eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - przetargiPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
2019-02-28
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie "Usługi projektowe oraz pomocnicze niezbędne do realizacji zadania pn. Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb."
2019-02-11
2019-02-20
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn.: "Janowice - przebudowa wału p. pow. od strony południowej Janowic, gm. Czernica".
2019-02-08
brak danych
Elbląg Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Remont motorówki inspekcyjnej M/S Radunia w celu wydania dokumentu (orzecznictwa, świadectwa) dopuszczenia do eksploatacji na okres minimum 5 lat
2019-01-07
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie Wykonywanie bieżącej konserwacji i utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie gmina Święciechowa, Krzemieniewo, Rydzyna, Poniec i Krobia, powiat leszczyński, gostyński, województwo wielkopolskie gmina Rawicz, Pakosław i Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie gmina Sośnie, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie gmina Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie
2019-01-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływachRopie i Jasiołce
2018-11-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-08
2019-02-18
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn.: "Marszowice - modernizacja wałów rz. Bystrzycy, Wrocław"
2019-02-04
2019-02-12
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku "Ujście Wisły - Modelowanie - 2019-2020"
2019-02-01
2019-02-11
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zakup łodzi inspekcyjno - pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
2019-01-23
2019-01-31
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2019-01-11
2019-01-21
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: "Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego" na zadaniu: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia".
2019-01-10
2019-01-18
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje przepompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego
2019-01-03
2019-01-14
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór autorski związany z realizacją zadania pn: "Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 - przystosowanie do III kl. drogi wodnej"
2019-01-02
2019-01-10
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów przyrodniczych podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach: "Rozbudowa zbiornika retencyjno - wyrównawczego na Potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni Gromiec, w miejscowości Gromiec, gmina Libiąż, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". "Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie"
2019-01-02
2019-01-10
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów archeologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: "Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego" na zadaniach: "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometraż roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". "Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie".
2019-01-02
2019-01-11
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzoru geologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego - "Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie"
2019-01-02
2019-01-11
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów przyrodniczych podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach: "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od km 17+065 do km 18+700 w miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowościach: Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat oświęcimski, województwo małopolskie".
2019-01-02
2019-01-14
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów przyrodniczych podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometraż roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia".
2019-01-02
2019-01-14
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów geologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach: "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od km 17+065 do km 18+700 w miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowościach: Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat oświęcimski, województwo małopolskie".
2019-01-02
2019-01-15
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów geologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometraż roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia".
2018-12-18
2019-01-03
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Analiza systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym na obszarze Żuław
2018-12-11
2018-12-19
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn.: "Janowice - przebudowa wału p. pow. od strony południowej Janowic, gm. Czernica".
2018-12-10
2018-12-19
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zakup czterech samochodów terenowych jako elementy wsparcia technicznego na potrzeby realizacji projektu "Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin" wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2018-12-07
2019-01-15
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
2018-12-07
2018-12-17
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn.: "Marszowice - modernizacja wałów rz. Bystrzycy, Wrocław"
2018-11-29
2018-12-07
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Toruń Elektroniczno-fizyczny dozór terenu Portu Zimowego w Toruniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Przegląd i aktualizacja wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działalności RZGW w Warszawie
2019-02-11
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Analiza systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym na obszarze Żuław
2019-02-11
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych poprzez wykonanie jednokrotnego wykoszenia wałów, likwidacja dziur bobrowych w korpusach wałów, na obszarze działania Zarządu Zlewni w KoszalinieNadzór Wodny w Kołobrzegu, Nadzór Wodny w Koszalinie, Nadzór Wodny w Sławnie" - Etap I. Zadanie częściowe nr 1
2019-02-05
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Warszawa - Zarządu Zlewni w Gdańsku Wykonanie usług związanych z obsługą oraz eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych w Bytowie, Gdyni, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku w lutym 2019 r.
2019-02-05
brak danych
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zakup czterech samochodów terenowych jako elementy wsparcia technicznego na potrzeby realizacji projektu "Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin" wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2019-01-21
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Tczewie Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części.
2019-01-15
brak danych
Katowice Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Kompleksowe i bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych w budynkach Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzorach Wodnych i Zbiornikach Wodnych wraz z zapewnieniem środków czystości
2019-01-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu "Usuwanie szkód powodziowych z lipca 2018 r. - rz. Dunajec km 105+200 - 115+600, w miejscowości Stadła, Świniarsko, Stary Sącz, Nowy Sącz, gm. Podegrodzie, Chełmiec, Stary Sącz, Nowy Sącz, pow. nowosądecki, m. Nowy Sącz, woj. małopolskie - Część II - w km 112+200 - 112+600".
2019-01-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu "Usuwanie szkód powodziowych z lipca 2018r. - rz. Dunajec km 105+200 -115+600, w miejscowości Stadła, Świniarsko, Stary Sącz, Nowy Sącz, gm. Podegrodzie, Chełmiec, Stary Sącz, Nowy Sącz, pow. nowosądecki, m. Nowy Sącz, woj. małopolskie - Część III - w km 105+200 - 105+400"
2019-01-09
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Toruń Elektroniczno - fizyczny dozór terenu Portu Zimowego w Toruniu
2019-01-08
brak danych
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dostawa sprzętu specjalistycznego25 sztuk pił spalinowych i 28 sztuk kos spalinowych
2019-01-07
brak danych
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Dostawa samojezdnego urządzenia na gąsienicach do pracy na skarpach o nachyleniu 55o z profesjonalną kosiarką napędzaną hydraulicznie oraz z rozdrabniaczem leśnym napędzanym hydraulicznie"
2019-01-07
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Nadzór przyrodniczy nad robotami budowlanymi, monitoring efektów prac udrożnieniowych oraz informacja i promocja w Projekcie "Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach - Ropie oraz Jasiołce"
2019-01-03
brak danych
Kraków Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 "Konserwacja potoków na terenie miasta Krakowa"
2019-01-02
brak danych
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Gliwicach OSD Tauron Dystrybucja S.A. obszar gliwicki
2018-12-28
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych i socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obejmujące budynki Dyrekcji w Gliwicach, BWP Racibórz, DRP Opole wraz z zapewnieniem środków czystości
2018-12-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Remont zbiornika polderowego Przeworno, zlokalizowanego w km 15+350 rzeki Krynki, gmina Przeworno - doszczelnienie zapory pionową przeciwfiltracyjną przesłoną bentonitowo-cementową"
2018-12-20
brak danych
Elbląg Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Dostawa profesjonalnej kosy- wykaszarki spalinowej w ilości 32 sztuk
2018-12-20
brak danych
Elbląg Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Remont motorówki inspekcyjnej M/S Radunia w celu wydania dokumentu (orzecznictwa, świadectwa) dopuszczenia do eksploatacji na okres minimum 5 lat
2018-12-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu "Potok Sucha Woda km 0+000 - 0+900 m. Małe Ciche, Murzasichle, gm. Poronin, pow. tatrzański, woj. małopolskie - usuwanie szkód powodziowych z lipca 2018r."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.