eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu - przetargiMuzeum Narodowe we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
2019-02-15
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi w zakresie dostaw i montażu sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2019-02-15
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Zarządzanie Projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego w ramach realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Narodowe we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-03
2019-04-12
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenem przyległym przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu przez 24 miesiące
2019-02-08
2019-02-26
Wrocław Roboty budowlane Muzeum Narodowe we Wrocławiu Zmiana aranżacji księgarni, szatni oraz holu głównego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją wyposażenia
2018-10-04
2018-10-12
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów
2018-10-03
2018-10-25
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej - etap III" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego
2018-07-26
2018-08-07
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.
2018-07-03
2018-07-12
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU I JEGO ODDZIAŁÓW W OKRESIE 12 MIESIĘCY
2018-06-06
2018-06-21
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy.
2018-05-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Muzeum Sztuki Współczesnej - Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.
2018-04-10
2018-04-19
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów
2018-02-23
2018-03-09
Wrocław Roboty budowlane Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wykonanie w formule "zaprojektuj i zbuduj" aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu
2018-02-16
2018-02-26
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Usługi informacji i promocji Projektu pn. "Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2018-02-12
2018-02-22
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej - etap III. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
2018-01-26
2018-02-05
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Usługi rozliczania projektu i zarządzania projektem pn. "Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2018-01-11
2018-01-22
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU I JEGO ODDZIAŁÓW W OKRESIE 22 MIESIĘCY
2017-12-14
2018-01-04
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
2017-11-13
2017-11-22
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
2017-11-03
2017-11-21
Wrocław Roboty budowlane Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Muzeum Sztuki Współczesnej - Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.
2017-10-16
2017-10-24
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi w zakresie dostaw i montażu sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2017-10-03
2017-10-12
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Zarządzanie Projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego w ramach realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
2017-09-29
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy "Moda i kino. Kostiumy filmowe w zbiorach CeTA", opatrzonej numerem ISBN

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Narodowe we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Muzeum Narodowe we Wrocławiu Zmiana aranżacji księgarni, szatni oraz holu głównego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją wyposażenia
2018-12-06
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej - etap III" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego.
2018-12-05
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Naświetlanie, druk i oprawa książki "Skarb Średzki. Trzydziestolecie odkrycia", opatrzonej numerem ISBN 978-83-65563-71-2
2018-12-05
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy "GRUPA KRAKOWSKA 1932-1937", opatrzonego numerem ISBN 978-83-65563-70-5.
2018-11-08
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów
2018-08-29
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy pn. "Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku".
2018-06-20
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Naświetlanie, druk i oprawa wydawnictw opatrzonych numerami ISBNalbumu Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne (Część I) oraz 12 książek - Cztery informatory o wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w trzech wersjach językowych (Część II).
2018-06-20
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Naświetlanie, druk i oprawa wydawnictw opatrzonych numerami ISBNkatalogu wystawy Rewolucja w sypialni (Część I) oraz czterech informatorów z serii Od pałacu do rotundy. 4-Pak muzealny (Część II)
2018-05-07
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Naświetlanie, druk i oprawa katalogu pt. SZTUKA DRUKU opatrzonego nr ISBN
2018-04-05
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy Tu strzyka, tam łupie, a sumienie kąsa .... Tadeusz Brzozowski - inspiracje, ślady, konteksty, opatrzonego numerem ISBN.
2018-03-23
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. "Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej - etap III", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
2018-03-22
brak danych
Wrocław Dostawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma ROCZNIKI SZTUKI ŚLĄSKIEJ, t. XXVI/2017, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231.
2018-03-14
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Usługi informacji i promocji Projektu pn. "Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2018-02-21
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Usługi rozliczania projektu i zarządzania projektem pn. "Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2018-02-19
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Usługi informacji i promocji Projektu pn. "Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
2018-02-16
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU I JEGO ODDZIAŁÓW W OKRESIE 22 MIESIĘCY.
2017-12-18
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Muzeum Sztuki Współczesnej - Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.
2017-11-30
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Zarządzanie Projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego w ramach realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
2017-11-30
brak danych
Wrocław Usługi Muzeum Narodowe we Wrocławiu Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi w zakresie dostaw i montażu sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PriorytetVIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
2017-10-31
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wykonanie w formule zaprojektuj i zbuduj aranżacji wystawy stałej rzemiosła artystycznego i sztuki zdobniczej pn. "OCCIDENT ET ORIENT" w przestrzeni poddasza gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Muzeum Narodowe we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.