eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
2017-11-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka zatorów na rzekach i potokach na terenie Inspektoratu Sanok ETAP II
2017-10-18
2017-11-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka zatorów, przeszkód i tam bobrowych na ciekach podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-06
2017-10-16
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na ciekach naturalnych podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno - etap II
2017-10-04
2017-10-13
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 5+900" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
2017-10-03
2017-10-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Olszówka w km 5+032 - 8+257 w m. Lipnica gm. Dzikowiec, m. Wola Raniżowska gm. Raniżów
2017-10-03
2017-10-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Rzochowski Główny w km 0+000 - 0+179 i 0+360 - 4+343 ureg. i w km 0+179 - 0+360 nieureg. tj. 4 343 mb, w m. Rzochów miasto Mielec, m. Rzemień gm. Przecław
2017-10-03
2017-10-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Dęba w km 5+930 - 8+288 i 10+812 - 14+082 w m. Dulcza Wielka Janowiec gm. Radomyśl Wielki
2017-10-02
2017-10-12
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych pn.: - "Budowa zbiornika nr 1 na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310" oraz - "Budowa zbiornika nr 2 na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310" w ramach zadania pn. "Budowa trzech suchych zbiorników w Zagorzycach: na Dopływie z Bud, na lewym dopływie Budzisza o ujściu w km 17+310, na prawym dopływie Budzisza o ujściu w km 18+310" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
2017-09-28
2017-10-13
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja koryta potoku Tuszymka Duża w km 28+000-32+435 w m. Czarna Sędziszowska gm. Sędziszów Młp. oraz w km 32+435 - 36+499 w m. Przedbórz, Bukowiec, Kolbuszowa Górna gm. Kolbuszowa.
2017-09-27
2017-10-12
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Kurowy w km 1+100 - 2+000 w m. Jaćmierz - gm. Zarszyn
2017-09-25
2017-10-05
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew na ciekach naturalnych podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno - etap II
2017-09-21
2017-10-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Tarlaka w km 4+750-4+780; 4+860-4+885 i 6+180-6+210 oraz roboty utrzymaniowe w km 5+030-5+163 w m-ci Brzóza Królewska, gm. Leżajsk
2017-09-21
2017-10-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadania: Udrożnienie potoku Stary Wisłok odcinkowo w km 0+600-13+800 w m. Krzemienica gm. Czarna, m. Palikówka, Strażów, gm. Krasne, m. Łąka, gm. Trzebownisko.
2017-09-21
2017-10-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na potoku Kosinka w km 1+274-3+731, 3+740-4+170 oraz 10+016-12+721 w m-ci Białobrzegi, Kosina oraz Markowa, gm. Białobrzegi, Łańcut, Markowa.
2017-09-15
2017-09-26
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Grądzki w km 0+000 - 2+764 w m. Rzemień, Dobrynin gm. Przecław
2017-09-15
2017-09-26
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Kanał Wadowicki w km 0+000 - 3+947 w m. Wadowice Dolne, Wadowice Górne, gm. Wadowice Górne
2017-09-15
2017-09-26
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Chorzelowski w km 15+660 - 19+282 i 19+899 - 21+122 tj. 4 845 mb w m. Chorzelów gm. Mielec i Miasto Mielec
2017-09-15
2017-09-26
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - rzeka Stary Breń w km 2+974 - 19+633 i 19+968 - 26+768 tj. 23 459 mb w m. Sadkowa Góra, Gliny Małe, Borowa, Łysakówek gm. Borowa, w m. Łysaków, Czermin, Szafranów, Ziempniów, Breń Osuch. gm. Czermin, w m. Kawęczyn gm. Wadowice Górne
2017-09-15
2017-09-26
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód -Potok Stara Wiśnia w km 0+000-14+345 w m. Breń Osuchowski - Trzciana gm. Czermin, m. Wola Mielecka, Rydzów gm. Mielec, m. Grzybów gm. Wadowice G.
2017-09-15
2017-09-26
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód- Potok Łukawiec w km 0+000-13+315 w m. Borowa, Pławo, Orłów, Wola Pławska gm. Borowa, w m. Czermin, Trzciana gm. Czermin, w m. Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec.
2017-09-15
2017-10-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Udrożnienie oraz remont ubezpieczenia koryta potoku Dulcza w km 11+820 - 11+920, km 11+940 - 12+040 w m. Łęki Dolne, gm. Pilzno
2017-09-14
2017-09-29
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Szkło w km 17+900-18+100 m. Charytany gm. Laszki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Pielnica w km 16+490 - 16+640 w m. Pielnia - gm. Zarszyn
2017-10-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych -pot. Tabor w km 11+067-19+277 -lokalny remont umocnień na łącznej długości 20 mb w m-ci Wróblik Szlachecki, Posada Górna, gm. Rymanów
2017-10-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wycinka drzew i zakrzaczeń na rzekach i potokach na terenie Inspektoratu Sanok
2017-10-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Zmienniczka w km 3+494-3+881 w m. Wzdów, gm. Haczów
2017-10-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych -zasypanie wyrwy brzegowej na potoku Lubatówka w km 22+852-22+892 w m-ci Lubatowa, gm. Iwonicz-Zdrój
2017-10-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn."Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km rzeki 8+000-10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
2017-10-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Szkło w km 17+900-18+100 m. Charytany gm. Laszki
2017-10-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie zadaniaRoboty utrzymaniowe na potoku Trzebośnica w km 5+400-5+800 i 16+710-17+960 w m. Wola Zarczycka i Nowa Sarzyna, gm. Nowa Sarzyna
2017-10-13
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie nieczystości z koryta potoku Gołębiówka w km 14+440-14+530 w m. Wysoka Głogowska
2017-10-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na potoku Trzybnik w m-ci Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski
2017-10-11
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Potok Turka w km 1+302 - 9+241 tj. 7 939 mb w m. Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury gm. Raniżów.
2017-10-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Kamieniec w km 0+990-3+200 m. Nienadowa gm. Dubiecko.
2017-09-29
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Tyśmionki w km 0+000-6+986 - koszenie w km 0+000-4+797 w m. Osiek Jasielski, Czekaj, Samoklęski, Pielgrzymka
2017-09-29
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych- pot. Czarne Błoto w km 7+152-8+351 w tym remont ubezpieczenia z płytek chodnikowych w km 7+950-8+110 w m-ci Faliszówka, Leśniówka, gm. Chorkówka
2017-09-29
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych -potok Krościenka w km 5+000-5+190 , łącznie na długości 70mb, w m-ci Krasna, gmina Korczyna.
2017-09-29
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych -udrożnienie i zasypanie wyrw brzegowych na potoku Kopytko-Wysoka w km 14+400-14+600 w m-ci Węglówka, gm. Korczyna
2017-09-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych potok Kopytko w km 0+000-12+624 - zasypywanie wyrw w km 2+695 -2+707 ,2+710-2+728, 10+125-10+170 w miejscowości Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów
2017-09-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych potok Gwoźnica w km 0+000 - 25 +389 - zasypywanie wyrw w km 12+780-12+820, 18+160-18+195 w miejscowościach Niebylec, Konieczkowa, gm. Niebylec
2017-09-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i remont koryta potoku Malanka w m. Niedźwiada gm. Ropczyce oraz w m. Glinik gm. Wielopole Skrzyńskie w km 0+000 - 2+001.
2017-09-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i remont koryta potoku Niedźwiadka w m. Niedźwiada gm. Ropczyce w km 0+000-1+747, km 3+800-3+840, km 5+550-5+650, km 6+060-6+100.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.