eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - przetargiMinisterstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-22
2016-08-01
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego zakup oraz dostawa mebli biurowych, siedzisk oraz mebli kuchennych wraz z montażem i rozmieszczeniem dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-12
2016-07-20
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup oraz dostawa mebli biurowych, siedzisk oraz mebli kuchennych wraz z montażem i rozmieszczeniem dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-06-24
2016-07-04
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO IiŚ 2014-2020 oraz Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego MF EOG na lata 2009-2014 oraz Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
2016-06-20
2016-06-28
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup i dostawa mebli biurowych
2016-05-30
2016-06-08
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa wsparcia i aktualizacji systemu informatycznego EiQ Networks SecureVue
2016-05-19
2016-05-31
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa przygotowania i utrzymania Elektronicznego Systemu Rejestracji Wniosków wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą.
2016-05-17
2016-06-01
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa modernizacji posiadanych systemów obiegu dokumentów i zarządzania programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze świadczeniem asysty technicznej oraz serwisu.
2016-05-16
2016-05-24
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń bezpieczeństwa, ich instalacja i wdrożenie dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-04-22
2016-05-04
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Organizacja, przeprowadzenie oraz obsługa cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ
2016-04-15
2016-04-25
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi ochrony mienia i osób w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
2016-04-15
2016-04-26
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-04-12
2016-04-21
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn.Ocena wpływu wdrażanych projektów na osiągnięcie celów Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
2016-04-05
2016-04-13
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi ochrony mienia i osób w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
2016-04-05
2016-04-14
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-04-01
2016-04-11
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2016-03-16
2016-03-29
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi sprzątania w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlokalizowanych w warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, przy ul. trębackiej 3/5
2016-03-04
2016-03-14
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Dostawa mebli biurowych
2016-02-18
2016-02-26
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług przeprowadzenia w 2016 roku kontroli na miejscu realizacji 23 projektów realizowanych przez instytucje zewnętrzne w ramach dwóch programów MF EOG 2009-2014 i/lub NMF 2009-2014
2016-02-15
2016-03-23
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk i oprawa książki.
2016-02-15
2016-02-24
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Dostawa mebli biurowych
2016-02-09
2016-02-17
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wsparcie techniczne dla systemu Enova 365

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-29
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa przygotowania i utrzymania Elektronicznego Systemu Rejestracji Wniosków wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą
2016-06-23
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa wsparcia i aktualizacji systemu informatycznego EiQ Networks SecureVue
2016-06-21
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa modernizacji posiadanych systemów obiegu dokumentów i zarządzania programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze świadczeniem asysty technicznej oraz serwisu.
2016-06-08
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń bezpieczeństwa, ich instalacja i wdrożenie dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-06-03
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn.Ocena wpływu wdrażanych projektów na osiągnięcie celów Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
2016-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Organizacja, przeprowadzenie oraz obsługa cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach VII osi priorytetowej POIiŚ
2016-05-24
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-05-23
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi ochrony mienia i osób w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-05-20
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2016-05-12
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Sprzątanie pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępnionych zwiedzającym w czasie Nocy Muzeów
2016-04-14
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługi sprzątania w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, przy ul. Trębackiej 3/5
2016-04-07
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Dostawa mebli biurowych
2016-03-22
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług przeprowadzenia w 2016 roku kontroli na miejscu realizacji 23 projektów realizowanych przez instytucje zewnętrzne w ramach dwóch programów MF EOG 2009-2014 i/lub NMF 2009-2014
2016-03-16
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk i Oprawa książki
2016-03-09
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych i nekrologów w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-03-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Przebudowa piwnicy oraz renowacja elewacji dawnego Dworu Ksawerego Pusłowskiego wraz z remontem istniejącego budynku gospodarczego wraz z rewaloryzacją parku przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie
2016-03-03
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wsparcie techniczne dla systemu Enova 365
2016-02-23
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług kontroli związanych z badaniem zamówień publicznych realizowanych i weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-02-18
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie w imieniu i na rzecz MKiDN zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed polskimi sądami i trybunałami, w sprawach przekazanych MKiDN do prowadzenia w rozumieniu art. 8b ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, dotyczących roszczeń Skarbu Państwa lub roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa i innych sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed polskimi sądami i trybunałami, w których stroną jest Skarb Państwa lub Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-01-14
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów w ramach Działań11.1, 11.2 i 11.3 Probragu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.