eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu - przetargiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-05-14
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (akademik) oraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o., elektryczną, wod-kan.), wentylacją mechaniczną.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-18
2019-03-26
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2019-03-07
2019-04-09
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń drukujących oraz oprogramowania
2019-02-20
2019-02-28
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa symulatorów, trenażerów i sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
2019-02-20
2019-02-27
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2019-02-07
2019-02-14
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2019-01-22
2019-01-30
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa symulatorów, trenażerów i sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2018-12-07
2018-12-18
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa symulatorów, trenażerów i sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2018-12-06
2019-01-08
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń drukujących oraz oprogramowania
2018-11-14
2018-11-29
Oświęcim Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych dla Etapu I zadania pn. Przebudowa budynku magazynowego dawnych Zakładów Przemysłu Tytoniowego i zmiana sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny PWSZ w Oświęcimiu wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi, słaboprądowymi, wod. - kan., C.O., gazu instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), sieciami wewnętrznymi /instalacjami wewnętrznymi pozabudynkowymi/ (oświetleniową, NN, kanalizacją sanitarną, kanalizacją opadową, gazową), budową trafostacji oraz budową parkingów i wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1895/47 i 1895/37 obręb Oświęcim
2018-06-27
2018-07-12
Oświęcim Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Przebudowa części pomieszczeń wykładowych oraz zmiana sposobu użytkowania na Centrum Symulacji Medycznych dla pielęgniarek i położnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznych i słaboprądowych w budynku "Collegium sub Horologio" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dz. nr ewid. 2548 obręb Oświęcim / Brzezinka
2018-06-26
2018-07-11
Oświęcim Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (akademik) oraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o., elektryczną, wod-kan.), wentylacją mechaniczną.
2015-11-10
2015-11-18
Oświęcim usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia należącego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
2015-04-02
2015-04-10
Oświęcim dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Zakup wraz z dostawąPrzenośny telemetryczny system do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku - 1 sztuka dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2015-03-18
2015-03-26
Oświęcim dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Zakup wraz z dostawąPrzenośny telemetryczny system do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku - 1 sztuka dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2015-02-13
2015-02-23
Oświęcim dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Zakup wraz z dostawąPrzenośny telemetryczny system do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku - 1 sztuka dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2015-01-09
2015-01-19
Oświęcim dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Zakup wraz z dostawą Przenośny telemetryczny system do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku - 1 sztuka dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2014-12-05
2014-12-15
Oświęcim dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Zakup wraz z dostawą Przenośny telemetryczny system do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku - 1 sztuka dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
2014-04-07
2014-04-15
Oświęcim usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.
2014-03-26
2014-04-04
Oświęcim dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę materiałów promocyjnych dla Projektu pod nazwą Urząd Gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 10
2014-03-18
2014-03-26
Oświęcim dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę projektora oraz dysku zewnętrznego na potrzeby projektu pn. Urząd gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 10

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-05-09
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa symulatorów, trenażerów i sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
2019-04-09
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń drukujących oraz oprogramowania
2019-03-27
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa symulatorów, trenażerów i sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2019-03-20
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa symulatorów, trenażerów i sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2019-02-19
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawa symulatorów, trenażerów i sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2018-12-18
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych dla Etapu I zadania pn. Przebudowa budynku magazynowego dawnych Zakładów Przemysłu Tytoniowego i zmiana sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny PWSZ w Oświęcimiu wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi, słaboprądowymi, wod. - kan., C.O., gazu instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), sieciami wewnętrznymi /instalacjami wewnętrznymi pozabudynkowymi/ (oświetleniową, NN, kanalizacją sanitarną, kanalizacją opadową, gazową), budową trafostacji oraz budową parkingów i wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych na działkach o numerach ewidencyjnych1895/47 i 1895/37 obręb Oświęcim
2018-08-28
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Przebudowa części pomieszczeń wykładowych oraz zmiana sposobu użytkowania na Centrum Symulacji Medycznych dla pielęgniarek i położnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznychwody, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznych i słaboprądowych w budynku "Collegium sub Horologio" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dz. nr ewid. 2548 obręb Oświęcim / Brzezinka
2015-12-02
brak danych
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia należącego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2015-05-21
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Zakup wraz z dostawąPrzenośny telemetryczny system do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku - 1 sztuka dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2014-04-23
brak danych
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
2014-04-22
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę materiałów promocyjnych dla Projektu pod nazwą Urząd Gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 10.
2014-04-10
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę projektora oraz dysku zewnętrznego na potrzeby projektu pn. Urząd gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 10.
2014-03-27
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Zakup wraz z dostawą 2 sztuk przenośnego telemetrycznego systemu do badań wysiłkowych układu krążeniowo - oddechowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2013-11-23
brak danych
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia należącego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
2013-06-18
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek na potrzeby projektu Urząd gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 - 10 realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego
2013-05-10
brak danych
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru konsultantów prowadzących opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy oraz procedur postępowania w przypadku naruszenie kodeksu etycznego dla Projektu pod nazwą Urząd Gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 10.
2013-04-22
brak danych
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru konsultantów prowadzących opracowanie mapy aktywności organizacji pozarządowych oraz opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania mapy aktywności na terenie gminy dla Projektu pod nazwą Urząd Gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 10.
2012-11-23
brak danych
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który będzie kontynuował sprawowanie funkcji Kierownika projektu pod nazwą Urząd Gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 - 10.
2012-06-18
brak danych
Oświęcim Dostawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Dostawę książek na potrzeby projektu pn. Urząd gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 - 10.
2012-05-29
brak danych
Oświęcim Usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru konsultantów prowadzących opracowanie i wdrożenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy urzędami J.S.T. poprzez informatyczny system e-video-konferencji on-line dla Projektu pod nazwą Urząd Gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 - 10

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.