eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie - przetargiMuzeum Narodowe w Warszawie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-06-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Roboty budowlane dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020
2019-06-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Roboty budowlane dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-05-27
2019-06-04
Warszawa Dostawy Muzeum Narodowe w Warszawie Zakup sprzętu fotograficznego i komputerowego dla Pracowni Fotograficznej.
2019-04-12
2019-04-23
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Stworzenie serwisu internetowego wraz z oprogramowaniem do publikacji obiektów z wewnętrznego systemu - stworzenie lub dostosowanie oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn. "Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".
2019-03-06
2019-03-14
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałach.
2019-02-04
2019-02-12
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Oprawa plakatów oraz montaż i demontaż wystaw organizowanych w Muzeum Plakatu w Wilanowie.
2019-02-04
2019-02-12
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Transport kolekcji rzeźb Augusta Zamoyskiego z Sylvanes (Francja) do Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z zakupem skrzyń.
2019-01-15
2019-01-23
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Wynajem nośników reklamowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałów.
2018-11-05
2018-11-14
Warszawa Dostawy Muzeum Narodowe w Warszawie Zakup i dostawa oleju opałowego dla Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
2018-09-17
2018-10-02
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW.
2018-08-16
2018-08-24
Warszawa Dostawy Muzeum Narodowe w Warszawie Zakup urządzeń i oprogramowania do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania online do projektu pn. "Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".
2018-08-02
2018-08-17
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Rozbudowa systemów zabezpieczeń technicznych, instalacji ppoż i CCTV dla nowo wybudowanego pawilonu Fotograficznego dla projektu "Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".
2018-05-21
2018-05-29
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa nadzoru inwestorskiego nad budową pawilonu na pracownię fotograficzną dla Projektu ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd." Działanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury"
2018-05-09
2018-05-24
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Wykonanie ścianek działowych oraz zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych na terenie Budynku Głównego i oddziałów Muzeum Narodowego w Warszawie
2018-04-27
2018-05-14
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Budowa pawilonu na pracownię fotograficzną dla Projektu ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd." Działanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".
2018-04-16
2018-04-24
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa polegająca na wykonaniu multimedialnej aplikacji mobilnej dla systemów iOS i Android oraz 6 aplikacji multimedialnych na komputery klasy PC w Projekcie ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020
2018-04-12
2018-04-20
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Konserwacja urządzeń i instalacji systemów zabezpieczeń w budynkach Muzeum Narodowego w Warszawie
2018-04-05
2018-04-13
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Ochrona terenu, ekspozycji stałych i wystaw czasowych, oraz usługa sprzątania w Muzeum Narodowym w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
2018-03-30
2018-04-16
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Modernizacja dachu Świątyni Diany w Arkadii. Etap II
2018-03-05
2018-03-13
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starożytnej dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 - inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej
2018-01-25
2018-02-02
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałach.
2018-01-17
2018-01-25
Warszawa Dostawy Muzeum Narodowe w Warszawie Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie Arkadii.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-05-28
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Druk i dostawa druków akcydensowych dla Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego Oddziałów.
2019-04-08
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałach.
2019-03-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Malowanie powierzchni w Muzeum Narodowym w Warszawie i jego oddziałach
2019-03-04
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Wynajem nośników reklamowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałów.
2019-02-21
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Muzeum Narodowe w WarszawieTransport kolekcji rzeźb Augusta Zamoyskiego z Sylvanes (Francja) do Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z zakupem skrzyń.
2018-12-10
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Narodowe w Warszawie Zakup i dostawa oleju opałowego dla Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
2018-10-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW
2018-09-17
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Narodowe w Warszawie Zakup urządzeń i oprogramowania do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania online do projektu pn. "Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".
2018-09-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Rozbudowa systemów zabezpieczeń technicznych, instalacji ppoż i CCTV dla nowo wybudowanego pawilonu Fotograficznego dla projektu "Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", poddziałanie 2.3.2 "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".
2018-08-10
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa polegająca na wykonaniu multimedialnej aplikacji mobilnej dla systemów iOS i Android oraz 6 aplikacji multimedialnych na komputery klasy PC w Projekcie ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020
2018-06-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Budowa pawilonu na pracownię fotograficzną dla Projektu ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd." Działanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury".
2018-06-19
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa nadzoru inwestorskiego nad budową pawilonu na pracownię fotograficzną dla Projektu ,,Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd." Działanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury"
2018-06-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Wykonanie ścianek działowych oraz zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych na terenie Budynku Głównego i oddziałów Muzeum Narodowego w Warszawie
2018-05-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Modernizacja dachu Świątyni Diany w Arkadii. Etap II
2018-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Ochrona terenu, ekspozycji stałych i wystaw czasowych, oraz usługa sprzątania w Muzeum Narodowym w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
2018-05-17
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Konserwacja urządzeń i instalacji systemów zabezpieczeń w budynkach Muzeum Narodowego w Warszawie
2018-05-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Narodowe w Warszawie Roboty budowlane dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020
2018-05-17
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starożytnej dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 - inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej
2018-05-17
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Usługa nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi przy Galerii Sztuki Starożytnej dla Projektu ,,Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020
2018-04-09
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Narodowe w Warszawie Druk i dostawa druków akcydensowych dla Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego Oddziałów.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Muzeum Narodowe w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.