eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-18
2016-05-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Udrożnienie koryta i zabudowa wyrwy na cieku wodnym Średnia dz. ewid. 2106 w km 2+800-2+900 w m. Łęki Górne, gm. Pilzno.
2016-04-15
2016-05-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe - wały p.pow. Munina w km 0+000-2+200, Szówsko w km 0+000+0+300 m. Munina, Szówsko gm. Jarosław , Wiązownica
2016-04-15
2016-05-05
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty konserwacyjne na zadaniu inwestycyjnymBudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem
2016-04-15
2016-05-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie i montaż elementów stalowych śluz wałowych na terenie działalności Inspektoratu Tarnobrzeg

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Nowego Brnia i prawy wał Wisły - 9858 mb w m. Otałęż - Breń Osuchowski gm. Czermin, Zabrnie Wampierzowskie gm. Wadowice Górne
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału rzeki Wisła w km 0+000-7+205 m. Chwałowice, Witkowice gm. Radomyśl.
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - lewy wał rzeki San w km 4+445-26+838 oraz prawy wał rzeki Osa w km 0+000-1+291 gm. Zaleszany i Stalowa Wola
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów rzeki Strachodzka prawy w km 0+000-4+432 i 5+020-5+640 oraz lewy w km 0+000-4+864 i 5+320-6+016 gm. Radomyśl nad Sanem
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie prawego wału rzeki San w km 0+000 -9+397 , 9+756-14+041, 14+186-15+751, 15+801-25+512, 25+955-29+874 i 29+910-31+684 gm. Radomyśl n/Sanem, Pysznica, Stalowa Wola
2016-04-14
2016-04-29
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Młynówka w km 0+000-1+550 w m. Trześniów - gm. Haczów
2016-04-14
2016-04-29
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Leluta w km 0+000 - 4+700, 5+770 - 6+638 w m. Górki, Wola Górecka, Grabownica Starzeńska, Humniska - gm. Brzozów
2016-04-14
2016-04-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na zbiorniku wodnym Kańczuga w m. Siedleczka Manasterz gm. Kańczuga, Jawornik Polski.
2016-04-13
2016-04-28
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Bachorka w km 9+150-14+342 w m. Stare Sioło, Sucha Wola gm. Oleszyce
2016-04-13
2016-04-28
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Łukawiec w km 0+000-7+300 m.Szczutków gm. Lubaczów , Łukawiec gm. Wielkie Oczy
2016-04-11
2016-04-19
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie 5-cio letnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Inspektoratów Sanok, Krosno, Jarosław, Mielec, Dębica.
2016-04-11
2016-04-26
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja bieżąca wału p.pow. rzeki Wisłok w km 0 + 000 - 1+367 (odcinek Nr 1) w km 0+000 - 0+177, 0+252 - 0+913, 1+053 - 2+362 (odcinek Nr 2) w m. Jasionka, gmina Trzebownisko
2016-04-11
2016-04-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisłoki i wały cofkowe rowu Złotnicko- -Berdechowskiego L+P - 30956 mb w m. Wola Zdakowska - Brzyście gm. Gawłuszowice, Chrząstów - Złotniki gm. Mielec, Mielec - Rzochów gm. M. Mielec, Tuszyma gm. Przecław
2016-04-11
2016-04-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - wały Starego Brnia L+P - 14623 mb w m. Ostrówek - Gawłuszowice gm. Gawłuszowice, Gliny Małe - Sadkowa Góra gm. Borowa
2016-04-11
2016-04-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - wały Zgórsko s. 1 L+P - 9022 mb w m. Wadowice Dolne - Wierzchowiny gm. Wadowice Górne
2016-04-11
2016-04-29
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Siedliczka Południowa w km 0+000-3+044 i wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Południowalewy w km 0+000-1+400, prawy w km 0+000 - 1+500 w m. Zarszyn, Nowosielce, Długie - gm. Zarszyn
2016-04-11
2016-04-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie wód - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa
2016-04-11
2016-04-29
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieku bez nazwy na dz. 610 w km 0+990-1+010 w m. Średnia Wieś - gm. Lesko
2016-04-07
2016-04-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Młynówka w km 0+238-3+232, 5+711-6+213 w miejscowościach Trzcinica, Bączal Dolny, gm. Jasło, Skołyszyn- zadanie nr OS.502.6J.2016
2016-04-07
2016-04-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Szebnianka w km 2+522-6+477 w miejscowościach Chrząstówka, Niepla, Szebnie, gm. Jasło - zadanie nr OS.502.7J.2016

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-28
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadania pn.Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) - Umowa nr 10.IT.2015 - zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych wraz ze składnikami roślinnymi na działkach o nr 249/3, 250/3, 254/1, 255/1, 256/1, 257/5, 258/1, 259/1, 260/1, 261/1 i 262/6 obręb Dzików, jedn. ewidencyjna M. Tarnobrzeg na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.03.2016 r. ...
2016-04-28
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja i wykonanie stałego utrzymania zbiorników wodnych na potoku Tuszymka Duża w km 19+250 w m. Kamionka, gm. Ostrów oraz w km 24+710 w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp.
2016-04-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisłoki i wały cofkowe rowu Złotnicko- -Berdechowskiego L+P - 30956 mb w m. Wola Zdakowska - Brzyście gm. Gawłuszowice, Chrząstów - Złotniki gm. Mielec, Mielec - Rzochów gm. M. Mielec, Tuszyma gm. Przecław
2016-04-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisły - 11 018 mb w m. Przykop - Rożniaty gm. Padew N, Wola Zdakowska gm. Gawłuszowice
2016-04-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - lewy wał rzeki Łęg w km 7+580 - 21+076 - 13 496 mb w m. Jamnica, Krawce gm. Grębów powiat tarnobrzeski
2016-04-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Wisłoki i lewy wał Kiełkowskiego - 24766 mb w m. Gawłuszowice gm. Gawłuszowice, Sadkowa Góra - Wola Pławska gm. Borowa, Rzędzianowice - Boża Wola gm. Mielec
2016-04-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka zatorów na rzekach i potokach na terenie Inspektoratu Sanok
2016-04-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja wału przeciwpowodziowego rz. Wisłoki w m. Dębica o dł. 2,42 km, odcinek o dł. 1,10 km w km 54+811-55+980 Osiedle Słoneczne, odcinek o dł. 1,32 km w km 55+960-57+150 -tereny przemysłowe
2016-04-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki o dł. 1,52 km i 0,8 km oraz potoku Wielopolka o dł. 0,7 km w m. Brzeźnica, gm. Dębica.
2016-04-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Jasienica w km 0+000-5+536 m. Stary Dzików, Cewków gm. Stary Dzików
2016-04-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Niemstówka w km 0+000-4+187 m. Niemstów gm. Cieszanów
2016-04-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Łówcza w km 0+985-7+490 m. Nowy Lubliniec, Żuków, Kowalówka gm. Cieszanów
2016-04-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - lewy wał rz. Łęg. prawy wał rz. Wisły s.III, prawy wał rz. Trześniówki - 14 541 mb
2016-04-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - prawy wał rzeki Łęg w km 11+000 - 19+454 - 8454 mb w m. Jamnica, Krawce gm. Grębów powiat tarnobrzeski
2016-04-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Nowego Brnia - 10582 mb w m. Otałęż - Breń Osuchowski gm. Czermin, Wampierzów - Kosówka gm. Wadowice Górne
2016-04-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Wisłoki i lewy wał Kiełkowskiego - 24766 mb w m. Gawłuszowice gm. Gawłuszowice, Sadkowa Góra - Wola Pławska gm. Borowa, Rzędzianowice - Boża Wola gm. Mielec
2016-04-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajskiego - Powiat Łańcut.
2016-04-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie stałego nadzoru oraz obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów melioracji podstawowych w Rejonie 1 - Powiat Leżajsk oraz gmina Sokołów Młp.
2016-04-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie stałego nadzoru oraz obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów melioracji podstawowych w Rejonie 2 - Powiat Łańcut
2016-04-18
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - prawy wał rzeki Wisły s.VI, prawy wał rzeki Babulówki - 8818mb w m. Siedleszczany, Baranów Sandomierski gm. Baranów Sandomierski pow. tarnobrzeski

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.