eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. - przetargiMiejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-13
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Wymiana przewodów wodociągowych z azbestocementu.
2006-04-13
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Rozbudowa oczyszczalni Fordon.
2006-04-13
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Likwidacja oczyszczalni ścieków Osowa Góra i przerzut ścieków do kolektora A.
2006-04-13
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód Las Gdański i
2006-04-13
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa nowych kanalizacji sanitarnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-17
2016-05-23
Ostrowiec Świętokrzyski roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2016-04-12
2016-04-22
Ostrowiec Świętokrzyski usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. USŁUGA UBEZPIECZENIA OC CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016-04-08
2016-04-19
Ostrowiec Świętokrzyski usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016-03-04
2016-03-21
Ostrowiec Świętokrzyski roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy o 200 mm i 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie ulicy Wschodniej, Gajowej i Świętokrzyskiej.
2015-12-03
2015-12-11
Ostrowiec Świętokrzyski dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości 6 000 litrów w latach 2016-2017 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015-11-20
2015-12-03
Ostrowiec Świętokrzyski usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015-11-12
2015-11-23
Ostrowiec Świętokrzyski dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego w ilości 170 000 litrów dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
2015-08-26
2015-09-11
Ostrowiec Świętokrzyski roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa kanału sanitarnego o średnicy 200 mmm i 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015-08-26
2015-09-11
Ostrowiec Świętokrzyski roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015-05-27
2015-06-10
Ostrowiec Świętokrzyski roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa kanału sanitarnego o średnicy o 200 mm i 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015-01-30
2015-02-20
Chodzież dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw na oczyszczalni ścieków Studzieniec-Łęg
2014-12-18
2014-12-31
Ostrowiec Świętokrzyski dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych - dublet kabina, DMC do 3,5 t
2014-11-21
2014-12-08
Ostrowiec Świętokrzyski dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych - dublet kabina, DMC do 3,5
2014-11-05
2014-11-14
Ostrowiec Świętokrzyski dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych - dublet kabina, DMC do 3,5 ton
2014-09-23
2014-10-08
Ostrowiec Świętokrzyski roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa przykanalików ścieków sanitarnych na osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłącze budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2014-09-04
2014-09-19
Ostrowiec Świętokrzyski roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa odcinków przykanalików ścieków sanitarnych w pasach drogowych w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014-07-21
2014-07-29
Ostrowiec Świętokrzyski usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania Budowa przykanalików sanitarnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim - dodatkowe przykanaliki oraz zadania Budowa przykanalików sanitarnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II w ramach programu priorytetowego Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2014-07-14
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. BUDOWA ODCINKÓW PRZYKANALIKÓW W PASACH DROGOWYCH NA OSIEDLU CZĘSTOCICE, KOSZARY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, ZADANIE NR 9 - BUDOWA ODCINKÓW W PASACH DROGOWYCH NA OSIEDLU GUTWIN - ULICA RZECZKI - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCEODCINKI PRZYKANALIKÓW DLA POSESJI W UL. RZECZKI 64, 84, 93
2014-07-14
2014-07-29
Ostrowiec Świętokrzyski roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa przykanalików sanitarnych na osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dodatkowe przykanaliki
2014-06-20
brak danych
Chodzież Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zamówienia uzupełniajace dla robót objętych kontraktem nr IV pn Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg realizowanych w ramach projektu Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie maista i gminy Chodzież

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-19
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. USŁUGA UBEZPIECZENIA OC CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016-05-12
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
2016-04-08
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy o 200 mm i 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie ulicy Wschodniej, Gajowej i Świętokrzyskiej.
2015-12-30
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Usługi ubezpieczeniowe dla MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2015-12-23
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego w ilości 170 000 litrów dla potrzeb MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
2015-12-21
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości 6 000 litrów w latach 2016-2017 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015-10-06
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa kanału sanitarnego o średnicy o 200 mm i 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015-10-06
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015-07-07
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa kanału sanitarnego o średnicy o 200 mm i 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015-03-19
brak danych
Chodzież Dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dostawa , montaż i uruchomienie dmuchaw na oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg
2015-02-03
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Dostawy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych - dublet kabina, DMC do 3,5 T
2014-12-12
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej 10 sztuk przykanalików ścieków sanitarnych z budynków położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014-10-20
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa przykanalików ścieków sanitarnych na osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - etap II
2014-10-10
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa odcinków przykanalików ścieków sanitarnych w pasach drogowych w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014-08-19
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Budowa przykanalików sanitarnych na osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dodatkowe przykanaliki
2014-08-19
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania Budowa przykanalików sanitarnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim - dodatkowe przykanaliki oraz zadania Budowa przykanalików sanitarnych celem podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II w ramach programu priorytetowego Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2014-07-24
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. BUDOWA ODCINKÓW PRZYKANALIKÓW W PASACH DROGOWYCH NA OSIEDLU CZĘSTOCICE, KOSZARY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, ZADANIE NR 9 - BUDOWA ODCINKÓW W PASACH DROGOWYCH NA OSIEDLU GUTWIN - ULICA RZECZKI - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCEODCINKI PRZYKANALIKÓW DLA POSESJI W UL. RZECZKI 64, 84, 93.
2014-07-24
brak danych
Chodzież Roboty budowlane Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zamówienia uzupełniajace dla robót objętych kontraktem nr IV pn Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg realizowanych w ramach projektu Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie maista i gminy Chodzież.
2014-06-11
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 22 SZTUK PRZYKANALIKÓW ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z BUDYNKÓW POŁOŻONYCH W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM
2014-03-06
brak danych
Ostrowiec Świętokrzyski Usługi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej przykanalików ścieków sanitarnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - II etap

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.