eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - przetargiMinisterstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-05
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonywanie w imieniu i na rzecz MKiDN zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed polskimi sądami i trybunałami, w sprawach przekazanych MKiDN do prowadzenia w rozumieniu art. 8b ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, dotyczących roszczeń Skarbu Państwa lub roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa i innych sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed polskimi sądami i trybunałami, w których stroną jest Skarb Państwa lub Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016-02-03
2016-02-12
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych i nekrologów w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-15
2016-01-25
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług kontroli związanych z badaniem zamówień publicznych realizowanych i weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-12-08
2015-12-28
Warszawa roboty budowlane Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Przebudowa piwnicy oraz renowacja elewacji dawnego Dworu Ksawerego Pusłowskiego wraz z remontem istniejącego budynku gospodarczego wraz z rewaloryzacją parku przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie
2015-12-08
2015-12-16
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-12-07
2015-12-15
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych i nekrologów w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-12-03
2015-12-11
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów w ramach Działań11.1, 11.2 i 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
2015-11-30
2015-12-08
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG
2015-11-25
2015-12-03
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych i nekrologów w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-11-25
2015-12-03
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie e-biuletynu oraz interaktywnego Podręcznika Beneficjenta, dotyczących VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO IiŚ 2014-2020
2015-11-18
2015-11-26
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i VIII osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG
2015-11-03
2015-11-12
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Dostawa oprogramowania licencji pakietu biurowego i serwerowych
2015-11-02
2015-11-10
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk kalendarza biurkowego, tygodniowego opatrzonego wizerunkami polskich strat wojennych
2015-10-30
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie zastępstwa procesowego w sprawie cywilnej zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Jana Potockiego i Krystyny Bnińskiej-Jędrzejowicz przciwko Muzeum Narodowemu w Warszawie o wydanie rzeczy ruchomych - obiektów muzealnych znajdujących się w Muzeum Narodowym w Warszawie, do której Skarb państwa - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłosi interwencję uboczną po stronie pozwanego Muzeum Narodowego w Warszawie
2015-10-26
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawie cywilnej o ustalenie istnienia przysługującego Skarbowi Państwa - Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawa własności obrazu Juliusza Kossaka Scena z polowania w Radziejowicach z 1866 r. pochodzącego z przedwojennych zbiorów Muzeum i Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie.
2015-10-23
2015-11-02
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk kalendarza biurkowego, tygodniowego opatrzonego wizerunkami polskich strat wojennych.
2015-10-21
2015-10-29
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Kupno 6 szt. kserokopiarek oraz 26 szt. skanerów z dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
2015-10-20
2015-10-28
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Dostawa prawa do nowych wersji systemu Cogisoft na lata 2016-2018
2015-10-08
2015-10-16
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup serwera i macierzy dyskowej na potrzeby wdrażania PO IiŚ 2014-2020
2015-10-08
2015-10-16
Warszawa usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa serwisowania i wymiany materiałów eksploatacyjnych kserokopiarek oraz naprawa drukarek
2015-10-06
2015-10-15
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup tabletów i laptopów dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-09-28
2015-10-07
Warszawa dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup przełączników sieciowych dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-14
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów w ramach Działań11.1, 11.2 i 11.3 Probragu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
2016-01-12
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Świadczenie usług pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-12-15
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie e-biuletynu oraz interaktywnego Podręcznika Beneficjenta, dotyczących VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO IiŚ 2014-2020
2015-12-15
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG.
2015-11-30
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i VIII osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG
2015-11-26
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk kalendarza biurkowego, tygodniowego, opatrzonego wizerunkami polskich strat wojennych
2015-11-24
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonanie zastępstwa procesowego w sprawie cywilnej zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Jana Potockiego i Krystyny Bnińskiej-Jędrzejowicz przeciwko Muzeum Narodowemu w Warszawie o wydanie rzeczy ruchomych-obiektów muzealnych znajdujących się w Muzeum Narodowym w Warszawie, do której Skarb państwa - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłosi interwencję uboczną po stronie pozwanego Muzeum narodowego w Warszawie
2015-11-23
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup serwera i macierzy dyskowej na potrzeby wdrażania PO IiŚ 2014-2020
2015-11-20
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Dostawa oprogramowania licencji pakietu biurowego i serwerowego
2015-11-18
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawie cywilnej o ustalenie istnienia przysługującego Skarbowi Państwa - Ministrowi Kultury i dziedzictwa Narodowego prawa własności obrazu Juliusza Kossaka z polowania w Radziejowicach z 1866 r. pochodzącego z przedwojennych zbiorów Muzeum i Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie.
2015-11-10
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Dostawa prawa do nowych wersji systemu Cogisoft na lata 2016-2018
2015-11-10
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Kupno 6 szt. kserokopiarek oraz 26 szt. skanerów z dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
2015-11-03
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Usługa serwisowania i wymiany materiałów eksploatacyjnych kserokopiarek oraz naprawa drukarek
2015-11-03
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup sprzętu komputerowego, w tym dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ
2015-10-29
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup tabletów i laptopów dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-10-27
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Zakup przełączników sieciowych dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015-10-27
brak danych
Warszawa Dostawy Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk, kolportaż i dostawa materiałów promocyjnych w ramach XI Priorytetu Kultura i Dziedzictw Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
2015-10-27
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Druk, kolportaż i dostawa materiałów promocyjnych w ramach XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwa Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
2015-09-24
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Wykonywania zastępstwa procesowego przed niemieckimi sądami i trybunałami , których stroną lub uczestnikiem postępowania jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, w sprawach dotyczących dokumentu archiwalnego zwanego Rewersem Pilzneńskim z 1632 r. zaginionego po II wojnie światowej z polskich zbiorów publicznych oraz reprezentowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w ramach innych czynności z tymi sprawami związanych
2015-08-28
brak danych
Warszawa Usługi Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn.Ocena wpływu współpracy dwustronnej na osiągnięcie celów Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 w Polsce

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.