eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Nadleśnictwo Suwałki

Nadleśnictwo Suwałki - przetargiNadleśnictwo Suwałki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-10
2018-04-24
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa żwirowej drogi wewnętrznej na terenach leśnych na potrzeby gospodarki leśnej z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 651 w Leśnictwie Zaboryszki oddz. 105-108
2017-08-30
2017-09-13
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Modernizacja leśniczówki Walne
2017-06-27
2017-07-11
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej nr 101765B Szeszupka - Wodziłki - Łopuchowo, na działkach o nr ew.: 497, 227, 237, 238, 239, 240, 245, 25 w Leśnictwie Hańcza, Gmina Jeleniewo
2017-05-09
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Przebudowa drogi leśnej położonej w Leśnictwie Papiernia w oddz. 7 i 8 na działkach o nr geod. 32922; 32923 w Suwałkach na potrzeby gospodarki leśnej (2)
2017-04-14
2017-05-04
Suwałki Nadleśnictwo Suwałki Przebudowa drogi leśnej położonej w Leśnictwie Papiernia w oddz. 7 i 8 na działkach o nr geod. 32922; 32923 w Suwałkach na potrzeby gospodarki leśnej
2016-06-24
2016-07-04
Suwałki dostawy Nadleśnictwo Suwałki Dostawa nowych kaset o pojemności 265 cm3, do hodowli sadzonek w systemie kontenerowym, wykonanych z polipropylenu, dostosowanych do linii technologicznej firmy BCC (2)
2016-06-01
2016-06-16
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa żwirowej drogi wewnętrznej na terenach leśnych na potrzeby gospodarki leśnej od km 0+000 do km 0+975,15 wraz z nawrotką; na działkach ewidencyjnych nr 109, 110, w obrębie Zaboryszki, gmina Szypliszki
2016-05-31
2016-06-15
Suwałki dostawy Nadleśnictwo Suwałki Dostawa nowych kaset o pojemności 265 cm3, do hodowli sadzonek w systemie kontenerowym, wykonanych z polipropylenu, dostosowanych do linii technologicznej firmy BCC
2016-05-30
2016-06-14
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Wykonanie studni wierconej do poboru wody na szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Suwałki ul. Wojska Polskiego 75A, 16-400 Suwałki wraz z przyłączem wodociągowym, elektrycznym i automatyką
2016-05-16
2016-06-01
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa leśnej drogi wewnętrznej wraz z podłączeniem do drogi gminnej, na działkach ewid. nr 212, 213, 216, w obrębie Kleszczówek, gmina Rutka-Tartak
2015-10-16
2015-10-30
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Wykonanie studni wierconej do poboru wody na szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Suwałki ul. Wojska Polskiego 75A, 16-400 Suwałki wraz z przyłączem wodociągowym, elektrycznym i automatyką (2)
2015-09-23
2015-10-08
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Wykonanie studni wierconej do poboru wody na szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Suwałki ul. Wojska Polskiego 75A, 16-400 Suwałki wraz z przyłączem wodociągowym, elektrycznym i automatyką
2015-08-11
2015-08-26
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Wykonanie studni wierconej do poboru wody na szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Suwałki ul. Wojska Polskiego 75A, 16-400 Suwałki wraz z przyłączem wodociągowym i elektrycznym
2015-07-16
2015-07-24
Suwałki dostawy Nadleśnictwo Suwałki Dostawa nowych kaset o pojemności 265 cm3, do hodowli sadzonek w systemie kontenerowym, wykonanych z polipropylenu, dostosowanych do linii technologicznej firmy BCC
2015-07-02
2015-07-17
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa żwirowej drogi wewnętrznej na terenach leśnych na potrzeby gospodarki leśnej z przebudową dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1136B. Numery działek 587, 582, 580, 472 w obrębie Szypliszki, 101/1, 102/1 i 104 w obrębie Fornetka Gmina Szypliszki
2015-06-18
2015-07-03
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa leśnej drogi wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu indywidualnego z gminnej drogi wewnętrznej (działki nr geod. 486) na działkę nr geod. 161/1. Numery działek 161/1, 178, 162, 163, 486 w obrębie Dzierwany, Gmina Wiżajny
2014-10-15
2014-10-23
Suwałki dostawy Nadleśnictwo Suwałki Wykonanie i dostawa palet stalowych do produkcji i przewozu sadzonek produkowanych w systemie kontenerowym
2014-09-04
brak danych
Suwałki Dostawy Nadleśnictwo Suwałki Dostawa nowych kaset HIKO V120 SS i HIKO V50 SS wykonanych z polipropylenu, dostosowanych kształtem i zewnętrznymi wymiarami do linii technologicznej firmy BCC, służącej do produkcji sadzonek w systemie kontenerowym
2014-07-09
2014-07-24
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa drogi wewnętrznej leśnej w Leśnictwie Hańcza wraz z budową zjazdu indywidualnego z drogi publicznej powiatowej (działka nr geod. 49) na działkę nr geod., na działkach153, 154, 155/2, 158, 49, obręb Mierkinie, gmina Wiżajny
2014-07-03
2014-07-17
Suwałki roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa drogi wewnętrznej leśnej w Leśnictwie Płociczno na działkach 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 44/1, 44/2, 435, 57/1, 57/2, 69, 70, 83/1 obręb Płociczno-Tartak, gmina Suwałki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Nadleśnictwo Suwałki
Nadleśnictwo Suwałki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-05
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa żwirowej drogi wewnętrznej na terenach leśnych na potrzeby gospodarki leśnej z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 651 w Leśnictwie Zaboryszki oddz. 105-108.
2017-10-03
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Modernizacja leśniczówki Walne
2017-08-02
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej nr 101765B Szeszupka - Wodziłki - Łopuchowo, na działkach o nr ew.497, 227, 237, 238, 239, 240, 245, 25 w Leśnictwie Hańcza, Gmina Jeleniewo
2017-06-27
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Przebudowa drogi leśnej położonej w Leśnictwie Papiernia w oddz. 7 i 8 na działkach o nr geod. 32922; 32923 w Suwałkach na potrzeby gospodarki leśnej (2)
2016-07-20
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Wykonanie studni wierconej do poboru wody na szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Suwałki ul. Wojska Polskiego 75A, 16-400 Suwałki wraz z przyłączem wodociągowym, elektrycznym i automatyką
2016-07-20
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa żwirowej drogi wewnętrznej na terenach leśnych na potrzeby gospodarki leśnej od km 0+000 do km 0+975,15 wraz z nawrotką; na działkach ewidencyjnych nr 109, 110, w obrębie Zaboryszki, gmina Szypliszki.
2016-07-20
brak danych
Suwałki Dostawy Nadleśnictwo Suwałki Dostawa nowych kaset o pojemności 265 cm3, do hodowli sadzonek w systemie kontenerowym, wykonanych z polipropylenu, dostosowanych do linii technologicznej firmy BCC (2)
2016-07-04
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa leśnej drogi wewnętrznej wraz z podłączeniem do drogi gminnej, na działkach ewid. nr 212, 213, 216, w obrębie Kleszczówek, gmina Rutka-Tartak
2015-08-17
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Dostawa nowych kaset o pojemności 265 cm3, do hodowli sadzonek w systemie kontenerowym, wykonanych z polipropylenu, dostosowanych do linii technologicznej firmy BCC
2015-08-06
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa żwirowej drogi wewnętrznej na terenach leśnych na potrzeby gospodarki leśnej z przebudową dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1136B. Numery działek 587, 582, 580, 472 w obrębie Szypliszki, 101/1, 102/1 i 104 w obrębie Fornetka Gmina Szypliszki
2015-07-22
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa leśnej drogi wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu indywidualnego z gminnej drogi wewnętrznej (działki nr geod. 486) na działkę nr geod. 161/1. Numery działek 161/1, 178, 162, 163, 486 w obrębie Dzierwany, Gmina Wiżajny
2014-11-21
brak danych
Suwałki Dostawy Nadleśnictwo Suwałki Wykonanie i dostawa palet stalowych do produkcji i przewozu sadzonek produkowanych w systemie kontenerowym
2014-09-22
brak danych
Suwałki Dostawy Nadleśnictwo Suwałki Dostawa nowych kaset HIKO V120 SS i HIKO V50 SS wykonanych z polipropylenu, dostosowanych kształtem i zewnętrznymi wymiarami do linii technologicznej firmy BCC, służącej do produkcji sadzonek w systemie kontenerowym.
2014-08-19
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa drogi wewnętrznej leśnej w Leśnictwie Hańcza wraz z budową zjazdu indywidualnego z drogi publicznej powiatowej (działka nr geod. 49) na działkę nr geod., na działkach153, 154, 155/2, 158, 49, obręb Mierkinie, gmina Wiżajny
2014-08-12
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Budowa drogi wewnętrznej leśnej w Leśnictwie Płociczno na działkach 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 44/1, 44/2, 435, 57/1, 57/2, 69, 70, 83/1 obręb Płociczno-Tartak, gmina Suwałki
2014-04-03
brak danych
Suwałki Usługi Nadleśnictwo Suwałki Prace uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Suwałki w roku 2014
2014-02-24
brak danych
Suwałki Dostawy Nadleśnictwo Suwałki Dostawa paliw silnikowych dla Nadleśnictwa Suwałki marzec 2014 - luty 2015 roku
2013-12-19
brak danych
Suwałki Usługi Nadleśnictwo Suwałki Prace uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Suwałki w 2013 roku (4)
2013-11-14
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Nadleśnictwo Suwałki Modernizacja lokali mieszkaniowych położonych w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 102B lokal nr 1 i lokal nr 2
2013-11-08
brak danych
Suwałki Usługi Nadleśnictwo Suwałki Prace uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Suwałki w 2013 roku (3).

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Nadleśnictwo Suwałki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.