eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargiPodkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
2016-06-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie kanału - Kanał Ulgi od Łęgu w km 0+000-1+610 m. Tuczempy, Ostrów gm. Jarosław, Radymno.
2016-05-25
2016-06-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Pantalówka w km 0+000-8+600 w m. Krzeczowice, Siennów, Bóbrka Kańczucka, Pantalowice, Rączyna gm. Kańczuga, Zarzecze.
2016-05-25
2016-06-10
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Lubinka w km 12+004-15+104 m. Cieplice gm. Adamówka
2016-05-25
2016-06-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Konserwacja potoku Czarna w km 19+156 - 23+700 w m. Klęczany gm. Sędziszów Młp.
2016-05-25
2016-06-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Węgierka w km 5+440-5+645 m. Węgierka gm. Roźwienica
2016-05-25
2016-06-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie tam bobrowych na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu dębickiego.
2016-05-25
2016-06-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie tam bobrowych na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego.
2016-05-23
2016-06-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Mleczka Zarzecka w km 26+880-26-950, 27+455-27+595, 29+000-29+050, 29+970-30+030 m. Kramarzówka gm. Pruchnik.
2016-05-23
2016-06-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Nienowicki w km 0+000-6+940 m.Duńkowice, Nienowice, gm.Radymno
2016-05-20
2016-06-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Świdnica w km 0+000-13+375 m. Załuże , Tymce gm. Lubaczów i Podemszczyzna gm. Horyniec Zdrój
2016-05-20
2016-06-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Zamiła w km 0+220-1+905 m. Krowica Hołodowska, Krowica Sama gm. Lubaczów
2016-05-20
2016-06-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie robót budowlanych związanych z budową umocnień potoku Olszynka w km 1+713-2+060 w miejscowości Siepietnica w ramach zadania inwestycyjnego pn.Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie
2016-05-19
2016-06-03
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Głęboki w km 0+000 - 2+100 i wałów p. powodziowych potoku Głębokilewy i prawy w km 0+000-1+340 w m. Besko - gm. Besko, m. Jaćmierz i Posada Jaćmierz - gm. Zarszyn
2016-05-19
2016-06-03
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie wałów p. powodziowych rowu Smoleń Wielkilewy i prawy w km 0+000-0+400 w m. Długie - gm. Zarszyn
2016-05-19
2016-06-03
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie wałów p. powodziowych rowu Garłowieclewy w km 0+000-0+500 w m. Posada Jaćmierska - gm. Zarszyn
2016-05-19
2016-06-03
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Rossawa w km 0+000-1+600, 3+691-6+400 w m. Strachocina, Jurowce - gm. Sanok
2016-05-19
2016-06-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Golcówka w km 6+078-7+449 w m. Golcowa - gm. Domaradz
2016-05-19
2016-06-03
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Trześniówka w km 0+000-3+198 w m. Haczów - gm. Haczów
2016-05-19
2016-06-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Orzechowskiego w km 0+000 - 0+220 w m. Blizne - gm. Jasienica Rosielna
2016-05-19
2016-06-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Zmienniczka w km 0+000 ÷ 12+090 i wałów p. powodziowych potok Zmienniczka lewy i prawy w km 0+000 ÷ 3+150 w m. Trześniów, Jasionów, Buków, Wzdów, Malinówka, gm. Haczów, m. Turze Pole, Zmiennica, gm. Brzozów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-16
2016-05-24
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Markówka w km 0+000-9+452 m.Urzejowice, Mikulice, Białoboki, Gać, Ostrów, gm. Gać, Przeworsk.
2016-05-13
2016-05-24
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Babulówki i wały cofkowe potoku Rów - 16 878 mb, w m. Wojków, Padew Narodowa, Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule, gm. Padew Narodowa oraz Józefów, Pluty, Czajkowa gm. Tuszów Narodowy, pow. Mielec
2016-05-13
2016-05-24
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - lewy wał Chorzelowskiego i wały rowu Kliszowskiego L+P - 5 210 mb w m. Zaduszniki, Rożniaty gm. Padew Narodowa i m. Wola Zdakowska gm. Gawłuszowice, pow. Mielec
2016-05-13
2016-05-24
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały Jamnicy L+P, prawy wał Wadowickiego i wały Upustu L+P - 15 686 mb, m.Wadowice Dolne, Kosówka, Wola Wadowska, Wierzchowiny gm. Wadowice Górne, pow. Mielec
2016-05-13
2016-05-24
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały Starego Brnia L+P - 14 008 mb w m. Gliny Małe, Sadkowa Góra, Łysakówek gm. Borowa, m. Łysaków, Czermin gm. Czermin, pow. Mielec
2016-05-13
2016-05-24
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały Trześniówki L+P i prawy wał Babulówki - 16433 mb w m. Babule, Wojków, Padew Narodowa, Zarównie, Zachwiejów, Piechoty gm. Padew Narodowa i m. Józefów, Pluty, Czajkowa gm. Tuszów Narodowy, pow. Mielec
2016-05-13
2016-05-24
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - wały potoku Zgórsko s.2 L+P - 6450 mb, w m. Podborze, Ruda gm. Radomyśl Wielki, pow. Mielec
2016-05-13
2016-05-24
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Bieżące utrzymanie - rzeka Dąbrówka w km 0+000-12+000-11300mb w m. Stale-Bukie, Buda Stalowska, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski
2016-05-12
2016-05-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Brusienka w km 0+000-7+903 m. Nowy Lubliniec, Niemstów, Folwarki, Cieszanów, Nowe Sioło gm. Cieszanów
2016-05-10
2016-05-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów rzeki Strachodzka prawy w km 0+000-4+432 i 5+020-5+640 oraz lewy w km 0+000-4+864 i 5+320-6+016 gm. Radomyśl nad Sanem
2016-05-10
2016-05-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie prawego wału rzeki San w km 0+000 -9+397 , 9+756-14+041, 14+186-15+751, 15+801-25+512, 25+955-29+874 i 29+910-31+684 gm. Radomyśl n/Sanem, Pysznica, Stalowa Wola
2016-05-10
2016-05-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - lewy i prawy wał rzeki Żupawki - Dąbrówki L- 0+000-5+761, P w km 0+000-4+861- 10622mb, bieżące utrzymanie - rzeka Żupawka - Dąbrówka w km 0+000-6+140 - 6140mb w m. Stale-Bukie, Buda Stalowska, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski
2016-05-10
2016-05-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Rada w km 0+300-4+250 m. Radymno gm.m. Radymno
2016-05-10
2016-05-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Kanał Bucowski w km 3+000-12+510 m.Starzawa, Stubno, Nakło gm. Stubno
2016-05-10
2016-05-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Rudołowski w km 0+000-4+600 m.Rudołowice, Roźwienica, gm. Roźwienica
2016-05-10
2016-05-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Korytniki w km 1+257-1+293 m. Korytniki gm. Krasiczyn
2016-05-05
2016-05-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Przerwa w km 6+650-14+000 m. Hurcze gm. Lubaczów, Borchów, Oleszyce, Stare Oleszyce gm. Oleszyce
2016-05-05
2016-05-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Sołotwa w km 0+000-1+600 i 13+200-21+300 m. Lubaczów, Basznia Dolna, Basznia Górna, Podlesie, Sieniawka gm. Lubaczów.
2016-05-05
2016-05-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Wirowa w km 8+320-16+380, 19+950-29+237 m. Stary Lubliniec gm. Cieszanów, Ułazów, Stary Dzików , Moszczanica, Cewków gm. Stary Dzików
2016-04-18
2016-05-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Udrożnienie koryta i zabudowa wyrwy na cieku wodnym Średnia dz. ewid. 2106 w km 2+800-2+900 w m. Łęki Górne, gm. Pilzno.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Bachorka w km 9+150-14+342 w m. Stare Sioło, Sucha Wola gm. Oleszyce
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie potoku Leluta w km 0+000-4+700, 5+770-6+638 w m. Górki, Wola Górecka, Grabownica Starzeńska, Humniska - gm. Brzozów
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Marcinek w km 1+217-2+302 i w km 2+770-3+416, obręb Białobrzegi, Korczyna gmina Krosno, Korczyna- zad. OS.502.9K.2016
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Śmierdziączka w km 2+569-3+910 i w km 4+651-5+621 w miejscowości Korczyna, gmina Korczyna:- zad. OS.502.10K.2016
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka zatorów, usuwanie przeszkód i tam bobrowych na ciekach należących do wód pozostałych na terenie powiatu jasielskiego - zadanie nr OS.502.4J.2016
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rozbiórka zatorów, przeszkód i tam bobrowych na ciekach należących do wód pozostałych na terenie powiatu strzyżowskiego - zadanie nr OS.502.5J.2016
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Młynówka w km 0+238-3+232, 5+711-6+213 w miejscowościach Trzcinica, Bączal Dolny, gm. Jasło, Skołyszyn- zadanie nr OS.502.6J.2016
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Dobryński w km 0+040-0+045; 0+700-3+102 w miejscowościach Zawadka Osiecka, Dobrynia , gm. Osiek Jasielski, Dębowiec - zadanie nr OS.502.8J.2016
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Grobla w km 0+450-3+191, 6+722-7+904 w miejscowościach Dębowiec, Wola Dębowiecka, Cieklin, gm. Dębowiec - zadanie nr OS.502.10J.2016
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Szebnianka w km 2+522-6+477 w miejscowościach Chrząstówka, Niepla, Szebnie, gm. Jasło - zadanie nr OS.502.7J.2016
2016-05-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok PIELGRZYMSKI w km1+500-3+699 w miejscowości Pielgrzymka, Gm. Osiek Jasielski - zadanie nr OS.502.9J.2016
2016-05-18
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie w ramach zadania pn.Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) (Umowa nr 10.IT.2015 z dnia 9.04.2015 r.) zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych oraz składników roślinnych.
2016-05-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe - wały p.pow. Munina w km 0+000-2+200, Szówsko w km 0+000+0+300 m. Munina, Szówsko gm. Jarosław , Wiązownica
2016-05-16
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na zbiorniku wodnym Kańczuga w m. Siedleczka Manasterz gm. Kańczuga, Jawornik Polski.
2016-05-11
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Iwoniczanka w km 1+392-2+628, w km 4+726-7+032 łącznie na długości 1986 mb w miejscowości Miejsce Piastowe, Iwonicz, gm. Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój- zad. OS.502.11K.201
2016-05-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Iwoniczanka w km 6+638-6+678, wzdłuż dz. o nr ewid. 3685/6 i 3685/7, obręb Iwonicz, gmina Iwonicz Zdrój - zad. OS.502.8K.2016
2016-05-11
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Utrzymanie cieków naturalnych - potok Marcinek w km 2+302-2+770, obręb Białobrzegi, gmina Krosno - zadanie nr OS.502.7K.2016
2016-05-10
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Łukawiec w km 0+000-7+300 m.Szczutków gm. Lubaczów , Łukawiec gm. Wielkie Oczy
2016-05-09
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów Trześniówki - lewy w km 7+596-12+448, prawy w km 7+678-12+942 - 10 116 mb w m. Sobów, Mokrzyszów, Stale gm. Tarnobrzeg, Grębów powiat tarnobrzeski
2016-05-09
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - prawy wał rzeki Trześniówki, wraz z dopływamiL+P wał rzeki Żupawki, Dąbrówki, Przyrwy, Koniecpólki, Korzenia, Smarkatej - 39 104 mb

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.