Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Nadleśnictwo Szklarska Poręba - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-19
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwie Górzyniec (150 m3) i Szronowiec (90m3) w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2014r.
2014-04-04
2014-04-14
Szklarska Poręba dostawy Nadleśnictwo Szklarska Poręba Dostawa paliwa dla pojazdów Nadleśnictwa Szklarska Poręba
2014-03-31
2014-04-08
Szklarska Poręba usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Podwóz drewna w Leśnictwie Kamieniecka Góra w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2014 roku
2014-02-24
2014-03-05
Szklarska Poręba dostawy Nadleśnictwo Szklarska Poręba DOSTAWA PALIWA DLA POJAZDÓW NADLEŚNICTWA SZKLARSKA PORĘBA
2013-12-13
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwie Górzyniec w 2013r.
2013-12-09
2013-12-18
Szklarska Poręba usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Podwóz drewna w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2014 roku
2013-11-29
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Użytkowanie lasu w Lesnictwach Jakuszyce i Kamieniecka Góra w Nadleśnictwie Szklarska Poreba w 2013 roku
2013-11-21
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwach Kamienno, Jakuszyce oraz zrywka drewna po pracownikach nadleśnictwa w Leśnictwie Kamieńczyk w 2013 roku.
2013-10-18
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwach Kamienno, Kopaniec i Rozdroże w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2013r.
2013-09-03
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w Leśnictwie Rozdroże w 2013r.
2013-08-29
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Zagospodarowanie i użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w leśnictwach Zieleniec, Kopaniec, Kamieniecka Góra, Rozdroże, Górzyniec, Krokusy oraz Kamienno, Szronowiec
2013-05-07
2013-05-15
Szklarska Poręba usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi dla zadania Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie. Zadanie finansowane z III Osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
2012-12-19
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Wykonanie usług z zakresu użytkowania lasu - Leśnictwie Górzyniec w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 roku
2012-11-23
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Użytkowanie lasu w Leśnictwach Jakuszyce, Kamieńczyk i Krokusy w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012r.
2012-11-12
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Wykonanie usług z zakresu demontażu oraz grodzenia upraw w Leśnictwie Szronowiec w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 roku
2012-11-07
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Użytkowanie lasu w Leśnictwie Rozdroże i Kopaniec w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 roku
2012-10-30
2012-11-08
Szklarska Poręba dostawy Nadleśnictwo Szklarska Poręba Dostawa paliwa dla pojazdów Nadlesnictwa Szklarska Poreba ( okres dostawy 12 m-cy, od podpisania umowy)
2012-10-29
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Wykonanie usług z zakresu demontażu ogrodzeń w Leśnictwach Szklarska Poręba, Zieleniec, Jakuszyce, Michałowice, Górzyniec, Kopaniec, Roztoka, Kamieniecka Góra, Rozdroże w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 roku
2012-10-25
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Użytkowanie lasu w leśnictwie Orle w Nadleśnictwie Szklarska Poreba w 2012r.
2012-10-22
2012-11-06
Szklarska Poręba usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozysaknie i zrywka drewna kolejką linową a Leśnictwie Zieleniec w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2013 roku.

Zobacz wiecej

Nadleśnictwo Szklarska Poręba - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-12-23
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwie Górzyniec ( 150 m3) i Szronowiec (90 m3) w Nadleśnictwie Szklarska Poreba w 2014r
2014-04-16
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Podwóz drewna w Leśnictwie Kamieniecka Góra w Nadleśnictwie Szklarska Poręba
2014-01-10
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Podwóz drewna w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2014 roku
2013-12-17
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwie Górzyniec w 2013 r
2013-12-05
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Użytkowanie lasu w Leśnictwach Jakuszyce i Kamieniecka Góra w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2013 roku
2013-11-28
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwach Kamienno, Jakuszyce oraz zrywka drewna po pracownikach nadlesnictwa w Leśnictwie Kamieńczyk w 2013 roku.
2013-10-29
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwach Kamienno, Kopaniec i Rozdroże w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2013r.
2013-09-11
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Pozyskanie i zrywka drewna w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w Leśnictwie Rozdroże w 2013r.
2013-09-11
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Zagospodarowanie i użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w leśnictwach Zieleniec, Kopaniec, Kamieniecka Góra, Rozdroże, Górzyniec, Krokusy oraz Kamienno, Szronowiec.
2013-08-29
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń specjalizacja obiekty budowlane melioracji wodnych lub budowle hydrotechniczne lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów nad robotami budowlanymi dla zadania pn. Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie Zadanie finansowane z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
2013-05-17
brak danych
Szklarska Poręba Dostawy Nadleśnictwo Szklarska Poręba Dostawa paliwa dla pojazdów Nadleśnictwa Szklarska Poręba ( okres dostawy 12 miesięcy od podpisania umowy)
2013-03-21
brak danych
Szklarska Poręba Roboty budowlane Nadleśnictwo Szklarska Poręba Remont budynku biurowego Nadlesnictwa Szklarska Poręba ul. Krasińskiego 6 z dobudową podjazdu dla niepełnosprawnych
2012-12-21
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Wykonanie usług z zakresu użytkowania lasu - Leśnictwie Górzyniec w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 roku
2012-12-06
brak danych
Szklarska Poręba Roboty budowlane Nadleśnictwo Szklarska Poręba Remont budynku mieszkalno-gospodarczego na Rozdrożu Izerskim wraz z odwodnieniem.
2012-12-03
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Użytkowanie lasu w Leśnictwach Jakuszyce, Kamieńczyk i Krokusy w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 r.
2012-11-23
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Wykonanie usług z zakresu demontażu ogrodzeń w Leśnictwach Szklarska Poręba, Zieleniec, Jakuszyce, Michałowice, Górzyniec, Kopaniec, Roztoka, Kamieniecka Góra, Rozdroże w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 roku
2012-11-14
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Wykonanie usług z zakresu demontażu i grodzenia upraw w Lesnictwie Szronowiec w Nadlesnictwie Szklarska Poręba
2012-11-09
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Użytkowanie lasu w Leśnictwie Rozdroże i Kopaniec w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 roku
2012-10-30
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Użytkowanie lasu w leśnictwie Orle w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 r.
2012-10-23
brak danych
Szklarska Poręba Usługi Nadleśnictwo Szklarska Poręba Wykonanie usług z zakresu grodzenia upraw w Leśnictwie Kamienno w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 roku

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU