnZaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.
2015-08-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Przyrwa Nil w km 20+020 - 26+913 tj. 6893 mb w m. Zarębki, Kolbuszowa gm. Kolbuszowa
2015-08-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Górnianka w km 0+000 - 1+494, 2+087 - 3+909 i 4+369 - 6+967 tj. 5914 mb w m. Kolbuszowa, Kupno gm. Kolbuszowa
2015-08-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Świerczówka w km 0+000 - 1+189 i 1+474 - 12+795 tj. 12 510 mb w m. Zarębki - Nowa Wieś, gm. Kolbuszowa, m. Siedlanka - Kosowy, gm. Niwiska
2015-08-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Laszkowski w km 0+000-13+390 m. Łazy, Wietlin III, Laszki, Miękisz Stary, Miękisz Nowy gm. Radymno, Laszki
2015-08-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja pot. Świerkowiec w km 1+812 - 9+000 w m. Jasionka i Stobierna.
2015-08-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja zbiornika Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, Terliczka gmina Trzebownisko.
2015-08-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Trzebośnica w km 22+830-34+349 w m-ci Wólka Niedźwiecka, Trzeboś oraz potoku Krzywy w km 0+000-1+252 w m-ci Wólka Niedźwiecka, gm. Sokołów Młp.
2015-08-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód na cieku Świebodna w km 2+830-3+070 m. Świebodna gm. Pruchnik poprzez zabezpieczenie skarp i dna i udrożnienie koryta.
2015-08-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja wraz z remontem ubezpieczenia koryta potoku Markówka w km 4+040-5+630 m. Ostrów gm. Gać

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.