eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - przetargiMinisterstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-28
2015-10-07
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup przełączników sieciowych dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-09-25
2015-10-06
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk, kolportaż i dostawa materiałów promocyjnych w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-14
2015-09-23
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup tabletów i laptopów dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-09-01
2015-09-10
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup sprzętu komputerowego, w tym dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ
2015-07-24
2015-08-03
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn.Ocena wpływu współpracy dwustronnej na osiągnięcie celów Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 w Polsce.
2015-07-23
2015-07-31
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk i oprawę 2 tytułów książek
2015-07-03
2015-07-13
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Organizacja oraz obsługa szkolenia dla beneficjentów Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (N MF).
2015-06-26
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed polskimi sądami i trybunałami w sprawach przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do prowadzenia w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dotyczących roszczeń Skarbu Państwa lub roszczeń przeciwko Skarbowi państwa i innych sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed polskimi sadami i trybunałami, w których strona jest skarb Państwa lub Minister KiDN na podstawie przepisów szczególnych, związanych z restytucją
2015-06-22
2015-06-30
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych
2015-06-12
2015-06-22
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług utrzymania, konsultacji, pomocy w użytkowaniu, usług programistycznych dla Systemu Obsługi Kultury oraz usługi programistyczne związane z utrzymaniem aplikacji internetowych
2015-06-10
2015-06-22
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn.Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na atrakcyjność kraju
2015-05-21
2015-05-29
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup i dostawa biletów lotniczych dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-05-07
2015-05-15
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa ochrony mienia i osób w budynkach Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Trębacka 3/5 i u l. Ksawerów 13 w Warszawie.
2015-04-30
2015-05-11
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi utrzymania, konsultacji, pomocy w użytkowaniu i programistyczne dla Systemu Obsługi Kultury oraz usługi programistyczne związane z utrzymaniem aplikacji internetowych.
2015-04-29
2015-05-08
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Organizacja, przeprowadzenie oraz obsługa cyklu szkoleń dotyczących zasad przygotowania projektów w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 r
2015-03-31
2015-04-09
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia i osób w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 i ul. Ksawerów 13 w Warszawie.
2015-03-31
2015-04-10
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług usług przeprowadzenia w 2015 roku kontroli na miejscu realizacji 9 projektów realizowanych przez instytucje zewnętrzne w ramach dwóch programów MF EOG 2009-2014 i/lub NMF 2009-2014
2015-03-31
2015-04-09
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa polegająca na kompleksowej organizacji cyklu 9 (dziewięciu) wystaw pn. Fundusze unijne - nowa przestrzeń dla kultury promujących projekty dofinansowane w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
2015-03-20
2015-03-30
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego zlokalizowanych w warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, przy ul. Trębackiej 3.5.
2015-03-17
2015-03-26
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2015-02-13
2015-02-23
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług prawnych związanych z kontrolą i badaniem zamówień publicznych weryfikowanych oraz realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-02-06
2015-02-16
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych realizowanych i weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-24
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonywania zastępstwa procesowego przed niemieckimi sądami i trybunałami , których stroną lub uczestnikiem postępowania jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, w sprawach dotyczących dokumentu archiwalnego zwanego Rewersem Pilzneńskim z 1632 r. zaginionego po II wojnie światowej z polskich zbiorów publicznych oraz reprezentowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w ramach innych czynności z tymi sprawami związanych
2015-08-28
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn.Ocena wpływu współpracy dwustronnej na osiągnięcie celów Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 w Polsce
2015-08-18
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk i oprawę 2 tytułów książek
2015-08-12
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Organizacja oraz obsługa szkolenia dla beneficjentów Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (N MF)
2015-08-03
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych
2015-07-23
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn.Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na atrakcyjność kraju
2015-07-16
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług utrzymania, konsultacji, pomocy w użytkowaniu, usług programistycznych dla Systemu Obsługi Kultury oraz usługi programistyczne związane z utrzymaniem aplikacji internetowych
2015-07-02
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed polskim sądami i trybunałami w sprawach przekazanych przez MKiDN do prowadzenia w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dotyczących roszczeń Skarbu Państwa lub roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa i innych sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed polskimi sądami i trybunałami, w których strona jest skarb Państwa lub Minister KiDN na podstawie przepisów szczególnych, związanych z restytucja.
2015-06-10
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup i dostawa biletów lotniczych dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-05-27
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa ochrony mienia i osób w budynkach Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Trębacka 3/5 i ul. Ksawerów 13 w Warszawie
2015-05-11
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług przeprowadzenia w 2015 roku kontroli na miejscu realizacji 9 projektów realizowanych przez instytucje zewnętrzne w ramach dwóch programów MF EOG 2009-2014 i/lub NMF 2009-2014.
2015-04-29
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2015-04-23
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa polegająca na kompleksowej organizacji cyklu 9 (dziewięciu) wystaw pn. Fundusze unijne - nowa przestrzeń dla kultury promujących projekty dofinansowane w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
2015-04-22
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlokalizowanych w Warszawie
2015-03-12
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług prawnych związanych z kontrolą i badaniem zamówień publicznych weryfikowanych oraz realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-03-11
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych realizowanych i weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-03-05
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-01-22
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w dwóch sprawach, których stroną jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrywanych aktualnie przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, doradztwo prawne w zakresie dwóch powyższych spraw sądowych, w tym sporządzania opinii prawnych
2015-01-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wzmocnienie i podbicie płytkiego posadowienia ściany nośnej w budynku przy ul. Ksawerów 13 w warszawie
2015-01-20
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi, w sprawach związanych z ochroną zabytków

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.