eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przetargiMilickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-27
2016-06-06
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-06
2016-05-16
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa zespoleń klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku , śrubopłyt, gwoździ śródszpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków zrostu, obłożenia operacyjne.
2016-04-14
2016-04-22
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa odczynników i testów laboratoryjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2016-03-15
2016-03-23
Milicz usługi Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemów informatycznych Eskulap i Impuls.
2016-02-29
2016-03-10
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2016-02-10
2016-02-19
Milicz usługi Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Usługa kompleksowego ubezpieczenia Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
2015-11-18
2015-11-26
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-11-06
2015-11-16
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-10-20
2015-10-30
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-10-06
2015-10-14
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.Utworzenie zakładu opiekuńczo leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Milickim Centrum Medycznym, Część II.
2015-09-22
2015-10-07
Milicz roboty budowlane Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Roboty budowlane dla zadania pod nazwąUtworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
2015-09-15
2015-09-23
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.Utworzenie zakładu opiekuńczo leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Milickim Centrum Medycznym.
2015-08-21
2015-09-04
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa zestawu urządzeń do laparoskopii i zabiegów endourologicznych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-08-07
2015-08-17
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa antybiotyków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-07-28
2015-08-05
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-06-26
2015-07-06
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa materiałów Szewnych dla Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.
2015-06-02
2015-06-11
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-05-19
2015-05-26
Milicz usługi Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.
2015-05-12
2015-05-27
Milicz roboty budowlane Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oddziału położniczego w obszarze traku porodowego na I piętrze budynku D MCM sp. z o.o. w Miliczu w ramach projektu Mały Dolnoślązak
2015-05-04
2015-05-14
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
2015-04-11
2015-04-20
Milicz dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa zespoleń klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku , śrubopłyt, gwoździ śrudszpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków zrostu, obłożenia operacyjne

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa odczynników i testów laboratoryjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2016-04-25
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2016-03-29
brak danych
Milicz Usługi Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Usługa kompleksowego ubezpieczenia Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
2016-01-08
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-12-04
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-11-30
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-10-28
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.Utworzenie zakładu opiekuńczo leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Milickim Centrum Medycznym Część II.
2015-10-21
brak danych
Milicz Roboty budowlane Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Roboty budowlane dla zadania pod nazwą:Utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
2015-10-05
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.Utworzenie zakładu opiekuńczo leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Milickim Centrum Medycznym.
2015-09-16
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa zestawu urządzeń do laparoskopii i zabiegów endourologicznych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-09-02
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa antybiotyków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-08-25
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-07-22
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa materiałów szewnych dla Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.
2015-07-07
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
2015-07-03
brak danych
Milicz Usługi Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.
2015-06-24
brak danych
Milicz Usługi Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemów informatycznych Eskulap i Impuls.
2015-06-24
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa zespoleń klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku , śrubopłyt, gwoździ śródszpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków zrostu, obłożenia operacyjne.
2015-06-23
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu
2015-06-18
brak danych
Milicz Dostawy Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
2015-06-15
brak danych
Milicz Roboty budowlane Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oddziału położniczego w obszarze traktu porodowego na I piętrze budynku D MCM sp. z o.o. w Miliczu w ramach projektu Mały Dolnoślązak

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.