eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - przetargiPaństwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-08
2018-01-24
Otrębusy Roboty budowlane Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego "Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze" (znak sprawy: adaptacja budynku "Wawel"- 1 -2018).
2017-12-22
2018-01-03
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa samochodu osobowego typu van (znak sprawy: van - 51 -2017)
2017-11-15
2017-11-23
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa samochodu osobowego typu van (znak sprawy: van - 50 -2017)
2017-10-20
2017-10-30
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem (znak sprawy: komputery - 47 -2017)
2017-10-10
2017-10-18
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem (znak sprawy: komputery - 39 -2017)
2017-09-20
2017-09-28
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego (znak sprawy: wyposażenie multimedialne - 33 - 2017)
2017-09-12
2017-09-20
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem (znak sprawy: serwery-29-2017)
2017-09-06
2017-09-14
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego (znak sprawy: wyposażenie multimedialne - 28 - 2017)
2017-08-27
2017-09-06
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem (znak sprawy: serwery-26-2017)
2017-08-25
2017-09-06
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem (znak sprawy: komputery - 25 -2017)
2017-08-23
2017-08-31
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego (znak sprawy: wyposażenie multimedialne - 24 - 2017)
2017-07-19
2017-07-27
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej wyposażenia centrum edukacyjnego dla projektu pn. "Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru" (znak sprawy: dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 23 -2017)
2017-06-28
2017-07-07
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Usługi transportowe przewóz osób na rzecz PZLPiT Mazowsze im. T. Sygietyńskiego (znak sprawy: usługi transportowe - 19 -2017)
2017-06-23
2017-07-03
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa autobusu (znak sprawy: bus - 18 -2017)
2017-05-23
2017-05-31
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa autobusu (znak sprawy: bus - 16 -2017)
2017-05-08
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa autobusu
2016-12-21
2017-01-03
Otrębusy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej wyposażenia centrum edukacyjnego niezbędnej do stworzenia projektu pn. "Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru"
2016-12-19
2016-12-28
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru"
2016-12-12
2016-12-20
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej wyposażenia centrum edukacyjnego niezbędnej do stworzenia projektu pn. "Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru"
2016-10-14
2016-12-02
Otrębusy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-10
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa samochodu osobowego typu van (znak sprawyvan - 51 -2017)
2018-02-09
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa samochodu osobowego typu van(znak sprawy:van-51-2017)
2017-12-21
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem (znak sprawykomputery - 47 -2017)
2017-11-24
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego (znak sprawywyposażenie multimedialne - 33 - 2017)
2017-11-17
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem (znak sprawykomputery - 25 -2017)
2017-11-10
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem (znak sprawyserwery-29-2017)
2017-08-03
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zakup i dostawa autobusu (znak sprawybus - 18 -2017)
2017-02-01
brak danych
Otrębusy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej wyposażenia centrum edukacyjnego niezbędnej do stworzenia projektu pn. "Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru"
2015-12-08
brak danych
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Usługi transportowe przewóz osób na rzecz PZLPiT Mazowsze
2014-12-30
brak danych
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Usługa ochrony osób i mienia - dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego
2014-12-30
brak danych
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Usługa ubezpieczenia Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego
2014-11-18
brak danych
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Promocja i informacja w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu
2014-05-29
brak danych
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Świadczenie usług konserwacji kotłów grzewczych w budynkach PZLPiT MAZOWSZE
2014-04-09
brak danych
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Świadczenie usług dostępu do Internetu dla PZLPiT MAZOWSZE
2014-01-02
brak danych
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego usługa ochrony osób i mienia - dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego
2013-12-19
brak danych
Otrębusy Roboty budowlane Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu
2013-11-12
brak danych
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Usługa ubezpieczenia Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego
2013-09-11
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby PZLPiT MAZOWSZE
2013-09-09
brak danych
Otrębusy Dostawy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego internetu wraz z dostawą urządzeń dla PZLPiT MAZOWSZE
2013-06-05
brak danych
Otrębusy Usługi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego usługi transportowe przewóz osób na rzecz PZLPiT Mazowsze

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.