eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie - przetargiPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-18
2019-05-16
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Remont przepustu z piętrzeniem w km 8+800 rzeki Czerwonka w m. Kunów gm. Firlej pow. Lubartowski.
2019-04-16
2019-05-16
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Odbudowa koryta rzeki Wieprz od km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 294+700 (stawy Tarnawatka na terenie gminy Krasnobród, pow. Zamość woj. lubelskie. Etap I - Odcinek I w km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 287+160 (stopień Krasnobród).
2019-04-15
2019-04-25
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego".
2019-04-12
2019-04-29
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Remont syfonu w km 6+700 rzeki Kłodnicy w mieście Kędzierzyn-Koźle - etap II
2019-04-11
2019-04-24
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięć: 1) Modernizacja śluzy Nowa Wieś, 2) Modernizacja śluzy Sławięcice, realizowanych w ramach projektu: "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II" współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020
2019-04-11
2019-04-26
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Remont zapory bocznej zbiornika Słupsko w m. Słupsko, Ciochowice, gm. Rudziniec, Toszek
2019-04-11
2019-04-22
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Koncepcja wielowariantowa przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim" w ramach zadania pn. "Przebudowa węzła wodnego na Kanale Jamneńskim
2019-04-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływachRopie i Jasiołce
2019-04-05
2019-04-25
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Przywrócenie bezpieczeństwa funkcjonowania budowli hydrotechnicznych stopnia wodnego w km 30+026 rzeki Symsarny w miejscowości Wójtówko, gm. Jeziorany
2019-03-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu "Zabezpieczenie skarpy na wysokości budynków nr 10B i 10C wraz z remontem koryta pot. Piekielnica w km 4+300 - 4+700 na terenie miejscowości Przygórze".
2019-03-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych w celu przywrócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej
2019-02-08
brak danych
Elbląg Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Remont motorówki inspekcyjnej M/S Radunia w celu wydania dokumentu (orzecznictwa, świadectwa) dopuszczenia do eksploatacji na okres minimum 5 lat
2019-01-07
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie Wykonywanie bieżącej konserwacji i utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie gmina Święciechowa, Krzemieniewo, Rydzyna, Poniec i Krobia, powiat leszczyński, gostyński, województwo wielkopolskie gmina Rawicz, Pakosław i Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie gmina Sośnie, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie gmina Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie
2019-01-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływachRopie i Jasiołce

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-08
2019-04-16
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Utrzymanie Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na Wielkich Jeziorach Mazurskich .
2019-04-02
2019-04-17
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Rozbudowa pompowni wałowej Ciechowice w miejscowości Ciechowice, gm. Nędza - Etap II
2019-03-29
2019-04-15
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Ostrołęce Odtworzenie właściwego stanu śluzy wałowej w km 0+129 prawostronnego obwałowania rzeki Narew w mec. Łęg Przedmiejski, gm. Lelis pow. ostrołęcki
2019-03-28
2019-04-12
Kraków Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Krakowie Udrożnienie koryta Wisły w km 76+650-76+850 i odmulenie awanportu górnego i dolnego śluzy stopnia wodnego Dąbie
2019-03-27
2019-04-05
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Świadczenie usługi nadzoru technicznego nad eksploatacją statków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2019-03-27
2019-04-10
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie - Jeziory" - etap I w km wału 14+800 ÷ 18+500 (dł. 3,7 km) powiat otwocki, woj. mazowieckie
2019-03-25
2019-04-12
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Kaliszu "Remont progu wodnego Piwonice km 69+925 rzeki Prosny"
2019-03-22
2019-04-10
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Kaliszu Odbudowa wału lewostronnego rzeki Prosny, gmina Gizałki
2019-03-20
2019-04-08
Warszawa Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Kaliszu "Odbudowa wału prawostronnego rzeki Prosny, gmina Gizałki"
2019-03-18
2019-04-03
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Ostrołęce Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)
2019-03-12
2019-03-27
Elbląg Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu.
2019-03-12
2019-03-21
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Opracowanie projektów przedsięwzięć stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej wraz z nadzorem autorskim wykonania robót budowlanych
2019-03-12
2019-03-21
Inowrocław Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz usługi doradcze z zakresu prawa budowlanego dla Zarządu Zlewni w Inowrocławiu
2019-03-11
2019-03-25
Lwówek Śląski Roboty budowlane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Remont budynku wieży upustów dennych z uwzględnieniem zmniejszenia powierzchni otworów okiennych oraz przebudowy dachu (likwidacja ogniomuru)
2019-03-08
2019-03-18
Inowrocław Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych - Obiekt Antoniny-Szamocin
2019-03-08
2019-03-22
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Usługi projektowe oraz pomocnicze polegające niezbędne do wykonania zadania pn. "Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb."
2019-03-08
2019-03-19
Inowrocław Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Usługa opracowania dokumentacji technicznej "Ekspertyza stanu technicznego Jazu w Antoniewie"
2019-03-05
2019-03-15
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zakup łodzi inspekcyjno - pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
2019-03-05
2019-03-18
Lwówek Śląski Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 Dostawa rezerwowej pompy - przepompownia Sosnówka
2019-03-05
2019-03-14
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: "Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245 + 035 - etap II - pozostałe roboty (w zakresie dotyczącym nakazu WINB)"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-17
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn."Marszowice - modernizacja wałów rz. Bystrzycy, Wrocław"
2019-04-16
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Opracowanie projektów przedsięwzięć stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej wraz z nadzorem autorskim wykonania robót budowlanych
2019-04-12
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn."Janowice - przebudowa wału p. pow. od strony południowej Janowic, gm. Czernica".
2019-04-08
brak danych
Warszawa Dostawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zakup łodzi inspekcyjno - pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
2019-04-03
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Ostrołęce Utrzymanie i eksploatacja Stacji pomp nr 2 i 3 na obiekcie Kupiski- Jednaczewo, pow. łomżyński
2019-03-29
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Rozbiórka tam bobrowych i zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka na terenie Nadzorów Wodnych podległych Zarządowi Zlewni w Zamościu.
2019-03-29
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje przepompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego" - zadanie częściowe nr 3.1 NW Goleniów
2019-03-29
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje przepompowni na terenie województwa zachodniopomorskiego, zadanie częściowe nr 2.1 NW Białogard"
2019-03-21
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór autorski związany z realizacją zadania pn"Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 - przystosowanie do III kl. drogi wodnej"
2019-03-14
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów geologicznych podczas realizacji inwestycji pn.Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniachRozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometraż roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulkawał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia".
2019-03-14
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzoru geologicznego podczas realizacji inwestycji pn.Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego - "Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławiankaprawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie"
2019-03-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów archeologicznych podczas realizacji inwestycji pn."Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego" na zadaniach"Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". "Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławiankaprawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie".
2019-03-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pn."Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego" na zadaniuRozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulkawał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia".
2019-03-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów geologicznych podczas realizacji inwestycji pn.Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach"Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od km 17+065 do km 18+700 w miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowościachBroszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat oświęcimski, województwo małopolskie".
2019-03-07
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2019-02-28
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów przyrodniczych podczas realizacji inwestycji pn.Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach"Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od km 17+065 do km 18+700 w miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowościachBroszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat oświęcimski, województwo małopolskie".
2019-02-28
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów przyrodniczych podczas realizacji inwestycji pn.Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniachRozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometraż roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulkawał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia".
2019-02-27
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pełnienie nadzorów przyrodniczych podczas realizacji inwestycji pn.Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach"Rozbudowa zbiornika retencyjno - wyrównawczego na Potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni Gromiec, w miejscowości Gromiec, gmina Libiąż, powiat chrzanowski, województwo małopolskie". "Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławiankaprawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie"
2019-02-13
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Przegląd i aktualizacja wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działalności RZGW w Warszawie
2019-02-11
brak danych
Warszawa Usługi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Analiza systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym na obszarze Żuław

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.